Tampere
17 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin maratooniKirjoittanut: Tea Kivinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja
Mikko Seppä
Jarkko Kurvinen
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Tämä essee on kirjoitettu yhdessä Tuija Jaatisen kanssa.

Johdanto 

 

Mikä on ylipäätään markkinointisuunnitelman tarkoitus? Lyhyesti sen tarkoitus on yksinkertaisuudessaan asiakkaan tarpeen ja yrityksen tarjonnan kohtaamisesta tietyssä kanavassa. (Niku Creative. N.d).  

 

Halusimme rakentaa markkinointisuunnitelmaamme pidemmälle ja tartuimme tuumasta toimeen. Sitten heräsi ajatus, miksi emme kirjoittaisi soluesseetä siitä, mitä markkinointisuunnitelmassa tulee ottaa huomioon ja miten. Haluamme esseellämme auttaa jäsentelemään kaikkea sitä, mitä markkinointiin liittyen on saatavilla, jotta sinun olisi helpompi tehdä ja toteuttaa oma markkinointisuunnitelmasi, olipa sitten kyseessä tuote tai palvelu. Peilaamme kuitenkin tätä faktatietoa omaan kokemukseemme sekä Soossi – Let the Drinking Begin juomapeliin.   

 

Kaikkea voi ja kannattaa kokeilla, mutta se ei automaattisesti tarkoita, että se olisi kannattaa/tuotteliasta, siksi markkinoinnissa on tärkeää myös toimenpiteiden seurantaKuinka paljon Soossin kannattaa laittaa rahaa maksettuun markkinointiin, kun tällä hetkellä TikTok toimii kaikista tehokkaimmin, eikä maksa meille mitään. Tänä päivänä myös yhteistöiden tekeminen erilaisten sosiaalisen median vaikuttajien kanssa voi olla hyvinkin kannattavaa ja suotavaa, mikäli löytää omaan asiakassegmenttiinsä sopivia vaikuttajia, joiden kohdeyleisö on samaa luokkaa ostajakunnan kanssa. (Niku Creative. N.d.).  

 

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin pelastus. Jos olet tehnyt pohjatyösi kunnolla, niin silloin sinä markkinoijana itse tunnet yrityksesi markkinan, asiakkaasi ja tavoitteesi niin läpikotaisin, että osaat ITSE määritellä auttaako vaikuttajamarkkinointi sinua pääsemään tavoitteeseesi. Ei kukaan muu.” (Puranen, 2019.) 

 

Haluamme esseessä käydä läpi markkinointia, markkinointiviestintää ja meidän strategiamme oman markkinointimme luomiseksiIhan jokainen osaa tehdä mainontaa, joka vie rahaa, mutta vain ammattilainen pystyy tekemään vuodesta toiseen rahaa tuovaa mainontaa. (Puranen, 2018.) 

 

 

Markkinointisuunnitelma 

 

Markkinointisuunnitelma on tarpeellinen jokaiselle yritykselle, siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa. Markkinointi on kasvun mahdollistaja, joten sitä varten kannattaa suunnitella käytännön toimenpiteet, miten tavoitteiseen päästään. Yleensä suunnitelma tehdään vuodeksi kerrallaan ja se kannattaa aloittaa lähtötilan tarkastelusta. Me hyödynsimme nykytilan analyysissa jo keräämäämme dataa Instagramin, Tiktokin ja Google Analyticsin osalta. (Arola, 2020.) 

 

Purasen (2019) mukaan markkinointistrategian tulee sisältää seuraavat asiat:  

 1. Trendi? – Mitkä ovat nousevat trendit toimialallasi?  
 1. Kuka? – Ketkä ovat kohderyhmää? (Segmentointi ja targetointi)  
 1. Mitä? – Mitkä ovat tavoitteet kohderyhmän keskuudessa? (SMART)  
 1. Kuinka? – Miten aiomme voittaa? (Positiointi)  

 

Myös markkinointimixiä eli markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuutta (4P), voidaan hyödyntää markkinoinnin toteutuksen suunnittelussa seuraavasti: 

 

Tuote   

 • Onko tuote perinteinen ja asiakaskunnalle, tuttu, uudenlainen, kokonaan uusi. 
 • Tuotteen elinkaari. 
 • Tuotteen tuttuus asiakkaalle, sekä elinkaaren muoto ja vaihe vaikuttavat markkinointistrategiaan(Aalto-yliopisto, 2016.)  

