Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Mavi-tiimin vuosi 21–22Kirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Aika koota ajatuksia Proakatemian markkinointi- ja viestintätiimin kuluneesta vuodesta, tiimimme saavutuksista sekä omista kokemuksistani tiimin vetäjänä. Olen ehkä tiedostamattanikin lykännyt tämän esseen kirjoittamista, sillä tätä kirjoittaessa joudun kohtaamaan sen tosiasian, että mavi-tiimin kausi lähestyy loppuaan ja näin myös oma roolini mavi-tiimin vastaavana. Vuosi mavi-tiimin vetäjänä on ollut opettavainen, välillä kivikkoinen ja työntäyteinen, mutta ennen kaikkea palkitseva.

Kirjoitin syksyllä esseen mavi-tiimin tavoitteista tälle vuodelle, joten sen kautta pystyn reflektoimaan, miten vuosi tosiasiassa vierähti ja miten saavutimme tavoitteemme. Haluan koota tähän esseeseen myös ajatuksiani tiimin kasaamisesta sekä johtamisesta, josta olen oppinut paljon kuluneen vuoden aikana.

Mavi-tiimin kokoaminen

Itselleni koko vuoden opettavaisin ja vaikein osuus oli mavi-tiimin kokoaminen. Julkaisimme muiden vastaavien kanssa tiimihakupostauksen Teamsissa elokuun lopussa, jossa ilmoitimme etsivämme jäseniä Proakatemian pikkutiimeihin eli tässä vaiheessa mavi-, data- ja IR-tiimiin. Sain mavi-tiimiin yhteensä yhdeksän hakemusta ja haastattelin kaikki yhdeksän hakijaa kahden kesken syyskuun alussa. Kirjoitin ensin hakemusten pohjalta olennaisimpia asioita itselleni ylös ja jatkoin haastattelutilanteessa kysymysten avulla syventymistä hakijoihin sekä heidän osaamiseensa. Hain mavi-tiimiin erilaista osaamista, mutta tärkeintä minulle oli hakijan motivaatio mavi-tiimiä kohtaan sekä halu oppia.

Tässä vaiheessa mavi-tiimin valmentajana toimi vielä Tirri, jonka kanssa pidinkin ennen haastatteluja sparrihetken, jossa kävimme läpi ajatuksiani saamistani hakemuksista sekä mietimme, millaisia kysymyksiä voisin esittää hakijoille haastattelussa. Pohdimme myös, että sopiva mavi-tiimin koko olisi noin 4–5 henkilöä, jotta jokaiselle tiimin jäsenelle olisi tarpeeksi hommaa, mutta työmäärä ei kasvaisi liian isoksi. Tirri neuvoi minua rakentamaan mavi-tiimin ennen kaikkea oman toimintani ympärille eli etsimään tiimiläisiä kenen kanssa olisi kiva tehdä töitä ja jotka täydentäisivät omaa osaamistani. Tirri kehotti miettimään myös ylipäätään mavi-tiimin kemiaa ja miten eri jäsenet voisivat tasapainottaa toisiaan. Tirrin sparrihetkestä olen kirjoittanut itselleni ylös myös, että hakijoilta voisi kysyä muutaman tiukan kysymyksen ja englanninkielisiltä hakijoilta olisi hyvä tiedustella, ovatko he valmiita opettelemaan ja sietämään suomen kieltä ja toisaalta suomenkielisiltä hakijoilta voisi tiedustella heidän englannin kielen taitoaan.

