Tampere
18 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka kysyä 50 kertaa paremmin?Kirjoittanut: Markus Tervo - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tämä essee on kirjoitettu täydentämään kahta toista esseetä (etnografian hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä ja taitava kohtaaminen asiantuntija haastatteluissa). Esseen pohjaksi on luotu tekoälyllä 50 tyypillistä haastattelu kysymystä, johon on vastattu kaiken oppimamme pohjalta paremmilla kysymyksillä. Kaikki kysymykset, jotka ovat kirjoitettu kursivoidulla tekstillä on meidän oma keksimiämme kysymyksiä, ja olemme toistaiseksi niistä hyvin ylpeitä. Esseen tarkoituksena oli havainnoida meille itsellemme kehittynyttä osaamistamme, ja auttaa lukijaa hahmottamaan tilanteita, jossa kysyä paremmin. Kiitos.

 

 

 

 

 1. Kerro hieman itsestäsi.

Minkälaiset tilanteet saa sinulla ajan kulumaan huomaamatta?

 

 1. Mitä tiedät yrityksestämme?

Minkälaisia tunteita tai ajatuksia sinulla herää silloin, kun näet yrityksemme mainoksen?

 

 1. Miksi haet tätä työpaikkaa?

Kerro tilanteesta, missä voisit ylpeänä edustaa tätä työpaikkaa ja miksi?

 

 1. Mitä vahvuuksia tuot tiimiin?

Mitkä ovat parhaimpia ominaisuuksia puolisosi ja parhaan kaverisi mukaan?

 

 1. Millaista kokemusta sinulla on alalta?

Kerro muutamasta negatiivisesta ja positiivisesta hetkestä alalla, mikä vaikutti työhösi?

 

 1. Kuinka käsittelet paineita ja stressiä työssäsi?

Kerro viimeisestä hetkestä, kun asiakas ei ollut tyytyväinen ja miten se hoidettiin?

 

 1. Millainen on työskentelytyylisi?

Millaisissa työtehtävissä koet työn imua?

 

 1. Miten hallitset aikaa ja teet päätöksiä?

Minkälainen johtamisen tyyli auttaa sinua selviytymään nopeista päätöksistä?

 

 1. Mikä motivoi sinua työskentelemään tässä tehtävässä?

Uskotko että voit olla lähempänä unelmiasi tämän työpaikan avulla ja miksi?

 

 1. Kuvaile tilanne, jossa jouduit ratkaisemaan konfliktin työssäsi.

Milloin olit viimeksi tyytyväinen, kun ratkaisit työpaikallasi konfliktin?

 

 1. Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Minkälainen päivärytmi auttaa sinua innostumaan työstäsi jo heti aamulla?

 

 1. Kuinka suhtaudut palautteeseen?

Mikä on sinusta hyvää palautetta ja mikä hyvää?

 

 1. Miten hyödynnät tiimityötä?

Kuinka suuri vaikutus toisten ihmisten osaamisella on sinun saavuttamiisi tuloksiin?

 

 1. Millainen on palkkatoiveesi?

Vastasiko viimeisimmän työpaikkasi palkka työpanostasi?

 1. Mitä odotat tältä työpaikalta?

Ajatteletko että meille on vaikea vai helppo päästä töihin ja miksi näin?

 

 1. Miten säilytät ammattitaitosi ajan mittaan?

Mitkä ovat sellaisia taitoja, jossa tiedät olevasi erinomainen, mutta koet että voisit kehittyä?

 

 1. Kuvaile tilanne, jossa sinun piti oppia nopeasti uusi asia.

Kerro tilanteesta, kun olet viimeksi halunnut opiskella uuden asian ja olet tehnyt sen?

 

 1. Mitä harrastat vapaa-ajallasi?

Mihin vapaa-ajan menoon toivoisit, että pystyisimme sovittamaan työaikasi ihannetilanteessa?

 

 1. Miten reagoit epävarmuuteen tai muutoksiin työympäristössä?

Kerro viimeisimmästä hetkestä, kun joku asia työympäristössä vaikutti unenlaatuusi?

 

 1. Kuinka käyttäisit vahvuuksiasi tässä tehtävässä?

Kuinka muodostaisit tiimin ympärillesi tässä tehtävässä?

 

 1. Mikä on suurin saavutuksesi työelämässä tähän mennessä?

Voitko päästä meidän yrityksemme ympäristössä urasi suurimpiin saavutuksiin?

 

 1. Millainen on näkemyksesi tehokkaasta johtamisesta?

Minkälaisista lauseista pidät, jos ne tulevat esimieheltäsi?

 

 1. Kuinka kuvailisit itseäsi tiimipelaajana?

Asetit itsesi rooliin x tiimissä, jonka rakensit hetki sitten, miten sinun roolisi tukee muita?

 

 1. Mitä odotat esimieheltäsi?

Minkälainen esimiehen asenne antaa hänelle mahdollisuuden oppia ja tehdä? Kerro minulle hetki menneisyydestäsi, kun näin on käynyt.