 

 

Tuotteen osalta tarkoitetaan mitä tahansa, mitä tarjotaan ostettavaksi ja/tai kulutettavaksi tarkoituksena tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja mielihaluja. Tuote ei siis tarkoita vain tuotannon lopputulosta yrityksessä, vaan markkinoinnin avulla luotua kokonaisuutta ja mielikuvaa, hyödykettä. (Aaltomediafactoryn.d.) 

 

Jakelu/saatavuus 

 • Tuote asiakkaan luokse vai asiakas tuotteen luokse? 
 • Jakelukanavat, sijainti, kaikkien saatavilla vs. Rajoitettu? (Aalto-yliopisto, 2016.) 

 

 

Saatavuus kertoo paikan ja tavan, mistä tuote on saatavissa. Tuote on siis oltava ostajan saatavilla silloin kun hän sitä tarvitsee. Vaikka tämä tarkoittaa yksinkertaisesti ihan vain sijaintia, se tarkoittaa myös laajemmalti saatavuutta, eli markkinointikanavia ja ulkoista ja sisäistä saatavuutta. Markkinointikanavat muodostuvat tuottajista, ostajista sekä niin kutsutuista välittäjistä, joiden kautta tuote tai tieto tuotteesta kulkee. Ulkoinen saatavuus tarkoittaa miten helppo yritykseen on löytää, ja sisäinen saatavuus tarkoittaa tuotteiden saavutettavuutta itse toimipaikan sisällä. (Aaltomediafactoryn.d.) 

 

Viestintä 

 • Millainen viesti halutaan välittää? 
 • Mainonta, alennusmyynnit, tapahtumat, pr, julkisuus, suoramarkkinointi. (Aalto-yliopisto, 2016.) 

 

Markkinointiviestintä on erittäin olennainen osa, sillä harva löytää toimipaikalle tai ostaa tuotteita, ellei yritys viesti olemassaolostaan, sijainnistaan ja hinnoistaan. Vaikka tuote, hinta ja saatavuus ovat tärkeitä kilpailukeinoja, ei niillä ole merkitystä ilman markkinointiviestintää. Jos kuluttajalla ei ole mitään tietoa kyseisestä yrityksestä tai tuotteesta, ei hän sitä osta. Markkinointiviestinnän tarkoitus on siis saada jotain aikaan vastaanottajassa, oli se sitten ostopäätös, tai tiedon tai asenteen muutos. Markkinointiviestintä on siis yrityksen ja sen sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, jolla pyritään suoraan tai välillisesti vaikuttaa hyödykkeiden menekkiin. (Aaltomediafactoryn.d.) 

 

Hinta 

 • Asiakkaan havainnoima arvo > myyntihinta >kustannus. 
 • Katetavoite, kilpailun asettama hintataso. 
 • Kiinteät hinnat, määräalennukset, alennuskampanjat. (Aalto-yliopisto, 2016.) 

 

Hinta on tuotteen arvon mittari. Usein halvempi hinta kuin kilpailijalla houkuttaa asiakkaita, mutta liian halpa hinta voi luoda mielikuvan huonosta laadusta. Hinta on tärkeä kilpailukeino, koska se vaikuttaa vahvasti yrityksen kannattavuuteen. Hintatasoksi voidaan valita joko alhainen korkea, tai keskihinta. Keskihinta on siitä hyvä valinta, että sitä voi tarvittaessa hieman nosta tai laskea. Se on usein myös lähellä kilpailijan hintaa. Hinta voidaan määritellä kahdella eri keinolla, joko kustannusten mukaan, tai kysynnän ja kilpailun mukaan. (Aaltomediafactoryn.d.)  