Esitin lopulta jokaiselle hakijalle hieman eri kysymykset riippuen siitä mihin suuntaan haastattelu kulki. Aloitin jokaisen haastattelun kuitenkin esittelemällä ensin itseni ja kertomalla hieman lisää mavi-tiimistä. Tämä osoittautui hyväksi tavaksi, sillä hakijoista suurin osa oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, joilla ei vielä ollut tarkkaa käsitystä siitä, mitä mavi-tiimi oikeastaan edes tekee. Oman esittäytymisen jälkeen pyysin hakijaa esittelemään itsensä ja kertomaan hieman enemmän itsestään ja kokemuksestaan. Tiedustelin myös jokaiselta, että minkälaisia asioita he hakevat mavi-tiimistä ja mitä he haluaisivat päästä mavi-tiimissä tekemään. Käytännön toteutuksen puolesta tiedustelin myös hakijoiden valmiutta sitoutua mavi-tiimin toimintaan ja avasin myös, että paljonko mavi-tiimissä työskentely suunnilleen voi aikaa viikosta viedä. Kysyin hakijoilta myös ajatuksia ja mielikuvia Proakatemian brändistä sekä tiedustelin, että mitä kautta he olivat löytäneet Proakatemian ja olivatko he törmänneet Proakatemiaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Tärkeimmät kysymykset haastattelussa keskittyivät tiimityöskentelytaitoihin. Kysyin hakijoilta muun muassa, että miten he kuvailisivat omaa työskentelytyyliään ja millaisen roolin he yleensä ottavat ryhmässä. Kysyin myös, että minkälaisia ihmisiä hakija kaipaa ympärilleen, jotta hänen olisi hyvä ja kiva työskennellä. Tiedustelin myös, että millainen on hakijan mielestä hyvä johtaja.

Kirjoitin haastatteluista itselleni paljon muistiinpanoja jokaisesta hakijasta, jotta voisin haastatteluiden jälkeen pohtia yksin sekä yhdessä Tirrin kanssa, että millaisen tiimin itselleni kasaan. Toki olen kirjoittanut paljon muistiinpanoja ympäri vuoden esimerkiksi mavi-tiimin tapaamisisista, jotta asioihin olisi helppo palata ja mavi-tiimin toiminta olisi dokumentoituna myös seuraaville mavi-tiimeille. Muistiinpanoni toimivatkin runkoja esimerkiksi tälle esseelle, johon halusin dokumentoida mavi-tiimin vaiheita myös koko yhteisölle.

Haastatteluiden jälkeen asetin hakijat muistiinpanoissani eräänlaiseen mind mappiin ja kirjoitin hakijan alle parilla sanalla mitä kyseinen hakija toisi mukanaan mavi-tiimiin.

Valitsin tiimiin lopulta viisi henkilöä: Jennan, Samun, Antonin, Jasmin ja Annin. Jennan kohdalle kirjoitin, että Jenna on ideoija sekä tuumasta toimeen tyyppi, jolla on rohkeutta nostaa asioita esiin. Annilla oli paljon kokemusta entuudestaan, hyvä ennakkoperehtyminen Proakatemian brändiin sekä arvokkaita kehitysideoita Proakatemian viestintään. Samun kohdalle olen kirjoittanut, että hän on eteenpäin vievä voima, jolla on kyky lukea ryhmädynamiikkaa sekä tuoda tiimiin positiivisuutta. Jasmista huokui motivaatio ja luovuus. Myös kokemus markkinointialalta ja kiinnostus graafista suunnittelua kohtaan olivat syitä ottaa Jasmi mukaan tiimiin. Antonin kohdalle olen kirjoittanut ylös, että Anton on tarkkailija ja tutkija, joka haluaa tuoda Proakatemian ihmisläheisyyttä ilmi ja Antonilta löytyy myös kokemusta markkinoinnin parista.

Käytin haastatteluihin ja mavi-tiimin kokoamiseen paljon aikaa ja pohdin tiimin rakennetta paljon. Mavi-tiimin jäsenten valinta ei ollut minulle missään nimessä helppoa, sillä kaikilla yhdeksällä hakijalla oli omat vahvuutensa ja olisin voinut nähdä kenet tahansa heistä mukana mavi-tiimissä. Myös valintojen ilmoittaminen hakijoille oli itselleni todella vaikeaa, sillä en olisi halunnut jättää ketään mavi-tiimin ulkopuolelle. Luotin kuitenkin siihen, että olin tehnyt oikeat valinnat ja että viiden henkilön tiimi toimisi mavi-tiimin tarkoitukseen parhaiten.

