Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi – verkkovalmennukset sosiaalisessa mediassaKirjoittanut: Roosa Haaka - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Tämän akateemisen esseen on kirjoittanut Roosa Haaka ja Suna Mikkola.

Johdanto 

Tulemme käsittelemään esseessämme markkinointia, markkinointiviestintää ja mainontaa kertomalla muun muassa, miten ne eroavat toisistaan. Kerromme myös erilaisista markkinointikeinoista sekä uskottavasta henkilö- ja yritysbrändäyksestä. Pohdimme tekstissämme muun muassa sitä, mikä tekee sosiaalisen median vaikuttajasta luotettavan verkkovalmennusten vetäjän ja millaisiin valmennuksiin kuluttajat kiinnittävät huomionsa ja miksi.   

Halusimme ottaa lähempään tarkasteluun verkkovalmennukset ja muun muassa niiden markkinoinnin sosiaalisessa mediassa. Valitsimme tämän näkökulman siitä syystä, että meiltä löytyy henkilökohtaista kokemusta verkkovalmennusten ostamisesta ja verkkovalmennukset ovat olleet paljon pinnalla viime vuosina. Tässä esseessä pohdimme esimerkiksi sitä, että miksi tietyt verkkovalmennukset saavat enemmän suosiota kuin toiset ja voiko tämä suosio vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. 

 

Markkinointi, markkinointiviestintä ja mainonta 

Yksi osa ammattimaista markkinointia on aihealueen yhteinen terminologia. Tämän vuoksi markkinoijan on erityisen tärkeä erottaa markkinointi, markkinointiviestintä ja mainonta toisistaan. Esimerkkinä kaikkien samassa yrityksessä tai ryhmässä työskentelevien olisi hyvä puhua niin sanotusti samaa kieltä ja ymmärtää alan termit, sillä termien määrittely auttaa puhumaan samasta asiasta sulavammin.   

Sana markkinointi voidaan määritellä johtamisprosessina, joka ennakoi, tunnistaa sekä tyydyttää asiakkaan tarpeet kannattavasti. Markkinoinnin avulla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. “Markkinoinnin tehtävä on tehdä myynti tarpeettomaksi.” (Puranen, T. Mitä on markkinointi? Case ravintola ja luomuruoka) Tällä tarkoitetaan sitä, että tuotetaan palveluita tai tuotteita, joille on niin suuri kysyntä, että ne myyvät itse itsensä. Päästäkseen tähän tilanteeseen yrityksen tai organisaation tulee olla markkinaorientoitunut. Markkinaorientoituminen vaatii sen, että markkinatiedustelussa ja tuotekehityksessä on onnistuttu erinomaisesti. Näin ollen täytyy osata yhdistää markkinoinnin tarve ja tyydyttää se tuotekehityksen avulla kannattavasti.    

Termeissä markkinointia voidaan käyttää niin sanottuna kattoterminä, jonka alle kuuluu muun muassa markkinointiviestintä, joka koostuu myyntityöstä, myynninedistämisestä, mainonnasta ja tiedotus- ja suhdetoiminnasta. Markkinointiviestinnän avulla yritetään saada vaikutusta kohderyhmän ajattelutapaan sekä ostokäyttäytymiseen. Markkinointiviestintä toimii ikään kuin työkaluna, jonka avulla luodaan tunnettavuutta ja rakennetaan mielikuvaa esimerkiksi yrityksestä. Tämän lisäksi kohderyhmälle on myös tärkeää jakaa tietoa yrityksestä ja sen tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta.   

Tiedottaminen, mielikuvien ja asenteiden luominen sekä käyttäytymisen ja toiminnan aikaansaanti ovat mainonnan tärkeimmät tehtävät. Mainonnan avulla yritetään yleensä välittää tuotteen tai palvelun tärkeimmät ja ajankohtaisimmat tiedot kohderyhmälle/asiakkaalle, jotta he kiinnostuisivat ostamaan sen. Yleisin ja tutuin keino tavoittaa asiakkaat ovat mainokset, joita ihmiset näkevät päivittäin eri kanavien kautta.   

 

Sosiaalinen media  

Sosiaalinen media eli tutummin some on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. “Sosiaaliseksi mediaksi luetaan myös sivut, joihin yritysten ja yksityisen käyttäjien on mahdollista luoda sisältöä.” (Hellgrén, Jenni. 2019. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma liikunta-alan yritykselle.) Esimerkkinä toimivat esitykset, dokumentit, kuvat ja videot. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että kuka vain voi olla aktiivinen viestijä tai sisällöntuottaja, sillä someen lukeutuu kaikki sellainen, johon käyttäjä voi osallistua internetin välityksellä.   