Asiakassegmentointi markkinoinnissa 

 

Asiakassegmenttejä eli ostajaryhmiä muodostettaessa käytetään erilaisia segmentointikriteerejä. Kriteerit ovat jakoperusteita, jotka voivat liittyä joko ostajiin tai ostokäyttäytymiseen. Ostajiin itseensä liittyviä tekijöitä ovat ostajien taustatekijät, kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikka, ammatti jne. Tai elämäntyyliin liittyviä tekijöitä, kuten nuoret kaupunkilaispariskunnat, opiskelevat sinkut, lähiöperheet. 

Lisäksi voidaan miettiä asiakassuhteeseen liittyviä tekijöitä, kuten onko asiakas usein, mutta vähän ostava, kanta-asiakas vai satunnainen asiakas. (Verkkovaria n.d.) 

 

Segmentointia voidaan toteuttaa myös ostokäyttäytymisen perusteella, jolloin kriteereitä voivat olla esimerkiksi ostotarve. Voidaan miettiä esim. Onko asiakaan ostomotiivi järki- vai tunneperäinen? Tämä helpottaa kampanjoiden suuntien määrittelemistä. Kannattaako markkinointitoimet toteuttaa järkiperusteisesti vai tunteita herättäen? Onko ostopaikka ja -tapa tiedossa? Kohdennetaanko markkinointi nettikaupan asiakkaille vai myymälässä asioiville? (Verkkovaria n.d.) 

 

Kun asiakasryhmät on muodostettu, pitää vielä päättää yrityksen pääasiallinen kohderyhmä. Tuote- ja palveluvalikoima muokataan kohderyhmän toiveiden mukaan ja heille suunnataan erilaiset markkinointitoimet, kuten kampanjat. Segmentointistrategiaksi voi kuitenkin valita joko keskitetyn tai valikoivan strategian. Keskitetyssä strategiassa valitaan yksi kohderyhmä, jolle kohdistetaan kaikki markkinointitoimet. Valikoivassa strategiassa valitaan useita erilaisia segmenttejä ja kullekin valitulle ryhmälle suunnataan omat markkinointitoimet. (Verkkovaria n.d.) 

 

Soossi – Let the drinking begin juomapelin asiakassegmenttejä ovat: 

 

 • Nuoret bilettäjät, jotka tykkäävät pelata pelejä istuessaan iltaa. 
 • Nuorten aikuisten ystäväporukat, jotka viettävät iltaa usein porukalla pelejä pelaillen. 
 • Nuoret aikuiset, jotka eivät halua vain istua tuijottaen puhelinta, vaan kaipaavat iltoihin tekemistä ja aktiviteettiä. 
 • Opiskelijat, jotka tykkäävät juomapeleistä. 

 

Targetointi ja positiointi  

 

Targetoinnilla tarkoitetaan yrityksen strategisia päätöksiä, eli mihin yritys todellisuudessa suuntaa markkinalliset toimensa. Kustannustehokkuus on markkinoinnissa avainsana ja yrityksen kannattaakin kohdentaa sisältönsä sellaiselle asiakassegmentille, joka tuo eniten hyötyä yritykselle mahdollisimman kohtuullisilla resursseilla. Yrityksen kannattaa valita yksi tai useampi asiakassegmentti, jolloin markkinointi tavoittaa tehokkaasti tavoitellun yleisön.  

 

Jättämällä vähemmän arvokkaat segmentit pois, kilpailijoiden määrä myös vähenee. Targetointi toimii välttämättömänä pohjustuksena positioinnille, sillä sen avulla tiedetään jo valmiiksi, millaista ja mille kohderyhmälle sisältöä tuotetaan. (Ite wiki, n.d.) 

