Tampere
29 May, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Lean StartupKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Lean Startup
Eric Ries
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä käsittelen Lean stratup-metodia ja kuinka soveltaa sitä yrittäjyyteen, sekä omaan tekemiseen. Menetelmä on ollut hyvin suosittu ja käytännönläheinen. Pohdin asiaa oman liiketoimintasuunnitelman-, sekä yhtiön/yrityksen hallituksen näkökulmasta.

Lean-startupit käyttävät perinteisen liiketoimintasuunnitelmien sijaan hypoteeseihin perustuvaa liiketoimintamallia, jota testataan jokaisen vaiheen jälkeen. Startupilla tarkoitetaan hyvin epävarmoissa olosuhteissa suunniteltua palvelua tai tuotetta.  Suuri osa startupeista epäonnistuu, vaikka kattava liiketoimintasuunnitelma sisältäen perusteellisesti tehdyt strategiat ja markkinatutkimukset on tehty. Perinteinen liiketoimintasuunnitelma tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin uskoen, että oma kehittelemä tuote tai palvelu kantaa pitkälle. Eric Riesin kirjassa Lean start up menetelmän tarkoitus on nimenomaan vastata markkinan kysyntään, tai rakentaa tuote niin, että se sitä testataan läpi tuotekehitys vaiheen oikealle asiakaskunnalle. Tämä vähentää markkinariskiä, taloudellista epäonnistumista ja tuhansia työtunteja.

Lean Start up menetelmät stepit 

Lean Startup metodi on yritysten ja start uppien kehittämisen menetelmä, jonka tarkoitus on lyhentää huomattavasti tuotesykliä. Tarkoitus on selvittää nopeasti onko liiketoimintamalli toimiva ja kannattava. Lean start up menetelmässä tärkeässä roolissä ovat asiakaspalautteen kerääminen, joustavuus ja nopeat testaukset ja mittarit. Metodissa tärkein sääntö on jatkuva kehittäminen. Innovoinnin avulla ei jäädä vanhoihin liiketoimintamalleihin kiinni vaan pysytään jatkuvasti aallonharjalla.

Liiketoimintahypoteesiin perustuva kokeilu on yksi Lean Start upin muoto, jolla päästään käytännön kokeiluilla perille tuotteen/palvelun toimivuudesta. Validoitu oppiminen on tarkka oppimismetodi, joka on perinteistä markkinatutkimusta konkreettisempi ja parempi. Tarkoituksena on metodi, jolla voidaan varmentaa edistyminen epävarmalla alustalla. Menetelmä auttaa valitsemaan tai hylkäämään nopeasti suunnitellun ydinliiketoiminnan hypoteesit. Validoidun oppimisen avulla voi rakentaa toimivan tuotteen tai palvelun erilaisia mittareita hyödyntämällä, sen sijaan että luottaisit vain sokeasti liikeideaan.

Kokeilu ja erilaiset mittarit kertovat käytännön tasolla toimiiko ideasi. Palveluiden iteratiivinen rakentaminen tehdään suoraan varhaiten asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, jotta yritys voi mahdollistaa jo alkuvaiheessa testaamisen. Näin voidaan vähentää markkinariskejä ja epäonnistumisia.

 Erilaisia testaus menetelmiä on muun muassa arvohypoteesi, kasvuhypoteesi, MVP yms. MVP (Minimum  Viable Product) tarkoitetaan ohjelmiston ensimmäistä vedosta joka pystytään ottamaan jo käyttöön. Ohjelmiston/liikesuunnitelman kriittisimmät ominaisuudet on helppo tunnistaa ja jatkojalostaa tuotetta. MVP metodilla voidaan helposti koeponnistaa uusi liikeidea ja mahdollisesti lähteä myöhemmin laajentamaan suuntaan tai toiseen. Esimerkkinä voidaan mitata asiakas tai osallistuja tyytyväisyyttä. Kuinka iso prosentti vapaaehtoisista osallistujista haluaa jatkaa toimintaa kokeilun jälkeen ja kuinka moni suosittelee palvelua. Tällainen kokeilu voidaan suorittaa viikossa, kun taas perinteisessä strategisessa suunnitteluprosessissa menee huomattavasti enemmän aikaa. (Ries 82.)

Oman projektin liiketoimintasuunnitelman tekeminen Lean Startup menetelmällä

Olen kehittelemässä hyvin alkuvaiheessa olevaa ”eläkeläisprokkista”. Tarkoituksena on tarkoituksena hyödyntää tätä metodia liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Eli tuote testataan oikealle asiakassegmentille, brändi, arvot, visio, sekä missio rakennetaan yhdessä asiakaskunnan kanssa. Tarkoitus olisi istua alas mummojen, sekä pappojen kanssa ja suunnitella yrityksen värimaailmasta lähtien kaikki yhdessä juuri oman asiakasryhmän kanssa. Tämä on mielestäni minun projektille huomattavasti helpompi ja tehokkaampi tapa kuin perinteinen liiketoimintasuunnitelma.

Leans Start up menetelmä hallitustyöskentelyssä 

Start upeissa haetaan nopeaa ja suurta kasvua, joten tämä vaatii oikeat henkilöt ympärille. Yleensä vauhti kasvuyhtiöissä on niin kova, että välillä tärkeät seikat saattavat unohtua. Hallituksessa tulisi istua henkilöitä, jotka ovat luotettavia, inspiroituneita ja määrätietoisia. Kaavoihin kangistunut meininki hallituksessa on so last season ja kokeilukulttuuri on siirtynyt myös hallitustoimintaan. Strateginen sparraus ja omien verkostojen aktiivinen hyödyntäminen on avain kasvuun. Hallituksen tehtävä ei ole kumminkaan hoitaa operatiivista puolta, vaan olla tukipilari ja apu toimitusjohtalle. Toimitusjohtaja saattaa olla hyvinkin vaikeiden asioiden äärellä, ja varsinkin start up maailmassa kiire ja jatkuva rahavirtojen hakeminen (mahdollinen loppuminen) huolestuttaa, joten tähän he tarvitsevat moniosaavan hallituksen. Lean Start up menetelmää voi hyödyntää helposti start up Hallituksen tehtävä on nostaa esille start up yrityksille pitkänaikavälin tavoitteita ja luoda oikeanlainen strategia yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus ei voi myöskään olla liian hallitseva ja puskeva, vaan tarkoitus on antaa oikea suuntaviiva ja antaa toimitusjohtajalle mahdollisuus työstää asioita rauhassa. Ei riitä, että olet yhden osa-alueen ammattilainen, vaan tulee olla kiinnostunut kokonaisvaltaisesti yrityksen kasvusta ja kehityksestä. Hyvät tyypit luovat rennon tunnelman, jossa työntekeminenkin on mukavaa ja jouhevaa.  (Hallituspartnerit 2019)

 

LÄHTEET 

Ries, E. 2011. Lean Startup-kokeilukulttuurin käsikirja. Kuinka jatkuvan innovoinnin avulla luodaan merkittävästi onnistuneempaa liiketoimintaa.

Hallituspartnerit. 2019. Kasvuyhtiö- ja hallitus – Suomen tulevan menestyksen ytimessä. Luettu 8.3.2022.

Kasvuyhtiö ja hallitus – Suomen tulevan menestyksen ytimessä

Kommentoi