Sosiaalisessa mediassa käytetään eniten erilaisia yhteisöpalveluita. Näihin mukaan lukeutuu esimerkiksi Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube ja blogit. Jokainen näistä kanavista on erilainen, mutta niissä yhdistyy viestintä erilaisin keinoin. Esimerkiksi Snapchatin avulla voit lähettää nopeasti kuvan kaverille tai YouTubesta katsoa erilaisia videoita kenen vain tekemänä. Näissä eri kanavissa onkin rekisteröityneenä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaan.   

Some on jatkanut kasvuaan vuodesta toiseen ja näin ollen se on avannut erilaisia mahdollisuuksia markkinoinnin saralla. Esimerkiksi monet saattavat työllistää itsensä pelkästään sosiaalisen median avulla (kutsutaan somevaikuttajaksi) tai tehdä someen liittyvää työtä, kuten sosiaalisen median koordinaattori. Nykypäivänä melkein jokainen yritys hyödyntää sosiaalista mediaa heidän yritystoimintansa apuna. Yleisintä on yrityksen tuotteiden tai palveluiden markkinointi eri some kanavien kautta, jotta esimerkiksi uudet asiakkaat törmäisivät yritykseen helpommin. 

 

Yleisimmät verkkovalmennukset – Mikä on verkkovalmennus?   

Yleisesti ottaen verkkovalmennus on valmennus, jossa valmentajan ja asiakkaan välinen kommunikointi tapahtuu pääasiassa internetin tai esimerkiksi sovelluksen välityksellä. Useimmiten verkkovalmennukset ovat kohdennettu suurelle joukolle ihmisiä, sillä valmentajan yhteydenotot asiakkaisiin hoituvat usein nopeasti eikä nettivalmennus ole riippuvainen pelkästään valmentajan yhteydenotosta vaan valmennuksen tarjoamasta sisällöstä, joka on valmiiksi jo asiakkaan saatavilla. Myös joissakin tapauksissa verkkovalmennuksen luoja ei ole asiakkaisiinsa ollenkaan yhteydessä valmennuksen aikana. Tällaisissa nettivalmennuksissa asiakkaalla on yleensä käytössä tietokokonaisuus, harjoitustehtäviä tai videoita, joihin hän perehtyy itsekseen.  

Verkkovalmennusten toteuttamiseen käytetään yleensä erilaisia alustoja, kuten sovelluksia, joidenka avulla tietoa jaetaan asiakkaalle mahdollisimman helposti ja niin, että se on nopeasti asiakkaan saatavilla. Tällöin asiakkaalle on helppo markkinoida ajatusta siitä, että verkkovalmennusta voi toteuttaa missä ja milloin tahansa.   

Verkkovalmennusten markkina on kasvanut hurjasti viime vuosien aikana ja on edelleen nousussa, sillä koko ajan markkinoille ilmestyy uusia nettivalmennuksia eri aloilta. Kasvun myötä myös kilpailu on koventunut entisestään eikä nykyään olekaan niin helppoa luoda menestyvää ja erottuvaa verkkovalmennusta monien muiden joukosta.   

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanasta verkkovalmennus? Vierähtääkö mieleen ajatus erilaisista treenivalmennuksista, joissa mainostetaan superdiettiä ja elämäntapamuutosta. Jos tämän kaltaisia ajatuksia nousi mieleesi, niin ei ihme! Erilaisia treeni- ja ruokavaliovalmennuksia markkinoidaan netissä merkittävästi eniten ja ne ovatkin suosituimmasta päästä, sillä niitä on eniten tarjolla. Kuitenkin verkkovalmennus markkinoille on saatu luotua myös muidenkin alojen valmennuksia, kuten mieli- tai rahoitusvalmennusta. Myös koululaisille on luotu erilaisia verkkovalmennuksia valmentamaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia tai pääsykokeita varten.   

 

Verkkovalmennukset sosiaalisessa mediassa  

Verkkovalmennuksia mainostetaan yhä enemmän sosiaalisen median kautta, sillä nimensä mukaisestikin verkkovalmennukset toteutetaan verkosta käsin eikä valmennusta saa fyysisesti paikan päällä. Nettivalmennusten suosio nykypäivänä perustuu paljon sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin, sillä somen eri kanavat ovat paras mahdollinen markkinointialusta verkkovalmennuksille. Nettivalmennuksen luoja on usein tunnettu henkilö urheilun maailmasta tai yksittäinen sosiaalisen median vaikuttaja.   

