Tampere
19 May, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

KommenttiesseeKirjoittanut: Lauriina Matilainen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kommenttiessee 

 

Rekrytointi- Kuinka löytää huipputekijät? OSA 1- Iiris Sorri ja Susanna Kankaanpää 

Pidin paljon esseen aiheesta. Rekrytointi aiheena on erittäin mielenkiintoinen, sitä harvemmin tulee mietittyä mitä kaikkea siihen liittyy. Toitte hyvin esseessä esille sen, ettei rekrytointi tarkoita vaan haastatteluja ja työpaikkailmoituksen tekemistä.  

Kirjoititte eesseessä seuraavasti “ Työnantajien on pystyttävä erottautumaan kilpailijoistaan ja oltava positiivisesti näkyvillä niin sosiaalisessa mediassa kuin työntekijöiden puheissa organisaation sisällä sekä sen ulkopuolella. Työnantajamielikuva on siis rekrytoidessa ratkaisevassa asemassa.” Sana työnantajamielikuva oli täysin uusi ja oivalsin esseenne ansiosta sen tärkeyden. Toitte myös hienosti esille, miten positiivinen työnantajamielikuva luodaan. 

Kerroitte myös siitä, miten työntekijäarvolupausta tulisi pohtia, jotta työntekijä voidaan sitouttaa pitkäaikaiseksi työntekijäksi. Tuntuu, että tämä uupuu monista työpaikkojen hakuilmoituksista. Monet yritykset saattavat mainostaa sitä, että etsitään pitkäaikaista työntekijää, mutta miten yritykset pystyvät sitouttamaan työntekijät? Kaikki on kuitenkin korvattavissa, joten tämä on varmasti haaste monelle yritykselle. 

Essee oli mielenkiintoinen sekä selkeä lukuinen! 

 

Lafferin käyrä – Samuli Viitanen 

Esseen aihe oli itselle täysin tuntematon. Pidin siitä, miten yksinkertaisesti toit esseessä teorian esille. Pidin myös siitä, miten olit hyödyntänyt lähteenä A-Studio ohjelmaa, sillä itse harvemmin olen tätä käyttänyt lähteenä. Toki pohdinta olisi voinut olla pidempi. 

Esseessä oleva kuva auttoi hyvin ymmärtämään käyrää. Esseestä jäi päällimmäisenä mieleen kohta “Käyrä muistuttaa meitä siitä, että veropolitiikan suunnittelussa on otettava huomioon talouden monimutkaisuus ja erilaiset vaikutukset eri tilanteissa. Käyrä on siten yksi työkalu, jota taloustieteilijät ja päättäjät voivat käyttää harkitessaan veropolitiikan vaikutuksia ja tavoitellessaan taloudellista tasapainoa.” 

 

Jutustelua tilanteista – Ville Leino, Eemi Mäenpää sekä Tuomas Kuusisto 

Aihe oli erittäin ajankohtainen. Podcastia oli mielenkiintoista kuunnella, sillä aihe selkeästi puhututti teitä. Kävimme pajassa tästä aiheesta dialogia, joten oli kiva kuulla vielä lisää teidän mielipiteitänne. Ville kysyit hyvin “halutaanko olla tiimi”, johon Tume vastasi “ei kaikki halua olla tiimi”. Tämä ehkä on meidän “ydinongelma”. Pohditte hyvin sitä, onko mahdollista saavuttaa huipputiimikokemus, vaikka aikaa on vähän jäljellä.  

Ville kysyit hyvin siitä “voiko tiimien ongelmien ratkaisu olla tärkein oppi” ja olen pohtinut tätä samaa asiaa! Meidän on hyvä oppia teoriaa, mutta antaako teoria enemmän oppia tulevaisuuteen, jos emme osaa työskennellä tiimissä? Pidin myös siitä, miten Ville haastoi Tumea! Lopussa Tume sanoit, että “minulla on ressu täynnä ja projekti käynnissä, joten olen johtanut esimerkillä.” Ja tämä pitää hyvin paikkaansa, sillä monella ei ole sama tilanne.  

Podcast oli mielenkiintoinen! 

Kommentoi