Tampere
21 Jun, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Matkalla kohti huipputiimiäKirjoittanut: Johanna Sauvula - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Essee on Ida Harjun, Jasmiina Servon ja Johanna Sauvulan soluessee huipputiimin muodostumisen vaiheista. Esseessä peilataan Eventan kehitystä tiiminä etenkin kuluneen syksyn vaiheisiin nojaten.

Olemme ottaneet koko syksyn isoja harppauksia niin eteen kuin taaksekin tiiminä. Tähtäämme kohti huipputiimiä, se on varmaa. Sitä ennen täytyy ymmärtää, mitkä ovat tiimin vaiheet ja missä Eventa menee nyt.  Mitä aineksia tarvitaan huipputiimin luomiseksi? Tiimin lähtötilannetta arvioitiin lokakuun puolessa välissä ja uusi tarkastelu tehtiin joulukuun alussa. Tämä havainnollisti meille sen, miten paljon tiimin tilanne on loppusyksyn aikana muuttunut ja millaisten uusien haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä nyt olemme.

 

 

TIIMIN VAIHEET

 

Tiimi kehittyy seuraavien vaiheiden kautta:

 1.   Perustamisvaihe
 2.   Myrskyvaihe
 3.   Oppimisvaihe
 4.   Suoritusvaihe
 5.   Huipputiimivaihe
 6.   Hajoamisvaihe. (Salminen 2017, 51.) 

PERUSTAMISVAIHE

Perustamisvaiheessa ryhmää ihmisiä ei voi vielä kutsua tiimiksi, he ovat pikemminkin ”tiimiaihio”. Perustamisvaiheessa tiimi oppii tuntemaan tiimin jäsenet, ymmärtävät oman roolinsa tiimissä ja syventävät yhteistä näkemystä tiimin päämääristä ja tavoitteista. Usein tiimin perustamisvaiheessa ollaan varautuneita ja muodollisia. Tiimin jäsenet eivät näe tunne toisiaan vielä hyvin eikä tiimin täsmällinen päämäärä ole vielä kehittynyt. Tässä vaiheessa on tärkeätä pohtia tiimin päämääriä ja tavoitteita, yhteisiä sitoumuksia, toiminnan suuntaa ja ulkopuolisten tahojen odotuksia. On tärkeätä luoda aitoa vuorovaikutusta tiimin jäsenten kesken. (Salminen 2017, 51–53.)

Eventan varsinaisesta perustamisvaiheesta on jo kulut useita vuosia. Jatkuvana tiiminä palaamme osittain perustamisvaiheeseen tiimiin tullessa uusia jäseniä. Opetussuunnitelman muutoksen vuoksi Eventa on vastaanottanut uusia jäseniä poikkeuksellisen tiheästi;  syksyllä 2017 tiimiin liittyi 4.0, tammikuussa 2018 osa 5.0 ja loput 5.0 toukokuussa. Uusia tulee ja vanhoja lähtee. Mainittakoot, että esseen kirjoittajat ovat tammikuussa tiimiin astuneita. Tänä syksynä 4.0 ja 5.0 on tehnyt paljon uusia linjauksia toimintaan 3.0 ollessa toinen jalka jo oven välissä poistumassa tiimistä. Nykyinen Eventa aloitti tiimin kehitysvaiheiden kierroksen taas alusta, perustamisvaiheesta, syksyn alkaessa. Käytännössä 3.0 toimi syksyn lähes kokonaan omana tiiminään, kun 4.0 ja 5.0 alkoi tutustua kokoonpanoonsa tällä nykyisellä muodostelmallaan. Toki pohjalla vaikuttaa se, että suurimmalla osalla meistä on taustalla jo yhteinen viime kevät, mutta kolmosten eriytyminen, sekä Vilin ja Susannan uusi vahvistus tiimiin on käytännössä muovannut nykyisen tiimin alkaneeksi tänä syksynä.