Verkkovalmennuksia kauppaavat myös erilaiset kuntosalit ja liikuntaneuvonta pisteet. Kuntosalien valmennukset eivät ole usein niin näkyvillä somessa, kuin somevaikuttajien tekemät valmennukset. Nettivalmennusten suosio nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa johtuukin usein valmentajan suosiosta ja näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Myöhemmin pääsemmekin tarkemmin pohtimaan, että johtuuko sometähtien luomien valmennusten suosio julkisuudesta vai oikeasti valmennuksen pätevyydestä ja kattavasta sisällöstä.  

 

Kohderyhmä  

“Kohderyhmän tai kohderyhmien valitseminen sekä tunnistaminen ovat yksi markkinoinnin sekä viestinnän merkittävistä haasteista”( Hellgrén, Jenni. 2019. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma liikunta-alan yritykselle.) Minkä tahansa markkinoinnin kannalta on oleellista, että kohderyhmä on selkeästi rajattu ja että mainonta ja mainonnan tehosteet ovat kohderyhmään iskostuvia.   

Verkkovalmennusten suosituimmat markkinointikanavat ovat Instagram, Facebook, mutta myös YouTube on nostanut suosiotaan. Verkkovalmennusten luojat haluavat kohdentaa sosiaalisen median markkinointinsa pääosin näihin kanaviin, koska verkkovalmennusten kohderyhmää esiintyy vahvasti näillä alustoilla. Useimmiten yksittäisen verkkovalmennuksen takana on isompi organisaatio, vaikka valmentaja vetää valmennustaan itse. Monesti organisaatio valmennusten takana antaa suuren tuen nettivalmennuksen ylläpitoon, kehittämiseen sekä tuen valmentajalle.   

Valmentaja itse mainostaa valmennustaan omille seuraajilleen sosiaalisen median kanavissa, koska seuraajat ovat usein vahvasti kohderyhmää, varsinkin kun puhutaan valmennuksista, joiden kehittäjänä ja vetäjänä on somevaikuttaja.  Lisämainontaa valmennukset saavat myös organisaatioiden tuottamista markkinointikampanjoista ja kaupallisista yhteistöistä eri brändien tai henkilöiden kanssa.  

Nykypäivänä sosiaalinen media on laajin ja kannattavin tapa markkinoida palvelua, sillä se toteutuu verkossa, minne kuka vain voi päästä. Esimerkiksi on turhaa markkinoida verkkovalmennuksia lehtien tai radion välityksellä, koska tyypillinen verkkovalmennuksen kuluttaja on henkilö, joka käyttää eri sosiaalisen median kanavia arjessaan.  

 

Markkinoinnin keinot sosiaalisessa mediassa  

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on nykypäivänä erittäin yleistä ja jopa yksi tärkeimmistä markkinointi paikoista yrityksille. Sosiaalista mediaa markkinointialustana käyttävät niin isot yritykset ja organisaatiot kuin myös yksittäiset toimijat. Verkkovalmennusten näkyvyys sosiaalisessa mediassa on suuri ja uusia toimijoita ja mainostajia nousee pintaan jatkuvasti.   

Mainonnassa pyritään käyttämään erilaisia keinoja, joilla esimerkiksi pyritään vetoamaan katsojaan tai kuulijaan. Koitetaan myydä palvelua tai tuotetta vedoten kuluttajaan niin, että kuluttajan huomio kiinnittyy mainokseen ja hän kiinnostuu ostamaan tuotteen. Tätä kutsutaan myynninedistämiseksi. Kohderyhmä vaikuttaa olennaisesti siihen millaisia markkinoinninkeinoja kannattaa käyttää. Sosiaalisessa mediassa valtaosa käyttäjistä on nuoria ja nuoria aikuisia, joten markkinoinnin tulee olla heille kohdennettua. Kun kyseessä on verkkovalmennukset niin yhä tärkeämmäksi osaksi markkinointia, nousee kohderyhmän tarkentaminen.   

Miten tuotteita kannattaa markkinoida sosiaalisessa mediassa? “Tärkein asia myynninedistämisen kannalta on yllyke, joka tarjoaa asiakkaalle konkreettisen edun, lisähyödyn tai mahdollisuuden edun saavuttamiseen. Yllyke on onnistunut, kun asiakas kokee ylimääräisen edun itselleen tärkeäksi.” (Emmi Issakainen, 2018, Somemarkkinoinnin salat) On myös syytä tunnistaa sanat markkinointi ja myynninedistäminen. Ne ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, mutteivat ole synonyymeja. Issakaisen opinnäytetyöhön viitaten, mainonnan tehokkuutta lisää myynninedistämisessä käytetty yllyke eli myynninedistäminen on mainonnan tehostamista ja näin tuodaan enemmän esille mainostettavaa tuotetta tai palvelua.   

