Tampere
30 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kuule se mitä ei sanottu ääneen ja lue se mitä ei kirjoitettu näkyväksiKirjoittanut: Emilia Kovanen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Läsnäoleva kohtaaminen
Tony Dunderfelt
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Jos emme osaa sanoittaa kokemaamme tai tuntemaamme, niin mitä tapahtuu? Mitä jos emme osaa kuunnella mitä toinen oikeasti yrittää sanoa? Perttu Pölönen toistaa jatkuvasti, että on mahdotonta löytää ratkaisuja, jos emme osaa kertoa ongelmaa.

Mahtavat koneet ja tekoälyt ovat myös astumassa maailmaamme. Ne auttavat meitä monessa, toimivat ikään kuin työkaluina. Tekniikkaa vieroksuvana en ole aiheeseen suuremmin puuttunut, mutta sen olen ymmärtänyt, että inhimillisillä taidoilla tulee olemaan tulevaisuudessa vielä enemmän painoarvoa. Varsinkin vuorovaikutuksella, sillä kuuluuhan perustarpeisiimme halu tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Miten siis ymmärtäisimme toisiamme paremmin?

 

Jos se on vaikeaa ihmiselle, niin on se myös koneelle.

Tulevaisuuden kommunikaatio vaatii läsnäoloa, tunteella puhumista, hiljaisuutta, kehonkieltä, äänenpainoa, sekä ajankäyttöä. Näillä kaikilla on selkeä yhteys, jota meidän tulee vaalia. (Pölönen)

Haluan itse kehittyä sanoittamisessa ja viestin perille viemisestä. Tavoitteenani on olla rohkeampi ja aidompi kaikissa suhteissani. Haluan jakaa intoani ja saada tukea epäilyksilleni. Tiimityöskentelyssä avoin vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat avain menestykseen. Se toki vaatii turvaa ja luottamusta.

Jotta tulen ymmärretyksi, niin kuulijan tulee ymmärtää, ettei kehonkieli löydy suusta. Jos laitamme silmät kiinni ja kuuntelemme toista keskittyneesti, niin havaitsemme paljon äänensävystä, -painosta ja sanavalinnoista. Sanoittajana ymmärrän myös, että jos olen epävarma, niin kiinnitän enemmän huomiota kehooni, minkä kuulija myös aistii ja näkee jos hän kuuntelee aidosti minua.

 

Parempaa ymmärrystä.

Etätyöskentely koronan vuoksi on lisännyt Apajassa rikkinäistä informaatiota. Kaipaamme pieniä ääniä, myötäilyjä ja toisten näkemistä, aitoa reagointia ja katsekontaktia. Jatkuvasti mikkien pitäminen auki lisää läsnäoloa ja luo yhteishenkeä mihin tahansa etäpalaveriin. Muutos on aina läsnä elämässä ja korona on pakottanut meidät hyväksymään tietokoneet ja puhelimet suuremmaksi osaksi arkeamme. Joudumme tulkitsemaan sekä arvioimaan viestejä huomattavan paljon inhimillisen viestinnän puutteen takia. Siksi on erittäin tärkeää opetella ilmaisemaan viestiään oikein ja oltava valmis kommunikoimaan takaisin päin, jos jotain viestiä ei itse ymmärrä. Ota vastuu itsestäsi ja kokemuksestasi.

Huomion saaminen ja asioiden tarkoituksenmukainen ilmaisutapa ilman yleistyksiä tai kärjistyksiä on tulevaisuudessa tärkeää. Meidän täytyy myös enemmän osoittaa välittämistä, sekä toisen tarpeiden huomioimista, joita emme osaa sanoa suoraan. (Pölönen.)

 

Intuitiivinen viestintä

Kun tuntuu että joidenkin kanssa tulee paremmin toimeen? Sanoilla ja eleillä ei olekaan enää niin paljon väliä, henkilöt ymmärtävät toisiaan todella hyvin! Me luemme ihmisiä jatkuvasti sanattomien viestien kautta ja intuitiivinen viestintä on sitä missä vuorovaikutus tapahtuu. Intuitiivisessa vuorovaikutuksessa meidän ei tarvitse ponnistella, yhteys koetaan helpoksi sekä kevyeksi. Voimme olla eri mieltä, tarkastella näkökulmia ja jutella todella vapautuneesti. Intuitiivisesta viestinnästä hehkuu ulospäin luottamusta ja arvostusta. (Dunderfelt 2016, 29.)

Taianomaista intuitiivista viestintää voi harjoitella, ja se on erittäin suotuisaa, koska se on paljon syvempää ja antoisampaa vuorovaikuttajille. Tiimissä ilmapiiri voi olla hyvä, mutta toimiva intuitiivinen viestintä varmistaa sen, että merkitykset ja tarkoitukset ovat sama asia kuin sanat ja kielioppi (Dunderfelt 2016, 47).

Keinona intuitiivisen viestinnän lisäämiseen toimii kuuntelemisen tärkeys. Onko ihminen henkisesti läsnä kun hänelle puhuu? Usein uskotaan ensivaikutelman ja tiimissä syntyneiden rutiinien voimaan, mutta kaikilla on mahdollisuus alkaa harjoittaa syvempää viestintää.

Miltä tuntuisi tulla aidosti kuulluksi?

Intuitiivinen viestintä tiimissä synnyttää ajatuksia, uusia ideoita ja jaksamista. Kehittyneessä viestinnässä tiimiläisten ei enää edes tarvitse sanoittaa kaikkia ajatuksiaan, vaan joku toinen kertoo ajatukset puolestasi. (Dunderfelt 2016, 51.) Innostus viestinnässä on kaikista oleellisin, koska se vie sanoja myös teoiksi.

Apajan toiminnassa on paljon havaittavissa puolitehoilla toimivaa intuitiivista toimintaa. Tavoitteeni ja haluni on suuri tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, mutta vielä enemmän tässä tilanteessa ja tiimin menestymisen kannalta merkkaa se, että minä haluan kuulla ja ymmärtää aidosti muita.

 

Lähteet:

Pölönen, P. 2019, Tulevaisuuden lukujärjestys (Äänikirja, Bookbeat)

Dunderfelt, T.2016. Läsnäoleva kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kommentoi