 

Positioinnilla viitataan brändin muodostumiseen asiakkaan mielessä. Sillä niputetaan kaikki markkinoinnin vaiheet yhdeksi, valmiiksi lopputulokseksi. Positiointi määrittää vastauksen kysymykseen: ”Mikä tekee brändistäsi ainutkertaisen?”. Tätä kysymystä kannattaa tarkastella asiakkaan, yrityksen ja kilpailijoiden näkökulmasta. Mitä ainutlaatuista tuote tai palvelu tarjoaa asiakkaalle? Miten tuote/palvelu erottuu kilpailijoista ja tuoko se markkinoille jotain erilaista?” (Ite wiki, n.d.) 

Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät markkinoinnin näkökulmasta 

 

Ennen ostamista asiakkaan on tunnistettava tarve, sillä ilman tarvetta ei synny minkäänlaisia toimenpiteitä. Tarvetta voi miettiä myös sen kautta, mikä ostoprosessin käynnistää. Mitä asiakkaan elämässä tapahtuu? Tarpeen tunnistamiseen vaikuttavat usein markkinointi tai sosiaaliset seikat. Markkinoinnin tehtävänä on saada asiakas ymmärtämään ja tuntemaan, että tuote ratkaisee tarpeen. Oli kyse ongelmasta tai haaveesta. (Hanki, 2015.) 

 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen alkaa tiedonhakuvaihe, jossa etsitään ratkaisuja tunnistettuun tarpeeseen usein itsenäisesti esim. Googlesta tai Instagramista. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä myös, miten asiakas odottaa tuotteen tai palvelun oston muuttavan hänen elämäänsä. Oli kyseessä sitten rahan säästö tai hauska kokemus, niin tämä tulisi ottaa huomioon markkinoinnissa. 

 

“Markkinoinnin tehtävänä on saada asiakas ymmärtämään ja tuntemaan se, kuinka paljon parempi hänen elämänsä on sen jälkeen, kun hän on saanut tuotteesi tai palvelusi käyttöönsä.” (Muhonen, n.d.) 

 

Tehokas keino kohdata asiakkaat jo tiedonhakuvaiheessa on sisältömarkkinointi, sillä se tarjoaa useita eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kouluttaa, viihdyttää ja sitouttaa asiakasta. (Hanki, 2015.) 

 

Tämän jälkeen alkaa vaihtoehtojen vertailu, johon asiakkaan asenne ja kiinnostus suuresti. Mikäli ongelmanratkaisu koetaan tärkeäksi, niin vaihtoehtoja voi olla lukuisia, mutta yksikin tarpeen täyttävä ratkaisu saattaa riittää, jos painoarvo koetaan pienemmäksi.  

 

Oston esteitä kannattaa myös miettiä, sillä potentiaalinen asiakas saattaa jättää tuotteen tai palvelun kokonaan ostamatta tai ostaa vastaavan tuotteen kilpailijalta, mikäli mahdollisia esteitä ei ole otettu huomioon markkinoinnissa. Markkinoinnin tehtävänä on siis saada asiakkaan näkökulmasta saada oston esteet mitätöityä tai ainakin minimoitua. 

 

Ostopäätös syntyy, kun tarvittava tieto on jo hankittu ja mielikuvat muodostuneet. Ostopäätöksen tärkeimpiä kriteerejä ovat tuotteen tai palvelun hyödyt verrattuna kilpailijan tarjontaan. Markkinoinnin tehtävä on saada asiakas huomaamaan juuri ne ominaisuudet, joiden avulla hän tekee ostopäätöksen. (Muhonen, n.d.) 

 

Käytännössä eri ostoprosessin vaiheiden erottaminen voi olla hankalaa, sillä prosessi on harvemmin suoraviivainen. Asiakasymmärryksen kautta pyritään kuitenkin vastaamaan eri ostamisen vaiheisiin, mikä vaatii oikeanlaista sisältöä sekä ostoprosessin vaiheiden arviointia. (Hanki, 2015.) 

Sosiaalisen median strategian sisältö– ja toimintasuunnitelma 

 

Sisältösuunnitelma ohjaa asiakasta ostopolulla seuraavaan vaiheeseen. Suunnittelussa on otettava huomioon tarvittava sisältö jokaiseen ostoprosessin vaiheeseen. Sosiaalisessa mediassa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa sisältöä, mutta yleensä se vaatii myös jatkuvasti uuden sisällön tekemistä. (Muhonen, n.d.)
 

