Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee: Oodi tunnusluvuilleKirjoittanut: Tuomas Saarinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kommenttiessee
Tuomas Saarinen / 10.5.2021

 

 

Kommenttiessee: Oodi tunnusluvuille

 

MITKÄ IHMEEN TUNNUSLUVUT?

Luin esseitä yrityksen tunnusluvuista. Taloudesta puhuminen voi olla tiimiyrityksessä joskus haastavaa, kuten se on toisinaan meille kaikille myös siviilielämässä. Talouden hallinta ja tunnuslukujen hyödyntäminen ovat kuitenkin yritykselle elintärkeitä taitoja.

Salla Nieminen, Jesse Pihkanen / Taloustaaperomme Promisia

Sallan ja Jessen soluessee on kirjoitettu Promisia Osk:n oltua olemassa noin vuoden ajan, ja siinä sukelletaan syvemmälle tiimiyrityksen talouteen. Salla ja Jesse toimivat Promisian taloustiimissä syyslukukaudella 2018 ja jakavat esseessä oppejaan, verraten nuorta Promisiaa yksivuotiaaseen lapseen.

”Hoidimme viime syksyn aikana Promisian taloustiimin toimintaa – opettelimme tarkkailemaan lapsen energiansaantia ja teimme investointeja, jotta lapsi saisi syödäkseen. Lapsemme oppi jatkuvasti uusia taitoja ja yritti laittaa suuhunsa kaiken, minkä käsiinsä sai. Siksi kulunut syksy oli myös taloustiimille haastava. Promisia halusi mennä samanaikaisesti joka suuntaan, ja liikevaihtoa kyllä syntyi, mutta varsinainen Promisian rahallinen omaisuus väheni syksyn aikana nopeasti –” (Nieminen & Pihkanen 2019)

Kirjoittajat avaavat rohkeasti tiimin talouden haasteita. Heillä on ollut hyvä mindset, koska suunnitelmana on ollut avata koko tiimille talouden kiemuroita sen oman tiimiyrityksen oikeiden lukujen kautta. Tekstiä on helppo lukea, ja siellä esitellään hyvin kaikki tärkeimmät tunnusluvut. Kaaviot ja laskukaavojen selitykset tukevat pätevää tekstiä.

Mukaan mahtui monia itselleni vielä tässä vaiheessa tuntematontakin terminologiaa. Sanastoa avattiin hyvin, ja uskon, että tästä esseestä saisi jokainen Proakatemialla taloutta pyörittävä henkilö paljon tietoa irti.

Timo Myöhänen / Tunnusluvut apuna yrityksen arjessa

Timon essee käsittelee myös tunnuslukuja, ja niistä puhumisen tärkeyttä tiimissä. Timo on toiminut Value Creativen taloustiimissä, ja selittää avaavasti tunnuslukujen yhteydestä yrityksen sisäiseen viestintään. Lukujen avulla jokaisen tiimin jäsenen on helpompi hahmottaa, mitä yritykselle taloudellisesti kuuluu.

”Tunnusluvut ovat osa yrityksen toiminnan välineitä ja sisäistä kieltä. Niiden avulla on mahdollista ohjata, asettaa tavoitteita, motivoida ja palkita. Kaikella on kuitenkin kohtuutensa ja rajansa, sillä myös tunnuslukuja väärin käyttämällä ne voivat asettua itseään vastaan.” (Myöhänen 2018)

Valuessa yrityksen tunnuslukuja on käytetty muun muassa konkreettisien tulostavoitteiden luomiseen niin liikevaihdon kuin projektituntikertymänkin näkökulmista, tavoitteiden mittaamiseen sekä tiimin jäsenten motivoimiseen. Myöhäsen mukaan tunnusluvut voivat myös tuoda hallaa, mikäli niitä seurataan liian innokkaasti ja kaikki rakennetaan näiden lukujen varaan. Seuranta on tärkeää pitkässä juoksussa, mutta yksilöt tulee myös huomioida ja luoda esimerkiksi henkilökohtaisia tulostavoitteita.

Timon oivallukset olivat nerokkaita, erityisesti tunnuslukujen haittapuolet. Tämän luettuani osaan toivon mukaan nähdä haasteita talouden seurannassa jo kaukaa, ja keskityn lukuihin sopivasti, kunnioittaen taloutta mutta ottaen myös yksilöiden voimavarat huomioon.

MITÄ OPIN?

Tunnuslukuihin porautuvat esseet palauttivat itselle mieleen koulutaipaleeni ensimmäisenä syksynä läpi käytyjä taloustaitoja ja auttoivat ymmärtämään, miksi taloudesta kannattaakin olla kiinnostunut – vaikkei se suoraan omiin tehtäviin kuuluisikaan.

LÄHTEET

Nieminen. S., Pihkanen J.: Taloustaaperomme Promisia (julkaistu esseepankissa 6.1.2019)

https://esseepankki.proakatemia.fi/taloustaaperomme-promisia/

Myöhänen, T.: Tunnusluvut apuna yrityksen arjessa (julkaistu esseepankissa 17.9.2018)

https://esseepankki.proakatemia.fi/tunnusluvut-apuna-yrityksen-arjessa/

Kommentoi