Tampere
22 May, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Leanin oppeja omassa arjessaKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arjen LEAN - Säästä aikaa, rahaa ja hermoja
Määttä, E. & Määttä, K.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yksilöessee 2ep

Johdanto

Essi ja Kimmo Määtän kirja Arjen LEAN – Säästä aikaa, rahaa ja hermoja tuli minulle vastaan etsiessäni erästä toista kirjaa Suomalainen Plus-palvelussa. Kirjan nimi kuitenkin pysäytti minut ja sai uteliaisuuteni heräämään. Arjenhallintataitojen kehittäminen, töiden järkeistäminen ja ajan säästäminen, kun on ollut jo pidemmän aikaan kiinnostuksen kohteeni. Elämä on opettanut jo paljon, etenkin vanhemmuus, mutta ajattelin kirjan tarjoavan tarttumapintaa Lean-filosofiaan, joka kuulosti muuten itselle vieraalta.

Rutiinien taika

Elämä on osoittanut minulle monesti kuinka hyvät rutiinit tekevät elämästä helpompaa ja auttavat jaksamaan paremmin. Arjen valinnat, kun voivat olla pieniä ja varsin lyhytkestoisia, mutta vaikutukseltaan isompia päätöksiä oli kyseessä sitten liikunta, säästäminen tai arjen pyörityksessä palautuminen. Jopa 40–50% ihmisten tekemistä päivittäisistä toimista perustuu tutkimusten mukaan tottumukseen (Määttä & Määttä 2021, 139). Ei siis ihmekään, että mitä vaivattomampia nämä rutiinit ovat sitä helpompaa niitä on toistaa sillä meidän ei tarvitse enää kullakin kerralla päättää asiasta erikseen vaan toimimme automaattisesti. Määttä ja Määttä (2021, 145–150) kertovat kirjassaan edelleen, kuinka kirjailija James Clearin mukaan rutiinit on toimiakseen kuitenkin purettava pienemmiksi. Kirjassaan Pura rutiinit atomeiksi Clear jakaa toimivien rutiinien muodostamiseksi neljä askelta:

 1. Tee rutiinista ilmeinen
 2. Tee rutiinista houkutteleva
 3. Tee rutiinista helppo
 4. Tee rutiinista tyydyttävä

Näistä ensimmäinen askel rutiinin ilmeiseksi muokkaaminen määrittelee milloin, missä ja miten rutiini tehdään. Toiseen, rutiinin houkuttelevuuden lisäämiseen liittyy puolestaan erilaisten hoidettavien asioiden yhdistäminen, kuten kävelylenkki ja puhelu sukulaisen kanssa. Kun vielä rutiinin jälkeen teet jotain mukavaa tuntuu rutiini palkitsevalta. Useimmille ihmisille vaikeinta on uuden rutiinin alittaminen. Kolmannen askeleen tehtävä onkin muodostaa mahdollisimman helppo toteuttaa ympäristön muokkaamisen, rutiinin karsimisen, tai automatisoinnin kautta. Neljänteen askeleeseen kuuluu puolestaan oleellisesti vahvistaminen ja rutiiniin sitoutuminen. Joten, jos palkitsemisesta huolimatta kieltäydyt rutiinista, on aika miettiä tarkkaan, miten hyödyt tämän oletettavasti hyödyllisen rutiinin välttämisestä.

Mikä LEAN?

Leanillä tarkoitetaan alun perin teollisuuden toiminnan tehostamiseen luotuja menetelmiä, jotka kehitettiin Japanissa toisen maailmansodan jälkeen. (Määttä & Määttä, 2021, 5). Yksiselitteistä määritelmää tai selvää rajattua sisältöä Leanille ei ole vaan kirjallisuudessa viittaukset kohdistuvat Lean-filosofiaan. Näiden Toyotan kehittämien suunnitteluun, mittaamiseen ja tuloksien seurantaan perustuvien mallien ja toimintatapojen avulla voidaan keskittyä oleelliseen, tehostaa resurssien käyttöä ja kommunikoida paremmin, jotta voidaan tuottaa mahdollisimman suurta arvoa mahdollisimman pienellä panostuksella turvallisuudesta tinkimättä. Filosofian keskeisiä elementtejä ovatkin sujuvuus, hävikin ja häiriöiden minimoiminen, jatkuva kehittyminen ja laadun paraneminen. (Määttä & Määttä 2021).

Kuinka LEANia voi hyödyntää omassa arjessa?

