Tampere
27 May, Monday
26° C

Proakatemian esseepankki

Luetaan esseitä!Kirjoittanut: Inka Tikkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Johdanto:

Saimme valmentajaltamme pajassa tehtävän, että kirjoitamme kaikki kommenttiesseen, jossa kommentoimme kolmen oman tiiminjäsenen ja kolmen Saawan ulkopuolisen henkilön esseitä. Tämän oli tarkoitus saada kaikkien esseepisteet alulle ja samalla laajentaa näkemystä siitä, että millaisia eri esseitä esseepankista löytyy. Se voi antaa inspiraatiota ja oppia omiin esseisiin. Valitsin tosi erilaisia esseitä lukuun ja luin kolmen Saawan ulkopuolisen esseet kolmelta henkilöltä, jotka ovat kaikki eri vuosikursseilta. Kaikki esseet olivat yhden tai kahden esseepisteen esseitä, joissa kaikissa oli vain yksi kirjoittaja.

 

Kommentti Atso Jaakkolan esseeseen; pelkäämmekö konfliktia vaikka siihen ei ole syytä?

https://esseepankki.proakatemia.fi/pelkaammeko-me-konfliktia-vaikkei-ole-syyta/

Hei Atso!

 

Oli mielenkiintoista lukea esseetäsi konflikteista. Opin lisää itse termistä, minkälaisia erilaisia konflikteja voi olla ja millä eri tavoin niitä voidaan käsitellä (tai jättää käsittelemättä). Oli mielenkiintoista myös lukea omia ajatuksiasi ja asennettasi konflikteja kohtaan. Allekirjoitan sen, että Saawassa kaivattaisiin enemmän ääneen puhumista ja suoraa rehellistä puhetta. Olemme kuitenkin myös tiiminä tosi herkkä, mikä aiheuttaa haasteita näin suuressa tiimissä. Voi aiheutua mielipahaa tietynlaisesta mielipiteen ilmaisusta ja toiselle taas jo pelkästään ääneen sanominen voi tuntua vaikealta. Miten otamme kaikkien mielipiteen huomioon? Vai tarvitseeko? Entä miten määritellään, kenen mielipiteellä on arvoa ja kenen ei? Ja kuka sen päättää? Pidän joka tapauksessa tärkeänä suun aukaisemisen, koska jos sitä ei tee, on hyvin todennäköistä, että sitä mielipidettä tai näkökulmaa ei oteta huomioon esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä. Mielestäni voisimme Saawassa keskittyä juuri siihen, että miten kohtaamme konfliktit eikä karsia siitä, että mitä ääneen uskalletaan sanoa. Moni varmasti pelkää konflikteja, mutta mielestäni niitä ei kannata pyrkiä välttämään, koska niiden kohtaamisessa ja käsittelyssä oppii paljon enemmän niin itsestä kuin tiimistä/tiimiläisistäkin.

 

Kommentti Petra Hiltusen esseeseen; Neljä persoonallisuustyyppiä kuvitettuina

https://esseepankki.proakatemia.fi/nelja-persoonallisuustyypia-kuvitettuina/

 

Hei Petra!

 

Olen itsekin miettinyt kyseisen kirjan lukemista. Olit esittänyt eri persoonallisuustyypit hauskalla tavalla kuvitettuina ja ominaisuuksien kera. Pakko sanoa, että kuvat olivat erittäin hienoja! Jäin hieman kaipaamaan enemmän pohdintaa tai reflektiota eri persoonallisuustyypeistä, mutta huomaan oppineeni paljon aiheesta ilmankin. Oli mielenkiintoista kuulla sinun kirjakokemuksestasi. Osaan miettiä aionko itse lukea samaa kirjaa. Jäin heti miettimään, mikä minun persoonallisuustyyppini olisi ja mitä eri värejä tunnistan meidän tiimissämme Saawassa. Näen itsessäni kaikkien värien ominaisuuksia, mutta en osaa lokeroida itseäni mihinkään yksittäiseen persoonallisuustyyppiin. Osaan kuitenkin tunnistaa meidän tiimistämme useita eri värirooleja ja laittaa ihmisiä eri väreihin. Olisi mielenkiintoista tietää miten muut ihmiset näkevät minut ja eroaako se siitä, mihin itse olisin itseni lokeroinut. Sain yllättävän hyvän kuvan persoonallisuustyypeistä myös pelkkien kuvien avulla.

 

Kommentti Jesse Vuoren esseeseen; Löydä oma tyylisi sijoittaa

https://esseepankki.proakatemia.fi/loyda-oma-tyylisi-sijoittaa/

 

Hei Jesse!