Nyt toukokuun alussa pidimme mavi-tiimin kanssa motorolan, jossa kävimme läpi koko vuotta. Motorolassa tiimiläiset nostivat esiin, että mavi-tiimissä on ollut selkeää ja rentoa työskennellä ja suurin oppi mavi-tiimistä onkin tullut juuri tiimityöskentelystä. Motorolassa mainittiin myös, että on ollut hienoa kokea kuinka mavi-tiimin jokainen jäsen ottaa vastuuta ja asioita viedään aktiivisesti käytäntöön. Kehityskohteena nostettiin esiin, että välillä työt ovat jakautuneet epätasaisesti tiimiläisten kesken, mutta todettiin myös, että se lienee normaalia tiimityöskentelyssä, että välillä osa tekee enemmän ja osa vähemmän. Motorolassa kiiteltiin myös sitä, että mavi-tiimissä jokainen jäsen on sitoutunut olemaan osa tiimiä, tulemaan paikalle palavereihin ja tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Tämän voin tiimin vetäjänä myös allekirjoittaa täysin – mavi-tiimiä on ollut kiva ja helppo johtaa, sillä jokainen jäsen on todella sitoutunut mavi-tiimin toimintaan.

Loppuvuodesta mavi-tiimin valmentajaksi siirtynyt Salla mainitsi myös kehityskeskustelussamme, että hänkin on kokenut mavi-tiimin toimivan hyvin yhteen ja pohtinut sitä, että mavi-tiimistä löytyy hyvä kattaus erilaista osaamista. Salla nosti esiin myös, että mavi-tiimin palavereissa on ollut aina hauskaa ja mavi-tiimi on saanut paljon aikaan. On siis ihanaa kuulla, että mavi-tiimin toiminta koetaan toimivaksi sekä tiimiläisten, minun että valmentajan osalta. Ja kuten Sallakin sanoi, myös tulokset puhuvat puolestaan: teimme esimerkiksi molemmissa yhteishauissa uudet hakijaennätykset.

Tiimiytymistä ja duunia

Pidimme mavi-tiimin kanssa ensimmäisen yhteisen palaverin perjantaina 1.10.2021 ennen Proakatemian synttäreitä. Kokoonnuimme yhdessä Kasariin synttäreiden sound checkin pauhatessa Stagella ja käytimme ensimmäisen tapaamisen lähinnä toisiimme tutustuen sekä käytännön asioita läpikäyden. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhdyimmekin tiimin kanssa sitten tositoimiin ja asetimme toisessa tapaamisessa toiminnallemme tavoitteet.

Mavi-tiimin tavoitteet vuodelle 21–22

Markkinointiin:

 • Tunnettuuden lisääminen
  • Selkeäksi se, mikä Proakatemia oikeastaan on
  • Yhteisöllisyyden esiintuominen markkinoinnissa
  • Kansainvälisyyden ja englannin kielen taidon korostaminen
  • Miten Proakatemia vaikuttaa ihmisiin: keskustelutaidot, työelämätaidot sekä tiimityöskentelytaidot kehittyy, verkostot kasvavat
  • Avoimien ovien järjestäminen, kouluvierailut, Jatkoon-päivät
 • Brändi ja sen ulottaminen kaikkeen tekemiseen
  • Brändikirjan jatkojalostaminen
 • Yhteishakujen hakijamäärien nostaminen – etenkin entren
  • Lisää laadukkaita hakijoita
 • Vaikuttavuus & puhuttelevuus
  • Kantaa myös ajankohtaisiin asioihin
 • Markkinoinnin seuranta, mittaaminen & tehostaminen

Sosiaaliseen mediaan:

 • Tavoitteellisuus – postauksille selkeät kohderyhmät ja tavoitteet
  • Miksi tehdään, mitä tavoitellaan?
 • Henkilövetoisen markkinoinnin lisääminen
  • Esimerkiksi IG-stoorien haltuunotto, opiskelijoita ja alumneja enemmän esiin, merkitään opiskelijoita julkaisuihin, Proakatemia-lähettiläitä
  • Luodaan matala kynnys kysymyksille ja vuoropuhelulle
 • Videoiden hyödyntäminen – enemmän huomiota Youtubelle ja IG reelseille sekä mahdollisesti TikTokin ottaminen käyttöön
 • Otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin
 • Laadukkuus – laadukasta sisältöä + kuvien & videoiden hyvä laatu

