Tampere
20 Jun, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee; Revenan kuukauden essee-ehdokkaatKirjoittanut: Miisa Hiltunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.
Johdanto 

Olen yrittänyt jalkauttaa Revenan arkeen kirjaesseitä ja palautteiden jakamista niistä. Tämä ei kuitenkaan ole onnistunut niin kuin olisin toivonut, myöskään omalta osaltani. Luen kuitenkin itse aktiivisesti revenalaisten esseitä ja pyrin myös kommentoimaan niitä, mikäli ne herättävät minussa ajatuksia. Esseet ja niiden lukeminen on siis tältä osin osa arkeani. Kehitettäväksi jääkin niiden kommentoiminen ja kehitysehdotusten sekä palautteen jakaminen ja toisaalta myös omiin esseisiin palautteiden pyytäminen. 

Ajatukseni oli business leaderinä myös muuttaa Revenan kuukauden esseen valintaprosessia niin, että jokainen Revenan kirjaesseeryhmä (4 kpl pienryhmiä) valitsisi keskuudestaan kuukauden parhaan esseen, ja näistä jokaisen ryhmän valitsemista esseistä äänestettäisiin sitten koko Revenan kesken kuukauden essee, joka menisi eteenpäin Proakatemian tasolle. No, kuten arvata saattaa, tämäkään ei mennyt millään tapaa maaliin. Päädyin siis lopulta itse valitsemaan Revenan maaliskuun kuukauden esseen niistä esseistä, joita tiimiläiset nostivat minulle pienen patistelun jälkeen Teamssissä. Esseet eivät ymmärtääkseni olleet edelleenkään pikkutiimien valitsemia, vaan yksilöt nostivat mielestään hyviä kuukauden essee-ehdokkaita. Siispä, luin esseet läpi ja kirjoitin jokaiselle kirjoittajalle hieman palautetta juuri kyseisestä esseestä tai samalla muistakin esseistä. Muutamalta henkilöltä tuli useampia esseitä kuukauden essee-ehdokkaaksi, joten kommentoin esseistä mielestäni parhainta. Pyrin tämän esseen avulla pitämään itse kuukauden esseen valintaprosessia avoimempana ja myös antamaan palautetta esseistä niille, jotka niitä olivat ahkerasti kirjoittaneet ja jotka näin ollen myös palautteensa ansaitsevat.

Valittuani kuukauden esseen, lähetettyäni sen eteenpäin ja kirjoitettuani kommenteissa nousseille esseille palautetta huomasin, että valitsemani maaliskuun kuukauden essee oli kirjoitettu jo huhtikuun puolella. Tämä nyt on kuitenkin pieni sivuseikka, sillä muuten essee oli mainio!  

 Kommentteja kuukauden essee-ehdokkaiden esseisiin: 

Sanni Turunen: Hallitustyöskentely – Kriisi tulee pyytämättä, ei kello kaulassa 

Essee aiheesta, josta toivoisin oppivani vielä aksuaikana lisää, kiitos siis siitä! Esseessä on myös otettu hyvin mukaan ajankohtaisia tapahtuma ja niiden vaikutuksia hallitustyöskentelyyn. Tästä olisi mielenkiintoinen pitää paja! 

Pakko myös kommentoida ylipäätään esseitäsi: 
Kaikki viimeaikaiset esseesi liittyvät nimittäin mukavasti yhteen! Kirjoitit hallitustyöskentelystä ja nyt heijastelet sitä, miten lean startup- ajatus näkyy hallitustyöskentelyssä. Samoin kuin kirjoititte Kaisan kanssa verkkosivuista ja sen lisäksi avasit osaamistasi google hakumainontaan liittyen! Kiitos Sanni opettavaisisita esseistä, joista löytyy hyvin teoriaa. Ainut asia, jota itse kaipaisin vieläkin enemmän, olisi pohdintaa ja reflektointia siitä, miten kaikki asiat näkyvät omissa projekteissa / omassa arjessa, mutta sitäkin löytyi muutamista esseistä jopa yllättävän paljon! Kielellisesti esseet ovat myös laadukkaita ja lähteet pääosin oikein, hienoa työtä. Ainut lisäys viittauksiin on, että jos lähde liittyy useampaan kuin yhteen virkkeeseen, tulee siinä merkitä piste referoidun lauseen loppuun ja lisäksi viittauksen sulkujen sisään. Tarkempi ohje ja esimerkki täällä: https://intra.tuni.fi/fi/opiskelu/opiskelu-0/kirjallisen-raportoinnin-opas/kirjallisen-raportoinnin-opas-d-tekstiviitteet 

Jos esseepisteesi eivät olisi jo täynnä, haastaisin sinut kirjoittamaan esseen Proakatemiataipaleestasi ja tekemästäsi kasvusta ja kehityksestä. Pysähdyin nimittäin miettimään sitä itsekin viime viikkoisen yhteisen työpäivämme aikana. Olet oppinut niin paljon itsestäsi ja esimerkiksi asioista, jotka tekevät sinusta juuri sinut, joten olisi mielenkiintoista lukea siitä lisää. One more essay maybe? ? 

 

Joni Sydänlammi: Tulevaisuus, yks sa*tanan työmaa 

Kuten ennenkin olen sanonut, viihdyn esseidesi parissa, koska niissä näkyy oma ääni ja tapa kirjoittaa, me likey! Lähdeviittaukset ovat myös pääosinoikein ja oman pohdinnan, kommenttien sekä lähteiden vuoropuhelu on todella hyvää ja sujuvaa. Tekstiä on siis helppo ja kiinnostava lukea, se ikään kuin vie mukanaan.  