 

Olen itsekin miettinyt (jo turhan pitkään) sijoittamisen aloittamista. Olen kuunnellut jonkun verran sijoittamisesta podcasteja ja lukenut aiheesta jonkun verran. Tiedän entuudestaan, että indeksirahastoihin sijoittaminen on monelle helppo alku. En kuitenkaan hoksannut aikaisemmin, että on hyvä myös perehtyä etukäteen rahaston sisältöön ja siihen millä perusteella se valikoituu. Opin esseestäsi paljon uutta ja olen kiinnostunut nimenomaan osakesijoittamisesta. Tiedostan myös, että taustatyö vaatii paljon enemmän selvittelyä verrattuna esimerkiksi rahastosijoittamiseen. Osittain tämän takia en itse ole saanut aikaiseksi osakesijoittamisen aloittamista. Toinen syy on opiskelijabudjetti ja 0 -tulot. Oli mielenkiintoista kuulla, miten sinä sijoitat ja mitkä tavat sinä koet aloittelijalle helpommiksi. Opin myös paljon lisää sijoittamisesta. Itse tiesin sijoittajavälittäjistä alkuun pelkästään Nordneitin, OP:n ja Nordean. Sain myös vinkkejä siitä, että miten osakesijoittamiseen kannattaa valmistautua. Mielestäni olet kirjoittanut hyvän esseen sijoittamisen aloittaville tai siitä harkitseville henkilöille.

 

Kommentti Arto Ala-Seppälän esseeseen; Tunnista itsesi ja ihmiset ympärillä

https://esseepankki.proakatemia.fi/tunnista-itsesi-ja-ihmiset-ymparilla/

 

Hei Arto!

 

Oli kiva lukea esseesi. Koin ylpeyttä sinusta, kun kirjoitit sanoneesi oppimissopimuksessasi tiimillesi, että aiot olla oma itsesi eikä muiden odotukset enää ohjaile sinua. Hienoa Arto! Kaikkien pitäisi saada ja uskaltaa olla sellaisia, mitä ovat. Kaikki yksilöt ovat uniikkeja. Ei ole kahta Artoa. Oli myös mielenkiintoista lukea eri rooleista, mitä olet kokenut elämäsi aikana. Tajusin esseesi myötä, että miten suuri merkitys rekrytointiprosessilla on esimerkiksi työvoimaa haaliessa. En myöskään tajunnut aikaisemmin, että tiimin kasaaminen yritystoimintaa on niinkin haastavaa. Proakatemialla meillä ei tietenkään tätä mahdollisuutta ollut vaan sopeudumme tiimijakoihin. Tämä ei kuitenkaan mene samalla tavalla yrittäjänä koulun jälkeen. Yhteiset unelmat ovat varmasti suuressa roolissa tiimin liiketaloudellisen onnistumisen kanssa. Yhteiset unelmat sitouttavat ihmisiä tiimiin ja hyvä sitoutuminen jo tuo tuloksia. Tietenkään tämä yksin ei riitä. Ihmiset ympärillä tekevät työskentelystä mielekästä ja voivat motivoida itseäkin työn tekoon. On tärkeää, että ympärillä on oikea porukka, jotta päästään haluttuun lopputulokseen ja saavutetaan esimerkiksi yhteinen tavoite. Tämä ei tarkoita välttämättä mahdollisimman samanlaisia ihmisiä vaan porukkaa, missä saadaan rakennettua luottamus ja turvallinen ilmapiiri. Esseesi herätti minussa uusia ajatuksia ja sitä oli kiva lukea.

 

Kommentti Jasmi Koskelan esseeseen; Luottamus

https://esseepankki.proakatemia.fi/luottamus/

 

Hei Jasmi!

 

Esseetäsi oli mukava lukea. Esseen rakenne oli johdonmukainen ja tekstin jäsentely oli järkevää. Tämä helpotti ainakin omaa lukukokemustani. Väliotsikot ja tekstin rakenteen muutokset pitivät mielenkiintoa yllä läpi esseen. Myös tekstisi vaikutti järkevältä. Olit mielestäni kivasti reflektoinut esseessäsi tiimiäsi, pohdit asioita ja käytit lähteitä faktapohjana. Näitä kaikkia oli kivassa suhteessa. Koin useita ahaa -elämyksiä lukiessani esseetäsi. Vastaan tuli paljon asioita, mitkä tavallaan tiesin, mutta mitä en ole tajunnut ajatella. Lista tilanteista, jossa voi vahingossa haavoittaa omaa tiimiläistään, herätti minussa paljon ajatuksia. Yritän itse jatkossa muistaa tällaisissa tilanteissa miettiä myös, miten toimintani vaikuttaa tiimiini. Luottamuspääoma oli minulle kokonaisuudessaan uusi termi. Tulkinnallinen- ja tiedollinen pääoma olivat minulle uusia kategorioita, johon luottamuspääoman voi jakaa. Olit hyvin avannut termit väliotsikoiden alle. Luottamus on äärimmäisen tärkeää eteenkin tiimiyrityksessä ja mielestäni on hienoa huomata, että olet perehtynyt aiheeseen ja kiinnostunut kasvattamaan oman tiiminne luottamusta.