Määtän ja Määtän (2021, 58) mukaan ydinasiat, joita yksilön tulisi seurata tuodakseen Leanin ajatukset osaksi omaa arkeaan ovat:

 1. Tee päätös
 2. Mieti perustelut
 3. Tunnista nykytila
 4. Ota käyttöön työkaluja pienin askelin. Kokeile.
 5. Luo tekemisestä rutiini
 6. Kehitä jatkuvasti
 7. Palkitse itsesi ja muut. Nauti arjen parannuksista.
 8. Uskalla epäonnistua.

Monella tapaa viisitoista vuotta lapsiperhearkea on ollut jatkuvaa tekemistä, tarkastamista ja korjaamista. Parhaimmillaan suunnittelu on edeltänyt näitä kolmea, mutta aina näin ei ole ollut. Toisinaan suunnittelu on ylellisyys, johon ei yksinkertaisesti ole aikaa ja silloin suunnittelu seuraa ennemminkin korjaamista. Käytäntö on kuitenkin opettanut, kuinka järkeenkäypä yllä oleva järjestys on. Silloin kun muutoksia on yksinkertaisesti ollut liian monta samanaikaisesti, niihin on ollut vaikeampaa noudattaa ja sitoutua pidemmällä tähtäimellä.  Vähän kerrallaan kokeilemalla tuloksiin on päästy paremmalla menestyksellä ja toisaalta tarvittavat muutostyöt lasten kasvaessa ja kehittyessä on ollut helpompaa toteuttaa, kun ei ole ollut niin sanotusti liian montaa kattilaa tulessa samanaikaisesti.

Kehityskohde

Valitsin kokeiltavaksi kehityskohteekseni viidellä askeleella siistiksi menetelmän, sillä opintojen taas alettua aikaa paikkojen järjestelyyn on ollut rajallisesti. Meille vuodenaikojen vaihtuminen tarkoittaa paitsi parvekekalusteiden säilömistä sisään myös valmistautumista seuraavaan vuodenaikaan. On aika valmistautua talveen. Lapsiperheessä tämä tarkoittaa mahdollisia uusia hankintoja talvivaatteiden, kenkien, monojen, ja luistimien jäätyä pieneksi. Eteisessä vuodenaikojen muutos puolestaan edellyttää systematisointia, jotta eteisen yleisilme pysyy siistinä arjen tiimellyksessä. Syysloman viimeisenä viikonloppuna minun on siis tarkoitus noudattaa 5S menetelmän oppeja:

 

-Sortteeraa eli karsi turhat

-Systematisoi

-Siivoa

-Standardisoi eli luo rutiinit

-Seuraa

 

Käytännön tasolla kirjailijat tuovat esiin työkaluja, joista voi olla itse kullekin hyötyä. Monella perheellä on esimerkiksi käytössä perheen yhteinen kalenteri, joka voi olla jossain näkyvillä mahdollistaen täten tarpeellisen tiedon keräämisen yhdellä silmäyksellä. Omassakin taloudessa meillä on käytössä sekä seinäkalenteri että digitaalinen kalenteri, jolla tieto muutokset perheenjäsenten päiviin huomioidaan. Parannettavaa systeemissä toki on, joten luin mielenkiinnolla kuvauksen arkitaulusta. Ehkä 5S menetelmän ja sen hetkiset tavoitteet voisi laittaa visuaalisesti esille ja katsoa mikäli rutiinit rullaavat jatkossa paremmin.

Yhteenveto

Lähestyin Lean-filosofiaa tarkoituksella näkökulmasta, joka oli itselle konkreettinen. Tämän lisäksi valitsin kehityskohteen, jonka koin olevan paitsi tarpeellinen itselle myös hyödyllinen muille. Vaikka kirja ei sisälläkään esimerkkejä teollisuuden parista tai muuten työelämästä ei se vähennä kirjassa mainittujen työkalujen hyödyllisyyttä. Uskon hyödyntäväni kirjan oppeja vielä jatkossakin. Tänään kuitenkin keskityin kirjoittamaan kaksi esseetä rajallisessa ajassa, joten tein sen mukaisesti valintoja riittävän hyvästä. Ja tänään riittävän hyvä oli valita omasta arjesta yksi kehityskohde, johon hyödyntää yhtä kirjassa mainittua menetelmää. Kehityskohde joka kirjan otsikon mukaisesti tulee säästämään aikaa, rahaa ja hermoja.

 

LÄHTEET

Määttä, E. & Määttä, K. 2021. Arjen LEAN – Säästä aikaa, rahaa ja hermoja. Otava. Viitattu 22.20.2021. Vaatii käyttöoikeuden. Suomalainen Plus.

Kommentoi