Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Mainekriisin äärelläKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mainekriisi
Sini Korpinen
Sara lindström
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

 

Mainekriisin äärellä

 

 

Mainekriisi voi syntyä sosiaalisen median aikakaudella mistä tahansa ja hyvinkin nopeasti. Kriisin hallitsemiseksi on tärkeää noudattaa suunnitelmaa, jonka olette siis takuulla tehneet yrityksessänne? Mainekriisit ovat yleensä yllättäviä ja tulevat puun takaa. Mainekriisi, syöksykierteeseen ja takaisin- kirjassa kuitenkin kirjoittaja Sini Korpinen sekä Sara Lindström kuvailevat uhkia mainekriisien syntymiselle ennalta arvattavina. Monesti mainekriisin aiheuttaneet tapahtumat sekä asiat ovat kyllä olleet joidenkin yrityksen henkilöiden tiedossa mutta niihin ei olla esim. uskallettu puuttua. Harvalla pienemmällä yrityksellä on suunnitelmaa kriisin varalle vaikka se olisi avainasemassa siinä vaiheessa kun p osuu tuulettimeen.  Mainekriisin pituuteen sekä sen aiheuttamaan mainehaitan laajuuteen vaikuttaa suoraan yrityksenne toiminta ja viestintä. Vaikka mainekriisi olisi jo päällä, oikealla viestinnällä voit vielä pelastaa yrityksenne maineen rippeet. Oikeanlaisella anteeksipyynnöllä ja pahoittelulla oikeassa hetkessä voit jopa välittää sidosryhmille myötätuntoisen viestin.

 

Kriisi, poikkeustilanne vai mainekriisi

 

Kriisi- sanana viestii jotakin poikkeavaa, yllättävää sekä negatiivista tilannetta jossa on toimittava nopeasti muuttuvissa oloissa. Organisaation kriisit voidaan jakaa kahteen. Poikkeustilanteet sekä mainekriisit. Suunnitelmat kriisiviestinnän suhteen ovat monesti tehty poikkeustilanteita varten eikä mainekriiseille. (Korpinen & Lindström, 2020, 23)  Poikkeustilanteita syntyy kun organisaatio kohtaa mm. jonkin näistä:

 • luonnonkatastrofin,
 • kyberhyökkäyksen,
 • onnettomuudet,
 • häiriöt tai pahimmillaan esimerkiksi työntekijän kuolema

 

Poikkeustilanteen seuraukset:

 • Ei välttämättä mainekriisiä
 • Työyhteisössä kauaskantoiset jäljet
 • Työskentely tilanteen purkamiseksi

 

 

Mainekriisi syntyy seuraavista:

 • sidosryhmien odotusten pettäminen

 

 

 

Mainekriisin seurauksia:

 • poikkeustilanne
 • työnantajamielikuvan muuttuminen ja rekryvaikeudet
 • Taloudelliset tappiot
 • Asiakkaiden kato

Miten kriisi tilanteesta päästään eteenpäin oli se sitten poikkeustilanne tai mainekriisi = oikeanlaisella viestinnällä

(Korpinen & Lindström, 2020)

 

Ydinongelma

Ydinongelma joka johtaa mainekriisiin, syntyy sidosryhmien odotusten pettymisestä. Mikäli Tampereen korkeakoulu yhteisö ottaisi kantaa opiskelijoiden korona kärsimykseen ”emme näe ongelmaa” näkökulmalla, on ilmeistä että sidosryhmät odottavat organisaatiolta toisenlaista reagointia. Tai jos ruoka ravintolan työntekijöiden hygienia todistukset eivät ole ollut kunnossa, asiakas pettyy kun luottamus ja odotus ravintola-alan yritystä kohtaan on toisenlainen.

