Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kohti yrityksen kasvuaKirjoittanut: Kasper Sinkkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityskulttuuri käytännössä
Sanna Kulmala
PETRA ROSVALL
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Olen huomannut etenkin muutaman vuoden aikana, että itseäni kiinnostaa paljon erilaiset yritysten luvut, sekä niiden kasvukehitykset. Minusta on mielenkiintoista seurata eri yritysten vuosittaisia lukuja, sekä sitä, kuinka ja millä tavoin jokin yritys on saavuttanut kasvua. Yrityksen kasvulla voidaan tarkoittaa montaakin eri asiaa, mutta tässä esseessä keskityn perinteisiin tapoihin. Käyn läpi yrityksen ulkoista, sekä sisäistä kasvua, sekä erilaisia keinoja yrityksen kasvun saavuttamiseen. 

 

Keinot kasvuun 

Kasvuyritysten johtamiseen keskittynyt yrittäjä Sami Kettusen mukaan yrityksen kasvun tärkein tekijä on yrityksen johdon sitoutuminen kasvuun (Kettunen, 2015). Niin kuin Proakatemiallakin paljon puhutaan arvoista, visioista ja tavoitteista, taas nämä asiat korostuvat myös ammattilaisen kirjoituksessa. Yhteiset visiot ja tavoitteet ovat kyllä erittäin tärkeitä, kun lähdetään kasvattamaan ja hakemaan kasvua yritykselle. Silloin jokaisella yrityksen omistajalla/ -johtoryhmällä täytyy olla samanlaiset ajatukset yrityksen tulevaisuudesta. Itsekin olen jo lyhyellä ajalla huomannut Proakatemialla, kuinka paljon sillä on merkitystä, jos osa porukasta haluaa esimerkiksi kasvattaa liiketoimintaa ja toiset ei olekaan valmiita tekemään peliliikkeitä. Ilman muuta kaikkia täytyy kuunnella, mutta myöskin jossakin vaiheessa tulee tilanne eteen, jossa ei välttämättä ole muuta vaihtoehtoa, kun kasvattaa toimintaa esimerkiksi kasvavan kilpailun takia. Sopiva ajankohta kasvulla kannattaa pohtia tarkkaan, sillä väärin toteutettuna tai väärään aikaan, saattaa kasvusta koitua merkittäviä tappioita (Sortter).  

 

Kettunen listaa muutkin neljä vinkkiä, joita hän suosittelee yrityksen kasvua tavoitteleville. Yhteisen sitoutumisen lisäksi hän kertoo, kuinka tuotteistaminen on tärkeä osa yrityksen kasvua ajatellen. (Kettunen, 2015.) Tuotteistamisella esimerkiksi palvelun kohdalla tarkoittaa, että palvelu on helposti ymmärrettävä, uskottava, sekä muista erottuva. Tuotteistamisen ansiosta esimerkiksi palvelulle pystytään laatimaan hinnoittelumalli, joka pätee aina samalla periaatteella. (Suomi.fi, N.d.) Omasta kokemuksestani voin kertoa, että esimerkiksi PT:n kohdalla olemme saaneet tuotteistettua mielestäni melko hyvin rännien tyhjennys –palvelun hinnoittelun. Se on helposti ymmärrettävissä asiakkaalle, kun hän käy nettisivuillamme. Hinta määräytyy kerroskorkeuden mukaan, joten se selkeyttää ja helpottaa asiakasta ostopäätöstään tehdessä. Hyvällä tuotteistamisella on oman kokemukseni perusteella helpompi tehdä myyntiä, sillä asiakas ei ole halukas maksamaan hintaa, joka perustuu tuntimäärään, ainakaan kiinteistön ylläpitopalveluiden kohdalla. 

 

Kolmas vinkki on raivoisa myynti (Kettunen, 2015). Kettunen muistuttaa, kuinka uusasiakashankinta on monessa yrityksessä keskeisessä roolissa, kun halutaan kasvaa. Myynnin kasvattaminen liittyy mielestäni moneen kohtaan, kun puhutaan yrityksen kasvattamisesta. Esimerkkinä, jos yritys skaalaa toimintaa useampiin kaupunkeihin tai maihin, niin siellä on edessä sama myyntirumba, joka edellisissä paikoissa. Myynnin tulisikin olla jatkuvaa ja säännöllistä, ettei käy tilannetta, jossa ei ole tarpeeksi asiakkaita. Etenkin, jos puhutaan skaalaamisesta toisiin kaupunkeihin, niin myynti ja uusasiakashankinta on tärkein asia näillä alueilla. 