Mainonnassa tärkeää on herättää huomio, jotta se erottuu mainosten valtavasta määrästä sosiaalisessa mediassa.  Mainoksissa yleisesti käytettyjä tehostekeinoja ovat muun muassa äänitehosteet, toistaminen, tunteisiinvetoaminen ja esimerkiksi superlatiivien käyttö.     

 

Henkilöbrändi VS yrityskuva   

Henkilöbrändi tarkoittaa tietyn henkilön maineen, imagon ja tunnettavuuden kokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat muut ihmiset, jotka muodostavat mielipiteitä ja ajatuksia jonkin tietyn henkilön ympärille ja näin ruokkivat hänen henkilöbrändiään hyvään tai huonoon suuntaan. Henkilöbrändi pohjautuu aina pääasiassa siihen, mitä henkilö tekee tai on tehnyt, ja mistä asioista hänet tunnetaan.  

“Yritys tarvitsee brändin, sillä se erottaa yrityksen kilpailijoista, kun asiakas tekee ostopäätöstä.”(Hellgrén, Jenni. 2019. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma liikunta-alan yritykselle.) Yrityskuva muodostuu samantyyppisesti kuin henkilöbrändikin, sillä käsitteet imago ja maine esiintyvät myös yritysbrändin luomisessa. Yrityksen brändi syntyy imagon ja maineen yhtenä summana, joka luo yhdessä yrityskuvan kokonaisuuden. Brändi on se, johon luotetaan ja joka muistetaan.   

Yritys suunnittelee oman imagonsa eli kuvan, mitä haluaa asiakkailleen itsestään jakaa. Usein yrityksen imagoon sisällytetään esimerkiksi yrityksen arvoja, toimintatapoja ja tuotteita. Maine puolestaan taas rakentuu melkein täysin asiakkaiden kokemuksien ja mielipiteiden kautta. Näin ollen mainetta voi olla välillä vaikea hallita, mutta kaikki tekemiset sekä tekemättä jättämiset vaikuttavat yrityksen maineeseen, ja siksi hyvien työntekijöiden löytäminen onkin yksi tärkeä osa tätä.   

Henkilöbrändiä voi myös hyvin hyödyntää yrityksen brändäyksen apuna. Business maailmassa suhteet muodostuvat ihmisten välille ja näin ollen yrityksen on tärkeä myös markkinoida työntekijöitään. Suhde muodostuu asiakkaan ja työntekijän välille, jolloin asiakas kiintyy tiettyyn henkilöön eikä suoranaisesti yritykseen. Näin ollen tulevaisuuden näkökulmasta katsoen, asiakas luultavasti palaa tämän tietyn henkilön luokse, vaikka hän työskentelisi eri yrityksessä.   

 

Uskottava henkilö- ja yritysbrändi  

Kuinka luoda itselleen tai yritykselleen uskottava brändi? Brändin luominen ei tapahdu hetkessä eikä se ole helppoa. Uskottavan brändin luomiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa henkilön tai yrityksen some, markkinointi, suositukset sekä fiilikset ja kokemukset, joita asiakkaille on jäänyt aikaisemmin.  

Brändin mukana kulkee aina totuus lupauksista, joten on uskottavuuden kannalta, on tärkeää myös pystyä pitämään lupaukset ja tarjota se mitä luvataan. On myös tärkeää pystyä tarjoamaan jotain sellaista mitä ei ole vielä ennen nähty ja se toimii myös yhtenä markkinoinnin keinona. Tarjotaan asiakkaalle palvelua esimerkiksi valmennuskokonaisuutta, jota he eivät saa muualta. Tämä kaikki oikein esitettynä varmasti herättää kohderyhmien kiinnostuksen ja sitä kautta halun ostaa juuri sen tietyn valmennuksen.    

Brändi ei tule olemaan koskaan valmis, kuten ei kukaan meistä. Brändi voi muuttua samaan aikaan, kun itse tai yritys kehittyy ja maailma ympärillä muuttuu. Kehittyminen ei tule itsestään vaan sekin vaatii pitkäjänteistä työtä ja suunnittelua. Kehittämistä täytyy siis jatkaa koko ajan aktiivisesti, sillä jos kehitystä ei työstä, niin brändi alkaa kokea hiipumista itsestään. Uskottava brändi muuttuu jatkuvasti muuttuvan maailman sekä brändin luojien ja ihmisten mukana.   

