Tampere
15 Jun, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka saavuttaa “dream team”?Kirjoittanut: Ilona Pankko - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yhteisöohjautuvuus: yhdessäohjautuva tiimi
Karl-Johan Spiik
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kuinka saavuttaa “dream team”?

 

Johdanto

 

Yhdessä vai yksin? Se on kysymys, jota on oikeastaan kuullut ihan lapsesta asti. Ala-asteella ryhmätöiden aloittelut, jalkapallotreenit, yläasteen riidat tunnilla, ilmaisutaidon lukion tunnit. Kuitenkin näin vanhempana erilaisissa tiimeissä työskennelleenä on alkanut enemmän pohtimaan ja sisäistämään mitä tiimi ja sen tärkeys oikeasti merkitsee. Ajattelin pohtia esimerkillistä tiimiä Karl-Johan Spiikin kirjan avulla ”yhdessä ohjautuva tiimi” (2022), joka käsittelee laajasti tiimiytymisen ideaa, ja kuinka sen huippu on saavutettu. Koen, että aihe on tällä hetkellä jokaisen tuoreen ja ei niin tuoreen tiimiyrityksen huulilla, jolloin aihe on tuore otettavaksi käsittelyyn.

 

Perusasiat kuntoon, jaettu johtajuus ja yhdessä ohjautuva tiimi

 

Paljon tiimissä puhutaan toisiemme kunnioituksesta ja arvostuksesta, joka on tärkeää, jotta tiimi toimii esimerkillisesti, ja kaikki tuntevat olonsa kuuluvansa tiimiin sellaisena kuin on. Tiimiytyminen alkaa perusasioista, kuten avoimesta keskustelusta ja mielipiteiden huomioinnista. Pitää olla aikaa keskustella tärkeistä asioista, kuten tavoitteista ja arvoista. Tässä vaiheessa kiinnitetään huomiota siihen, että jokaisella on tilaa avata suunsa ja rohkeus mielipiteisiin. Voidaan antaa palautetta, jolloin kompromissien avulla muutetaan omaa käyttäytymistä ja opitaan muiden tavoista (Spiik 2022, 10–13.)

 

Ensimmäisessä vaiheessa on paljon haasteita, sillä tiimi ei ole yhdessä ohjautuva tiimi vielä tässä vaiheessa. Vaarana on, että vastuu ja tehtävät saattavat jäädä yhden henkilön vastuulle. Näin korona-ajan jälkeen on siirrytty enemmän internetin ihmeelliseen maailmaan, jolloin tiimin jäsenet eivät välttämättä näe jatkuvasti toisiansa, joka voi johtaa siihen, että tiimi on vain organisaattoreiden yksikkö, ei tehdä yhdessä, vaan yksin organisaatiossa (Spiik 2022, 16–21.)

 

Kun perusasiat ovat kunnossa siirrytään seuraavalle portaalle: jaettu johtajuus. Tässä vaiheessa tiimi alkaa ymmärtämään toistensa vahvuuksia ja ymmärtävät, miksi tarvitsemme toisiamme saavuttaaksemme jotain suurta (Spiik 2022, 25)

 

Toiseen vaiheeseen kuuluu sparraaminen ja arvostus. Sparraaminen näkyy tiimissä avun pyytämisenä, avun antamisena ja ajan antamisella muille. Ymmärretään, että muiden vahvuus on myös minun vahvuuteni ja minun vahvuuteni muiden vahvuus. Sparrausvaiheen jäädessä unholaan, tiimin jäsenet eivät kehity muiden avulla ja näin ollen tiimi ei pääse kehittymään. Ei löydetä aikaa muiden auttamiselle, ja jokainen toimii omilla avuillaan (Spiik 2022, 27–29.)

 

Sparraamisen lisäksi toinen vaihe käsittelee arvostusta. Arvostamisen vaiheessa käsitellään muiden mielipiteitä tärkeinä, ei jätetä ristiriitoja leijumaan, puhutaan vaikeistakin asioista ja juhlitaan onnistumisia. Nämä kaikki ovat mahdollisia, jos vain arvostamme toisiamme, kuuntelemme ja välitämme (Spiik 2022, 32–33.) Arvostus kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta jos tiimissä on 22 henkilöä, se ei ole itsestäänselvyys. Niin monen ihmisen joukkoon mahtuu monia mielipiteitä ja luonnetta, että arvostusta on hyvä tietoisesti miettiä, jotta se voi aidosti tapahtua.

 

Viimeinen tiimin vaihe on yhdessä ohjautuva tiimi. Tässä vaiheessa tiimi toimii itsenäisesti ja toimintaa voi verrata perheeseen. Yhdessä ohjautuva tiimi luottaa, yhdessä ohjautuva tiimi voi paikata toisiansa, yhdessä ohjautuvan tiimin ongelmat eivät näy ulkopuoleisille, yhdessä ohjautuvalla tiimillä on käsitys muiden halusta (Spiik 2022, 39).

