Tampere
28 May, Tuesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Managerin rooli taitelijan elämässäKirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Artist management for the music business
Paul Allen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Paul Allen on kirjoittanut kirjan Artist Management for the Music Business 2014. Kirja on kolmas painos, ja se sisältää runsaasti esimerkkejä artistien hallintasopimuksista, bändisopimuksista, levysopimuksista. Kirja perustuu taiteellisten ohjaajien kokemuksiin ja uraan. (Allen, 2014)

Kirja pohtii, miten artistin managerilla on todella suuri rooli taiteilijan urassa ja sen rakentamisessa, tässä levy-yhtiöiden kehittyvässä maailmassa. Yksi managerin tärkeimmistä rooleista onkin pysyä aallon harjalla ja antaa kaikki tuki hänen johtamilleen taiteilijoille, kun he rakentavat omaa uraansa. (Allen, 2014)

 

Mikä on artisti manageri?

 

Aristi manageri on moniulotteinen konsepti musiikkialalla. Manageria voidaan kutsua myös muilla nimillä, kuten henkilökohtainenjohtaja, brändipäällikö tai edustajalla. Managerilla voidaan viitata toimitusjohtajaan, joka mahdollistaa artistille sen missä hän on paras ja mikä on hänen intohimonsa. Managerin on osallistuttava tiivisti taiteilijan elämään ja sen kaikkiin osa-alueisiin. Tämä johtuu siitä, että taiteilijan uran menestyminen ja ohjaaminen vaativat todella paljon tietoa hänestä ja hänen elämästään. (Allen 2014)

 

Musiikkiteollisuus muuttuu jatkuvasti, ja taiteilijoiden johdon (managerin) on pysyttävä ajan tasalla musiikkiteollisuudesta koko ajan. Jatkuvan muutoksen myötä suurten levy-yhtiöiden vaikutus taiteilijoiden elämään on vähentynyt ja nykyään managerit ovatkin taiteilijan uran keskiössä. He tarjoavat taiteilijoille monia levy-yhtiöiden aiemmin käsittelemiä palveluita. Managerilla on merkittävä määräysvalta artistin musiikkiuran menestykseen. Musiikkialalla käydään paljon neuvotteluja ja sopimuksia. Tämä on yksi iso osa managerin työstä ja vaatii erityistä kärsivällisyyttä, hyviä ihmissuhdetaitoja ja todella luotettavaa mainetta. Menestyksekkään manageriuran luominen ei ole suoraviivaista ja usein todella aikaa vievää, mutta on tulevaisuudessa johtamisuran perusta. (Allen 2014)

 

Manageri ja liiketoiminta

 

Musiikin lisäksi manageri vastaa liiketoiminnasta. Musiikki on intohimo taiteilijalle ja managerille se on bisnestä. Kun manageri tekee liiketoimintaa taiteilijan puolesta, siinä on tietynlainen vastuu. Vastuullisuus tarkoittaa, että managerilla on oltava ymmärrystä monista eri osa-alueista kuten markkinoinnista, budjetoinnista, myynnistä, tiimin rakentamisesta. Suurin osa managerin työnkuvasta onkin myyntiä, suunnittelua, budjetointia, strategian luomista sekä tiiminjohtamista. (Allen 2014)

 

Taiteilijan ja managerin välinen suhde on niin kuin työnantajan ja työntekijän välinen suhde. Tämä eroaa kuitenkin paljon normaalista liiketoiminnan johtamissuhteesta, sillä taiteilijan ja managerin välinen suhde on paljon läheisempi. Suhdetta voidaan melkein verrata parisuhteeseen, eikä tällainen järjestely ole kovin tyypillistä liiketoiminnassa. Taitelijan ja managerin välinen luottamus on verrattavissa pitkäaikaiseen avioliittoon.

 

Managerin ansio perustuu provisiopalkkaan. Manageri ansaitsee tyypillisesti 10-25% taiteilijan tuloista. Yleisin on 15%. On kuitenkin realistista, että uuden managerin on ensin rahoitettava oma hallinnollinen toimintansa itse noin 3–5 vuoden ajan. Joillekin uusille managereille se voi tulla yllätyksenä, samoin kuin se, että palkkioraha virtaa tuloina taiteilijoille ja provisiona managereille. Managereiden nopein ja säännöllisin tulonlähde on usein esityslippujen myynti. Myynti voi olla aluksi hyvin pieni tai jopa olematon, mutta pitkällä aikavälillä se voi olla nopein ja säännöllisin tulo. Kustantajien rojaltit voivat myös olla vaikuttavia. Ne kehittyvät kuitenkin hitaan ajanjakson aikana, varsinkin jos taiteilija on uusi lauluntekijä. (Allen, 2014)

 

Managereilla on usein paljon stressiä, varsinkin kun taiteilijasta on tullut suosittu. Tässä tapauksessa taiteilijoille asetetaan erilaisia vaatimuksia, jotka managerin on täytettävä. Paineita aiheutuu siitä, että kyseisellä alalla on vaikea pysyä pinnalla. On jatkuvasti kokeiltava uusia vaihtoehtoja ja tehdä silloin mahdollisimman paljon, kun kysyntää on. ”Silloin pitää takoa, kun rauta on kuumaa”. Managereiden vastuu on mielettömän suuri ja he ovat viime kädessä vastuussa kaikesta, jopa taitelijan esityksen menestymisestä. Managereille ei ole asetettu työaikaa, mutta työ on pohjimmiltaan sitä, että managerin on reagoitava asioihin päivästä tai ajasta riippumatta, ihan samalla tavalla kuin liike-elämän esimiehen.(Allen, 2014)

 

Manageri toiminta ja liiketoimintasuunnitelma

 

Kirjassaan Allen mainitsee, että liiketoimintasuunnitelma on vastaus siihen, voiko yritys menestyä musiikkiteollisuudessa tänä päivänä. Yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä sillä siihen liittyy näkemyksiä yrityksen kasvusta ja kehityksestä. Liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen on monia ohjeita, mutta niissä on ohjelmistoja, jotka toistavat samanlaisia elementtejä kuin muiden alueiden liiketoimintasuunnitelmat. On tärkeää, että manageri ottaa säännökset huomioon liiketoimintasuunnitelmaa tehdessään, koska manageri voi myös lamauttaa yrityksen, jos hän ei ole rehellinen. On erittäin tärkeää, että managerilla on koulutus ja kokemus liiketoimintasuunnitelman tekemisestä. (Allen, 2014)

 

Musiikkialan kovan kilpailun vuoksi artistien johdon on tehtävä suunnitelmia ja laadittava strategioita. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä niin isojen kuin pienien aikavälien tavoitteita ja suunnitelmia. Managerin tehtävänä on seurata, kuinka tehokkaasti suunnitelma toteutuu. Managerin on oltava joustava ja mukautuva, sillä musiikkialan muutokset voivat tulla yllätyksenä ja siihen on vastattava tehokkaasti. Tärkeää on, että manageri on realistinen myös siinä, mitä hän hallitsee. (Allen, 2014)

 

 

 

 

 

 

LÄHTEET:

Allen P. 2014. Artist management for the music business, 3 rd edition. New York ja Lontoo. Focal Press
Kommentoi