Sosiaalisen median strategian sisältösuunnitelma sisältää sekä tekstiä, kaavioita, kuvia että videoita. Sisältöä käytetään niin sosiaalisessa mediassa ja mainoksissa, kuin myös verkkosivuilla, jonne asiakkaita mainosten kautta ohjataan. 

 

“Hyvin tehty sosiaalisen median strategia kertoo: kenelle, mitä ja milloin.” (Muhonen, n.d.) 

 

Kun sisältösuunnitelma on toteutettu oikein, tavoittaa oikea viesti, oikean henkilönoikeaan aikaan, jokaisen ostajapersoonan kohdalla. Saamme siis herätettyä uusien asiakkaiden mielenkiinnon ja ostopäätöstä tekevän klikkaamaan verkkokauppaamme ja ostamaan tuotteen. (Muhonen, n.d.) 

 

Pelkkä suunnittelu ei riitä, vaan suunnitelma vaatii myös toteutuksen. Vaikka Muhosen (n.d.) artikkelissa mainitaan, että strategioiden kirous on usein se, että ne kuulostavat ja näyttävät hyviltä, maksavat kasan rahaa ja unohtuvat jonnekin arkistojen kätköihin, me olemme eri mieltä. Mikäli strategia sisältää riittävän kattavan toimintasuunnitelman, johon jokainen pystyy sitoutumaan, on sen toteuttaminen helppoa. Silloin strategia ei myöskään jää pöytälaatikkoon pölyttymään. 

 

Hyvä strategia toimii tehokkaan tekemisen työkaluna, johon voidaan aina palata ja hakea uutta ideaa tekemiseen. Hyvässä toimintasuunnitelmassa on nimetty vastuuhenkilöt jokaiselle tehtävälle asialla ja tehtävät asiat ovat tärkeysjärjestyksessä. Mikä on tärkeää juuri nyt? Minkä voi siirtää myöhemmäksi? Sosiaalinen media vaatii kuitenkin jatkuvaa työstöä. 

 

Mainonnassa käytetty raha kannattaa priorisoida ensin nopeisiin voittoihin eli siihen, miten saadaan paras tuotto mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen voidaan alkaa keskittymään pidemmän aikavälin tuloksiin ja kasvun tavoitteisiin. Hyvä toimintasuunnitelma priorisoi nopeat voiton heti alkuun. Kun nämä ”helpot” voitot on poimittu, aletaan keskittymään pidemmän aikavälin tuloksiin. Tällä periaatteella toimittaessa saadaan sosiaalisen median mainontaan sijoitetuille euroille tuottoa mahdollisimman nopeasti, unohtamatta kuitenkaan pitkän aikavälin kasvun tavoitteita. (Muhonen, n.d.) 

 

Mainoksia miettiessä kannattaa miettiä, miten kohdennat oikean viestin, oikeille henkilöille, oikeaan aikaan. Syttyykö mainoksesi näkijä viestistäsi eli kiinnostuuko hän tuotteestasi tai palvelustasi? Saako some-mainoksesi potentiaalisen asiakkaasi toimimaan? Kiinnitä siis huomiota segmentointiin. Kenelle viestisi on kohdistettu? (Muhonen, n.d.) 

Somekalenteri 

 

Mitä sinne someen oikein kannattaa laittaa ja miksi? Jaettavien julkaisujen teemat voidaan jakaa viiteen erilaiseen teemaan. Postauksissa käytettävät teemat sisältävät jotain, mikä auttaa seuraajia, rohkaisee osallistumaan, viihdyttävät, tiedottavat tai keskittyvät yrityksen brändiin. Sosiaalisen markkinoinnin kautta kannattaa asettaa tavoitteita, mihin ne pyrkivät tai mitä niiden kautta halutaan saavuttaa. Me haluamme tällä hetkellä luoda toimivan somekalenterin, jonka tarkoituksena on tuottaa meille liikennettä sivuillemme mukaan lukien somet sekä verkkokaupan, sekä kasvattaa myyntiämme. Julkaisemiemme kuvien tai videoiden avulla haluamme saada näkyvyyttä, jotta ihmiset tulisivat tietoisiksi meidän olemassaolostamme ja päätyisivät ostamaan tuotettamme. (Niku Creative. N.d).  

