Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

Matkalla valmentamiseenKirjoittanut: Linda Kivialho - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

 

 

Ensimmäinen vuosi Akatemialla on ohi, ja seuraava on aluillaan. Olen tehnyt monia erilaisia projekteja, kuten sosiaalisen median markkinointistrategiaa ja tapahtumatuotantoa. Kuitenkin toiminta kv-tiimissä on ollut se, joka on vaikuttanut minuun mahdollisesti eniten ammatillisesta näkökulmasta. Kv-tiimin kautta olen tutustunut valmentamiseen kansainvälisellä tasolla käytännössä.

 

Minut valittiin Valmenturesin stipendiaatiksi viime syksynä ja pääsin mukaan valmennukseen. Se on avannut minulle aika paljon sitä, mitä mahdollisesti haluaisin tehdä valmistuttuani. Olen ollut valmennukseen hyvin tyytyväinen ja olen saanut paljon tukea valmentajiltani.

 

Hain myös Akatemian apuvalmentajaksi, sillä koen yhteisön yhtenä tärkeimpinä tekijöinä koko koulutuksessamme. Minut myös valittiin siihen rooliin, minkä koin suurena luottamuksen osoituksena. Näen yhteisömme alustana, joka mahdollistaa lähes minkälaisen kehityksen tahansa. Se on hyvin arvokasta.

 

Olen aina ollut valmentajahenkinen, mutta en ole aiemmin ihan ymmärtänyt sen merkitystä. Minulle on hyvin luontaista nähdä yksilö hänen itsensä kautta, sen sijaan että arvioisin omien kokemuksieni ja mielipiteideni läpi. Haluan nähdä ihmisten löytävän todellisen potentiaalinsa, vastauksen omaan miksi? -kysymykseensä ja saavuttamaan huippusuoritustason. Olen kuitenkin nyt viime vuoden jälkeen huomannut, että olen usein se henkilö, joka kutsutaan yhteisöihin ratkaisemaan ristiriitatilanteita, tai jolta kysytään näkemystä omaan henkilökohtaiseen polkuun. En aiemmin ymmärtänyt sen mahdollisuuksia.

 

Huomasin omassa tiimissäni kokevani turhautumista, sillä mielestäni asiat eivät edenneet sitä tahtia, mitä olisin toivonut. Tämä tietenkin on hieman hölmöä, sillä ei tiimin kuulukaan noudattaa yhden ihmisen näkemystä. Kuitenkin vasta kun ymmärsin voivani hyödyntää valmennustaitojani omassa tiimissäni, koin helpotusta. Ongelma oli hyvin paljon siinä, että minulla ei ollut välineitä vaikuttaa asioihin, sillä kyse ei ollut suorituskeskeisestä tekemisestä. Tiimissämme oli myös paljon haasteita, sillä viime kaudella yritettiin ajaa läpi tuloksen johtamista. Se toi omat haasteensa siihen, miten pärjättiin ja miten tiimi koki oman toimintansa.

 

Strategisen ketteryyden pahimpia vihollisia ovat tiukka vuosibudjetointi ja tulosjohtaminen. Ne syövät ketteryyttä ja joutavat meillä romukoppaan

– Ville Laine, liiketoiminta-alueen johtaja, Halton Marine

 

Tuloksen johtaminen on mahdotonta, jos ihmisiä ei johdeta ensin. Kirjassa Valmentajan polku – valmentamalla huippusuorituksiin, käsitellään suoritusjohtamiseen siirtymistä tulosjohtamisesta. Näiden kahden ero on siinä, että tulosjohtamisessa tuloksia edellytetään, kun taas suoritusjohtamisessa valmennetaan tulosten saavuttamiseen.

 

Ongelma ei ole siinä, että asetetaan haastavia tavoitteita tiimin sisällä, eikä sitä tarvitsisi pelätä. Tavoitteiden asettamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös selkeät toimintatavat ja arvot, joiden pohjalta jokaiselle on selvää, mitä ja miten tehdään. Tällä hetkellä tiimissämme aletaan vaihtaa ajattelua yksilökeskeisestä tuloksesta tiimin suorituskeskeisyyteen. Tämä näkyy mm. bufferien poistamisena, ”minun rahat”-ajattelun muutoksena ja tiimin myyntiprosessien kehittämisenä. Meidän ei tarvitse pelätä liian korkeiden tavoitteiden asettamista, sillä kuten Valmentajan polku -kirjassa sanotaan: ”On hyväksyttävä periaate, että haastavista tavoitteesta jääminen ei ole epäonnistumista.” Rohkeus asettaa riittävän haastavia tavoitteita tiimille kertoo siitä, että ajattelumme on kehittymässä oikeaan suuntaan. Tästä seuraa se, että päästäksemme korkeisiin tavoitteisiimme, meidän täytyy todellakin alkaa toimimaan tiiminä myös liiketoiminnan saralla. Nyt saa riittää 18 erillistä toiminimeä, vaikka siirtymä siitä tuleekin olemaan useammalle yksilölle hankalaa.

 

Valmentamisen työkalut auttavat minua hyvin paljon myös apuvalmentajana. Olen halunnut kehittää johtoryhmän kokouksia, sillä ollessani tiimimme ensimmäinen BL, huomasin kokevani turhautumista siitä, että joryt eivät aiheuttaneet tarpeeksi konkreettisia toimia. Edellinen apuvalmentaja kehitti joryja hyvään suuntaan ja nyt minun on siitä suhteellisen helppo jatkaa.

 

Haluan tehdä joitain muutoksia johtoryhmän toimintaan, sillä ongelma on ollut se, että jokaisen tiimin BL kaipaa vertaistukea, mutta sille ei ole ollut rakenteellista tilaa. Tästä on seurannut se, että johtoryhmän kokoukset ovat venyneet välillä reilusti yli 4 tunnin. Se on melko kohtuuton aika, jos tulee samaan aikaan tehdä päätöksiä. Minua on myös vaivannut se, että tällä hetkellä BL:ien kehitys ei ole ollut selkeää, eikä sitä ole seurattu sen kummemmin. Haluan ratkaista tämän yhdistämällä vertaistuen tarpeen ja tavoitteiden seuraamisen läpinäkyvästi niin, että aloitamme pitämään omaa pajaa BL:ille kerran kuussa joryn lisäksi. Johtoryhmä tapaa siis kaksi kertaa kuukaudessa. Pajoissa keskitytään erilaisiin aiheisiin johtamistaitojen syventämisestä ja BL:ien omien tavoitteiden seuraamisesta.

 

BL:t asettavat omat tavoitteensa GROW-mallia hyödyntäen. Sen pohjalta luodaan selkeät stepit ja mittarit, miten tavotteisiin päästään ja millä se mitataan. Tällä tavalla tavotteiden seuraaminen on selkeää niin itselle kuin muillekin. Näin pystytään tekemään toiminta myös läpinäkyväksi. Tärkeää on se, että BL:t voivat oppia toisiltaan ja keskustella asioista. Se kehittää tietysti yleensä eniten, kun saa näkemystä muilta.

 

Näin lopuksi voisin todeta, että tämä suunta on minulle hyvä. Sitä usein ajattelee, että olisi hienoa olla se tai tämä, mutta vasta konkreettisen tekemisen kautta voi löytää intohimonsa ja asiat, joiden tekemisestä oikeasti nauttii. Minulle on valjennut, että valmentaminen asenteena ja työkaluna on minulle intohimon asia. Saan siitä iloa ja tyydytystä, kun pystyn auttamaan ja palvelemaan muita, sekä toteuttamaan itseäni samaan aikaan.

Kommentoi