Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

MäenpääKirjoittanut: Tuomas Kuusisto - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Esseet – kuka kantaa vastuun? 

Mäenpää pohtii Empirian keinoja saavuttaa esseet ajallaan. Onko essee tavoitteissa onnistuttu, onko käytänteet olleet toimivia. Tämä essee haastaa ja tuo erilaisia näkökulmia Mäenpään tekstiin. 

Empirian essee käytänteet 

Ensimmäisenä keväänä Empiriassa esseiden suorittamiseen laadittiin välitavoitteet. Niihin ei kuitenkaan päästy, mutta seuraamuksia ei kenellekään tullut. Empiria tietysti ajatteli, että tavoitteet saavutetaan, joten sanktioita ei tarvita. Viimeiseen päätavoitteeseen sen sijaan päästiin, joten esseiden kirjoittamista ei nähty ongelmana. Seuraavalla jaksolla Empiria halusi kuitenkin muokata essee käytänteitä. Yhteistä päätöstä ei tosin saatu luotua, joten muutokset jäivät mitättömiksi. Ainut muutos oli välitavoitteiden poistaminen, mikä ei käytännöntasolla muuttanut mitään. Empiria jatkoi erittäin yksilökeskeisellä linjalla.  

“Tiimimme on kokeillut kahta eri toimintatapaa esseiden suhteen, ja molemmat ovat jokseenkin ääripäissä toisistaan” (Mäenpää 2022).  

Olen Mäenpään kanssa erimieltä. Välitavoitteiden poistaminen ei vienyt Empirian esseiden toimintatapaa ääripäähän. Välitavoitteiden poistaminen tehtiin kahdesta syystä: niitä ei noudatettu, eikä niitä koettu tarpeellisiksi. Toisin sanoen ainoa muutos oli tavoitteiden poistaminen paperilta, käytännön merkitystä niillä ei ollut. Empiria meni sieltä mistä aita on matalin. Yksilökeskeisyys on helpoin tapa jakaa esseiden suorittaminen. Jokainen hoitaa oman tonttinsa ja asia on sillä selvä. Tätä tapaa käytetään myös muissa asioissa. Jokainen hoitaa osuuskunnan kiinteät kulut, jotka on jaettu tasan. Jokainen järjestää tietyn määrän pajoja. Jokainen tekee jokaista asiaa yhtä paljon. Tasa-arvoista – ainakin paperilla. Tiimin pitäisi olla tiimi, ei yksilösuoritusten keskittymä. Kaikilla on erilaiset taidot ja tiedot, mutta jos kaikki tiimin tehtävät on jaettu tasan, tiimi ei pysty hyödyntämään yksilöiden vahvuuksia. Esseiden suhteen Empiriassa tehokkain käytäntö olisi sopia esseeryhmät. Ryhmässä olisi eritasoisia kirjoittajia, jotka voisivat tukea toinen toisiaan. Näin asian pitäisi toimia tiimitasolla. Isolla tiimillä se on kuitenkin haastavaa. Siksi koen pienryhmät helpoksi keinoksi ainakin alkuun. Pienryhmässä on enemmän tilaa antaa palautetta ja tukea toisiaan. 

Se miksi Empiria pääsi keväällä esseiden lopulliseen tavoitteeseen, johtuu siitä, että Tamk on määrittänyt esseiden suorittamiseen takarajan sakon uhalla. Jos tavoitteeseen ei pääse, joutuu maksamaan tuhannen euron sakon. Sakko on toimiva kannustin, mutta niin on kuoleman pelkokin. Esseiden tulisi olla oppimismetodi, mutta jos aikaraja uhkaa, esseet ovat pelkkä stressinlähde. Sakosta ei ole puhuttu missään yhteydessä virallisesti. Se on tiimistä toiseen kiertävä legenda. Kovimmissa tarinoissa se on maksettu jopa useaan kertaan. Sopimukset voidaan toki tehdä suullisesti, mutta kukaan ei ole Empirian kanssa tehnyt sopimusta, edes suullisesti. Näin suurissa summissa kannattaisi aina tehdä kirjallinen sopimus, mikä helpottaa sopimuksen todistamista. Tässä tapauksessa Tamkin puolella on aika moinen todistustaakka… Kuviteltu sakkorangaistus on kuitenkin ollut toimiva kannustin Empirian suhteen, mutta ei järkevä. Hyviin tuloksiin harvoin päästään uhkailemalla. 