Alkusyksystä olimme innoissamme toiset huomioon ottavasta ja kunnioittavasta ilmapiiristä. Keskustelimme syksyn edetessä siitä, että emme voi tuudittautua mukavuuteen, vaan meidän on alettava haastaa toisiamme ja testattava luottamusta avoimuudella. Olemme työstäneet uudelleen arvojamme, sääntöjä, visiota ja tavoitteita. Johtoryhmä teki aikajanan siitä, mitä Eventan tulevaisuus voisi näyttää 5.0 valmistumiseen saakka. Näitä käytiin läpi päätettäessä yhteistä visiota. Yhteisten tavoitteiden asettaminen on ollut haastavaa ja pitkäjänteistä tiimille. Syksyllä lähdimme liikkeelle yhteisten projektien, Samplian ja Saunakortin kanssa ja visioimme tulevaisuutta niiden pohjalta. Visioissamme oli arvojemme mukaisesti roihuava miljoonamursu!

 

MYRSKYVAIHE

Myrskyvaiheessa tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisensa paremmin eikä kehitys ole aina helppoa. Myrskyvaihe pitää sisällään nimensä mukaisesti risteäviä tavoitteita, erilaisia näkemyksiä ja suoranaista valtataistelua. Kaikkien tiimin jäsenten kesken ei ole syntynyt syvällistä luottamusta ja usein tiimin yhteiset tavoitteet ovat käsitykseltään hataria. Aktiivisimmat ja äänekkäimmät jäsenet ottavat helposti ylivallan. Osa jäsenistä saattaa pudota kyydistä ja eristäytyvät fyysisesti tai henkisesti. Myrskyvaihe on kuitenkin erittäin tärkeä tiimille kehityksen kannalta. Tiimin jäsenet työstävät yhteistä päämäärää, oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja tekemään yhteistyötä. (Salminen 2017, 54–55.)

Keväällä Eventassa myrskysi. Tiimidiilin aikana ja aikoihin näkyi erityisen hyvin aktiivisimpien ja äänekkäimpien ylivalta. Samaan aikaan osa rauhallisista jäsenistä yritti saada äänensä kuuluviin. Tiimille konflikti oli tärkeä. Se opetti meille paljon toisistamme ja viestinnästä. Ja ylipäätään siitä, miten isossa tiimissä saisimme kaikki omalla tavallaan otettua huomioon paremmin.  Mikä on meidän yhteinen vastuumme dialogia tai vain keskustelua käydessä. Syksyllä tuntui aavistuksen uuden myrskyn tuulia, uudet pääsivät toimintaan kiinni ja vanhat alkavat olla lähdössä pikku hiljaa pois. Mitään kevään kaltaista tämä ei ollut, mutta yhteisten pelisääntöjen tekemistä kyllä. 4.0 ja 5.0 alkoivat voimakkaasti työskennellä tulevan Eventan eteen 3.0 jättäytyessä tässä taka-alalle voidakseen keskittyä valmistumiseen.

Myrskynsilmään ajauduttiin kuitenkin vielä loppusyksyn aikana, kun toimintamme pakka alkoi levitä lattialle. Yhteisten projektien toteuttaminen koko tiimin voimin oli epätasaista ja hidasta. Emme olleet osanneet huomioida omaa sitoutumistamme asiaan, kun olimme keväällä huolissamme miten kolmoset syksyllä ovat mukana toiminnassa. Osittain yhteisten projektien kaatumiseen vaikutti resurssipula. Emme olleet yhdessä suunnitelleet syksyn opintoja ja panostusta, joten jokainen oli enemmän tai vähemmän itsenäisesti miettinyt opintonsa, ilmoittautunut vieraiden kielten, meille pakollisten turismin tai restopuolen kursseille, sekä muihin aikaa vieviin projekteihin tai koulutuksiin, millä ammuimme itseämme nilkkaan. Tuskailimme sen kanssa, miten saamme hyödynnettyä kaikkien panosta yhteisten projektien tekemiseen, kun osalla oli jo vastuualueita muiden tehtävien ohessa myös Eventan omissa vastuurooleissa ja kaikilla täytyi olla yhä myös rahaprojekteja, joilla tiimi vielä pyörii. Yhteinen tekeminen, sekä yhteisten tavoitteiden eteen työskentely oli epätasaista ja ristiriitaista. Tulimme projektien ja tiimin kannalta siihen lopputulokseen, ettei toimintamme sellaisenaan ole kannattavaa, joten toistaiseksi Samplia jatkaa omalla projektitiimillään ja Saunakortin tulevaisuutta pohditaan uusilta kulmilta, kun siihen pystytään panostamaan taas enemmän.