 

Tiimiytymisen ensiaskeleet

 

Näin itse, kun on juuri päässyt osalliseksi isoa tiimiä, aihe on mielenkiintoinen tutkailtava. Koen, että tässä kohtaa jokaisen meistä olisi hyvä tutkailla, missä vaiheessa me olemme ja mitä lähdemme kehittämään. Tämä on iso syy siihen, minkä vuoksi otimme kaikille pakolliseksi tiimiesseen kirjoittamisen, ja aiheesta lukemisen.

 

Meillä Hurmoksella tiimin tärkeys nousi mielestäni heti ensimmäisestä päivästä esiin. Jokaiselle oli prioriteetti lähteä tiimin henkeä kohottamaan ja pidimmekin ensimmäisen kuukauden aikana jo ensimmäisen mökkipajan. Koen, että se oli tärkeä meidän tiimillemme, sillä ymmärrämme toisiamme paljon syvemmin ja meidän käyttäytymismallejamme. Tämä oli ehkä ensimmäinen isompi askel yhtenäisempään ja ymmärtäväisempään Hurmokseen, pystyimme pitämään ilmapiirin hyvänä ja turvallisena kertoa vaikeammistakin vastoinkäymisistä iloisimpiin tapahtumiin.

 

 

Spiikin mukaan oli tärkeä ensimmäisessä vaiheessa antaa aikaa keskusteluille ja todella toisillemme (2022). Se on näin yrityksen perustamisen yhteydessä ollut mielestäni hieman hankalaa. Meillä monella on vielä palkkatyöt, harrastukset ja Hurmoksen ulkopuoleiset asiat, jotka vievät aikaamme. On ollut haastavuuksia löytää aikaa puhtaasti ryhmäytymiselle, näkemiset usein liittyvät yrityksen asioihin. Ryhmäytymisen askeleita, kun seuraa, olemme kuitenkin pitkällä mielipiteiden kertomisessa. Päätimme tiimillemme kuitenkin henkilöstötiimin, jotka ovat vastuussa etsiä meille mukavaa yhteistä tekemistä, joka auttaa löytämään aikaa toisillemme.

 

Meillä on todella avoin ilmapiiri kertoa, mitä mieltä oikeasti on. Tietysti näin tuoreessa tiimissä välillä on vaikea pitää keskustelu rakentavana, ilman turhaa kiihtymistä. Toistemme käytösmallit ja tavat hoitaa tehtäviä, johtamisotteet ja delegointitaidot ovat todella erilaisia, ja se vaatii todella sitkeää asennetta ryhmään. Mitä enemmän saamme ottaa vastuuta ja kokeilla omia vahvuuksia tiimissämme, uskon, että voimme lähentyä seuraavaa askelta; jaettu johtajuus. Se vaatii tähän tilanteeseen enemmän ymmärtämistä, rohkeammin mielipiteiden jakoa ja yhtenä tärkeimmistä näen ristiriitojen loppuun käsittelyn. Hurmos osaa jutella avoimesti ja kertoa palautettakin, mutta ristiriitatilanteessa voi loppuratkaisu jäädä vielä uupumaan, johtuuko sitten liika ystävällisyydestä vielä.

 

Iso askel meidän ryhmäytymisellemme voi olla ensimmäinen isompi projekti eli myyntipäivät. Saamme yhdessä kokeilla isoa projektia, jossa viimeistään tulemme näkemään työmoraalit ja tavat toimia paineen alla. Sitä on työstetty jo pidemmän aikaa ja toivotaan tietysti, että lopputulos on mieluinen. Lisäksi arvopaja on vielä edessä, jossa varmasti saamme mehukkaita keskusteluita ja päätöksiä, jotta toimintamme on yhdessä ohjautuvaa jatkossa.

 

Pohdinta

 

Halusin tämän esseen myötä pohtia ryhmäytymistä syvemmin, ja myös ymmärtää meidän tilannettamme paremmin. Meitä on 22 henkilöä tiimissä, jolloin on tärkeä ottaa iso tiimikoko huomioon. Ryhmäytyminen on pitkä prosessi ja se vaatii sitoutumista, mutta tärkeimpänä täytyy ymmärtää, että se ei tapahdu viikossa tai kahdessa. Se vaatii aikaa ja mielikuvituksellisuutta ja rehellisyyttä. Uskon, että liika sanojen varominen ja kiltteys, ja halu olla vain kuulevana korvana muuttuvat ajan mittaan kunnioitukseksi ja pystymme olemaan avoimia loukkaamatta ketään. Niinhän sitä sanotaan, että asiat riitelevät, ei ihmiset, ja Hurmoksen hurmos vain kasvaa ja tiimistä tulee se ”dream team”.

 

Lähteet

 

Karl-Johan S. 2022. Yhdessäohjautuva tiimi. Yhteisöohjautuvuus: Yhdessäohjautuva tiimi. Karlex. Viitattu 25.2.2023.

Kommentoi