 

Hyvin toteutettu somesuunnitelma auttaa huomattavasti laadukkaan näkyvyyden lisääntymisessä. Tällä hetkellä sosiaalinen media on varmasti suurin ja vaikuttajin markkinoinnin väylä. Jokainen käyttää somea enemmän tai vähemmän. Sisältöä suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi tärkeät tapahtumat, eri sesongit, teema- ja merkkipäivät. Säännölliset päivitykset sitouttavat seuraajia sekä aktivoivat heitä olemaan vuorovaikutuksessa yritykseen. Tätä vuorovaikutusta on ainakin voinut huomata meidän seuraajissamme, sillä vaikkei meidän seuraajakuntamme olekaan suuri, kuitenkin seuraajamme päivittää meistä someen ja näin markkinointi tapahtuu myös heidän kauttaan. (SeoptimiN.d.). 

 

Soossin sosiaalisen median strategia keskittyy Instagramiin ja TikTokkiin, sillä kohderyhmämme ostajapersoonat käyttävät eniten näitä kanavia. Soossin asiakassegmenttiin kuuluvat 18–30-vuotiaat nuoret sekä opiskelijat, tarkemmin nuoret bilettäjät, jotka tykkäävät pelata pelejä istuessaan iltaa sekä nuorten aikuisten ystäväporukat, jotka viettävät iltaa usein porukalla pelejä pelaillen. 

 

Tällä hetkellä suurin näkyvyys TikTokissa on tullut meidän omilla somekanavillamme markkinoidessamme Soossia. Parhaimmillaan yhdellä videolla näyttökertoja on yli 95 tuhatta. Soossin oman tilin näyttökerrat eivät ole kuitenkaan lähteneet yhtä kovaan kasvuun mukaan vaan parhaimmillaan yhdellä videolla on noin 15,5 tuhatta näyttökertaa. Haluamme kuitenkin panostaa TikTok  videoihin, jotta videot myös @soossi_official -tilillä nousisivat Sinulle-sivulle (For You page) ja saisimme enemmän näyttökertoja, sitoutuneita seuraajia ja potentiaalisia asiakkaita. Ihmisiä kiinnostaa selkeästi tuote, mutta myös tarina sen takana. Yleensä, jos joku video nousee TikTokissa, niin tilausmäärämme kasvaa moninkertaiseksi. 

 

Instagramiin julkaisemme kuvia ja videoita arjestamme, pelistä sekä asiakaspalautteita. Samat tavoitteet meillä on myös Instagramissa. Haluamme kasvattaa ja rakentaa Soossi brändiä, samalla uskomme myös tilausten kasvavan. Tätä varten olemme suunnitelleet somekalenterin, jossa ootettu huomioon kanava, sisältö, toteutus, kustannukset, tavoite sekä aikataulu. 

 

Tehokas markkinointi on energian kohdistamista tärkeisiin asioihin sekä kykyä oppia, mihin tehtäviin on syy panostaa, ja mihin ei. Laadukas ei välttämättä synny nopeammin, mutta kyse onkin oikeiden asioiden tekemises tehokkaammin. (Kurvinen & Seppä 2016, 63.)  