Avoimuuden ja arvostuksen tunteen puuttuminen nousi tiimissä esiin, eikä tilannetta helpottanut muutamat peräkkäin tulleet rahalliset vastoinkäymiset. Kolmosten ulosmaksaminen ja yhteisen kulupuskurin ylläpito sen jälkeen, etteivät isot yhteiset projektit tuottaneet rahaa, ajoi meidät nyt loppuvuodelle siihen tilaan, että projekteja oli pakko haalia lisää, mikä näkyy osalla totaalisena kynttilän hiipumisena kantapalaansa jaksamisen saralta, kun suunniteltu huokaisun paikka täytyi kiristää entistä tiukemmin. Loppusyksy on ollut tiimille raskas etenkin henkisesti ja se on havahduttanut meidät myös siihen, ettei luottamuksemme vielä ole vahvistunut huippuunsa saakka. Nyt joulun alla alkaa kuitenkin toivo palata takaisin keskuuteemme ja pahimmista myrskytuulista olemme päässet jo etenemään kohti seuraavaa vaihetta.

 

OPPIMISVAIHE

Oppimisvaiheessa tiimi oppii arvostamaan jäsentensä erilaisuutta ja erilaisia näkemyksiä. Ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti. Tiimille kehittyy toimintaan vaikuttava identiteetti ja samalla tiimihenki vahvistuu. Tiimin jäsenillä pitäessä hauskaa saattavat tavoitteet unohtua.  Oppimisvaihe nähdään otollisena aikana uusien toimintamallien omaksumiseen. (Salminen 2017, 56.)

Alkusyksystä Eventa oli matkalla oppimisvaihetta. Tiimissä ymmärrettiin ja arvostettiin koko ajan enemmän jäsenten erilaisuutta ja näkemyksiä. Turha lyttääminen oli jäänyt pois ja asenne oli muuttunut positiivisen kautta haastamiseksi. Eventa selkeästi haluaa luoda Akatemialla voimakkaampaa identiteettiä ja näkyä paremmin tiiminä. Arvot ja visio auttavat tässä. Olemme puhuneet siitä, että meidän tulee jatkossa istua projektoreissa yhdessä ja saimme viimein hankittua omat tiimihupparit korostamaan näkyvyyttämme. Eventalle on tärkeää saada tehtyä yhteiset tavoitteet kirkkaiksi koko tiimille. Näin meillä on mahdollisuus päästä pitemmälle oppimisvaiheessa ja sen yli.

Loppusyksyn myrskyämisen jälkeen olemme uudelleen tarkastelleet tiimimme tilaa, kommunikointia ja erilaisuuttamme. Herättävä ja osittain paljon selittävä kohta oli, kun kirjasimme Belbinin tiimiroolit taululle ja havaitsimme, kuinka homogeeninen porukka meitä Eventassa onkaan. Paljon löytyy draivia, mutta viimeistelijät puuttuvat täysin! Ennen kaikkea, olemme huomioineet puutteita toimintatavoissamme, joiden kehittämisellä voisimme edistää menestystä.

 

SUORITUSVAIHE

Suoritusvaiheessa työtä tehdään sitoutuneesta ja tiimiläiset ponnistelevat samaan suuntaan. Tiimi on saavuttanut hyvän suoritustason ja oppinut tekemään yhteistyötä. Tiimi ei kuitenkaan vielä kykene hyödyntämään koko potentiaaliaan, kehitys ei ole vielä huipputiimin tasolla. Mikäli tiimitoiminnalla ei tavoitella huippusuorituksia tai toimintaympäristössä tapahtuu liian tiheitä muutoksia, ei tiimi pääse huipputiimivaiheeseen. (Salminen 2017, 56.)

