Tampere
19 May, Sunday
8° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka kehittyä tiimityöskentelyssä?Kirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tämä on varmasti kysymys, johon vastaukset muokkautuvat ajan sekä tiimien myötä. Uskon kuitenkin, että edes osa oivalluksistani ovat sellaisia, joita voi hyödyntää hyvin monenlaisiin tiimeihin. Keskityn pointeissani melko yleisiin seikkoihin, jotta tilaa yksilön omille oivalluksille ja ajatuksille jää myös tilaa.

Ensimmäinen tekijä, joka kehittää varmasti jokaista tiimiläistä tiimityöskentelyn osalta, on ennakkoluulottomuus. Olen itse kohdannut useita tilanteita, joissa omat ennakkoluuloni ovat ottaneet vallan vaikkei itse työnteko tiimissä ole edes alkanut. Antamalla omille ennakkoluuloille kunnolla kyytiä, annat enemmän tilaa ajatuksille, jotka varmasti vievät tiimiä enemmän eteenpäin kuin ennakkoluulosi.

Ennakkoluulottomuuteen linkittäytyy hyvin vahvasti oma asenne. Sillä on huomattava vaikutus sekä sinuun itseesi tiimiläisenä että muuhun tiimiin, mikäli asennoituminen on positiivista. En väitä, että jokaisen tulisi olla pakotetusti positiivinen, mutta mikäli oma asenne on tsemppaava ja eteenpäin vievä, positiivisuus kulkee matkassa mukana omalla painollaan. Positiivinen asennoituminen auttaa tiimityöskentelyssä erityisesti silloin, kun ajaudutaan erinäisiin konflikteihin ja haasteisiin.

En voi liiaksi korostaa ihmisten aitouden tärkeyttä puhuessa tiimityöskentelystä. Aitous on tekijä, joka auttaa monissa tilanteissa sekä yksilöä että tiimiä eteenpäin. Mikäli epämielisyyksiä syntyy usein tiimissä, eteenpäin suuntautuminen on huomattavasti helpompaa, mikäli tiimiläiset haluavat aidosti ymmärtää toistensa pointteja. Aitous tuo mukanaan myös tietynlaisen inhimillisyyden, joka näkyy esimerkiksi tilanteissa, joissa toista haluaa auttaa. Avun annossa on selvästi nähtävissä se, ohjaako sitä pakotettu teko vai aito halu auttaa.

Aitouteen voi linkittää myös kehun. Jokainen meistä on varmasti ollut tilanteessa, jossa saatu kehu ei ole kuulostanut siltä, että sitä oikeasti tarkoitetaan. Edellä mainittu tilanne voi pahimmassa tapauksessa luoda luottamuksen puutetta tiimiin ja ilman luottamusta tiimin kehitys on hataralla pohjalla. Rohkaisenkin jokaista tiimiläistä kehumaan toisiaan aidosti, koska se luo luottamuksen lisäksi varmuutta sekä tekijään että positiivisen tiimihengen luomiseen.

Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpänä haluaisin nostaa esille arvostuksen. Arvostus on käsitteenä melko laaja ja jokainen voi kokea sen hyvin eri tavalla. Tässä tapauksessa tarkoitan arvostuksella sitä, että osaat ensimmäisenä arvostaa omaa tekemistäsi tiimissä. Mikäli itse et arvosta omaa tekemistäsi, on sinun huomattavasti vaikeampi myöskään arvostaa kenenkään muun työtä. Tämän takia on tärkeä lähteä siitä, että arvostat omaa panostasi tiimiin, jotta arvostus muita kohtaan on helppoa ja aitoa.

Kommentoi