Tampere
21 May, Tuesday
15° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee: Palautetta esseeparilleKirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kommenttiessee 1ep

Johdanto

Sovimme yhteisesti kipinäläisten kesken, että tapa, jolla hyödynnämme vertaisoppimista tänä syksynä entistä paremmin, on työskentelemällä esseepareissa. Kukin pari lukee toistensa esseet ja antaa niistä palautetta. Tällä tavoin tulemme harjoitelleeksi kirjallisen palautteen antamista, muiden esseiden lukemista, ylipäätänsä esseepankin hyödyntämistä ja saamme kukin tilaisuuden kirjoittaa kommenttiesseen. Arvoimme parit luodaksemme mahdollisimman monelle tilaisuuden työskennellä yhdessä jonkun tiimiläisen kanssa, jonka kanssa he eivät välttämättä tehneet kovin paljon töitä. Fiia ja minä olemme jo jonkin verran tehneetkin töitä yhdessä ja Fiia on kerennyt kommentoimaan yhtä esseistäni, mutta minulle kirjallisen palautteen anto juuri hänelle on uutta.

Pikainen tarkastus esseepankkiin paljastaa, että toisen välitavoitteen lähestyessä Fiia on palauttanut esseepankkiin viisi esseetä. Näistä peräti neljä on lajiteltu Oppivan organisaatio kategorian alle.  Yksi esseistä on puolestaan kommenttiessee, jossa Fiia on valikoinut kipinäläisten kirjoittamien esseiden joukosta otsikoiden perusteella houkuttelevimmat esseet. Itseä kommenttiesseet kiinnostavat, kun semmoinen on nyt itsekin tarkoitus saada aikaan, joten huomioni kiinnittyy ensimmäisinä niihin.

Kommenttiessee: Kipinän alkusyksyn esseet

Ensimmäiseksi esseeksi Fiialle valikoitui Kasimirin essee Harrastuksena kylmäaltistus. Kommentissaan Fiia reflektoi omaa kokemustaustaansa kylmäuinnin harrastajana avaten myös Wim Hof-metodia, josta Kasimir kirjoittaa esseessään.

Toinen essee, johon Fiia kommentoi oli oma esseeni Leanin oppeja omassa arjessa, joka perustui kirjaan Arjen LEAN – Säästä aikaa, rahaa ja hermoja. Kommentissaan Fiia mainitsee rutiineista lipsumisen silloinkin, kun hän tiedostaa lipsumisten seuraukset ja itsensä palkitsemisen keinona luoda hyviä rutiineja. Näistä voimme varmasti jatkaa keskustelua myöhemminkin.

Kommenttiesseen kolmas essee johon Fiia kommentoi oli Arton essee Myynti ja markkinointikonsultointi yrityskulttuurissa. Tämä selvästi kolahti, joten essee löytää tiensä varmasti omallekin lukulistalle. Vision ja mission selkeytys on jäänyt kirkkaasti Fiian mieleen aikataulupaineiden keskellä ja hän kiittää Artoa siitä, että hän itse inspiroitui selkeyttämään omaa suuntaansa ja panostaan.

Kuten olettaa saattaa kommenttiessee on hyvä tapa reflektoida omaa toimintaa ja tapoja. Kommenteista kuuluu selkeästi Fiian ääni ja henkilökohtainen pohdinta. Muistaakseni hän mainitsi kirjoittaneensa tämän esseen suoraan esseepankkiin säästääkseen aikaa, joten esseetä ei ole varmaankaan sen turhemmin hiottu, vaan puhekieli on tarkoituksella jätetty paikalleen. Jatkokehitys ehdotukseksi voisin antaa, että linkit tiimiläisten esseisiin voisivat helpottaa lukijoiden siirtymistä mainitsemiesi aihepiirien pariin. Kommenttiesseen johdanto ohjasi kuitenkin selkeästi lukijan kokoelmaan varsin erilaisia esseitä ja henkilökohtaista reflektiota.

Oivallukset Alumniviikolta

Toinen Fiian kirjoittama kommenttiessee tänä syksynä. Tällä kertaa aiheena alumniviikon suosikkipajat ja niiden aikaansaamat oivallukset. Näistä Toni Lehtimäen The Positive Psychology paja on myös inspiroinut yhden seuraavista esseistä. Opitun linkittäminen esseiden kirjoittamiseen selvensi omia oivalluksia hyvin. Ne linkittyvät myös mielenkiintoisesti rutiinien tärkeyteen. Lista voi myös mahdollisesti inspiroida kommentoimaan muiden aihetta sivuaviin esseisiin.