Kaipaamme toimintaamme selkeyttä ja tähän suuntaan olemme pyrkimässä. Päätösten seuranta ja arviointi on yksi oleellinen seikka, joka meillä toistaiseksi on toteutunut huonosti. Olemme välillä ratkaisseet ongelmia, joita meillä ei vielä edes ole. Esimerkiksi pohdimme pitkään projektikohtaiseen budjetointiin siirtymistä ja siihen liittyvää rahaliikennettä, kun totuus on, ettei raha loppuvuonna ole liiaksi liikkunut. Asioista on keskusteltu paljon, mutta moni asia on jäänyt esimerkiki pajan jälkeen leijumaan ilmaan, tai pallo on tipahtanut vain maahan, kun kukaan ei ole asiaa kopannut käytäntöön vietäväksi.

 

HUIPPUTIIMIN VAIHE

Huipputiimi omaa erittäin korkean suoritustason. Tiimissä pystyy toimimaan aidossa yhteistyössä ja tiimin jäsenet arvioivat omaa onnistumistaan ensisijaisesti tiimin menestyksen kautta. Tiimin jäseniltä tämä vaatii hyviä tiimityötaitoja ja kypsyyttä. Huipputiimin työ etenee ilman ratkaisemattomia konflikteja, sähläystä ja tiimiläisten välistä tarpeetonta riitelyä. Erilaisuus nähdään rikkautena. Erilaisuus auttaa ottamaan erilaisia näkökulmia huomioon ja näin pystytään tekemään parempia päätöksiä. Tiimi hakee jatkuvasti parempia tapoja hyödyntää voimavarojaan. Huipputiimivaihe ei ole pysyvä tila. Se on herkkä erilaisille häiriöille. Yhdenkin tiimijäsenen lähtö voi muuttaa tiimin dynamiikkaa valtavasti ja tiimi joutuu opettelemaan tiimitoiminnan perusasioita uudelleen. (Salminen 2017, 56–57.)

 

HAJOAMISVAIHE

Hajoamisvaiheeseen päästään tiimin saavuttaessa päämääränsä. Toisaalta tiimin toiminta voi päättyä myös ulkoisiin muutoksiin. Tiimin kehitys ei ole aina suoraviivaista eikä kehitysvaiheen tunnistaminen ole helppoa. Kehityksen vaihetta voidaan arvioida tehtyjen päätösten ja ratkaistavien ristiriitojen määrällä. (Salminen 2017, 58.)

 

Tiimin voima perustuu luottamukseen ja yhdessä tekemiseen. Eventa on täynnä hyvin erilaisia ihmisiä ja niitä huipputiimi tarvitsee. Hyvä tiimi tarvitsee jokaista kolmea kategoriaa: toiminta-, ihmis- ja ajattelunorientoitunut, sillä tasapaino on avain menestykseen. (H. Toivanen 2013). Belbinin tiimiroolitestin jokaisessa kategoriassa on yhteensä 9 käytösmallia. Belbinin testi ei siis arvioi persoonaa vaan käytöstä. Jos koko nykyinen Eventa (3.0 – 5.0) laitettaisiin yhteen ja kävisimme läpi kategoriamme, löytäisimme todennäköisesti kirjavamman joukon tiimirooleja. 3.0:n valmistuessa dynamiikkamme on muuttunut täysin valmistuvien etääntyessä heidän keskittyessä oppareihinsa. Se ei silti tarkoita, etteikö jäävä tiimi voisi muokkautua ympäristön sitä tarvittaessa.

Olemme tiiminä muovautumassa “me”-ajatteluun. Pitkään on ollut vain yksilöiden projekteja ja haluamme puhua näistä jokaisen omina, meidän projekteina. Tottakai on tärkeää pitää omat unelmaprojektit ja oppiprojektit “ominaan”, mutta tiimin kulttuurin muuttaminen ja puheen muovaaminen “meiksi” on tärkeää. Huipputiimiksi pääsyssä on muutenkin hyvä muistaa puheen olevan suhteessa 1/1 muista ja meistä (H. Toivanen, 3013). Me-ajattelun kääntöpuoli syksyllä on tuntunut olevan vastuun välttäminen. Kun kaikki asiat ovat meidän yhteisiä, ei kenenkään velvollisuus ole ottaa vastuuta mistään asiasta, vaikka se on kaikkien velvollisuus. Tämä on osoittanut matkamme olevan vielä kesken yhteistä, tulosta tekevää huipputiimiä kohden.

