Tampere
21 May, Tuesday
11° C

Proakatemian esseepankki

LogistiikkaKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Etsin tietoa erilaisista logistiikka mahdollisuuksista ja törmäsin artikkeliin, jossa keskitytään logistiikan tulevaisuuden näkymään 2020 luvulla. Artikkeli kiinnitti oman mielenkiintoni otsikollaan ”kolme trendiä, jotka tulevat muuttamaan logistiikkaa 2020 luvulla.”

Logistiikka on suuressa osassa myös omassa projektissamme. Linssit toimitetaan meille, me toimitamme valmiin tuotteen pakattavaksi, pakkaamo toimittaa valmiit tuotteet meille, jonka jälkeen me toimitamme tuotteet jälleenmyyjille. Tämän vuoksi haluan ymmärtää logistiikka-alaa itsekin paremmin. Esittelen artikkelissa käytyjä trendejä, jotka ovat tulossa 2020 luvulla logistiikka-alalle ja pyrin peilaamaan trendien vaikutuksia omaan projektiimme.

 

  1. Tekoäly, koneoppiminen ja kevytautomaatio

Tulevaisuudessa yritykset joutuvat yhä enemmän keskittymään varastoinnin automatisoimiseen. Artikkelin mukaan suuret yritykset keskittyvät päivä päivältä enemmän tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Teknologian kehitys mahdollistaa yrityksille automatisoidun robotiikka järjestelmien luomisen. Tässä suurimpia ongelmia on se, että toimintaketjuista tulee valtavia toimintaverkkoja, jotka ovat täynnä muuttujia. Tämä vaatii tekoälyä ja erilaisia ohjelmistoja toimiakseen. Toistaiseksi ongelmana on myöskin robottien korkea hinta, mutta tulevaisuudessa hintojen halvetessa tulee tämä muuttamaan logistiikka alan pysyvästi.

Ensimmäisen kohdan mullistukset tulee vaikuttamaan suuriin yrityksiin, joten kyseiset suuret robotiikkaa hyödyntävät varastot ovat toivottavasti meidänkin tulevaisuutta, mutta ei todellakaan tätä päivää. Ymmärrän miksi yritykset haluavat automatisoida varastojaan enemmissä määrin, mutta yhtä aikaa olen hieman huolissani siitä, että tässäkin asiassa robotit tulevat viemään ihmisten työpaikkoja. En kuitenkaan usko, että robotit tulee tekemään tätä työtä täysin itse, vaan yhteistyössä ihmisen kanssa vielä toivottavasti pitkän aikaa.

2. Vihreä logistiikka

Lainsäädäntö ja kuluttajien vaatimukset ajavat logistiikka-alaa keskittymään yhä enemmän kestävään kehitykseen. Tämä vaatii logistiikka yrityksen jatkuvaa optimointia. Yrityksien tulee kiinnittää enemmän huomiota pakkausmateriaaleihin ja kuljetusratkaisuihin. Artikkelissa otetaan myös huomioon se, että kestävä kehitys ei koske vain kuljetusta ja pakkausta, vaan se koskee myös sitä missä tuote tuotetaan ja miten niiden globaali kuljetus toteutetaan.

Uskon, että tämä on varmasti lähes jokaisella yrityksellä asia, jota joudutaan miettimään. Olenkin sitä mieltä, että tuoreiden yrityksien on hyvä lähteä rakentamaan omia toimintaperiaatteitaan vihreitä arvoja kunnioittaen. Vaikka toiminta olisikin pientä, on jokaisella varmasti tavoitteena kasvattaa toimintaa suuremmaksi, jonka vuoksi jo alusta alkaen tähän keskittymällä ei tarvitse myöhemmin tehdä suuria muutoksia. Tässäkin kohtaa ikävä kyllä usein puhuu raha. Ekologiset ja vihreät vaihtoehdot ovat usein kalliimpia, mutta toisaalta tuore yritys pystyy sitä huomioimaan omassa hinnoittelussaan. Hinnoittelussa kuitenkin on oltava tarkkana, sillä tuotteen täytyy hinnaltaan olla kilpailukykyinen. Mielestäni onkin hieman erikoista, kuinka paljon tämä aihe saa aikaan keskustelua, sillä valtaosa ihmisistä ei ole kuitenkaan valmiita maksamaan enempää vihreistä arvoista.

3. Joustava logistiikka

Tulevaisuudessa logistiikan tulee pystyä mukautumaan yhä paremmin asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Logistiikan pitää pystyä vastaamaan laajenevaan tai supistuvaan toimituskapasiteettiin, eli toisin sanoen logistiikan tulee mukautua muuttuviin markkinatilanteisiin. Joustavuutta hankitaan pitämällä pieniä varastoja, kalustoja ja pitämällä investoinnit pienenä. Tulevaisuudessa joustavuutta tulee auttamaan teknologian kehittyminen, sillä seuranta tulee helpottumaan datan keräämisen myötä. Myös kolmansien osapuolien palveluiden hyödyntäminen tulee yleistymään. Datan kerääminen tulee myös helpottamaan tulevaisuudessa logistiikan suunnittelua, joka tekee logistiikasta joustavampaa.

Uskon tämän olevan myös asia, johon jokaisen yrityksen tulisi kiinnittää alusta alkaen huomiota. Mitä tarkemmin yritys kerää dataa tuotteen liikkeistä, sitä paremmin se on ennustettavissa ja suunniteltavissa. Pienet yritykset pystyvätkin pienen toimintansa vuoksi keräämään dataa hyvin helposti esimerkiksi toimivan Excelin avulla. Toiminnan kasvaessa uskon, että investointi hyvään järjestelmään, on lopulta järkevä investointi, sillä sen tuomat edut ovat sitä suurempia, mitä suurempaa toiminta on.

Mielenkiintoinen artikkeli, joka herätti itsessä hyvää pohdintaa siitä, mitä logistiikassa kannattaa projektissamme ottaa huomioon.

Lähteet

HUB-tiimi (HUB logistics): Kolme trendiä, jotka tulevat muuttamaan logistiikkaa 2020-luvulla [sähköinen tietoaineisto]. https://www.hub.fi/2020/01/25/blogi-kolme-trendia-jotka-tulevat-muuttamaan-logistiikkaa-2020-luvulla/

Kommentoi