Suorista lainauksista vielä muistutus, eli niihinkin tehdään täydellinen viittaus, eli sukunimen lisäksi myös vuosiluku ja sivunumero mukaan. Toisessa lainauksessa ne olivatkin mukana, joten ehkä vain unohtuivat toisesta. Myös jos referoit lähteen ajatuksia useampaan virkkeeseen, niin tällöin lauseen lopun lisäksi piste tulee tekstiviitteen lopuksi, juuri ennen ) -sulkumerkkiä. Täältä löytyy esimerkki, jos vajaavainen selitykseni ei vielä ihan auennut 😀 : https://intra.tuni.fi/fi/opiskelu/opiskelu-0/kirjallisen-raportoinnin-opas/kirjallisen-raportoinnin-opas-d-tekstiviitteet 

Esseetä lukiessani tuli myös väistämättä mieleen, miten hyvin kappaleessa “meneekö meillä liian hyvin?” esitelty tilanne näkyy Revenassakin. Ei uskalleta kokeilla, kun vanha hyvä toimii jo ihan kohtalaisesti. Mielenkiintoista pohdittavaa.. 

 

Kaisa Ojaniemi: Verkkosivut ja yritysilme 

Tykkään todella paljon siitä, että esseistä löytyy johdanto ja siinä kerrotaan lukijalle, mikä esseen tavoite on ja mistä osista essee koostuu. Tykkään siitä itseasiassa niin paljon, että aloin hyödyntämään samaa nyt myös omissa esseissäni! Opettavainen essee aiheesta, joka on jopa ärsyttävän vieras vielä itselleni. Pidän siitä, että esseessä oli komptaktit katsaukset verkkosivujen elementteihin ja yritysilmeeseen, ja tiettyihin osa-alueisiin voi sitten itse tutustua syvemmin. Tämä oli siis hyvä alkukatsaus aiheeseen liittyen erityisesti siitä tietämättömälle.  

Tykkäsin myös käytännön esimerkeistä Tönön kautta, sillä asiat tulevat näin heti hieman lähemmäksi omaa arkea ja niitä on silloin helpompi hamottaa. Täytyy myös sanoa Tönön brändiväreistä, että ne kuvaavat juuri teitä kahta todella hyvin!  

Sen muistuttaisin, että mikäli esseessä on taulukkoja, ne numeroidaan, kuten olittekin tehneet ja kirjoitetaan isolla, esim. “TAULUKKO 1. Yrityksen tunnusvärit”. Taulukoihin tulisi myös viitata tekstissä, eli ohjata lukija tekstissä puhutun taulukon luokse. Kuvatekstit puolestaan kirjoitetaan kuvien alle myös isolla ja numeroidaan, esim. “KUVA 1. Yrityksen etusivun yläosa”. 

 

Kukka-Maaria Halme: Rahasta ja vanhemmuudesta 

Rohkea essee, joka käsittelee avoimesti ja pohdiskelevasti muun muassa rahaa ja sen merkitystä sekä läsnäoloa Proakatemialla. Essee vie mukanaan ja on niin sujuvasti kirjoitettu, että sen ei haluaisi loppuvan. Esseessä lähteet ja oma pohdinta käyvät myös todella hyvää vuoropuhelua, ja pidän siitä, että luit useamman eri kirjan esseetä varten. Etenkin kun kerroit, että et täysin samaistunut kirjojen pointteihin tai että sait niistä itsekin uutta ajateltavaa. Lähteet ovat myös pääosin oikein, muutamia pilkun- ja pisteenpaikkoja lukuunottamatta.  

Essee pisti mielestäni niin merkittävästi esiin muiden maaliskuussa kirjoitettujen esseiden joukosta, että valitsin sen Revenan kuukauden esseeksi. Essee avaa niin hyvin ajatustesi taustalla vaikuttavia asioita, jolloin se avaa myös väkisin omia silmiä ja pakottaa ajattelemaan eri näkökannoilta. Julkaisit esseen myös mielestäni hyvään aikaan, sillä hieman pidempi poissaolojakso oli saanut sinut tuntumaan ehkä hieman etäiseltä. Esseen myötä pystyin ymmärtämään sinua taas paremmin! Essee myös pisti minut miettimään, mitähän itse haluaisin lähitulevaisuudeltani tai mitkä asiat tuovat minulle turvaa ja hyvää oloa. Todella herättelevä ja aito essee, kiitos siitä Kukka! 

 

Lähteet: 

Halme, K. 2022. Rahasta ja vanhemmuudesta. Proakatemian esseepankki. Viitattu 4.5.2022. https://esseepankki.proakatemia.fi/rahasta-ja-vanhemmuudesta 

Ojaniemi, K. 2022. Verkkosivut ja yritysilme. Proakatemian esseepankki. Viitattu 4.5.2022. https://esseepankki.proakatemia.fi/verkkosivut-ja-yritysilme 

Sydänlammi, J. 2022. Tulevaisuus, yks sa*tanan työmaa. Proakatemian esseepankki. Viitattu 4.5.2022. https://esseepankki.proakatemia.fi/tulevaisuus-yks-satanan-tyomaa 

Turunen, S. 2022. Hallitustyöskentely: Kriisi tulee pyytämättä, ei kello kaulassa. Proakatemian esseepankki. Viitattu 4.5.2022. https://esseepankki.proakatemia.fi/hallitustyoskentely-kriisi-tulee-pyytamatta-ei-kellokaulassa/ 

Kommentoi