 

Kommentti Tuija Jaatisen esseeseen; Me voimme, mutta uskallammeko?

https://esseepankki.proakatemia.fi/me-voimme-mutta-uskallemmeko/

 

Hei Tuija!

 

Esseesi oli erittäin mielenkiintoinen lukea! Aihe on kiinnostava ja olit mielestäni jäsennellyt esseen järkevästi. Kappalejaot olivat sopivan pituisia ja mukana oli myös rakennetta rikkovia elementtejä kuten väliotsikoita, nostoja ja listauksia. Tämä piti lukumielenkiinnon yllä läpi esseen. Mielestäni häpeä on myös äärimmäisen kiinnostava aihe. Erityisesti esiintymistilanteissa monesti ihmiset jännittävät ja usein se johtuu jonkinnäköisestä häpeän tunteesta. Olen itse myös esiintymiskammoisena ihmisenä miettinyt, että mikä siinä oikeastaan jännittää. Jännitän esiintymistä kaikkien yleisöjen edessä. Jopa akatemialla, jossa olen nähnyt muidenkin esiintyjien haavoittuvuuden ja täällä on helppo ja ymmärtäväinen yleisö. Tiedostan, että on ihan ok mokata tai jäätyä enkä pelkää sitä, että mitäköhän muut ajattelevat minusta. En pidä muidenkaan virheitä häpeällisinä, joten miksi pitäisin omiani? Silti aina yleisön eteen astuessani jännittää pirusti. Minun selkeästi täytyy saada esiintymisestä enemmän kokemuksia ja harjoittaa listaamisia neljää askelta häpeän voittamista varten. Jostain häpeästä esiintymiskammokin kumpuaa.

 

Pohdintaa:

Esseitä on esseepankissa aika moneen lähtöön. Yhdessä esseessä oli käytetty luovuutta ja esseessä oltiin piirretty kuvia, jotka kuvasivat eri persoonallisuustyyppejä. Tämä oli mielenkiintoinen uusi tapa tehdä essee. Kyseessä oli tietenkin yhden esseepisteen pituinen essee, mutta syvennyttäessä aiheeseen olisi voitu vielä syventyä paremmin esimerkiksi pohdintojen, reflektion tai esimerkkien kautta. Parissa muussa esseessä esseen rakenne oli minun mielestäni vähän pitkäveteinen. Otsikon lisäksi tekstissä oli kappalejakoja ja mahdollisesti johdanto ja pohdinta väliotsikoituna. Lyhyemmissä teksteissä tämä on ihan toimiva, mutta huomasin, että pidempää esseetä kirjoittaessa rakennetta kannattaa vähän muutella, jotta lukumielenkiinto pysyy yllä. Listaukset, väliotsikot, nostot ja kuvat jäsentelevät tekstiä kivalla tavalla. Tykkäsin myös siitä, että parissa Saawan ulkopuolisessa esseessä oli kivassa suhteessa käytetty lähteitä ja omaa pohdintaa. Teksti oli myös kirjoitettu järkevässä järjestyksessä ja niitä oli johdonmukaista lukea. Joissain esseissä oli paljon kirjoitusvirheitä ja siksi essee olisikin hyvä lukea läpi ennen julkaisua. Luin myös muutaman muun esseen, johon en päätynyt kommentoimaan, koska mielestäni teksti oli niin korkealentoista, että en ymmärtänyt lopulta oikein mitään. Näin minulla ei myöskään ollut niihin mitään sanottavaa. Huomasin myös, että jollakin lähdeviittauksia ei ollut välttämättä ollenkaan ja huomasin, että on haastavaa tulkita, että mitkä osat tekstissä ovat lukijan omaa pohdintaa ja mitkä perustuvat kirjaan. Kommenttiessee tehtävä oli kaiken kaikkiaan avartava kokemus ja sain hyviä vinkkejä ja uusia havaintoja esseitä lukiessani. Vastaan tuli myös mielenkiintoisia aiheita. Suosittelen kaikille muillekin tutustumaan esseepankin tarjontaan ja kommentoimaan esseisiin!

Kommentoi