Sisäiseen viestintään:

 • Innostava viestintä yhteisön sisällä, hypetys – rakennetaan yhteisön yhteishenkeä uudelleen
 • Kaksikielinen viestiminen sekä sen kehittäminen sisäisissä kanavissa
 • Materiaali- ja infopankin jatkokehittäminen
 • Info-tv:n monipuolisempi hyödyntäminen sisäisessä viestinnässä
 • Proakatemian nettisivujen jatkokehittäminen

Tiimityöskentelyyn:

 • Yhdessä oppiminen – yritysvierailut, yhteiset pajat, oppien hyödyntäminen käytäntöön
 • Tekemisen hauskuus, yhdessä tekeminen, hyvä tiimihenki sekä luottamus

 

Tavoitteiden toteutuminen

Näin tiimin kesken pidetyn motorolan jälkeen on kiva palata takaisin tavoitteisiin ja katsoa, että missä onnistuimme. Tiimityöskentelyyn kirjattu tavoite tekemisen hauskuudesta, yhdessä tekemisestä, hyvästä tiimihengestä ja luottamuksesta tuntuu olevan saavutettu motorolasta nousseiden kommenttien perusteella, ja itsekin koen näiden toteutuneen mavi-tiimin työskentelyssä. Koen yhden suuren muutoksen mavi-tiimin työskentelyyn tulleen joulukuussa vietetyissä pikkujouluissa, jolloin vietimme aamupäivän innovoiden ja syöden jouluherkkuja, käyden yhdessä lounaalla sushi buffetissa sekä järjestellen iltapäivän Kinoa mavi-tiimin uudeksi työskentelytilaksi. Tuona päivänä pohdimme, miten kehittäisimme mavi-tiimin toimintaa kevättä kohden ja päädyimme muun muassa luomaan yhteisen Whatsapp-ryhmän, jossa voisimme jakaa juttuja pienellä kynnyksellä ilman valmentajan läsnäoloa. Tätä ennen kommunikoimme yhteisen Teams-keskustelun välityksellä, jossa oli paikalla myös Tirri ja Salla. Tiimiltä tuli siis toive, että saisimme myös kommunikointikanavan, johon voisi jakaa vaikka hauskoja TikTok-videoita tai muita kevyempiä juttuja.

Myös monessa sisäisen viestinnän tavoitteessa on onnistuttu. Valmentajamme Salla antoi palautetta, että tänä vuonna mavi-tiimi on todella näkynyt ja kuulunut, joten se on merkki yhdestä onnistumisesta. Info-tv:n päivittämisestä olen vastannut minä ja koen hyödyntäneeni sitä hieman enemmän kuin sitä hyödynnettiin viime vuonna. Tässä on kuitenkin varmasti vielä paljon kehitettävää ja info-tv:tä voisi hyödyntää vielä paljon monipuolisemminkin. Myös info-tv:n sijoittelua voisi miettiä uudelleen ja esimerkiksi johtoryhmässä ehdotettiin jossain vaiheessa info-tv:n siirtämistä keittiöön, jossa ihmiset viettävät enemmän aikaa. Sisäisen viestinnän saralla mavi-tiimi työskenteli keväällä myös Influencers Academyn aloitusta koskevassa tiedottamisessa sekä huhtikuussa yhteisölle järjestetyssä viestintäperehdytyksessä.