Pohdinta 

 

Tärkeimpiä oppeja, jotka haluamme sinunkin muistavan tästä esseestä ovat: 

 

 1. STP-malli – Segmentointitargetointi ja positiointi = kohderyhmämarkkinoinnin tärkeimmät työkalut, jotka edesauttavat markkinointitavoitteen saavuttamista, mikäli niitä käytetään yhdessä, tässä nimenomaisessa järjestyksessä. 
 1. Tuotteen/palvelun hyödyt ja oston esteiden minimointi – Mieti, mitkä ovat tärkeimmät tuotteen hyödyt asiakkaalle, mutta myös, millaisia oston esteitä on olemassa ja pyri poistamaan tai ainakin minimoimaan ne markkinoinnilla. 
 1. Tavoitteet – Markkinointisuunnitelmalla tulee olla vuositavoite sekä välitavoitteet. 
 1. Seuranta – Tavoitteita seurataan kuukausittain, jolloin nähdään nopeasti, mikäli suunnitelma vaatii muutosta tai toimenpiteitä. 
 1. Somestrategia – Hyvin tehty sosiaalisen median strategia kertoo: kenelle, mitä ja milloin. 

 

Muista että markkinointi on maraton, ei sprintti. 

 

Lopuksi vielä muistutus meille kaikille siitä, mistä markkinoinnissa on oikeasti kyse eli tavoitteellisuudesta, seurannasta ja pitkäjänteisestä työstä. Pikavoittojakin on tarjolla, mutta ne useimmiten loppuvat lyhyeen eivätkä tuo tasaista tulosta. 

 

Soossin mimmit kiittää ja kuittaa! 

Lähteet: 

 

Aaltomediafactory. 3.7.2017. Markkinoinnin klassinen 4p malli. Luettu 10.5.2021 

http://aaltomediafactory.fi/markkinoinnin-klassinen-4p-malli/ 

 

Aalto-yliopisto. 22.2.2016. Tuotantotalouden laitos. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. Luettu 10.5.2021 

https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/202345/mod_resource/content/1/5_Myynti_ja_markkinointi.pdf 

 

Arola, N. 2020. Markkinointisuunnitelma. Zoner. Luettu 10.5.2021. 

https://www.zoner.fi/markkinointisuunnitelma/ 

 

Hanki, J. 3.6.2015. Ostoprosessin viisi vaihetta. Advanceb2b. Luettu 10.5.2021. 

https://www.advanceb2b.com/fi/blog/ostoprosessin-viisi-vaihetta  

 

Ite wiki. N.d. Digitalisoinnin opas – segmentointi, targetointi ja positiointi. Luettu 10.5.2021 

https://www.itewiki.fi/opas/segmentointi-targetointi-positiointi/ 

 

Muhonen, M. N.dMiten rakennat yrityksellesi sosiaalisen median strategian? Digimarkkinointi. Luettu 29.3.2021. 

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/rakennat-yrityksellesi-sosiaalisen-median-strategian  

 

Niku Creative. N.d. Mitä sinne someen pitäisi laittaa? Luettu 29.3.2021 

https://nikucreative.fi/mita-sinne-someen-pitaisi-laittaa/ 

 

Niku Creative. N.d. Miten teen markkinointisuunnitelman? Luettu 29.3.2021 

https://nikucreative.fi/miten-teen-markkinointisuunnitelman/ 

 

SeoptimiN.dSomekalenteri syntyy yrityksen ydinsanoman ympärille. Luettu 29.3.2021 

https://www.seoptimi.fi/somekalenteri/ 

 

Verkkovaria. N.d. Teema 2: Ostokäyttäytyminen. Verkkovaria. Luettu 10.5.2021. 

https://www.verkkovaria.fi/taydentavat/markkinointi/?page_id=54  

 

Kurvinen, J. & Seppä, M. 2016. B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja – Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. Helsinki: Kauppakamari.  

 

Puranen, T. 2019. Markkinointi – tuo usein väärin ymmärretty trendi. Ammattijohtaja. Luettu 10.5.2021.  

https://ammattijohtaja.fi/markkinointi/ 

 

Puranen, T. 2018. Mitä on markkinointiviestintä? Ammattijohtaja. Luettu 10.5.2021 

https://ammattijohtaja.fi/mita-markkinointiviestinta-markkinointi/ 

 

Puranen, T. 2019. Markkinoinnin trendit 2019. Ammattijohtaja. Luettu 10.5.2021 

https://ammattijohtaja.fi/markkinoinnin-trendit-2019-marketing-week-live-ja-insight-tapahtuma-2019-lontoo/ 

Kommentoi