Tampere
25 May, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Menestys syntyy asiakaskokemuksestaKirjoittanut: Tea Kivinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tämä essee käsittelee Soossin näkökulmasta asiakasarvon tuottamista. Kuinka hyvin tunnen asiakkaani. Mitä ylipäätään on asiakasymmärrys. Terminä se tarkoittaa, että on uteliaisuutta, halua ja työkaluja siihen, että ymmärtää sen, mitä meidän asiakkaamme haluavat. Mikä on meidän kyvykkyytemme vastata asiakkaidemme tarvetta. Miten määritellään Soossin asiakas, kuka on ostaja ja tuotteen käyttäjä. Millaista asiakasarvoa annamme, mitkä ovat Soossin arvot ja mitä me asiakkaillemme lupaamme tai ylipäätään tarjoamme.

 

Soossi – asiakasarvo.

 

Asiakasarvo tarkoittaa käytännössä asiakkaan kokemaa arvon ja investoinnin suhdetta. Yrityksellä on tuotteelleen hinta, jonka asiakas maksaa ja tämän jälkeen peilaa investoimansa rahan tuottamaa hyötyä tai lisäarvoa. Asiakkaan kokemaan hyötyyn vaikuttaa yleisesti omat arvot, kokemukset sekä mieltymykset. Joskus asiakkaalle tuotteen hinta voi olla tärkeä kriteeri ennen ostopäätöstä, kun taas toisinaan ostopäätökseen vaikuttaa kokemus saadusta hyödystä tuotteen hankkimiselle. (Suhonen. 2019).  

 

Asiakkaan kokema arvo voidaan jakaa neljään eri kategoriaanfunktionaalisiin, emotionaalisiin, psykologisiin tai sosiaalisen vaikutuksen tekijöihin.  

 

Funktionaalinen arvo asiakkaalle voi olla esimerkiksi sitä, että tuote tai palvelu säästää asiakkaan aikaa, rahaa, vaivaa tai riskejä. 

Emotionaalinen arvo voi olla esimerkiksi sitä, että tuote tai palvelu saa asiakkaan viihtymään, vähentää stressiä, antaa elämyksiä tai luo hyvinvointia. 

Psykologisia arvoja voivat olla esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen, toivo tai itsensä toteuttaminen. 

Sosiaalisen vaikuttamisen arvoja voivat olla esimerkiksi ekologisten tuotteiden ostaminen tai tuotteet tai palvelut, joiden hinnasta osa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Toimiessaan näin ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan omilla valinnoillaan ja kokee myös mielihyvää toimiessaan niin. (Suhonen. 2019).  

 

No, mitä asiakasarvoja me pyrimme antamaan SoossillaFunktionaalisesti Soossin tarkoitus on säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa. Miksi? Tällä hetkellä koronan nostaessa päätään on jo viimeisen vuoden ajan ollut sosiaalinen media pullollaan kuvia sekä videoita, kun ihmiset toteuttavat omaa visuaalista sisintään luomalla omia juomapelejä. Me halusimme tehdä sen vaivan heidän puolestaan luomalla pelin, joka olisi mahdollisimman helppo käyttää, helposti saatavilla, sekä sopiva mahdollisimman monelle käyttäjälle.  

 

Emotionaalinen arvo on varmasti suurin asiakasarvo, jonka pyrimme täyttämään. Olemme kirjoittaneet verkkokauppaamme “meidän tarinamme” -kohtaan siitä, kuinka Soossin tärkeimpänä tehtävänä on saada aikaan mahdollisimman paljon iloa ja naurua.  Juhlista ei puutu menoa ja melskettä peliä pelatessa.  

 

No onko meidän tuotteellamme sitten psykologista arvoa asiakkaalle? No sitä me ainakin kovasti pyrimme saavuttamaan. Tarinassammekin mainitaan, kuinka pelin tarkoitus on tuoda yhteen ihmisiä, avata erilaisia keskusteluja, viihdyttää sekä parhaimmassa tapauksessa poistaa estoja.

 

Sosiaalisen vaikuttamisen arvoja Soossi pyrkii täyttämään sillä, että tuote valmistetaan Suomessa, eikä esimerkiksi halvalla hinnalla Kiinassa. Tämä arvo voi olla osalle asiakkaistamme merkityksellinen, tai sitten ei, mutta meille tuotteen takana seisojina se on äärimmäisen tärkeä asia, että voimme ylpeitä kertoa tuotteemme tulevan kotimaasta.

 

Onko hinnalla väliä?

 

Tuotteen hinta on asia, jonka päättämiseen on käytettävä aikaa jonkin verran. Yrittäjänä on laskettava kannattavuutta ja ottaa monta pientäkin seikkaa huomioon. Joillekin hinta voi olla ostokynnys, muttei välttämättä osata ottaa huomioon kaikkea sen hinnan takana tapahtumaa. Saamamme runsaan palautteen ja nimenomaan positiivisen sekä kiitollisen palautteen myötä uskallan väittää, että asiakkaamme ovat olleet hinnasta huolimatta erittäin tyytyväisiä ostopäätökseensä.

