Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee: Mietteitä yhteisöllisyydestäKirjoittanut: Tuomas Saarinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kommenttiessee / Tuomas Saarinen
17.12.2020

Kommenttiessee: Mietteitä yhteisöllisyydestä

Paljon puhuttu aihe

Proakatemian yhteisöllisyys nostetaan usein esille, ja miksipä ei. Yhteisössä on voimaa ja tietotaitoa, mutta ratkaisu voiman valjastamiseen kaikilta kaikille tuntuu edelleen uupuvan. Joidenkin opiskelijoiden korvissa termi on jo ylikulutettu ja herättää tyhjänpäiväisiä tunteita, ehkäpä juuri tämän ympäripyöreyden vuoksi. Olen itsekin pohtinut, miten tuon yhteisöllisyyden saisi jotenkin konkretisoitua päivittäiseen tekemiseen ja osaksi jokaisen proakatemialaisen arkea.

Miten yhteisöllisyyttä saadaan kasvatettua tiimin sisällä?

Mona Räsänen kirjoittaa esseessään ”Juuri sinä voit kasvattaa tiimissäsi yhteisöllisyyttä” pienistä teoista ja käytöstavoista, jotka hiljalleen kasvattavat yhteisöllisyyttä tiimissä – ja lopulta koko akatemian sisällä.

”Yhteisöllisyyttä ei lisätä kuuluttamalla ja ilmoittamalla, että nyt sitä ollaan yhteisöllisiä huomisesta klo 10:45 eteenpäin. Yhteisöllisyyttä lisätään konkreettisin ja päivittäisin teoin. Sen lisäämistä on kaikki se, kuinka käyttäydytään sosiaalisissa tilanteissa toisia kohtaan. Siispä aivan ensimmäiseksi tulee tarkistaa oma asenteensa ja tapansa, kuinka muita ihmisiä kohtaa.”

Yhteisöllisyys lähtee siis yksilöstä. Kun monen yksilön toimintakulttuuri muuttuu, se muuttaa koko tiimiä. Jos jokainen tiimiyritys muuttaa toimintatapojaan, vaikutukset heijastuvat koko Proakatemiaan. Mona kirjoittaa loistavasti myös konfliktista alkukantaisten vaistojemme ja nykyisen kulttuurin ristiriidasta:

”Olemme aikojen alusta oppineet olemaan ja toimimaan laumassa. Se on edelleen perustarpeemme. Voimakkaasti individualistinen kulttuuri luo tähän perustarpeeseen ristiriidan, josta keinotekoisesti on pyritty poispäin. Kaikesta yksin selviäminen on muka niin hienoa, mutta ei palvele todellista tarvettamme olla merkityksellisiä joukossa ja joukolle.”

Olen kokenut itseni aina yksinpelaajaksi, en sopinut nuorempana mihinkään joukkuelajiin eikä kilpailuvietti ole koskaan ollut kovin suuri. Tiimipelaaminen voi kuitenkin kuljettaa tiimin jäsenet paljon korkeammalle kuin mihin omat siivet kantaisivat. Monan essee tiivistää hyvin ydinasioita tiimin ja yhteisön toimivasta rakenteesta.

Yhteisöllisyys koko Proakatemialla

Jenna Keskisen essee ”Yhteisön visio” käsittelee Proakatemiapäivää ja siellä läpi käytyä visiota. Esseessään hän kertoo vision näkymisestä vahvasti yhteisössä, ja opiskelijoiden hienosta mahdollisuudesta vaikuttaa Proakatemialla.

”On hienoa olla osa sitä kouluyhteisöä, jossa voi todella olla vaikuttamassa visionkin kokoisiin asioihin. Mitä enemmän kuka tahansa voi saada yhteisessä asiassa ääntänsä kuuluviin, sitä sitoutuneempi hän todennäköisemmin on tekemiseen ja tavoitteisiin. Tämä ei valitettavasti päde kovinkaan monessa kouluyhteisössä opiskelijoiden silmissä, mutta on yleistymässä koko ajan siinä koettujen positiivisten tulosten ansiosta.”

Jenna purkaa tekstissä Proakatemian vision auki ja kertoo, miten hän kokee vision eri osien näkyvän akatemia-arjessa. Proakatemia onkin siitä poikkeuksellinen paikka, että voimme tämän kokoisena yhteisönä käyttää yhdessä fiksusti aikaa yhteisen visiomme miettimiseen ja luoda siitä kaikille helposti samaistuttavan ja tavoiteltavan. Tällöin siihen on vaivaton sitoutua, ja halu kehittää koko kampuksen toimintaa palaa jokaisessa vahvana – ja aitona.

Mitä opin yhteisöllisyyden luomisesta?

Visio, johon koko yhteisö sitoutuu, on voimakas työkalu. Toiminta ja yhteistyö eri tiimien välillä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja on varmasti mahdollista näin etätyöaikanakin, vaikka emme fyysisesti toisiamme kahvitauoilla näekään.

Lähteet

Mona Räsänen, 30.7.2018: https://esseepankki.proakatemia.fi/juuri-sina-voit-kasvattaa-tiimissasi-yhteisollisyytta/

Jenna Keskinen, 29.3.2019: https://esseepankki.proakatemia.fi/blogiessee-yhteison-visio/

 

Kommentoi