Salmisen kirjoittama mielenkiintoinen seikka huipputiimiksi kehittymisessä on, että häiriöt ja liian tiheät muutokset toimintaympäristössä estävät huipputiimiksi pääsemistä. Eventa on tähän mennessä ottanut uusia vastaan. Uusien tiimiläisten ottaminen ei taida jatkossa enää tukea tavoitettamme huipputiimistä. Asiasta on paljon keskusteltu Eventassa ja tällä hetkellä näyttäisi vahvasti siltä, ettei uusia jäseniä ole tulossa esipinkuista.

 

MISTÄ AINEKSISTA SYNTYY HUIPPUTIIMI?

 

Kauppalehden (2014) artikkelissa on koottu Jaakko Hyytiäisen haastattelun perusteella kymmenen tärkeintä ominaisuutta ja tekijää, jotka hän on tutkimuksensa perusteella löytänyt oleellisiksi tiimin menestymiselle. Ominaisuuden ja tekijät on valittu ajatellen startup-yrityksiä, mutta ovat sovellettavissa myös tiimiyritykseen.

 1. Kyky kuunnella ja oppia

Parhaat tiimiläiset kysyvät erinomaisia kysymyksiä ja kuuntelevat. Tiimiläisen tulisi janota informaatiota ja olla nälkäinen oppimaan uusia asioita. Nopeasti liiketoiminnan kannalta tärkeimpien asioiden oppijat tulevat menestymään. (Kauppalehti 2014.) Eventa tiiminä on hurjasti kehittynyt viime keväästä kuuntelun saralla. Erinomaisia kysymyksiä on esitetty pidemmän aikaa ja kaikki tiimiläiset ovat kiinnostuneita oppimaan uutta.

 

 1. Kokemus toimialasta

Oppimisprosessi on helpompi ja lyhyempi yleensä yrittäjillä, joilla on kokemusta toimialasta. Näin he ymmärtävät, miten eri toimijat käyttäytyvät. (Kauppalehti 2014.) Eventalla on useita projekteja, jotka eivät kaikki ole samalla toimialalla. Kokemus toimialasta korostuu näin ollen projektikohtaisesti. Asiakkaalle tehtäviä innovointiratkaisuja ajatellen monialainen tiimimme on vahvuus.

 

 1. Selkeä ja yhtenäinen visio

Kaikkien tiimin jäsenten tulisi työskennellä kohti samoja tavoitteita. Tiimin jäsenten kuuluisi pystyä tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa yhteisten näkemysten kanssa. Tiimillä on oltava selkeä visio, jotta keskitytään tärkeimpään. (Kauppalehti 2014.) Visio meillä on, vain miljoonamursut roihuavat. Tavoitteemme, sekä visiomme ensi kevättä kohden vaatii ehkä uutta tarkastelua, minkä toivomme edistävän meitä kohti tiimin suoritusvaihetta.

 

 1. Motivaatio ja intohimo

Tiimiläisen tulee säteillä innostusta muihin tiimiläisiin, mahdollisiin työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin. Yrityksen rakentaminen on raskas projekti, eikä siihen pysty ilman vahvaa motivaatiota ja intohimoa. (Kauppalehti 2014.) Mikäli osaamme kääntää syksyn haasteet selätetyiksi voitoiksi, on se oiva mahdollisuus lisätä toimintaamme uutta intoa, voimaa ja intohimoa tulevaa ajatellen.

 

 1. Monimuotoisuus

Tiimissä moniammatillisuus on valttia. Tiimin olisi hyvä koostua ihmisistä, jotka täydentävät toistensa puitteita ja tuovat erilaista osaamista tiimiin. (Kauppalehti 2014.) Eventassa on monenlaista ja hyvin erilaista osaamista. Meillä on tradenomeja, tietojenkäsittelijöitä ja restonomeja. Puhumattakaan aikaisemmista opiskeluista ja laajasta työkokemuksesta.

