Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin merkitys yritykselleKirjoittanut: Anni Vähäkoski - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen asiakasmarkkinointi
Bergström, S. & Leppänen, A.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Olemme luomassa uutta yritystä, jonka perimmäinen tarkoitus on luoda arvoa asiakkaalle. Näinhän jokainen yritys tekee, tuottaa arvoa asiakkaalle. Onnistuneen markkinoinnin, sekä brändäyksen myötä asiakas tunnistaa yrityksen tuottaman arvon ja usko siihen yhtä paljon kuin yrittäjä itse. Markkinoinnin osuuden merkitystä tästä ei voi siis väheksyä. Mikäli yrityksen sanoma ei tavoita kohderyhmiä, ei synny myyntiä eikä tulosta.

Brändäys on yrityksen ydin. Sen kautta määritellään arvot, joita yritys edustaa. Luodaan sanoma, jota halutaan välittää markkinoinnin kautta yrityksen kohderyhmille. Keskityn tässä käsittelemään markkinoinnin merkitystä olettaen, että pohjalle tehty brändityö on jo tehty. Olen toteuttamassa uuden yrityksen markkinointia ja pohdin esimerkkien kautta omaa tekemistä.

Yrityksen asiakasmarkkinoinnin kirjan mukaan markkinointi määritellään seuraavalla tavalla:

”Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin ja yhteisöön pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti toimien”. (Bergström S., Leppänen A., 2021.)

Virke kuulostaa hieman monimutkaiselta, joten perehdytään tässä siihen tarkemmin.

 

Mistä aloittaa?

 

Kaikissa kirjoissa on valtava määrä malleja, miten markkinointia pitäisi tehdä, mikä on hyvä tapa ja miten sitouttaa asiakasta. Malleja on niin paljon, että tulee toimeton olo, vaikka käytännössä tietäisikin, mitä tarvitsee tehdä. Pääasia on kumminkin aloittaa, eikä jäädä miettimään jokaista liikettä liian tarkasti, muuten ei saa lopulta mitään aikaiseksi. Markkinoinnin eri tapoja on valtava määrä. Markkinointi voidaan jakaa mainonnan eri osa-alueisiin, joita ovat suoramainonta ja digitaalinen mainonta.  Suoramainontaan kuuluu puhelimitse tai perinteisten medioiden, kuten sanomalehtien mainosten hyödyntäminen. Myös uutiskirjeet sähköpostiin tai uutislehtisten jakaminen kuuluu tähän kategoriaan. Digitaalista mainontaa ovat taas banneri- eli displaymainonta, videomainonta, hakusanamainonta ja somemainonta. Kaikkien näiden tavoitteena on tavoittaa haluttu kohderyhmä, luoda arvoa asiakkaalle suorasti tai epäsuorasti ja sitouttaa asiakas yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.

 

Markkinoinnin vastuullisuus ja suhdelähtöisyys

 

Yrityksen markkinointia aloittaessa on huomioida markkinointia koskevat säännökset ja lait. On oleellista tietää, miten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tuotettu yrityksen arvonta tulee julkaista. Sivusto, jolla arvonta suoritetaan ei ole osallinen arvonnan toteutukseen, ja tämä tulee lukea yrityksen arvontaa suorittavilla sivuilla. Vastuullinen markkinointi ottaa huomioon eettisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulman. Suhdelähtöisyyttä ei voi markkinoinnissa olla korostamatta, sillä se on parhaimmillaan vuoropuhelua yrityksen asiakkaiden, sidosryhmien, tiedotusvälineiden, kumppaneiden ja suuren yleisön eli koko yhteiskunnan kanssa.  Esimerkiksi luomamme yrityksen HempeexMinetin markkinoinnissa haluamme korostaa suhdelähtöisyyttä. Jo nimestä asiakas huomaa, että kyseessä on kumppanin Minetti Jäätelön kanssa toteutettu yhteistyö, joka mahdollistaa sekä Hempeelle, että Minetille uudenlaisia mahdollisuuksia käydä vuoropuhelua niin asiakkaiden, kuin muiden sidosryhmien kanssa eri markkinoinnin kanavissa.

 

Ajattelu- ja toimintatavat

 

Markkinoinnin avulla on mahdollista korostaa yrityksen ajattelu – sekä toimintatapoja. Jokainen yrityksen omistaja ja sidosryhmää kuuluva omalta osaltaan toimii markkinoijana. Jos mietitään asiakasta, joka asioi HempeexMinetin kioskilla, on hän omalta osaltaan myös markkinoija. Kun asiakas saa hyvää palvelua ja suosittelee yritystä ystävilleen, on tämä suosittelumarkkinointia. Asiakaslähtöisyys on avainasemassa, sillä markkinointia suunnitellessa täytyy tietää, mitä asiakas haluaa ja mistä kyseisen asiakkaan tavoittaa. Vasta tämän jälkeen on mahdollista valita mainonnan osa-alueet, joita hyödyntää kohderyhmän tavoittamiseksi.