 

Neljäs Kettusen vinkki koskeekin juuri skaalautumista. Kettusen mukaan täytyy keskittyä siihen, että tuotanto, sekä prosessit ovat riittävän hyvällä mallilla skaalautumiseen. Skaalautumisen jälkeenkin tärkeintä on, että resurssit riittävät laadun ylläpitämiseen ja asiakaslupausten pitämiseen. (Kettunen, 2015.) Skaalautuminen vaatii monesti lisäresursseja firmaan. Monessa tapauksessa se tarkoittaa henkilöstön lisäämistä. Kun henkilöstöä palkataan lisää, niin yrityksen kulttuuri ja toimintatavat ovat uusille työntekijöille tuntemattomat. Vaikka yrityksessä olisi jo entuudestaan tuttu porukka, joka tietää mitä tehdä ja toimia, niin uudet eivät kuitenkaan tiedä. Monesti vanhoja toimintatapoja huomataan alkamaan tarkistelemaan uudelleen, kun uusia ihmisiä astuu firmaan. Henkilöstön lisäämiseen täytyy myös valmistautua, sillä työkulttuuri ja ihmissuhteet muuttuvat. (Kulmala, S., Rosvall, P. 2022, 77.) Kun porukkaa on enemmän ja yhteistyö onkin vaikeampaa verrattuna alkuperäiseen, saattaa työkuormaa ja ylimääräistä selvittelyä tulla tältä saralta. Tärkeää onkin, että myös työntekijät pääsevät osallistumaan erilaiseen toimintatapojen, sekä raamien muodostamiseen, jotta vältytään isoimmilta ongelmilta henkilöstön välillä ja toiminnalla. 

 

Viidentenä Kettunen kertoo asiakastyytyväisyyden merkityksestä. Kun asiakkaista tehdään uskollisia ja voitetaan ne omalle, eikä kilpailijan puolelle, on mahdollista kasvaa. Kettusen mukaan kertakauppa ei tuo kasvua, vaan johtaa tilanteeseen, jossa perusliikevaihto täytyy myydä vuosi toisensa jälkeen uudestaan. (Kettunen, 2015). Juuri tällä viikolla juttelimme PT porukan kanssa meidän asiakaspolustamme. Tulimme siihen tulokseen, että meidän isoimpia vahvuuksiamme on asiakkuuksien hoitaminen. Se, kuinka tehdään asiakkuus jatkuvaksi erilaisilla lisäarvoa tuottavilla, pienillä asioilla on mielestämme iso merkitys asiakastyytyväisyyteen ja siihen, että asiakas on uskollinen meille vuosi vuodelta. Tähän täytyykin mielestäni keskittyä, sillä niin kuin Kettunen sanoi, että, jos asiakkaita ei saa sitoutettua, niin perusliikevaihto täytyy tehdä joka vuosi uudestaan, jolloin kasvua ei tapahdu. Tärkeää on pitää huolta jo olemassa olevista asiakkaista ja pitää huoli, että heille riittää esimerkiksi PT:n tilanteessa vapaita aikoja rännien tyhjennykselle.  

 

Ulkoinen & sisäinen kasvu 

Niin kuin esseen alkupuolella kirjoitin, kasvua on monenlaista ja sitä voidaan tehdä monella eri tavalla. On olemassa yrityksen sisäistä kasvua, että ulkoista kasvua. Sisäinen kasvu tarkoittaa orgaanista kasvua, joka tapahtuu yrityksen omien resurssien puitteissa. (Länsiluoto, A. 2007.) Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia palveluita, laajentumista tai jotain muuta, joka lisää myyntiä ja kasvattaa liiketoimintaa. Sisäisessä kasvussa investoidaan uusiin työntekijöihin ja laitteisiin. Sisäisen kasvun yrityksissä siis sijoitetaan saatu voitto takaisin yritykseen ja laajennetaan ja parannetaan prosesseja sitä kautta. Yrityksen sisäinen kasvu on niin sanottua luonnollista kasvua, johon kuluu kylläkin enemmän aikaa, kun ulkoisen kasvun valinneilla. Sisäisessä kasvussa erityisen hyvää on se, että se on turvallisempaa ja riskittömämpää, kuin ulkoisessa kasvussa, sillä investoinnit ovat lähtökohtaisesti pienempiä, kuin ulkoisessa kasvussa. 

