Tampere
20 Jun, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Kirje uusille tiimiyrittäjilleKirjoittanut: Kari-Mikko Karjalainen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Viisi toimintahäiriötä tiimissä
Onnistu tiimityössä - Tiimin jäsenen kirja
Patrick Lencioni
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Rakkaat uudet tiimiyrittäjät. Muutoksen tuulet puhaltavat, raikkaat sellaiset. Tuotte joka vuosi uusia energianlähteitä ympäristöömme ja yllätätte meitä yhä uudelleen aina enemmän ja enemmän. Tiimiyrittäjyyden alkavalla taipaleella on monia uusia asioita, joista saa otettua reilusti oppia tulevaisuutta varten. Halusimme antaa teille muutamia käytännön vinkkejä, joiden avulla matkaanne on helpompi aloittaa – jos teillä on siis vuoden vanhoihin tiimiyrittäjiin uskominen. Seuraavaksi käymme asioita lävitse, jotka koimme olevan meille merkityksellisiä tiimiyrittäjyyden alkutaipaleella. Kerromme ja annamme aluksi käytännön vinkkejä tiimin rakentamiseen, joidenka jälkeen esitämme Lencionin mallin viidestä tiimin toimintahäiriöstä. 

 

Ei ole ”oikeaa” polkua, on vain oma. Kokeneempien sanoihin ei ole kuitenkaan aina uskominen. Turhaan sitä ei toitoteta, että itse saatte päättää oman suuntanne ja polkunne. Menestyäkseen tulisikin aina luoda jotain uutta. Pelkästään kopioimalla jo olemassa olevaa ei voi ikinä olla edelläkävijä. Huonoja vinkkejä täällä jaetaan ihan siinä missä hyviäkin. Tärkeintä on tunnistaa, mitkä asiat voisivat toimia teidän tiiminne kanssa. Sekin selviää vain kokeilemalla erilaisia tapoja sekä malleja. Mitään ei ole myöskään ole pakko saada heti aikaiseksi. On ok ottaa rauhassa ja tarkastella asioita. Roomaa ei rakennettu päivässä.  

 

Sopikaa yhteiset pelisäännöt, joissa on otettu huumori mukaan 

Yhteiset pelisäännöt auttavat teitä tulkitsemaan sitä, mitä sitoutuminen tarkoittaa teidän tiimissänne ja minkälaista minimipanosta keneltäkin voidaan olettaa. On hyvä ottaa huumoria mukaan pelisääntöihin, sillä ne luovat rennon tunnelman sääntöjenne noudattamiseen ja tuovat esiin teidän tiiminne persoonallisuuksia. Kannattaa miettiä, miten tiukat ja tarkat raamit halautte tehdä tiimillenne. 

 

Kysykää vanhoilta tiimeiltä yhteisösääntöpohjia, joita voitte muokata oman näköisiksi 

Yhteisösäännöillä tarkoitetaan virallisia osuuskunnan sääntöjä. Nämä säännöt menevät PRH:lle tarkastettavaksi ja niissä tulee ilmi kaikki juridiset säännöt. Esimerkiksi uuden jäsenien hakemisprosessit, hallituksen vastuut ja tilikauden ja osuuskunnan kokouksien säännökset löytyvät yhteisösäännöistä. Suosittelemme kyselemään vanhempien tiimien yhteisösääntöjen pohjia, jotta niitä ei tarvitse kirjoittaa täysin alusta asti uudelleen. Tämän jälkeen voitte muovata niitä oman näköisiksi niillä perusteilla, miten te haluatte juridisesti toimia. 

 

Olkaa huolellisia yrityksen perustamispapereiden kanssa ja antakaa sellaisille mahdollisuus oppia ja tehdä, keillä ei ole ennalta tietoa näistä 

Suosittelemme vahvasti ottamaan kaikki mukaan yrityksen perustamisprosessiin kaikin tavoin. Näin oppi jakaantuu parhaiten, sillä kaikki pääsevät konkreettisesti oppimaan, miten yritys perustetaan. Jos teidän tiimissänne on henkilöitä, jotka ovat jo aikaisemmin perustanut yrityksen, on heitä syytä kuunnella. Yrityksen perustamista ei kuitenkaan kannata sysätä pelkästään heidän niskaansa. Oleellinen asia on se, että teette kaikki päätökset ja paperit yhdessä tiiminä, jotta jokainen voi myös sitoutua niihin jatkossa. Meille Samoalla oli suuri hyöty siitä, että jokainen pääsi mukaan osallistumaan sääntöjen muokkaamiseen ja rekistereihin ilmoittautumiseen. Nyt kaikki tietävät suurin piirtein, miten se tapahtuu ja mihin eri rekistereihin yritys ilmoittautuu ja minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon yritystä perustaessa. 

