Tampere
19 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Läsnäolon merkitys tiimiytymisessäKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda tunteita - Menesty työelämässä
Camilla Tuominen
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

 

Ei riitä, että ymmärrämme tiimin pelisäännöt ja tyydytämme ääneen sanotut tarpeet. Jotta voimme toimia hyvin yhteen, tulee meidän pitää pystyä luomaan tunneyhteys, jossa osaamme lukea myös ei-ääneen sanottuja tarpeita. Toisaalta on myös tärkeää, että saamme luotua ympäristön, jossa jokaisella on turvallinen tunne ja rohkeus avata suunsa tilanteessa kuin tilanteessa. Avoimuus on lähtöperusteena kaikelle. Ja jos emme ole onnistuneet luomaan ympäristöä, jossa jokaisen on helppo olla rohkea, todennäköistesi emme myöskään osaa olla toisillemme avoimia. Epävarmuus ja pelko myös usein ruokkivat itseään.  

Luottamus 

Luottamusta ei voi pakottaa, se aina ansaitaan. Luottamus ei ole vain ajatus tai oletus jostakin mikä tulee saavuttaa. Se on aitoa ja sen hyödyt, ja puuttumisen haitat vaikuttavat kaikkeen tekemiseemme. Kun yksilöiden välillä vallitsee luottamus, he jakavat tietoa paremmin, totuudenmukaisemmin ja rohkeammin sekä ovat rohkeampia, näyttävät tunteitaan enemmän, ovat lojaalimpia ja heidän tuloksensa työelämässä paranevat (Tuominen, 2018). 

Luottamuksen kohteena oleminen tai toiseen luottaminen näkyvät myös aivoissa. Aivojen mielihyväalueet aktivoituvat. Tulemme vahvemmiksi itsemme tuntemisen ja hyväksymisen myötä. Tulemme pelottomiksi, kun meillä ei ole salaisuuksia, joita pitäisi suojella ja piilotella. Meitä ei voi haavoittaa, kuten ennen, vaan voimme olla tilanteissa enemmän auki ja läsnä. (Tuominen, 2018.) 

Esimerkiksi keskustelutilanteessa voit itse vaikuttaa paljon siihen annatko toiselle signaaleja siitä, että olet hänen luottamuksensa arvoinen. Olemalla oikeasti läsnä, laittamalla puhelimen pois, katkaisemalla ulkopuoliset ärsykkeet ja keskittymällä 100 prosenttisesti keskusteluun, osoitat toiselle kunnioitusta ja annat tilan olla avoin ja rohkea.  

Aito halu olla läsnä 

Suurin osa meistä haluaa varmasti olla hyvä ja toimia oikein. On tärkeää pysähtyä miettimään mitkä asiat itselle ovat tärkeitä ja miten oma toiminta heijastuu muihin. Kun tiimissä on useita erilaisia persoonia, ei millään voi aina miellyttää kaikkia. Eikä se olekaan tarkoitus. Siksi on erityisen tärkeää oman itsensä lisäksi tuntea muut tiimissä olevat ihmiset.  

Omalla esimerkillä, avoimuudella ja läsnäololla ruokkii myös muihin vastaavaa käytöstä. On tärkeää myös uskaltaa näyttää enemmän epävarmuuksiaan ja epätäydellisyyksiään sillä meistä kukaan ei ole täydellinen. Jakamalla sekä ilot että surut, onnistumiset että epäonnistumiset ja olemalla aidosti läsnä iloitsemassa yhdessä, tukemassa toista ja oppimassa yhdessä, saavutetaan ympäristö, jossa jokaisen on hyvä olla. 

 

Lähteet:  

Tuominen, C. 2018. Johda tunteita – menesty työelämässä.  Helsinki. Tammi. E-kirja 

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi