Tampere
26 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

KysymyskaruselliKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kaikkien aivot käyttöön
Heinonen, S., Klingberg, R. & Pentti, P.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Yksilöessee, 1ep.

 

Kaikkien aivot käyttöön (Heinonen, Klingberg & Pentti 2011, 241–244) kirjaa lukiessa löysin Kysymyskaruselli nimisen mielenkiintoisen harjoituksen ryhmän jäsenten osallistumisaktiivisuuden lisäämiseen. Harjoitus toimii sekä ajatusten että toiminnan monipuolistamiseen. Kysymyskarusellin avulla kaikkien osallistujien on mahdollista osallistua kysymyksen tai teeman käsittelyyn ilman, että huomio keskittyy itse kysymyksen kysyjään. Harjoitus mahdollistaa kannustamisen, neuvomisen, haastamisen tai asian kommentoimisen kirjallisessa muodossa. Koska kysymyskaruselli toteutetaan samanaikaisesti hiljaisuudessa, voidaan sitä hyödyntää myös keskittymisen edesauttamiseen esimerkiksi kokouksen alussa.

Harjoituksen toteuttamiseen tarvitaan rauhallisen tila, valkoista paperia ja kyniä. Hyväksi ryhmäkooksi mainitaan 5–10 yksilöä. Kysymyskarusellissa jokainen miettii itselleen ajankohtaisen konkreettisen teeman, johon haluaa sparrausta muilta ja kirjoittaa aiheen tai siihen liittyvän kysymyksen paperin keskelle. Ohjeistuksen mukaan yksi toimii karusellin pyörittäjänä, joka huolehtii, että paperit kiertävät ripeässä tahdissa eteenpäin. Jokainen kysymyskaruselliin osallistuva kirjoittaa kysymyksensä keskelle paperia, ja sen jälkeen paperit kiertävät samansuuntaisesti esimerkiksi vastapäivään. Seuraava henkilö vastaa kysymykseen kirjoittamalla tai piirtämällä ajatuksensa paperille. Myös jatko- tai vastakysymyksen esittäminen on mahdollista. Kun vastaukset ovat yksilöityjä kysymyksen esittäjälle voi yksi saada vastauksenaan enemmän ajattelua haastavia kysymyksiä siinä missä joku toinen saa seikkaperäisempiä neuvoja. Kierros päättyy, kun kaikki saavat oman paperinsa takaisin. Mikäli kommenttien määrää halutaan lisätä ja asiaan syventyä enemmän voidaan karuselliä “pyöräyttää” uudestaan. Tiimiyritysten pajoissa tai kokouksissa karuselleja on mahdollista toteuttaa useampi samanaikaisesti. Kun teemoihin liittyvää keskustelua jatketaan tämä, hiljainen harjoitus syvenee entisestään ja voi toimia hyvänä pohjustuksena dialogille.

 

Lähde:

Heinonen, S., Klingberg, R. & Pentti, P. 2011. Kaikkien aivot käyttöön. WSOYpro Oy

Kuva: Dylan Gillis on Unsplash

Aihetunnisteet:
Kommentoi