Tampere
25 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Lohkoketjujen käyttö yritystoiminnassaKirjoittanut: Jimi Hautamäki - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tässä esseessä keskitytään lohkoketjuteknologian tuomiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa.

Lukijan on hyvä ymmärtää lohkoketjun perusperiaatteet, sekä sen rakenne, ymmärtääkseen sen todellisia hyötyjä yritystoiminnassa. Lohkoketjuteknologia on nimensä mukaisesti ketjunomainen tiedon tallentamisen muoto. Aihetta tutkivat kaksi amerikkalaista tutkijaa Stuart Haber ja W. Scott Stornetta 1990-luvun alkupuolella. (Sorjonen 2019). Se on digitaalinen tiedon tallentamisen muoto, jossa tietokanta jaetaan hajautettuun tietokoneiden vertaisverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto on mahdollista säilöä ja hajauttaa maantieteellisesti ympäri maailmaa oleviin tietokoneisiin, jotka kuuluvat vertaisverkkoon. Hajautetun tietokannan ehdoton valtti on tiedon muuttumattomuuden säilyminen. Kun kaikki tietokoneet omaavat kopion samasta tietokannasta, myös sen muuttaminen vaatisi kaikkien tietokoneiden kopion muuttamisen. Lohkoketjuja on kahdenlaisia: julkisia ja yksityisiä. Julkinen lohkoketju toimii usein tietokantana ja kenen vain on mahdollista liittyä siihen. Yksityinen lohkoketju on usein jo luotettujen tahojen välinen tapa säilöä arvokasta informaatiota, esimerkiksi vakuutus- tai sijoitusyhtiöt.

Lohkoketju tuli suuren yleisön tietoisuuteen pääasiassa Bitcoinin kautta. Sen loi taho, joka kutsuu itseään/ryhmäänsä nimellä Satoshi Nakamoto, joka julkaisi artikkelin Haberin ja Stornettan ajatuksiin perustuen. Tarkoituksena oli luoda maksujärjestelmä, joka ei vaadi välikäsiä, kuten esimerkiksi pankkeja tai valtion tahoja. 2010-luvulla Nakamoto julkaisi Bitcoin-kryptovaluutan ensimmäisen version, joka oli merkittävä hetki kryptovaluuttojen historiassa. (Sorjonen 2019). Ajatuksena on siirtää valuuttaa tietoverkon välityksellä lähes reaaliajassa siten, että tätä tietoa ei voida muuttaa jättämättä siitä jälkeä lohkoketjuun. Kryptovaluutan liikuttaminen on myös näkymätöntä valtion tahoille, joka mahdollistaa ostot esimerkiksi dark webissä. Lohkoketju ei kuitenkaan ole vain kryptovaluuttoja ja terroristien rahoittamista. Sen tuomat datan säilömis-, keräysmahdollisuudet, sekä älykkäät sopimukset ovat tuoneet suuria säästöjä isoille yrityksille, joiden on muuten vaikea pitää huolta tietokannasta ja datan keruusta.

 

Muun muassa Coca-Colan suurin pullottajakumppani CONA alkoi käyttää lohkoketjua osana alihankkijoiden tuotantoketjua. Sen avulla pystyttiin seuraamaan reaaliajassa eri tuotteiden varastosaldoja. Jos yhdeltä alihankkijalta oli loppumassa korkkien valmistusmateriaali, niin asiaan voitiin reagoida nopeasti ja siirtää korkkien valmistus toiselle alihankkijalle. (Ledger Insights 2020). Toinen suuri lohkoketjun käyttäjä on Walmart, joka halusi saada tärkeää tietoa tuoreiden elintarvikkeiden alkuperästä, sekä kuljetuksista aina hyllytykseen saakka. Prosessi tehtiin elintarvikkeiden toimittajille helpoksi luomalla helppokäyttöinen alusta, johon he täyttävät tuotteiden tiedot. Lohkoketju osaa lisätä automaattisesti toimitushetken, sään ja mitä tahansa muuta avointa aikasidonnaista dataa. Kun kuljetusyritys ottaa tuotteet haltuunsa, he merkkaavat samaan lohkoketjuun, että tuotteet on nyt vastaanotettu. Näin Walmart pystyy tarkkailemaan laatua ja tarvittaessa vaihtamaan toimittajaa, mikäli tuotteissa on usein jo vikoja ennen kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita. (The Leadership Network 2020)

 

Lohkoketjun rakentaminen ei ole missään nimessä halpaa, sillä se pitää usein suunnitella lohkoketjuja rakentavan it-yrityksen kanssa, joka suunnittelee käyttöliittymän ja hoitaa sotkuisen back-endin. Tämän takia lohkoketju ei välttämättä ole tarkoitettu pienille yrityksille, sillä sen hyödyt korostuvat, kun dataa on käsiteltäväksi enemmän, kuin henkilötyövoimalla on mahdollista. Se on kuitenkin hyvä pitää mielessä, sillä sen teknologiset mahdollisuudet ovat niin tätä hetkeä, kuin tulevaisuutta.

Lähteet:

Sorjonen, Manu. 2019. Lohkoketjuteknologia yritysten liiketoiminnassa.

 

Coca Cola bottlers to trial public Ethereum for supply chain transparency
https://www.ledgerinsights.com/coca-cola-bottlers-coke-blockchain-ethereum-baseline/

 

How Walmart used blockchain to increase supply chain transparency
https://theleadershipnetwork.com/article/how-walmart-used-blockchain-to-increase-supply-chain-transparency

Kommentoi