Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Liidit myynnin tukenaKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
STOP-myynti: Pysähdy myymään
Mika D. Rubanovich
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Liidit myynnin tukena 

 

Perehdyin liideihin sekä niiden hankintamenetelmiin. Aiheeseen syventyäkseni käytin kirjaa Stop myynti, pysähdy myymään sekä markkinointiin keskittyvien yritysten blogeja. Hyvä liidi on käsitteenä jokaisen yrityksen itse määriteltävissäLiidigeneroinnilla viitataan potentiaalisten asiakkaiden hankkimiseen myyntivihjeiden avulla.  

 

Liidit 

Liidi on myyntivihje henkilöstä joka on osoittanut kiinnostuksensa yrityksesi tuotetta kohtaan. Terminä liidiä voi olla vaikeaa määrittää koska sen määritelmä riippuu paljon siitä miten asiaa tarkastelee. Liidi voi olla suora yhteydenottopyyntö myyjälle tai esimerkiksi markkinoinnin yhteydessä saadut yhteystiedot. Liidejä on myös eri arvoisia riippuen siitä missä vaiheessa asiakas on ostopäätöksensä kanssa. Parhaimmassa tapauksessa hyvästä myyntivihjeestä koituu hyvä kauppa.  

 

 

Liidigenerointi 

 Kun halutaan saada aikaan tehokasta myyntiä, on otettava huomioon asiakakkaiden kontaktointi. Asiakkaita voisi kontaktoida kylmäsoittojen avulla mutta on olemassa myös tehokkaampi keino, liidigenerointi. Avataan asiaa tarkemmin. Liidi on myyntivihje ja sillä tarkoitetaan henkilöä joka on osoittanut kiinnostuksensa yrityksesi tuotetta kohtaan. Liidigeneroinnilla viitataan liidien hankintaan. (Liidigenerointi pähkinänkuoressa. Mitä se on?, Saleslion.fiLiidigeneroinnilla saavutetaan sama liikevaihto kuin kylmäsoitoilla, mutta vähemmillä yheydenotoilla, tapaamisilla sekä tarjouksilla. Liidigeneroinnilla yritetään tavoittaa kaikista ostopotentiaalisemmat asiakkaat 

Se miten myyntivihjeitä hankitaan riippuu esimerkiksi toimialasta sekä siitä missä potentiaalisemmat asiakkaat ovat. Hyviä liidien hankinta menetelmiä on mm. palvelut jotka tukevat niin inbound sekä outbound liidien hankintaa. Yleensä liidejä hankitaan monista kanavista samanaikaisesti jolloin apuna voi toimia yrityksen CRM. 

 

 

CRM  

CRM (customer relations management) eli asiakkuudenhallinta järjestelmät ovat tätä päivää. Teknologian kehittymisen ansiosta järjestelmistä on saatu tehtyä entistäkin helppokäyttöisempiä. CRM yhdistää kontaktien, myynnin sekä tuottavuuden hallinnan. CRM pitää sisällään asiakastietojen lisäksi esimerkiksi tehdyt tarjoukset sekä myynnit. Se on siis yrityksen sisäinen tietopankki jota hyödynnetään liidien hallinnoinnissaLiidit tulevat CRM järjestelmään työntekijöiltä jotka merkitsevät myyntivihjeet yrityksen tietokantaan. Yrityksen CRM järjestelmä tuottaa raportteja sekä analyysejä myynnin tueksi. Parhaimmillaan CRM järjestelmä on myyjälle loistava apuväline liidien jalostamiseen lopullisiksi kaupoiksi.  

 

 

Lähteet 

https://www.kupli.fi/liidi-mika-se-oikein-on/ 

https://kubla.fi/blogi/liidi/ 

https://www.saleslion.fi/blog/liidigenerointi-pahkinankuoressa-mita-se-on/ 

Stop myynti- pysähdy myymään, M.Rubanovitsch2019 

 

Kommentoi