Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Livestriimikeikan uhat ja mahdollisuudetKirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Maailman tilanne on tällä hetkellä hyvin poikkeuksellinen ja mielestäni se vaatii, varsinkin meiltä nuorilta yrittäjän aluilta, melko innovatiivia ratkaisuja. Tällä hetkellä on tärkeää keskittyä siihen, mihin tarpeisiin ei voida luontaisesti vastata ja mikä siihen voisi olla ratkaisuna. Ratkaisuissa on hyvä ymmärtää ja huomioida se, etteivät rahahanat yritys tai kuluttaja puolella ole auki normaaliin tapaan. Ratkaisuiden tulee olla siis taloudellisesti kannattavia niin yrityksen kuin asiakkaankin näkökulmasta.

Tarve, joka näin karanteeniaikana korostuu, on yhteenkuuluvuuden tunne. Tämä tarve luokitellaan myös ihmisen perustarpeisiin, joten itse tarvetta ei tarvitse uudelleen luoda. Haasteeksi muodostuu kuitenkin se, kuinka luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta tilanteessa, jossa oletetusti jokainen meistä on omien kotikolojensa sisällä eikä ulos ole suotavaa mennä. Tähän osittainen ratkaisu oli valmiiksi meistä useimmilla jo käytössä ja se on, mikäs muukaan, kuin sosiaalinen media. Erilaisten sosiaalisen median sovellusten avulla on voitu vastata osittain tähän edellä mainittuun perus tarpeeseen, mutta onko se tarpeeksi?

Tämän ajatuksen pohjalta lähti idea, jossa tuotaisiin ihmiset yhteen virtuaalisella tasolla ja huomioitaisiin näköaistin lisäksi myös kuuloasti. Kyseistä tapaa on toki viety käytäntöön jo ennen koronaakin, mutta nyt siinä on aivan uudenlainen ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen. Haluankin kertoa tässä esseessä niistä mahdollisuuksista sekä uhista, jota kyseiseen toteutukseen liittyy.

Koska haluan aina pyrkiä päättämään esseeni positiiviseen tai ajatuksia herättävään pohdintaan, aloitan livestriimikeikan uhkien läpikäynnistä. Ensimmäinen ja suurin on varmasti se, että tarjolla on tällä hetkellä myös muita yrityksiä ja tahoja, jotka tuottavat lähes samanlaista live sisältöä. Uhkan siitä tekee sekä heidän tunnettavuus (Nelonen ja Yle) että heidän resurssit järjestää kyseinen livestriimikeikka laadukkaasti. Myös heidän tiimiensä koko on täysin eri luokkaa kuin meidän, joten uhkaksi muodostuu myös se, kuinka me toteuttaisimme kyseisen virtuaali tapahtuman yhtä hyvin ja tehokkaasti neljän hengen voimin, kun kilpailijamme tekevät sen yli viisinkertaisella työntekijäkapasiteetilla. Tiimien koon lisäksi niinkin yksinkertainen ja ehkä suurin HIGHLEVELin uhista on varallisuus eli raha. Me tiiminä emme omista pääomaa, jota voisimme käyttää kyseisen livestriimin kustannuksien maksuun ja näin ollen rahan on liikuttava ulkopuolelta meidän suuntaamme. Tämä toki lukeutuu myös mahdollisuuksien puolelle, mutta tietynlainen uhka siinä kuitenkin piilee. Uhkaksi voisi lukea myös artistien jo valmiin mahdollisuuden järjestää liveä koska he itse haluavat Instagramin sekä Facebookin avulla.

Vaikka uhkia on monia, tämä ei kuitenkaan estä meitä näkemästä mahdollisuutta onnistua.
Ensimmäisenä meidän tulee kuitenkin ymmärtää ja sisäistää uhkamme ja miettiä,
kuinka pystymme minimoimaan niiden vaikutuksen tai parhaassa tapauksessa
eliminoimaan ne. Ensimmäisenä mahdollisuuksista haluan nostaa esille
rahapolitiikan. Poiketen kilpailijoistamme, me pystymme tuottamaan laajaa
näkyvyyttä muille yrityksille sponsoripakettien avulla. En väitä, etteikö sitä voisi
tehdä myös kilpailijamme, mutta esimerkiksi Ylen kohdalla se on mahdotonta ja
Nelosen kohdalla uskon, että meidän hintalappumme on huomattavasti huokeampi
hintaisempi. Tämä itsessään on jo mahdollisuus, koska monissa yrityksissä mietitään
hyvin tarkkaan euromäärät ja mihin ne tällä hetkellä sijoitetaan. Meidän livestriimin
kautta yrityksen on mahdollista saada näkyvyyttä jopa kolmelle miljoonalle ihmiselle
ja tähän hyötyyn nähden hinta tulee olemaan huokeampi kuin kilpailijallamme.
Sponsoriemme kautta pystymme sekä maksamaan korvauksen artistille, meille
itsellemme että luomaan lisäarvoa yrityksille, jotka ovat sponsoreina
tapahtumassamme. Tämä jo itsessään eliminoi Instagramin sekä Facebookin luoman
uhkan, koska kyseisistä liveistä artisti ei saa rahallista korvausta senttiäkään. Näen
myös mahdollisuutena sen, ettei meillä HIGHLEVELinä ole läheskään niin tiukkoja
linjauksia siihen, kuka voi ryhtyä sponsoriksi ja tämä antaa mahdollisuuden myös
pienemmille yrityksille ”helppoon” markkinointiin.

Koska ydintiimimme kokoon emme pysty vaikuttamaan kovinkaan radikaalisti, on meidän
mietittävä uudenlainen ratkaisu tiimimme kokoon liittyvään uhkaan. Ratkaisuna tämän uhan
kääntämisestä mahdollisuudeksi, näemme yhteistyön ja verkostoitumisen. Jo nyt ympärillämme
on laaja verkosto, jota voimme hyödyntää ja sen lisäksi tulemme toivottavasti rakentamaan
yhteistyösuhteita, jotka kantavat myös koronan yli.

Suurin uhka kuitenkin koko livestriimikeikalle on meidän oma asennoituminen. Mikäli tekemistämme ohjaa ajatus siitä, ettei tämä tule onnistumaan, on sitä turha lähteä toteuttamaan. Tahdonvoima ja viisaasti mietityt liikkeet ovat tekijöitä, joilla tulemme rokkaamaan tämän keikan alusta loppuun!

Kommentoi