 

 1. Miten käsittelet tilanteen, jossa et ole samaa mieltä kollegasi kanssa?

Kerro minulle hetkestä, kun sinua vastaan on käyttäydytty huonosti erimielisyys tilanteessa

 

 1. Millainen on tärkein oppimiskokemuksesi edellisestä työstäsi?

Katso itseäsi siinä pisteessä, kun aloitit edellisessä työpaikassa, mikä on suurin ero tähän hetkeen verrattuna?

 

 1. Mitä taitoja haluaisit kehittää lisää?

Kerro hetkestä, kun huippusuoritus on jäänyt hyvin pienestä kiinni.

 

 

 1. Miten varmistat, että pysyt ajan tasalla alasi kehityksestä?

Onko sinulla mentoria tai esikuvaa, joka työskentelee parhaillaan alalla? Miten hän on auttanut sinua kehittämään itseäsi?

 

 1. Millainen on työskentelytyyli, joka tuottaa sinulle parhaiten tuloksia?

Milloin koet työn imua?

 

 1. Miten hoidat useita tehtäviä samanaikaisesti?

Onko sinulla aikaisemmin ollut hetkeä, milloin olet hoitanut useita tehtäviä samanaikaisesti? Miten hoidit sen?

 

 1. Mitä odotat esimieheltäsi ja työtovereiltasi yhteistyössä?

Milloin olet viimeksi arvostanut ihmisiä ympärilläsi, kun teitte yhteistyötä?

 

 1. Millainen on lähestymistapasi ongelmanratkaisuun?

Mitä sinulle tarkoittaa ongelmanratkaisu?

 

 1. Miten rakentaisit hyvän työsuhteen asiakkaaseen?

Kerro tärkeitä asioita sinulle, jotka haluaisit, että toteutuisi asiakassuhteen alussa, jos olisitkin meidän asiakasyrityksemme edustaja?

 

 1. Kuinka olet kehittänyt itseäsi viimeisten vuosien aikana?

Mitä asioita toivoisit, että työkaverisi olisivat huomanneet sinun kehityksessäsi viimeisten vuosien aikana?

 

 1. Miten priorisoit tehtäviäsi kiireisessä tilanteessa?

Kerro viimeisimmästä kerrasta, kun sinun oma priorisointisi epäonnistua omasta mielestäsi?

 

 1. Mitä odotat työympäristöltä?

Kerro työympäristöstä, josta olet kuullut, tai jonka olet nähnyt, mikä sai sinut syttymään

 

 1. Kuinka mukautuvainen olet muuttuviin työolosuhteisiin?

Mitä ajattelet klassikko lauseesta ”jokainen työpäivä on erilainen”?

 

 1. Millainen on suhteesi työhön ja vapaa-aikaan?

Haluatko eritellä työn vapaa-ajasta, ja toisinpäin? Miksi?

 

 1. Miten kuvailisit itseäsi tiimipelaajana?

Mitkä ovat parhaat ja pahimmat palautteet, jota olet saanut tiimissä toimimisesta, joista olit samaa mieltä?

 

 1. Mitä odotat tulevaisuudelta työurallasi?

Minkälaisia tunteita sinulla herää, kun joku kertoo linkkarissa omasta työurastaan ja sen nosteesta?

 

 1. Kuinka käytät teknologiaa päivittäisessä työssäsi?

Näytä minulle, kuinka hyödynnät teknologiaa eduksesi päivittäisissä tehtävissä?

 

 1. Miten otat vastaan palautetta ja miten käsittelet sitä?

Kerro tilanteesta, kun saamasi palaute vei sinua eteenpäin, ja tilanteesta kun se ei vienyt.

 

 1. Millaisessa työympäristössä uskot menestyväsi parhaiten?

Kuvaile minulle muutamia tilanteita, jossa työympäristö on mahdollistanut sinulle huipputuloksia.

 

 1. Kuinka käytät omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi työssäsi?

Mitä sinulle tulee mieleen sanoista vahvuus ja heikkous?

 

 1. Millaisia haasteita olet kohdannut aiemmissa tehtävissäsi?

Kerro muutama hetki työhistoriasta, jolloin sinulla oli vaikea päästä asian / asioiden yli

 

 1. Mitä odotat esimieheltäsi ja johtoryhmältäsi?

Urheillessasi joukkueessa, milloin koit vahvaa luottoa johtoryhmään tai kapteenistoon?

 

 1. Kuinka viestit tehokkaasti eri sidosryhmille?

Milloin viimeksi tunsit onnistuneesi viestiessäsi eri sidosryhmille?

 

 1. Miten suhtaudut monimuotoisuuteen työpaikalla?

Mitä tunteita sana monimuotoisuus sinussa herättää?

 

 1. Miten ylläpidät työmotivaatiotasi pitkällä aikavälillä?

Miten neuvoisit kollegaasi ylläpitämään motivaatiota, vai neuvoisitko?

 

 1. Miksi sinut pitäisi valita tähän työtehtävään?

Jättäisin tämän kysymättä…

 

Markus Tervo

Sandra Hyttinen

Kommentoi