”Ristiriita on sellainen , jonka ratkaisemiseen organisaatiolla on ollut kaikki valmiudet jo etukäteen” (Korpinen & Lindström, 2020, 44)

Mainekriisissä ydinongelman selvittäminen on ensimmäinen askel kohti onnistunutta viestintää. Kun tiedät ja ymmärrät mistä ristiriita on muodostunut on helpompi myös sitä viestiä uskottavasti.

 

 

Kriisitilanteen viestintä

 

Tätä hetkeä varten yrityksessä on valmiina viestintäsuunnitelma. Kuka viestii, millä alustoilla, kenelle ja mikä on tiedonkulku ketju esimerkiksi henkilöstölle. Viestijän kannattaa olla asian tasalla oleva henkilö. Selvillä tulee olla se että kenelle haastattelu pyynnöt ohjataan, sekä se mihin lehdistöön ja alustalle tieto jaetaan. Kanavat sekä lehdistö tulee luokitella luotettavaksi ja haastattelut ja kirjoitetut tiedoitteet kannattaa pyytää ennalta luettavaksi. Tulee tietää millä tavoin tilanteesta selvitään tavalla joka pitää henkilöstön tietoisena ja mieluusti aina ennen kuin tieto on edennyt lehdistölle? Mikä on viesti henkilöstölle kriisissä ”Ette saa vastata lehdistön kysymyksiin” vai ”selvitämme tilannetta ja pidämme teidät ajantasalla”. Sitä paitsi henkilöstöä ei voi hiljentää vaan kaikilla on oikeus puhumiseen julkisesti. Näillä nyansseilla voimme vaikuttaa mainekriisissä uuden mainekriisin syntymiseen. Mikäli henkilöstöstä lähtisi “huhutietoa” ja epäselvää informaatiota eteenpäin sen takia että organisaatio ei ole kyennyt pitämään kaikkia sidosryhmiä ajatasalla, ollaan jo uuden kriisin äärellä. Yrityksessä voidaan lähestyä lehdistöä hyvin suunnitellun tiedoitteen kera jos yrityksessä ollaan mokattu pahemman kerran ja tieto julkisuuteen leviämisestä olisi vain ajan kysymys. Mikäli tieto on jo levinnyt julkisuuteen ja mainekriisi on syntynyt on tärkeää pahoitella tilannetta vilpittömästi sekä antaa luotettava tunne jokaiselle siitä että asia on käsittelyssä ja selvitystyön alla. ”En kommentoi tai ota kantaa” yrityksen viestintä vastaavalta tai toimitusjohtajalta ei välitä tunnetta edes kiinnostuksesta jutun selvittämiselle. Tällaisia kommentteja ei ikinä tulisi tulla yrityksen suunnasta.

 

 

 

Anteeksi.

 

Mainekriisissä anteeksi pyyntö on avain asemassa. Mistä pyydämme anteeksi? On hyvä kysymys ennen kun anteeksi edes pyydetään. Et voi pyytää anteeksi ”jos nyt joku loukkaantui tästä” vaan anteeksi asiasta josta on loukkaannuttu ja pahoitettu mieli. Pohdinta siitä miten tilanteeseen puututaan ja mitä tehdään että sama vältetään jatkossa auttaa luottamuksen jälleenrakentamisessa sidosryhmiin. Anteeksipyynnössä kannattaa tarjota konkreettisia ratkaisuja. Ole vilpitön ja älä vähättele.

 

Ajatuksia

 

Yritysten läpi käymät erilaiset mainekriisit ovat oiva tapa oppia. Mainekriisi- teos oli erinomainen kirja tiedonhakuun ja kirja herätti minussa syvemmän kiinnostuksen mainekriisien ennaltaehkäisemiseen. Aion pitää aiheesta Saawalle pajan jossa käymme läpi mainekriisejä sekä määrittelemme Saawalle toimintamallin poikkeustilanteiden sekä mainekriisien varalta.

 

 

Korpinen S & Lindström, S (2020) Mainekriisi

Kommentoi