 

Markkinointi julkisuudella vai osaamisella 

Minkä vuoksi usein yksittäisten sosiaalisen median tähtien valmennukset vetävät kuluttajia enemmän puoleensa, kuin esimerkiksi virallisten kuntosalien liveohjatut valmennukset?  Sosiaalisen median vaikuttajat hyödyntävät omissa somekanavissaan erilaisia markkinoinnin keinoja ja näin he saavat nostatettua omien verkkovalmennustensa näkyvyyttä entisestään. Usein heillä on kymmeniätuhansia seuraajia, ellei jopa satojatuhansia. Monet seuraajat ovat hyvin sitoutuneita seuraamaan somevaikuttajia ja tällöin luottamus seuraajan ja vaikuttajan välillä alkaa muodostua. Voiko ostopäätös perustua tähän luottamukseen?  

Aloimme pohtia sitä, että onko kyse vain julkisuuden tuomasta suosiosta ja sen vuoksi ihmiset ostavat valmennuksen ikään kuin nykypäivän fanituotteena. Myyvätkö sometähdet valmennuksiaan nimenomaan julkisuutensa ansiosta vai ovatko he oikeasti päteviä valmentajia, ja julkisuus vain auttaa heitä markkinoinnissa? On selvää, että julkisuudesta on hyötyä, kun puhutaan tuotteen markkinoinnista ja siihen yritykset tietysti pyrkivät, näkyvyyteen. Markkinointi somessa on nykypäivänä tärkeää kaikille yrityksille ja organisaatioille ja someseuraajien määrä vaikuttaa siihen, kuinka moni tavoittaa esimerkiksi kohderyhmänsä jäseniä. 

Onko kuluttajien sitten helpompi luottaa yksittäiseen henkilöön, joka jakaa muutenkin elämäänsä eri sosiaalisen median kanavissa? Ihmiset haluavat tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään ja on tietysti selvää, että nykypäivänä monet nuoret esimerkiksi samaistuvat somevaikuttajiin ja hakevat heiltä inspiraatiota. Vaikuttajien seuraajat ihannoivat vaikuttajaa ja haluavat omaksua samanlaisia käyttäytymismalleja tai tapoja kuin vaikuttajilla on. Tästä syystä monilla niin nuorilla kuin vanhemmillakin yksilöillä on luultavasti matalampi kynnys ostaa verkkovalmennus ihailemaltaan ja seuraamaltaan somevaikuttajalta.  

 

Lopetus  

Voimmekin todeta, että nykyajan yritysten tulee olla hereillä muuttuvassa maailmassa. Uusia markkinointialustoja syntyy jatkuvasti some keskeisessä maailmassa ja uusia sosiaalisen median vaikuttajia nousee pintaan yhä enemmän. Näin ollen kilpailu näkyvyydestä tulee kovenemaan sosiaalisessa mediassa niin yleisestikin kuin myös valmennusten keskuudessa. 

Nykyajan markkinointi keskittyy suurilta osin sosiaaliseen mediaan ja sen eri kanaviin. Näin ollen esimerkiksi meidän mielestämme lehdissä ja radiossa tapahtuva markkinointi on jäänyt hieman sosiaalisen median pimentoon. Mielestämme sosiaalinen media on kuitenkin nostanut markkinoinnin merkityksen aivan uudelle tasolle ja sen merkitys kasvaa edelleen koko ajan.  

 
 

 

LÄHTEET 

  

Vinnikainen, Leea (2015) Vuorovaikutteinen sisältömarkkinointi https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/93600/Leea_Vinnikainen.pdf?se  Viitattu (11.3.2022)  

  

Hallgren, Jenni (2019) Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma liikunta-alan yrityksille   https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/161596/ONT_Hellgren.pdf?sequence=5 Viitattu (8.3.2022)  

  

Issakainen, Emmi (2018) Somemarkkinoinnin salat https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146552/issakainen_emmi.pdf?sequence=1 Viitattu (11.3.2022)  

  

https://ammattijohtaja.fi/mita-on-markkinointi-case-ravintola-ja-luomuruoka/  Ammattijohtaja.fi Mitä on markkinointi? Tero Puranen Viitattu (8.3.2022)  

  

Mitä on mainonta- mainonnan tehtävät, muodot, mediat ja hinnoittelu vuonna 2021 Viitattu (25.2.2022) https://www.markkinointirouta.fi/ajassa/artikkelit/mita-mainonta-mainonnan-tehtavat-muodot-mediat-ja-hinnoittelu-vuonna-2021  

 

Kommentoi