Alumniviikon aikana Fiia osallistui myös Thinking Slow and Fast pajaan ja Ilkka Halavan pitämään Tulevaisuuden työelämä pajaan, jonka hän koki enemmänkin erittäin mielenkiintoiseksi luennoksi. Aihe kuitenkin selvästi kiinnosti Fiiaa sillä kiinnostus aiheeseen ilmenee ainakin kahdessa Fiian kirjoittamista esseistä ja siinä tosiasiassa, että aihe innoitti hänet soluesseen kirjoittamiseen.

Pidin tämän esseen selkeästä rakenteesta. Moni voisi hyödyntää sitä oman kommenttiesseen pohjana. Fiia kirjoitti kustakin pajasta kuvauksen ja hyödynsi pajavihkoon kirjaamiaan muistiinpanoja hyvin listaamalla tärkeimmät oivallukset kunkin paja-aiheen yhteyteen. Kirjoittamalla johdannon ja lopun pohdinnan aiheen sai näppärästi koottua yhtenäiseksi kokonaisuudeksi kommenttiesseetä varten.

Positiivisen psykologian opit osaksi tiimityöskentelyä

Kolmas Fiian esseistä, johon päätin tässä kommenttiesseessä kommentoida, on edeltäviä kommenttiesseitä laajempi akateeminen essee. Fiian ääni kuuluu varsinkin sen alussa selkeänä totuttuun tapaan. Esseessään Fiia hyödyntää paitsi kerrontaa omista ja tiimin ajatuksista, myös kokemuksiaan hiusalalta, opiskeluhistoriastaan ja tämänhetkisistä opinnoista. Näiden lisäksi esseessä ilmenee selkeästi ajatusten kulku aikajatkumolla: Alumniviikon paja positiivisesta psykologiasta, syyslomalla kuunneltu kirja Aki Hintsasta, TEDxABQ puhe flow-tilasta ja yhteiset kokemukset tiimin kanssa ovat kaikki pyörineet mielessä esseetä kirjoittaessa. Itselle esseen punainen lanka ei erottunut yhtä selkeästi kuin aiemmissa esseissä, mutta tiedot eri lähteistä ja teorioista ilmenivät sinänsä hyvin. Kommenttiesseen perusteella Fiialle itselleen ajatus siitä mitä hän halusi sanoa oli hyvinkin selkeä kirjoitusprosessin aikana koetun Flow-tilan aikana. Itsestä havainto siitä, että velvollisuudentunne ei ole vahva motivaattori esseiden kirjoittamiseen voi olla arvokas tieto monelle, jolla ajatus tuppaa puuroutumaan tyhjän sivun edessä. Silloinkin kuin joku aihe on kiinnostava ja henkilökohtaista työntekoa motivoiva sen teoreettisempi puoli ei välttämättä ole se kaikkein mielenkiintoisin aihe lukemiseen tai kirjoittamiseen.

Pohdinta

Kaikki kolme esseetä, jotka valitsin hyödyntävät vahvasti reflektointia. Fiian kirjoitustyyli vaikuttaa rennolta ja luontevalta. Itse pidin erityisesti Alumniviikon reflektoinnista ja voi olla, että inspiroidun vielä hyödyntämään Fiian esimerkkiä omaankin kommenttiesseeseen. Itsestä päätös lukea timikaverin esseitä ja kirjoittaa hänelle palautetta oli hyvä. Tehtävän myötä tuli itsekin varattua aikaa muiden esseiden lukemiseen ja niiden pohtimiseen. Kommenttiesseitä lukemalla inspiroiduin myös paitsi rakenteellisesta ratkaisusta ja aiheesta myös muiden tiimiläisten ajatuksista välillisesti. Tämän lisäksi vahvistui myös käsitys siitä, kuinka oppimisen reflektointi kirjallisessa muodossa on oleellinen osa näitä opintoja. Vaikka tämän on kuullut monen monta kertaa ei viesti käytännössä kuitenkaan taida mennä perille ennen kuin kirjoittamiseen ja lukemiseen on käytännössä muodostunut itselle sujuva säännöllinen rytmi, jota hyödyntää ajatusten purkamiseen.

Aihetunnisteet:
Kommentit
  • Tutta

    Kiitos esseestäsi! Ennen kaikkea ilahduin pohdinnassasi seuraavasta lauseesta: “Tämän lisäksi vahvistui myös käsitys siitä, kuinka oppimisen reflektointi kirjallisessa muodossa on oleellinen osa näitä opintoja.” Hienoa, sillä tämä oivallus on iso etu Proakatemian opinnoissa! 🙂

    26.1.2022
Kommentoi