Tampere
25 Apr, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

Luottamus tienä tiimin menestykseen



Kirjoittanut: Atte Westerberg - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Infinite Game
Simon Sinek
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

On olemassa ero yhdessä työskentelevällä ryhmällä ja toisiinsa luottavalla ryhmällä. Työryhmissä suhteet ovat yleensä pinnallisia ja liiketoimintaan perustuvia. Ne perustuvat molemmin puoleiseen tarpeeseen saada asioita vietyä eteenpäin. Tässä ei ole mitään vikaa, eikä se estä meitä pitämästä ihmisistä, joiden kanssa työskentelemme tai nauttimasta työstämme. Mutta tämä ei riitä luomaan tiimiä, jossa tiimiläiset kokevat vahvaa luottamusta toisiansa kohtaan. Eli jos et ole kiinnostunut luottamuksen merkityksestä tiimin toiminnan tehokkuudessa, niin kohta olet.

 

Luottamus on tunne

Jokaisen ihmissuhteen perustana on luottamus. Mieti sinulle rakkaita ihmisiä ja sitä, miksi juuri he ovat sinulle tärkeitä. Miksi ihmiset, jotka kävelevät sinua vastaan aamulla kadulla eivät ole sinulle yhtä rakkaita? Juuri niin, et luota heihin, eivätkä he luota sinuun. Ketään ei voi käskeä olemaan iloinen, innostumaan tai luottamaan, luottamus on tunne. Jotta luottamuksen rakentaminen on mahdollista meidän pitää tuntea olomme turvalliseksi, kun ilmaisemme itseämme. Meidän täytyy tuntea olomme turvalliseksi myös, kun olemme haavoittuvaisia. Vastuu luottamuksen rakentamisesta on molemmilla osapuolilla, toinen ei voi rakentaa suhdetta toisen puolesta. Asiaa ei helpota se, että ihmissuhteet ovat myös hyvin pitkiä, työläitä ja hitaita prosesseja, jotka eivät koskaan ole valmiita. Tehokkaimmat tiimit rakentuvat tiimiläisten väliseen luottamukseen.

 

Miltä tuntuu työskennellä luotettavassa tiimissä?

“When we work on a Trusting Team we feel safe to express vulnerability. We feel safe to raise our hands and admit we made a mistake, be honest about shortfalls in performance, take responsibility for our behaviour and ask for help. Asking for help is an example of an act that reveals vulnerability.” (Sinek, 106.) Luotettavassa tiimissä pystymme tekemään näitä kaikkia asioita, koska luotamme siihen, että tiimiläiset ovat tukenamme niin hyvässä kuin pahassa. Mutta mitä jos emme pysty luottamaan tai olemaan haavoittuvaisia?

“Trust and vulnerability grow together, and to betray one is to destroy both.” – Brené Brown

Miltä tuntuu työskennellä epäluotettavassa tiimissä?

“When we are not on a Trusting Team, when we do not feel like we can express any kind of vulnerability at work, we often feel forced to lie, hide and fake to compensate. We hide mistakes, we act as if we know what we’re doing (even when we don’t) and we would never admit we need help for fear of humiliation, reprisal or finding ourselves on a short list at the next round of layoffs.” (Sinek, 106.) Ilman luottamusta kaikki organisaation viat ovat piilossa tai sivuutettuja. Organisaatio ei kehity, jos virheitä ei sallita tai niistä ei puhuta, nöyryytyksen pelossa pitkään siivutetut ongelmat kasvavat ja lopulta organisaation liitokset alkavat halkeilla. Luottamus on ensisijaista tiimin tai organisaation sujuvalle toiminnalle.

 

Psykologinen turvallisuus

Yksi iso ero luottavien ja ei-luottavien tiimien välillä on psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuus on hyvin pinnalla oleva aihe tulevaisuuden johtajuuden keskusteluissa. Psykologisesta turvallisuudesta puhutaan paljon myös Johdon Agendalla 2020 artikkelissa, jota varten ollaan haastateltu 15 johtajaa, hallitusammattilaista ja asiantuntijaa. Psykologinen turvallisuus ei ole silti käsitteenä uusi, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? “Psykologisesti turvallisella työpaikalla kunnioitetaan toisten osaamista ja suhtaudutaan työkavereihin myönteisesti. On turvallista olla oma itsensä ja tuoda esiin mielipiteensä ja ideansa. Vaikka epäonnistuu tai tekee virheitä, ei joudu naurunalaiseksi.” (Wasa Talent, 2019.) Vuonna 2012 Google suoritti tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, mikä teki heidän tiimeistänsä niin tehokkaita. Tuloksien mukaan suurimpana yhdistävänä tekijänä menestyvillä tiimeillä oli psykologinen turvallisuus, joka mahdollistaa isompien riskien ottamisen ja itsensä ilmaisemisen vapaasti. Psykologisella turvallisuudella on vaikutuksia suoraan organisaation viestinnän tehokkuuteen. Mitä tehokkaampaa viestintä ja tiedon jakaminen on, sitä nopeammin organisaatio kehittyy. Eli ei mitään höpö höpö hommia.

 

Luottamus ennen toimintakykyä

“Performance is about technical competence. How good someone is at their job. Do they have grit? Can they remain cool under pressure? Trust is about character. Their humility and sense or personal accountability.” (Sinek, 110.) Psykologisen turvallisuuden lisäksi luottamusta voidaan pyrkiä lisäämään tiimissä arvottamalla toimintakyky eri tavalla. Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukot Navy SEALS ovat maailman suorituskykyisimpiä tiimejä. Jopa heidän tiimit arvottavat luottamuksen ennen toimintakykyä. Tiimeissä tulisi korostaa sitä, että luottamus toimii lähtökohtana tiimin paremmalle suorituskyvylle, eikä toisinpäin. Tämän vuoksi tiimin tulisi luopua liiasta arvostuksesta pelkkää hyvää suorituskykyä kohtaan. Jos Navy SEALS arvottaa luottamuksen korkeammalle, miksi usein meille toimintakyky on sitten luottamusta tärkeämpi yritysmaailmassa?

 

 

Lähteet

 

Sinek, S. 2019. The Infinite Game. USA: Portfolio/Penguin. Luettu 10.2.2020. Viitattu 10.2.2020.

 

WasaTalent. 2019. Miksi psykologinen turvallisuus on tärkeää? Julkaistu 12.11.2020. Viitattu 11.2.2020.

https://www.wasatalent.fi/psykologinen-turvallisuus-on-kaikkein-tarkeinta/

Kommentoi