 

Kuitenkin asiakasarvon päättää aina itse asiakas, ei yritys. Koemme itse tuotteemme olevan onnistunut ja kiitollisena kaikista saamistamme viesteistä voin todeta, että myös asiakkaamme ovat samaa mieltä. Tuotteen ostamiselle on luotu tarkoitus, eli ihmisten yhdistäminen ja hauskanpito. Soossi on siis se varsinainen päätuote, mutta arvon luonnissa vaikuttaa myös se kaikki, mikä tapahtuu ennen ja jälkeen tuotteen ostamisen. Itse ostaminen on tehty asiakkaillemme mahdollisimman helpoksi, posti kuljettaa tuotteen asiakkaalle suoraan kotiin ja kun asiakas pääsee varsinaisesti käyttämään tuotetta, jatkuu arvon luonti edelleen, sillä myöskin sillä on paljon merkitystä. Olisi suuri pettymys, jos tuote ei vastaisikaan ollenkaan sitä, mitä on luvattu ja mitä on itse tuotteelta odottanut.

 

Noniin, nyt kun on puitu tässä asiaa jonkin aikaa, on hyvä vielä ymmärtää, että asiakas arvo ja asiakkaan arvo eivät ole sama asia. ”Tyypillisesti asiakasarvolla viitataan asiakkaan kokemaan arvoon ja asiakkaan arvolla taasen siihen, mikä on asiakkaan euromääräinen arvo yritykselle. Ensimmäisellä on suuri vaikutus jälkimmäiseen.” (Suhonen, 2019). Asiakasarvo siis vaikuttaa merkittävästi asiakkaan tuomaan arvoon yritykselle. Yksinkertaista tosiaan!

 

Ihan soossin aikojen alussa listasimme ylös asioita, jotka haluamme näkyvän tuotteessamme, toiminnassamme sekä meidän tarinassamme. Haluan kertoa vähän niistä. Ensimmäinen kysymys on varmasti se, että mihin tätä peliä tarvitaan? Soossin avulla on tarkoitus synnyttää keskustelua, jonka pohjalta ihmiset saavat selville toisistaan asioita, joita ei välttämättä tulisi muuten edes kerrottua. Tarkoitus on saavuttaa mitä hauskimpia iltoja yhdessä ystävien kanssa, onhan tämä kuitenkin seurapeli. Toisena tarkoituksena on myöskin saada näihin iltoihin mukaan toimintaa ja hulluttelua, koska peli pitää sisällään heittäytymistä vaativia tehtäviä. Pyrimme tekemään pelistä mahdollisimman monipuolisen ja täysin sovellettavan, jotta se sopisi kaikenlaisille ihmisille ja heidän tarpeilleen.

 

Meidän tuotteemme on mielestäni kohtuullisen omaperäinen, sillä tämän hetken markkinoilla kilpailu on aika lailla mitätön. Listasimme muutaman asian myöskin sen pohjalta, mitä ajattelimme niin sanotusti arvoiksemme, mutta kulkekoot ne nyt vaikka nimellä tarkoitus tai selitykseksi sille, miksi Soossi on luotu. Haluamme, että Soossi tuo ihmiset yhteen, viihdyttää, luo jännitystä, yllättää, herättää tunteita ja saa aikaan hauskanpitoa, iloa ja paljon naurua.

 

Se tuo mukanaan omanlaista jännitystä ja yllätyksiä. Mikä on bileiden ja iltojen tärkein elementti? No hauskanpito tietenkin ja sitä me olemme tuotteellamme pyrkineet painottamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tunne eläväsi parasta elämääsi luoden ikimuistoisia iltoja, siitä syystä Soossi on olemassa.

 

Arvolupaus, Mikä, millainen, miksi, miten?

 

Juomapeli, (räikeä, mukaansa tempaava, hulvaton, mysteerinen, monipuolinen, yhdistävä, huippuhyvä, laadukas), viihdyttämään, hauskanpitoon, iltojen piristys, keskustelun avaaja, salaisuuksien paljastaja, iltojen elävöittäjä.

 

 

Matter. Suhonen, M. Asiakasarvo – mikä se on ja miksi se on tärkeä jokaiselle yritykselle? 15.10.2019. Luettu 29.3.2021 

https://www.matter.fi/blogi/mika-on-asiakasarvo/ 

 

https://soossi.fi/tarinamme/

 

Menestys syntyy asiakaskokemuksesta -podcast. Juho Paasonen, 3.12.2020. Asiakasymmärrys auttaa tuottamaan arvoa. Kuunneltu 10.4.2021 https://open.spotify.com/episode/5OXaJkaLQ7AAl4sKD6JyxL?si=HQbEyi8HQG6gXVU1r7m_MA

Kommentoi