Materiaali- ja infopankkia on kerrytetty jonkin verran ja tähän liittyen esimerkiksi Esseepankin kuvien läpikäyminen oli yksi suhteellisen iso projekti mavi-tiimille loppukevääseen, jonka toteutin lopulta vastaavana itse. Esseepankin kuvapankki kaipasi siis läpikäymistä, sillä se sisälsi kuvia, joihin meillä ei ollut käyttöoikeuksia. Tarkoituksenani oli alun perin poistaa Esseepankista kaikki media, sillä kuvien läpikäyminen yksitellen vaikutti liian isolta työltä. Päädyin kuitenkin käymään Esseepankin mediatiedostot läpi, sillä huomasin joukossa olevan esimerkiksi vanhoja podcast-jaksoja, joita en halunnut menettää. Käytin tuohon Esseepankin mediakirjaston läpikäymiseen ja puhdistukseen aikaa lähes neljä tuntia. Sama tiedostojen läpikäynti olisi edessä vielä Teamsin kanssa, mutta siinä myös datatiimi voisi olla avuksi.

Sosiaalisen median tavoitteista monet ovat myös toteutuneet. Olemme pitäneet postausten kohderyhmät ja tavoitteellisuuden mielessä postauksia suunniteltaessa ja panostaneet postausten laadukkuuteen. Myös videoihin olemme panostaneet, etenkin kun otimme syksyllä käyttöön myös TikTokin uutena kanavana Proakatemian markkinointiin. Toisaalta TikTokin kautta myös henkilövetoinen markkinointi on korostunut, kun etenkin Jenna on tuottanut sisältöä aktiivisesti myös omilla kasvoillaan. Henkilövetoista markkinointia toteutimme myös etenkin yhteishakujen aikaan esimerkiksi Instagram tarinoiden haltuun ottamisella, jossa joku opiskelijoista päivitti päivän ajan tarinoita omasta päivästään.

Tavoitteista jäi vielä toteutumatta esimerkiksi brändikäsikirjan sekä Proakatemian nettisivujen jatkokehittäminen. Toisaalta Esseepankkiin sain päivitettyä vihdoin Proakatemian ”uuden” logon, joten sitä on kehitetty eteenpäin. Samalla päivitin Esseepankin ”ei kuvaa”-kuvan ja muokkasin hieman sitä, mitä esseitä näytetään etusivulla. Aikaisemmin Esseepankin etusivulla näytettiin kaikkien aikojen suosituimmat esseet, jotka eivät koskaan vaihtuneet sillä ne saivat jatkuvasti lisää klikkauksia. Nyt Esseepankin etusivulle nostetaan satunnaisnostoja viikon sisällä ladatuista esseistä, jolloin toivottavasti useammat esseet saavat lisää näkyvyyttä. Myös Proakatemian Youtube-kanavan ulkoasua päivitin jo syksyllä, kun vaihdoin yli kolmeenkymmeneen videoon brändiä vastaavat esikatselukuvat.

Yksi mavi-tiimin isoimmista onnistumisista on ollut tietenkin yhteishakujen hakijamäärien nostaminen. Saimme englanninkieliselle puolelle yhteensä 273 hakemusta, kun viime vuonna vastaava luku oli 212. Suomenkieliseen koulutusohjelmaan tuli yhteensä 505 hakemusta, joista ensisijaisia hakijoita oli 177. Viime vuonna hakemuksia tuli 416, joista ensisijaisia oli 163. Teimme uudet hakijaennätykset molemmissa yhteishauissa.

Tiimin merkitys

Mavi-tiimillä on ollut kuluneen vuoden aikana paljon töitä ja ajoittain itse kullakin on ollut vaikeaa löytää energiaa mavi-tiimin hommiin. Neljä mavi-tiimin jäsentä ovat pinkkuja, joten mavi-tiimin hommien lisäksi tehtävää on riittänyt niin syksyn perusopintojen kuin kevään tiimiyritysten käynnistämisen parissa. Tiimin kesken käydyssä motorolassa nousi kuitenkin esiin, että mavi-tiimi on ollut myös pakopaikka omasta tiimistä ja mavi-tiimistä on saanut hyvää vastapainoa kaikelle muulle tekemiselle. Osa tiimiläisistä on kokenut mavi-tiimin olleen pinkkuvuoden kohokohta, jossa on saanut konkreettista oppia ja jossa on päässyt tekemään asioita, jotka kiinnostavat itseä.