 

Tarjooma ja arvon tuottaminen

 

Tarjoomalla tarkoitetaan valikoimaa yrityksen tuotteista, sekä niihin liittyviä brändimielikuvia. Jäätelökioskilla asiakas ei osta vain jäätelöä vaan mielikuvan siitä, mitä jäätelökioski asiakkaalle merkitsee. Lisäarvoa voi tuoda ympäristö, asiakaspalvelu, yksilöllisyys tai mikä tahansa asia, jonka yritys on valinnut kulmakivekseen ja vaalii sen toteutumista toiminnassaan ja viestinnässä. Arvoa voidaan tuottaa asiakkaalle monella tavalla. Näistä yksi esimerkki on suostumusmarkkinointi, jossa asiakas hyväksyy ehdot markkinointiin sähköpostitse. Tällöin asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa uutiskirjeellä, jossa kerrotaan tulevista tarjouksista, tapahtumista tai vinkkejä yrityksen jakamaan sanomaan liittyen.

 

Kilpailukykyisyys yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta

 

Yritys on kilpailukykyinen markkinoinnissa, kun sen oma tarjooma haluttavampi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, kuin muiden yritysten. Tarjoomaa kehitetään yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Kun vuoropuhelua osataan käydä eri sidosryhmien kanssa oikealla tavalla, on mahdollista luoda yhteisö, joka on sitoutunut yrityksen toimintaan. Tässä voidaan käyttää erilaisia suoramarkkinoinnin tai digimarkkinoinnin työkaluja.

Digimarkkinoinnin työkaluista sisältömarkkinointia voidaan käyttää silloin, kun tavoitteena on tarjota tietoa ja saada asiakkaat jakamaan sitä eteenpäin. Sisältömarkkinointi on hyvin yleinen tapa tarjota asiakkaalle arvoa ja osallistaa sosiaalisessa mediassa.

Toinen ajankohtainen markkinoinnin tapa on sosiaalinen markkinointi, jossa kaupallisen markkinoinnin tapoja sovelletaan ei kaupalliseen toimintaan, ja tämän tavoitteena on vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Yritykset voivat hyödyntää tätä markkinoinnin tapaa, mikäli heidän arvonsa ovat aitoja ja toiminta läpinäkyvää. Sosiaalisella markkinoinnilla on yhteiskunnallisesti suurempi arvo, sillä sen avulla voidaan oikeasti muuttaa ihmisten toimintaa. Pyrkiä esimerkiksi edistämään terveyttä tai lisätä yhteiskunnallista aktiivisuutta. Sosiaalisen markkinoinnin suhteen on tärkeää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ihmiset eivät yleensä etsi tietoa siitä, miten muuttaa käytöstään. Luovuutta tarvitaan kampanjoita suunnitellessa, sillä on oleellista tietää, missä kanavissa ja milloin tavoiteltu kohderyhmä liikkuu.

 

Milloin olen kohdannut onnistunutta markkinointia?

 

Onnistuneen markkinoinnin voi tunnistaa siitä, että yritys on onnistunut tekemään brändistä asiakkailleen erityisen tärkeän. Markkinointi on tavoittanut kohderyhmän, saanut heidät kokeilemaan palvelua ja sitouttanut heidät asiakkaikseen. Yrityksen tuotteita ostaessa tai palvelun käytöstä on tullut elämäntapa asiakkaille. Mahdollisesti yritys on mullistanut asiakkaat ajattelemaan uudella tavalla ja muuttamaan käyttäytymistään yritykselle toivottuun suuntaan. Mielestäni tämä on mahdollista pitkäjänteisen, sekä intohimoisen toiminnan avulla, joka osataan välittää asiakkaille oikealla tavalla. Intohimo vetää ihmisiä puoleensa. Se on kasvun alusta, jossa vuorovaikutteinen toiminta antaa siihen osallistuville jokaiselle jotakin.

 

 

Lähteet:

Bergström S., Leppänen A. 2021 Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita.

Kangasniemi H. 2022. Sosiaalinen markkinointi muuttaa tapaa toimia ja käyttäytyä. Kubo Helsinki. Verkkosivu. Viitattu 20.4.2024. https://www.kubo.fi/blogi/sosiaalinen-markkinointi-muuttaa-tapaa-toimia

Kommentoi