 

 1. Kyky houkutella kumppaneita

Tiimin tulee jatkuvasti pystyä löytämään parempaa osaamista. Aina yrittäjien omat kyvyt ja aika ei riitä viemään yritystä menestykseen. Verkostoitumalla voidaan löytää uutta osaamista tiimiin. Näin liiketoiminta pystyy kasvamaan, uudistumaan ja kehittymään. (Kauppalehti 2014.) Syksyllä olemme Samplian ja Saunakortin työstämisen ohessa verkostoituneet useisiin eri yhteistyökumppaneihin. TÖNÖlle ollaan palkkaamassa kesäksi uusia työntekijöitä ja keväällä voisi olla hyvä aika ristipölyttää Akatemian sisälläkin, jotta saamme laajempaa kuvaa siitä, miten muut tiimit toimivat.

 

 1. Tiimihenki

Tiimistä tulisi nähdä heidän työskennelleen jo yhdessä. Heidän tulisi yhdessä pystyä saamaan aikaiseksi vaativia asioita hankalissakin olosuhteissa. Tiimihengen on oltava vahva. (Kauppalehti 2014.) Tiimihenkemme on ollut tänä vuonne useiden muutosten ja haasteiden vuoksi koetuksella. Nelivitosten Eventa on rakentanut tiimihenkeä alusta, mutta olemmeko vielä kohdanneet tällä tiimikokoonpanolla tarpeeksi haastavia olosuhteita? Vai onko tiimihenkemme ollut vielä niin hauras, että syksyn vastoinkäymiset tuntuivat sen vuoksi niin raskailta?

 

 1. Sitoutuminen

Tiimin tulee olla sitoutunut työskentelemään pitkiäkin aikoja ilman kilpailukykyistä palkkaa. Tiimin tulee olla valmis kantamaan riskiä myös pitkällä aikavälillä.  Ei ole hyvä jos yrittäjät työskentelevät kovalla palkalla, eivätkä näe yrityksen kehittämistä pitkäjänteisenä prosessina. (Kauppalehti 2014.) Yhteisten projektien kaatuminen oli meille pettymys. Emme osanneet sitoutua niihin alunperin koko tiimin voimin. Loppuvuoden rahatalkoot ovat tosin tiivistäneet rivejämme ja luonut yhteistä vastuuta siitä, että tarvittavat rahat on tienattava, jotta emme tipahda puskurimme alle rahallisesti. Budjetoinnin rinnalle olemme alkaneet päivittää myös kassavirtalaskelmaa kuukausitasolla, mikä helpottaa tulevien kuukausien ennakointia ja suunnitelmallisuutta.

 

 1. Johtohahmo

Johtajan on työstettävä yritystä kohti menestystä. Johtajan tehtävänä on motivoida ja rohkaista tiimiä vaikeuksien sattuessa. (Kauppalehti 2014.) Konsta jatkaa toista kautta hyviä kysymyksiä kysyvänä, empaattisena ja motivoituneena Eventan johtajana. Konstan tyyli johtaa on kaverijohtamista. Konsta ei toimi johtajana norsunluutornistaan, vaan rivimiehenä muiden tiimiläisten rinnalla ja omalla esimerkillään muita kannustaen.

 

 1. Joustavuus

Tiimin olisi hyvä pystyä tulkitsemaan muutokset ympäristössä tulevina mahdollisuuksina. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja yritykset muuttavat liiketoimintasuunnitelmiaan moneen otteeseen ennen läpimurtoa. (Kauppalehti 2014.) Tämä kohta täytyy pitää koko ajan mielessä. Saunakortin kehityksessä tulimme pisteeseen, mikä sai meidät kyseenalaistamaan tuotetta sellaisena, kuten olimme sitä alunperin itse ajatelleet. Syksyllä vallanneet muutoksen tuulet Eventassa ovat myös pakottaneet meidät pohtimaan toimintamme muokkaamista ja päivittämistä tarpeiden vaatimalla tavalla.

 

LÄHTEET

 

Kauppalehti. 2014.Näistä aineksista syntyy huipputiimi.  Julkaistu 18.9.2014. Päivitetty 18.9.2014. Luettu 20.10.2018. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/naista-aineksista-syntyy-huipputiimi/105f71ec-57ad-3d88-a2fe-ec10f1c8bcb2

Salminen, J. 2017. Onnistu tiimityössä. Tiimin jäsenen kirja. 3.painos. Helsinki:J-impact.

Toivanen, H. 2013. Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja. Vaasa: Painopaikka Oy Fram Ab.

Kommentoi