“Tiimin on tuettava yksilöiden esseiden tekoa ja myös esseiden on tuettava tiimin kasvua” (Mäenpää 2022). 

Olen samaa mieltä Mäenpään kanssa, mutta Tamkin uhkalla ja pelolla luotu takaraja, ei kuitenkaan kannusta tekemään esseitä, jotka tukisivat tiimin kasvua. Uhkailu ajaa kirjoittamaan esseepisteitä, ei esseitä. Tämä essee on hyvä esimerkki siitä, kiireen alla väännettyä kuraa. 

Kun esseiden suorittaminen Empiriassa jaettiin yksilöille, Mäenpää toteaa aikarajan lähestyessä: “Nyt täytyy vain jännittää ja toivoa että jokainen tiimistämme saa hoidettua pisteet kasaan viimeisen kahden viikon aikana.” Tuskinpa. Jos tiimi uhkuisi kovaa tiimihenkeä, olisimme kaikki akatemialla auttamassa heikkoja kirjoittajia. Näin ei kuitenkaan ole. Sitä vain sormet ristissä jännitetään kotona, kuinka käy. Vaikka esseiden kirjoittaminen on yksilöiden vastuulla Empiriassa, voisi käytäntöä muuttaa nopealla aikataululla. Ei essee käytäntöjen muuttaminen tarvitse uutta opintojaksoa, vaan tiimin yhteisen tuen. 

Mäenpään päättää esseensä: “Mutta mitä mieltä sinä olet, kenen vastuulla esseet ovat?” Mielestäni esseet ovat tiimin vastuulla. Empiriassa on päätetty, että “sakkorangaistus” tulee niiden maksettavaksi, jotka eivät pääse tavoitteeseen. Sakkorangaistus tulisi langettaa koko tiimille, ei heikolle kirjoittajalle. Kun sakon uhka on tiimin yhteinen, pelaisi koko tiimi varmasti paremmin yhteen.  

Pohdinta 

Proakatemialla kirjoitetaan esseitä, jotta olisimme edes jollain mittarilla korkeakoulu. Käytännönläheiset opiskelijat eivät vaan tunnu selviävän esseistä, joten aikoinaan akatemialla varmaankin määriteltiin sakko (ainakin tarinoiden mukaan). Mielestäni sakko, tai sakosta puhuminen tulisi unohtaa kokonaan. On tiimien sisäinen asia, millä tahdilla esseet tulevat kasaan. Tietysti Tamk haluaa, että opiskelijat suorittavat opintonsa, jotta Tamk saa valtion tuen oppilaista, mutta “sakko” rangaistus on vähintäänkin kyseenalainen. Loppupeleissä esseet ovat akatemialla vain keino oppia tenttien sijasta. Tentin voi kuitenkin aina uusia, eikä kukaan uhkaile sakolla. Uskon että Tamk pääsisi parempiin oppimistuloksiin, jos tentin hylystä seuraisi tonnin sakko. Esseissä uskon parhaiden tulosten syntyvän aidosta halusta tutustua aiheeseen. Sisäinen motivaatio tuottaa varmasti parhaat esseet. Vihaan tätä esseetä jo tehdessä. Teen sen kuitenkin uhkailun ja pelon voimalla. Toivottavasti jatkossa voin kirjoittaa aidosta halusta oppia, tämä ei tarkoita vain sakolla uhkailun lopettamista. Aito halu kirjoittaa esseitä syntyy, kun haluat oppia uutta ja jakaa oppimasi asiat esseiden kautta tiimille ja koko yhteisölle. Valitettavasti tätä yhteisöllisyyttä ei vielä esseepankissa näy. Esseepankin pitäisi olla proakatemian “facebook”, jota kaikkia haluavat lukea. 

Lähtet: 

Mäenpää, E. 2022. Esseet – kuka kantaa vastuun? Verkkosivu. Viitattu 8.12.2022. https://esseepankki.proakatemia.fi/esseet-kuka-kantaa-vastuun/ 

Jos olisin tiennyt, että aikuinen voi olla näin tyhmä. Olisin vieläkin lapsi.

Kommentoi