 

Ulkoinen kasvu tarkoittaa taas sitä, että yritys kasvaa esimerkiksi fuusioitumisella tai yritysostoilla (Länsiluoto, A. 2007). Ulkoista kasvua voidaan käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa toimialan kysyntä ei riitä halutun kasvun aikaansaamiseksi. Tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että ostetaan kilpailijoita pois alalta, jotta itselle tulisi enemmän kysyntää. Ulkoisessa kasvussa on suuremmat riskit, kun vertaa sisäiseen kasvuun, sillä fuusioissa ja yritysostoissa on kyse monesti huomattavasti isommista kertainvestoinneista, kuin sisäisen kasvun investoinneissa. Toisaalta ulkoisen kasvun avulla voidaan saavuttaa merkittävästi nopeampaa kasvua, kuin sisäisellä kasvulla. Myös yksi ulkoisen kasvun strategia pk-yrityksillä on, että yrittäjä perustaa uusia yrityksiä sen sijaan, että kasvattaisi jo olemassa olevaa yritystä (Länsiluoto, A. 2007). Ulkoisen kasvun riskejä on myös se, että kun yritys saa ulkoista pääomaa sijoittajilta ja heitä on kokoaika enemmän ja enemmän, jolloin heidän intressit, sekä odotukset vaihtelevat. Tämä voi johtaa tilanteisiin, jotka voivat olla yritykselle jopa vahingollisia. 

 

 

Pohdinta 

Yrityksen kasvattamiselle ei näköjään ole yhtä ja ainutta tapaa. Se, että tapahtuuko yrityksen kasvu ulkoisesti vai sisäisesti täytyy arvioida ja laskea tarkkaan auki, jotta pystyy tekemään päätöksiä, kumpi vaihtoehdoista on kannattavampi, kun viivalle laitetaan esimerkiksi tuotto, aika ja riskit. On ollut hauska huomata itsekin, miten esimerkiksi PT:n kanssa samalla toimialalla olevat yritykset hakevat kasvua. Yksi kasvuhaluinen yritys ja yrittäjä yritti jo kerran ostaa meitä pois pelikentältä, jolloin hänen yrityksensä olisi hallinnut aika lailla markkinoita ainakin Pirkanmaan alueella. Me olemme PT:ssä panostaneet hieman hallitumpaan, sisäiseen kasvuun. Viime vuosi, joka oli meidän ensimmäinen, niin investoitiin lähes kaikki voitto takaisin yritykseen. Investoimme muun muassa tehokkaampiin laitteisiin, autoon, sekä myyntitempaukseen, jolla saimme noin puolet kalenteristamme myytyä.  

 

Tällä hetkellä olemmekin miettineet paljon erilaisia kasvumahdollisuuksia, joista ehkä todennäköisin olisi palveluiden laajentaminen. Nyt se ei kuitenkaan ole vielä resurssien myötä mahdollista, mutta toivottavasti tulevaisuudessa. Toinen kasvumahdollisuus, joka toivottavasti tulee lähivuosina tapahtumaan, on toiselle paikkakunnalle laajentuminen. Kun kasvua haluaa saavuttaa, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja laskea, sekä miettiä tarkkaan, mikä on kannattavinta missäkin tilanteessa. Väärin tehdyt nopeat kasvut saattavat joskus mennä mönkään, jos ei osata tarkastella tarpeeksi ajoissa esimerkiksi heikentynyttä maksuvalmiutta tai omavaraisuuden osia (Länsiluoto, A. 2007). On osattava pitää toiminta kannattavana, kovasta kasvusta huolimatta ja seurata sitä tasaisesti, jotta osataan reagoida tarvittaviin muutoksiin tarpeeksi ajoissa ja onnistua yrityksen kasvattamisessa. 

 

 

 Lähteet:

 

Kulmala, S., Rosvall, P. 2022. Yrityskulttuuri käytännössä. Helsinki. Alma Talent Oy.  

 

Länsiluoto, A. 2007. Yrityksen kasvu haastaa taloushallinnon ja tilitoimiston. Artikkeli. Viitattu 3.5.2023. 

https://tilisanomat.fi/yleiset/yrityksen-kasvu-haastaa-taloushallinnon-ja-tilitoimiston 

 

Kettunen, S. 2015. Viisi keinoa kasvattaa yritystä. Blogiteksti. Viitattu 4.5.2023. 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/viisi-keinoa-kasvattaa-yritysta/57cb7b59-b445-59c9-97a2-10dcebad1373 

 

Suomi.fi. N.d. Idean tuotteistaminen. Viitattu 2.5.2023 

https://www.suomi.fi/yritykselle/tuotteiden-ja-palveluiden-kehittaminen/tuotteistaminen/opas/tuotekehitys/idean-tuotteistaminen 

 

Sortter. 2021. Mitkä ovat yrityksen kasvun edellytykset? Blogiteksti. Viitattu 4.5.2023 

https://sortter.fi/blogi/artikkeli/mitka-ovat-yrityksen-kasvun-edellytykset/ 

Kommentoi