Vaikka vuosi on ollut ajoittain kiireinen ja töitä on riittänyt, mavi-tiimin tapaamiset on koettu kiireettömiksi hetkiksi, jossa on aikaa myös kohdata tiimiläiset ja vaihtaa kuulumisia. Tämä on ollut itseltäni tietoista toimintaa ja on kiva kuulla palautetta, että se on koettu toimivaksi. Olen halunnut luoda mavi-tiimistä ennen kaikkea tiimin, jonka jäsenet välittävät toisistaan ja haluavat tehdä töitä yhdessä. Mielestäni tapaamisten alusta on tärkeää ottaa pieni hetki kuulumisten vaihdolle, jotta tiedämme, miten kaikilla menee ja voimmeko olla toisillemme tukena jollain tavalla.

On ollut hienoa nähdä myös mavi-tiimiläisten kasvu vuoden aikana ja kuinka he ovat ottaneet oman paikkansa yhteisössä. Joko mavi-tiimiin on hakeutuneet ne tyypit, jotka haluavat muutenkin vaikuttaa yhteisössä tai sitten mavi-tiimi on auttanut yhteisöön kuulumisen kokemuksessa. Esimerkiksi Proakatemian johtoryhmässä on itseni lisäksi kaksi muuta mavi-tiimin jäsentä, Samu ja Anton, joten selkeästi mavi-tiimiläiset haluavat vaikuttaa yhteisössämme.

Mitä kehitettävää seuraavaan vuoteen?

Yksi isoimmista kehityskohdista tulevalle mavi-tiimille tulee olemaan englanninkielisen yhteishaun markkinoinnin käynnistäminen hyvissä ajoin. Yhteishaku englanninkieliseen koulutusohjelmaan alkaa jo tammikuun alussa, jota edeltää kolmen viikon joululoma. Kahtena edellisenä vuotena yhteishaun markkinointi on alkanutkin osin näistä syistä liian myöhään. Vaikka saimme aikaistettua markkinoinnin aloitusta hieman edellisvuodesta, voisi jatkossa entren yhteishaun markkinoinnin aloittaa jo heti elo-syyskuussa, kun akatemia-arki jatkuu kesälomien jälkeen. Tähän täytyisi kehittää jokin toimiva malli, sillä mavi-tiimin kokoaminen vie alkusyksystä oman aikansa ja toiminta pääsee kunnolla käyntiin yleensä vasta lokakuussa. Voisiko tässä olla apuna esimerkiksi edellisvuoden mavi-tiimi, joka voisi auttaa uutta vastaavaa ensimmäiset viikot, että entren yhteishaun markkinointi saataisiin suunniteltua ja aloitettua tarpeeksi ajoissa. Tai voisiko edellinen mavi-tiimi tehdä suunnitelmat entren yhteishaun markkinointia varten jo edellisenä keväänä, jotta uusi mavi-tiimi pääsisi laittamaan suunnitelman heti käytäntöön syksyllä. Toisaalta kevätkin on kiireistä aikaa mavi-tiimille esimerkiksi suomenkielisen yhteishaun markkinoinnin parissa.

Entren yhteishaun markkinoinnissa voisi hyödyntää myös vielä enemmän IR-tiimin osaamista ja asiantuntemusta. Myös IR-tiimillä on oma markkinointiosastonsa, joka on tuottanut materiaalia Proakatemian sosiaalisen median kanaviin yhteistyössä mavi-tiimin kanssa etenkin entren yhteishaun aikaan. Tätä yhteistyötä voisi syventää entisestään ja hyödyntää vielä enemmän.

Toinen kehityskohde mavi-tiimille voisi olla erilaisten postausten toteuttaminen eri kanaviin, lähinnä LinkedIniin. TikTokiin olemme toteuttaneet jo erilaista sisältöä muihin somekanaviin verrattuna, mutta esimerkiksi juuri LinkedIn voisi kaivata ihan omaa vastuuhenkilöään, joka suunnittelisi ja toteuttaisi sisällön juuri siihen kanavaan sopivaksi ja osallistuisi esimerkiksi siellä käytävään keskusteluun. Toisaalta koko sosiaalisen median postaustahtia voisi kehittää aktiivisemmaksi, sillä etenkin yhteishakujen päättymisen jälkeen mavi-tiimissä näkyy yleensä suvantovaihe, jolloin postausten tekeminen tuntuu hetken kuormittavalta ja postaustahti hidastuu.

