Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Kriittisen ajattelun ja argumentoinnin merkitys tiimityöskentelyssäKirjoittanut: Milja Salo - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Syksyllä 2021 Proakatemialla argumentoinnin kurssilla pääaiheinamme oli kommunikointi ja keskustelutaidot, lähdekriittisyys ja medialukutaito sekä argumentointi ja debatti. Kurssin aikana pääsimme syventymään oikeanlaisiin keskustelu ja argumentointi taitoihin ja keinoihin, sekä harjoittelemaan näitä taitoja käytännössä. Koin kurssin erityisen hyödyllisenä yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opiskelijoille, sillä varsinkin tiimityöskentelyssä keskustelu ja argumentointi taitojen merkitys korostuu.
Jouduimme kurssin aikana harjoittelemaan kriittistä ajattelua käytännön tehtävien avulla, joka auttoi ymmärtämään hyvin sen tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä. Olemme päivittäin valtavan tietotulvan kohteena, kun selaamme sosiaalista mediaa, uutislähteitä, verkkosivuja, kirjoja ja yritysten markkinointi viestintää. On siis tärkeää osata ajatella tarpeeksi kriittisesti, jotta osaa löytää kaiken tietotulvan keskeltä luotettavia lähteitä. Kun tiimissä 20 henkilöä tekee yhdessä töitä, oppii ja tekee erilaisia päätöksiä, tarvitaan kaikilta kriittistä ajattelua niin ulkopuolelta tulevaan tietoon, kuin myös tiimin sisältä.

Kriittinen ajattelu vaatii siis aina perusteluja ja näyttöjä väitteiden tueksi, esimerkiksi tutkimustietoa. Monesti tiimityössä Proakatemialla, kun on aika tehdä päätöksiä tai edetä jossakin asiassa, kuulee lauseita: ”Minusta tuntuu että…” tai ”Minun mielestäni…”. Kun joku aloittaa lauseen näillä sanoilla, on hyvä kyseenalaistaa puhujan väitettä tai pyytää häntä perustelemaan väite. Omien mielipiteiden esiin tuominen on myös tärkeää, mutta tiimityöskentely sujuu varmasti helpommin, mikäli keskusteluissa hyödynnetään faktaa ja tutkimustietoa. Kriittisessä ajattelussa on hyvä kiinnittää huomiota myös asian tärkeyteen, josta keskustellaan. On hyvä osata erottaa selkeästi mielipide asiat ja faktaan pohjautuvat asiat.

Kriittisen ajattelijan on hyvä osata esittää vastalauseensa ja kysymyksensä oikealla tavalla. Jos kysymykset ja ”kritiikki” tulevat vastapuolelta hyökkäävästi, tilanne saattaa tuntua uhkaavalta. Kaikkien keskustelun osapuolien tulisi siis pysyä rauhallisena, ja perustella omat väitteet asiallisesti. Kriittiset ajattelijat leimataan helposti pessimisteiksi ja kyseenalaistaminen negatiiviseksi. Olen myös itse omassa tiimissäni huomannut sen, että omia mielipiteitä ja vasta-argumentteja ei välttämättä aina uskalleta tuoda esiin, kun saatetaan pelätä vastapuolen reaktiota. Proakatemian tulisi olla arvojensa mukaan luotettava ympäristö kaikenlaiselle keskustelulle, ja onkin tärkeää kiinnittää huomiota tiimeissä turvalliselle keskustelu ympäristölle. Psykologinen turvallisuus on ollut suosittu termi viime aikoina, ja mielestäni sen kautta olisi hyvä kiinnittää huomiota myös kriittisen ajattelun ja oikeanlaisen argumentoinnin tuottamiseen tiimeissä.

Argumentointi kurssilla tuli esiin mielenkiintoinen kysymys siitä, että kuinka tiimissä tulisi arvottaa toisten mielipiteet. Monesti jos jonkun toisen mielipide on päinvastainen kuin oma, niin sen jättää lähes huomiotta. Hyvissä keskustelu ja kommunikointi taidoissa siis myös kuuntelu on tärkeässä roolissa. Aloinkin pohtia sitä, että dialogin edetessä jokaisen olisi hyvä pohtia ja kyseenalaistaa myös omia ajatuksia ja sen kautta kiinnittää huomiota enemmän toisten kuunteluun. Kuuntelemalla, kyseenalaistamalla, taas kuuntelemalla ja ajattelemalla saadaan keskusteluista ja argumenteista varmasti rikkaampia.
Oikeanlaisten argumentointi taitojen opettelu olisi siis hyödyllistä kaikille, mutta etenkin Proakatemian opiskelijoille. Tiimityöskentelyssä eri projekteissa sekä pajojen dialogeissa on meillä loistava paikka harjoitella keskustelutaitoja ja argumentointia, sekä oppia kriittistä ajattelua. On tärkeää, että jokaisessa tiimissä kaikki uskaltavat tuoda rohkeasti sekä omia ajatuksia, että opittuja asioita kaikkien tietoon. Mitä monipuolisempaa keskustelu on, sitä enemmän se luo uusia ideoita ja mahdollistaa laajemman näkökulman asioihin. Tiimeissä on tärkeää antaa mahdollisuus kriittiselle pohdinnalle, sillä se saattaa viedä keskustelua jopa helpommin eteenpäin, jos kaikki keskustelun osapuolet ovat avoimin mielin.

Lähde: Argumentointi kurssi 2021, Proakatemialla

Kommentoi