Tampere
19 May, Sunday
10° C

Proakatemian esseepankki

Kohti menestyvää liiketoimintamallia – opinnäytetyöKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kohti menestyvää liiketoimintamallia – opinnäytetyö

 

Opinnäytetyön lähestyessä, olen pyrkinyt valitsemaan kirjat sitä tukevaksi. Työn aiheena on luoda, oikeastaan kokonaan uudenlainen palvelukonsepti. Kun ei ole juurikaan vertailukohtia, yritysideaa pitää tarkastella ja kyseenalaistaa kriittisesti. Kyseisessä kirjassa on selkeästi, jopa hieman ”for dummies” tyylillä avattu miten luoda menestyvä liiketoimintamalli step by step. Tämä essee auttaa minua hahmottamaan menestyvän liiketoimintamallin luomisen lisäksi sen mitä kaikkea pitää ottaa huomioon uutta palvelukonseptia luodessa.

Uudenlaisen ja innovatiivisen palvelukonseptin tarkoituksena on ratkaista ongelma ja samalla tuottaa lisäarvoa. Visuaalisena ja mielikuvituksellisena ihmisenä minulla ei ole ongelmaa muodostaa selkeää kuvaa palvelukonseptin ulkoasusta ja sen tarjoamista palveluista. Oikeastaan siinä kohti, kun konseptille tarvitaan vihreää valoa, huomaa kuinka paljon muutakin uuden konseptin luomiseen kuuluu. Se ei tullut yllätyksenä, mutta haasteelliset asiat jättää tahtomattaankin taka-alalle. No, nämä haasteelliset asiat meille tässä työssä ovat talous, lainopilliset ja rakenteelliset seikat.

Lähtökohtana kaikelle liiketoiminnalle on se, miten tehdään rahaa. Leijonan luolaa katselleena selviää, että on paljon hienoja liikeideoita, mutta loppupeleissä pääosaa näyttelee aina raha. Tietysti tärkeää osaa esittää ongelman ratkaisu ja lisä arvon tuottaminen. Kirjassa on hyvin tiivistetty tämä ajatus ”Consist of four interlocking elements… customer value proposion, profit formula, key recources and key process…”.

Luomassamme palvelukonseptissa mietimme mikä olisi juuri meille sopiva ansaintamalli. Tätä kysyi myös toimeksiantajamme heti ensi tapaamisellamme. Se on tärkeä kysymys ja voi määrittää liiketoimintaa pitkänkin aikaa. Esimerkiksi Airbnb ei rakennuttanut valtavaa hotellia vaan loi alustan, jossa ”hotelleiksi” muodostuivat jo olemassa olevat asunnot. Tätä ajatusta ja ideaa aiomme tuoda omaan palvelukonseptiimme. Mahdollisimman riskitöntä ja yksinkertaista. Vaikka ansaintamallin saisi hiottua kuinka hyväksi, kiinteitä kustannuksia ei monesti voi kokonaan poistaa. Seuraavana opinnäytetyön eteneminen jatkuu tuloslaskelman tekemisellä. Tässä ajatukset ja hahmotelmat tulevat tosiksi ja selviää, onko ideastamme tuottavaksi liiketoiminnaksi.

Jos palataan vielä jokaisen liikeidean alkulähteille, taustalla on aina jokin syy. Itse lähdimme liikkeelle ajatuksella mitä Tampereella ei ole, mille olisi kysyntää. Jos liikeidea ei ole kytenyt pidempään ja liikeideaa ikään kuin keksimällä keksitään, voi tästä muodostua ongelma. Tarkoitan siis, että voidaankin vahingossa luoda ongelma, johon luodaan ratkaisu, eikä luoda ratkaisua jo olemassa olevaan ongelmaan. Tätä mekin pitkään punnitsimme ja päätimme selvittää asian kyselyjen avulla. Tähän asti prosessissamme ei ole juuri ollut pahempia takapakkeja, mutta jäämme mielenkiinnolla niitä odottelemaan!

 

Kommentoi