Tuleva mavi-tiimi voisi pitää myös viestintäperehdytyksen pinkuille heti syksyn alussa ja käydä läpi esimerkiksi kuvien käyttöoikeuksiin liittyvät asiat, jotta Esseepankin mediakirjastoa ei tarvitsisi putsata uudestaan taas lähitulevaisuudessa. Myös Proakatemian sisäisen kuvapankin käyttöoikeuksia voisi selventää ja tuoda esiin viestintäperehdytyksessä.

Mavi-tiimin kesken käydyssä motorolassa kehitysehdotuksiksi nostettiin esiin myös esimerkiksi mavi-tiimin oman kaluston kerryttäminen. Voisiko mavi-tiimillä olla akatemialla esimerkiksi oma kamera, jotta jokaisella mavi-tiimiläisellä olisi mahdollisuus sisällöntuotantoon mavi-tiimin kalustolla.

Mielestäni olisi hienoa myös nähdä Proakatemian pikkutiimeissä enemmän vanhempien vuosikurssien tiimiyrittäjiä. Mavi-tiimissä työskenteleminen on pinkkuvuoteen arvokas kokemus, mutta toisaalta ylempien vuosikurssien tiimiyrittäjien voisi olla helpompaa aikatauluttaa aikaa mavi-tiimin hommille ja he voisivat tuoda myös erilaista kokemusta tiimin toimintaan.

Loppu häämöttää

Haikealta tuntuu, mutta pakko se on myöntää – oma matkani mavi-tiimin vastaavana on aivan loppusuoralla. Huomenna kokoonnun muiden johtorooleissa tällä hetkellä työskentelevien kanssa haastattelemaan seuraavia johtajaehdokkaita ja reilun viikon päästä ojennan mavi-kruununi seuraavalle. Paljon kertoo se, että sekä mavi-tiimin motorolan aikana, Sallan kanssa käydyssä kehityskeskustelussa, että tätä esseetä kirjoittaessa meinaa väkisinkin nousta kyyneleet silmiin. Ei millään tavalla negatiivisessa mielessä – päinvastoin. Olen ollut osa Proakatemian markkinointi- ja viestintätiimiä koko sen kaksi vuotta, jotka olen saanut Proakatemialla viettää ja mavi-tiimi on ollut itselleni ehdottomasti paras asia koko akatemian aikana. Juuri sellainen pakopaikka, turvasatama ja motivaation lähde. Mitä on jäljellä oleva akatemiamatka ilman mavi-tiimiä? Luultavasti mavi-tiimistä vapautunut aika tarjoaa taas uusia mahdollisuuksia ja turvasatamia, mutta toisaalta voi olla, että minut nähdään vielä seuraavana vuonnakin tiirailemassa Kinon ikkunoista sisään nähdäkseni vilauksen mavi-tiimin toiminnasta.

Mavi-tiimi on opettanut paljon. Ensimmäisenä vuotena opin organisaation markkinoinnista ja viestinnästä sekä tiimityöskentelystä yleisesti ja nyt mavi-tiimin vastaavana olen oppinut ennen kaikkea tiimin johtamista. Oma tavoitteeni mavi-tiimin vastaavana oli olla hyvä ja empaattinen johtaja. Mavi-tiimin kesken käydyssä motorolassa useampi mavi-tiimin jäsen nosti esiin, että he ovat oppineet paljon johtamisesta seuraamalla minun johtamistani ja osa koki olevansa otettu siitä, miten mavi-tiimiä on johdettu. Se on varmasti paras palaute mitä voin mavi-tiimin vetämisestä saada.

Kiitos Jenna, Anton, Samu, Anni ja Jasmi sitoutumisesta, panostamisesta ja heittäytymisestä. Te teitte tästä kuluneesta vuodesta hauskan, opettavaisen ja merkityksellisen.

Aihetunnisteet:

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi