Tampere
20 May, Monday
9° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka rakentaa ja kuinka pilata dialogiKirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Dialogiin liittyy vahvasti luottamus ja on luonnollisinta käydä dialogia ihmisten kanssa, joihin luottaa. Onnistuneessa dialogissa ihmiset pystyvät puhumaan rohkeasti omista kokemuksistaan. Teoriassa dialogi on helppoa, mutta käytännössä se usein osoittautuukin vaikeaksi. Dialogista kun tulee juuri sellaista, kun sen osallistujat siitä tekevät. Joskus dialogi onnistuu, joskus taas ei. Mitkä asiat johtavat onnistumiseen ja mitkä epäonnistumiseen? Tässä esseessä paneudun näihin kahteen asiaan. Tavoitteena on luoda ymmärrystä siihen mitä voi tehdä toisin, jotta saa dialogin onnistumaan ja mitkä asiat taas saattavat horjuttaa hyvää dialogia. (Liimatainen 2019, Takamäki 2020)

 

Dialogi on parhaimmillaan kuuntelua, ongelmanratkaisua, yhdessä ajattelua ja oppimista. Dialogin avulla pyritään lisäämään ymmärrystä käsiteltäviin asioihin, toisiin ihmisiin sekä myös omaan itseensä ja omiin näkökulmiin. Dialogin lähtökohtana on aina osapuolten keskinäinen tasa-arvo ja kunnioitus. Niin kuin monessa muussakin asiassa, on dialogiin tärkeää luoda pelisääntöjä, jotta rakenne pysyy ehjänä ja kaikki ovat perillä siitä, miten dialogin aikana tulisi käyttäytyä. (Liimatainen 2019, Takamäki 2020)

Merja Takamäki on julkaissut blogitekstin sivulle valmennustrio.fi (9.11.2020), jossa hän on listannut humoristiseen tapaan 10 dialogia horjuttavaa neuvoa ja 10 neuvoa, joilla taas saa vahvistettua dialogia.

Tässä ohjeet, joilla saat varmasti aikaan heikohkon dialogin.

 

 1. Ole poissa oleva. Räplää kännykkääsi ja konettasi. Mieti kaikkea muuta kuin keskustelun aihetta.
 2. Keskeytä toisen puhe mahdollisimman usein ja pidä pitkiä yksinpuheluita.
 3. Vetäydy keskustelusta äläkä kerro omia ajatuksiasi.
 4. Vastusta ja ole eri mieltä joka asiasta jo ihan periaatteestakin. Tyrmää uudet ideat heti alkuunsa.
 5. Yritä saada muut tajuamaan, että sinä olet oikeassa ja he ovat väärässä. Älä vaihda näkökulmaa tai mielipidettäsi missään vaiheessa.
 6. Rönsyile aiheesta tai jaarittele loputtomiin. Hankaloita tarkoituksella aiheessa ja aikataulussa pysymistä.
 7. Kiirehdi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päätöksiä ja vaadi toimintaa.
 8. Kerro tietäväsi asiat paremmin kuin muut. Voit korottaa itsesi korostamalla titteliä tai kokemuksiasi.
 9. Vie huomio itseesi vetämällä aina välillä kunnon tunteenpurkaukset kehiin.
 10. Keksi mahdollisimman paljon selityksiä sille, miksi asiat eivät tule onnistumaan. Tunnelmaa voi nostattaa myös valittamalla joka asiasta.

 

Näillä ohjeilla taas saat varmasti vahvistettua dialogia.

 

 1. Ole läsnä. Keskity toiseen henkilöön ja keskusteltavaan aiheeseen.
 2. Kuuntele keskeytyksettä ja aktiivisesti toisen puhetta ja näkökulmia.
 3. Tuo omia ajatuksiasi rakentavasti esiin.
 4. Kysy hyviä kysymyksiä mahdollistaaksesi toisen ymmärtämisen ja ajattelun syventymisen.
 5. Katso asiaa uteliaasti eri näkökulmista ja laajenna omaa ajatteluasi.
 6. Tuo oleelliset ja asiaan liittyvät ajatuksesi ja huomiosi esiin.
 7. Anna riittävästi tilaa keskustelulle ja pidä dialoginen keskustelu ja päätöksenteko erillään.
 8. Asetu samalle tasolla muiden kanssa ja arvosta kaikkien mielipiteitä.
 9. Pidä huomio keskusteltavassa asiassa ja käsittele omat tunteesi erikseen niitä kuitenkaan torjumatta.
 10. Kannusta ja pohdi erilaisia ratkaisuja positiivisessa hengessä.

 

Mielestäni Takamäki on hyvin saanut kiteytettyä dialogin ”pelisääntöjä”, ja näitä olisi hyvä käydä läpi myös oman tiimin kanssa. Tämä etäopiskelu aika heikentää mielestäni dialogia itsessään jo siinä mielessä, että on vaikea olla täysin läsnä tietokoneenruudun välityksellä. Itselläni ainakin ajatukset herpaantuvat helposti muualle ja esimerkiksi puhelinta tulee käytettyä liian usein, mitä ei normaalissa paja tilanteissa tule ollenkaan tehtyä. Tekniset ongelmat herpaannuttavat myös dialogia, sillä aina on joku, joka ei kuule, tietokone ei toimi, kamera on pois päältä tai joku joutuu lähtemään kesken kaiken pois.

 

Jos kuitenkin tarkastellaan tiimimme kanssa käytyä dialogia syvemmästä näkökulmasta kuten luottamus, itsereflektio, tasa-arvo, niin mielestäni tässä ovat tiimimme kehityskohteet. Niin kuin jo aikaisemmin mainitsinkin, dialogia on helppo käydä niiden ihmisten kanssa, joihin luottaa. Vapaa ja ennakkoluuloton tutkiskelu asioihin yhdessä vaatii luottamusta. Koen, ettemme tiiminä ole saavuttaneet sitä luottamusta, että osallistujien olisi helppo ilmaista omia näkemyksiä avoimesti ja altistamaan oma ajattelunsa toisten kuuntelijoiden vaikutukselle, vaikka ajatukset olisivatkin vielä keskeneräisiä. Kun luottamusta ei löydy, keskustelut jäävät yleensä pelkästään omien ajatusten vaihdoksi, jolloin ajatukset eivät syvenny tai mielenkiinto liikahda. (Liimatainen 2019, Takamäki 2020)

 

Olen huomannut, että tiimissämme toisten sanoilla on isompi painoarvo kuin toisten. Tähän olisi mielestäni hyvä paneutua yhdessä, ja miettiä mistä tällainen asetelma syntyy.  Tämä asetelma itsessään horjuttaa jo dialogia, kun ei päästä tasa-arvoon.  Puhumme tiimimme kanssa myös usein siitä, että haluaisimme keskusteluilta enemmän syventymistä. Tämä ei kuitenkaan onnistu ilman edellä mainittuja, luottamusta ja avoimuutta. Dialogiset taidot kehittyvät itsereflektion kautta. On tärkeää kohdella toisia tasa-arvoisesti ja nostamatta itseään muiden yläpuolelle. Hyvä dialogi on yhdessä ajattelua sekä omassa päässä tapahtuvaa pohtimista. Se on myös valmiutta kyseenalaistaa omaa ajattelua. Jos tähän ei pysty, on vaikeaa saada aikaan todellista dialogia. (Takamäki 2020, Liimatainen 2019)

 

Toivon, että paneutuisimme tiimimme kanssa näihin dialogin ”pelisääntöihin” ja tarkastelisimme asioita syvemmin. Harjoittaisimme suoraan puhumista, joka lisäisi luottamusta ja avoimuutta tiimissä. Uskon, että vielä joku päivä, onnistumme yhdessä tiiminä saamaan ehjän ja tasa-arvoisen dialogin. Tämä vaatii yksilöiden panostusta kuten myös yhteen hiileen puhaltamista. Yksinkertaista eikö? 😉

 

 

 

 

LÄHTEET:

 

Merja Takamäki 2020. 10 tapaa tuhota dialogi – tai vahvistaa sitä. Julkaistu 9.3.2020. Luettu 4.4.2020.

https://valmennustrio.fi/itseohjautuvien-tiimien-taidot/10-tapaa-tuhota-dialogi-tai-vahvistaa-sita/

 

Hanna Liimatainen 2019. Kolme askelta: Näin rakennat hyvän dialogin. Julkaistu 5.3.2019. Luettu 4.4.2020. https://www.howspace.com/blogi/kolme-askelta-nain-rakennat-hyvan-dialogin

 

Kommentit
 • Tea Kivinen

  Mielenkiintoinen essee: Dialogia auttamaan pelisääntöjä. Ilman luottamusta keskustelut jäävät ajatusten vaihdoksi, jolloin ei saada synnytettyä sitä kuuluisaa ajatusten syventymistä. Wauren dialogi tarvitsee tasa-arvoa ihmisten välille, jotta ei arvoteta toisten sanomisia toistaan tärkeämmiksi tai arvottomammiksi. Taitojen kehittyminen vaatii reflektointia. Dialogi on valmiutta kyseenalaistaa omaa ajatteluaan. Ehjä ja tasa-arvoinen dialogi vaatii jokaisen yksilön panostusta sekä tiimin yhteen hiileen puhaltamista.

  5.5.2021
Kommentoi