Tampere
18 May, Saturday
16° C

Proakatemian esseepankki

KommenttiesseeKirjoittanut: Mari-Anne Kuosa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen kohdannut monia haasteita tiimiyrityksen talouteen liittyvissä asioissa, kuin myös tiimin eteenpäin viemisessä – Mikä olisi oikea tapa taklata nämä haasteet? Mikä olisikaan parempi tapa, kuin hakea tietoa siitä, onko haasteita kenties muutkin kohdanneet, ja miten he ovat ne ratkaisseet. Kirjoitan tämän kommenttiesseen pohjautuen kuuteen esseeseen, joista olen itse kokenut saavani apua ja vinkkejä oman tiimin eteenpäin viemiseksi.

 

Tiimiyrityksen talous

Ensimmäinen essee on Evision tiimistä jo tiimiyrittäjäksi valmistuneiden Iida Koskisen, Marjut Palosen ja Säde Tiirolan essee “Kun p*ska osui tuulettimeen, eikä sitä huomattu… Taloutta for dummies”

Kuuluin ensimmäisenä keväänä taloustiimiin, sillä en tiennyt yrityksen taloudesta oikeastaan yhtään mitään. Halusin lähteä laajentamaan omaa tietotaitoani talouteen liittyen, ja koin sitä myös paljon saavani taloustiimin, kuin myös oman aktiivisuuteni kautta. Empiriassa kuitenkin huomaa, että taloustietämys on taloustiimin ulkopuolisilla melko kehnoa, mikä ei näytä tämänkään esseen perusteella olevan kovin harvinaista. Empirian nykyinen taloustiimi on kuitenkin panostanut paljon mm. taloussolujen kautta lisäämään taloustietämystä koko tiimille. Tämä esseessä nostettiin erittäin hyvin esiin niitä asioita, joita koko tiiminä tulisi miettiä. Esseen luettuani välitin sen myös Empirian taloustiimin vetäjälle. Esseessä tiivistyy monet talouden olennaiset pointit, ja essee on myös hienosti viety suoraksi paketiksi käytäntöön viemiseksi esimerkiksi pajan muodossa. Kirjoitusasu on selkeää ja hyvää. Akateemiseksi esseeksi tämä essee jää mielestäni kuitenkin hieman lyhyeksi. Plussaa kuitenkin lähteiden määrästä.

 

Kun p*ska osui tuulettimeen, eikä sitä huomattu… Taloutta for dummies

Toinen essee on itseasiassa kokonainen esseesarja, johon kuuluu yhteensä 4 esseetä. Esseesarjan on kirjoittanut Wauren tiimistä Jonna Leiniö, jossa hän käsittelee yrityksen talouden alkeita. Esseissä käydään läpi niin sisäistä kuin ulkoistakin laskentatoimea sekä arvonlisäveroa. Tämä esseesarja on yksi parhaimmista ja opettavaisimmista esseistä, mitä olen esseepankista lukenut. Kuten yllä jo mainitsin, en juurikaan tiennyt yrityksen taloudesta hypätessäni Empirian taloustiimiin. Pääsin kuitenkin yrityksen talouteen kiinni todella helposti näiden esseiden kautta, ja opin todella paljon uutta. Inspiroiduin myös itse tekemään esseesarjan tämän esseesarjan myötä.

Yrityksen talouden alkeet 1/4

Yrityksen talouden alkeet 2/4

Yrityksen talouden alkeet 3/4

Yrityksen talouden alkeet 4/4

Yhteinen visio

Empiria on viime ajat keskittynyt miettimään yhteistä visiota. Yhteisen vision löytäminen ei tapahdu yhdessä yössä, ja alussa päädyimmekin paljon pohtimaan mitä visio itse asiassa edes tarkoittaa, puhumattakaan tiimin yhteisestä visiosta. Tässä apuna on toiminut itselle yhteisien vision hahmottamista Aleksi Kolunsarkan kirjoittama essee “Systeemien mestariksi – Kohti parempaa elämää I osa 3: Jaettu unelma tulevaisuuden voimavarana”. Essee havainnollisti hyvin sen, mistä yhteisessä visiossa on oikeastaan kysymys, ja miten se rakennetaan. Erityisen hyväksi vertaukseksi koin hologrammivertauksen, jossa havainnollistettiin sitä, miten yksilöiden henkilökohtaiset visiot heijastelee tiimin yhteistä visiota. Otin tämän myös käytäntöön pohjaksi Empirian yhteisen vision luomisessa. Essee on helppolukuista ja selkeää. Sain paljon uutta ajateltavaa esseestä ja erityisesti juuri käytäntöön vietävää.

Systeemien mestariksi – Kohti parempaa elämää | Osa 3 : Jaettu unelma tulevaisuuden voimavarana

Kiitos vielä näistä opettavaisista ja herättelevistä esseistä esseiden kirjoittajille. Näistä on ollut suuri apu!

Kommentoi