 

Tukekaa kaikin tavoin ensimmäisen BL:n matkaa 

Ensimmäinen BL on yleisesti ottaen todella uuden asian edessä. Hänen tehtävänään on strategisen ja operatiivisen toiminnan johtaminen aivan uudessa ympäristössä aivan uusien ihmisten edessä. Mitä enemmän pystytte tiiminä tukemaan ensimmäisen business leaderin johtotehtävää, helpottaa se tiimin edistymistä ja samoin innostaa myös johtajaanne. Älkää tuomitko ja arvostelko, virheet opettavat ja voitte oppia niistä tiiminä. Kriittinen saa ja pitää olla, terve kriittisyys on hyvästä ja vie tiimiä kohti oikeita päätöksiä.  kyseleminen, yhteinen tiedon kerääminen, kannustaminen ja tukeminen on parhaita keinoja edetä yhteisesti eteenpäin. Jokaisella tiimin jäsenellä on todella suuri vastuu siinä, miten otatte BL:nne vastaan. Tehkää palvelus BL:lle, niin teette palveluksen myös itsellenne. 

 

Tutustukaa vanhoihin, verkostoitukaa ja kyselkää 

Olkaa rohkeita ja uteliaita suhteessa vanhempiin tiimiyrittäjiin. Jos he eivät tule lähestymään teitä, vetäkää hihasta rohkeasti ja kyselkää kuulumisia. Vanhemmat tiimiyrittäjät ovat nähneet ja kokeneet jo jonkun verran elämää täällä ja parhaiten ”hiljaista tietoa” saatte keskustelemalla muiden kanssa ja sitä riittää. Vaikka se ei alkuun tuntuisi siltä, vanhemmat haluavat kyllä auttaa täällä aina. Proakatemian kaltainen oppiva organisaatio kehittyy nopeammin suhteessa siinä, miten sen jäsenet ovat valmiita jakamaan ja pyytämään tietoa toisiltaan. Meidän kokemuksestamme voimme sanoa, että olemme saaneet aivan järkyttävän määrän tietoa, oppia, projekteja ja ystävyyssuhteita olemalla rohkeita ja esittäytymällä muille ensimmäisenä vuotenamme. Tiiminne päärooleissa (bl, tl, talouspäle, hr esim.) olevien on myös hyvä rohkeasti kysellä vanhemmilta samassa roolissa olevilta vinkkejä ja jakaa ajatuksia. He yleensä ovat tähän mennessä jäsennelleet ajatuksiaan ensimmäisestä keväästä ja osaavat antaa kullan arvoisia vinkkejä. 

 

 Kuunnelkaa toisianne, eritoten oppimissopimuksissa 

“Itse voin myöntää, että tämä oli kaikista haastavin osuus ensimmäisen kevääni aikana. Halusin aina ajaa omia asioita enkä ollut niin valmis olemaan väärässä tai eri mieltä, ainakaan mitä tähän päivään vertaa. Kuunnelkaa toisianne aidosti. Monesti ne parhaimmat ideat ja selkeimmät ajatukset tulevat juuri niiltä ihmisiltä, ketkä ei ole aina heti ensimmäisenä äänessä. Oppimissopimuksiin on myös syytä panostaa kuuntelun osalta, sillä niiden avulla pääsette ymmärtämään paremmin toisianne ja sitä, mitä varten jokainen kokee olevansa täällä ja mitä haluaa oppia. Näin myös tiimin yhteistä suuntaa on paljon helpompi määrittää”. (Kolunsarka. 2021.) 

 

Tiimityössä ja projekteissa on mahdollista hyödyntää niin sanottua palapeliorganisaatio mallia. Se perustuu ajatukseen jokaisen ihmisten yksilöllisen osaamisen, mielenkiinnon kohteiden ja kokemushistorian tehokkaammasta hyödyntämisestä. (Salminen 2013, 26–27.) Kun tietää ja tuntee omat tiimiläiset ja heidän mielenkiinnon kohteensa on helpompi rakentaa ns. toimiva palapeli esimerkiksi projektin ympärille. Tässä palapelissä jokainen pääsee tasapuolisesti haastamaan itseään mielenkiintoisten asioiden parissa ja tuomaan omia vahvuuksiaan projektille.  

 

 Ideat ovat parhaita jaettuna 

Luottamus ei ole turhaan Proakatemian arvojen syvin perusta. Täällä luotetaan ihmisiin valmiiksi, eikä sellaista tarvitse erikseen “kerryttää”. Monesti syntyy ajatus siitä, että mikäli sanoo jonkun idean ääneen, se saatetaan tyrmätä tai varastaa. Kuitenkin jakamalla ideoita ne tulevat esille niin, että ihmiset auttavat näkemään uusia mahdollisuuksia siinä ja voit myös löytää ihmiset ympärillesi jalostamaan ideaa. Ihmiset täällä haluavat innovoida uusia mahdollisuuksia ja auttaa ideoinnissa, sillä kaikkien menestys on kaikkien etu. Puhdas auttamisen ilo on sellainen asia, joka ei lähde Proakatemialta kulumallakaan. Ilman toisen menestymistä ei ole omaa menestymistä. 

 

Moka on lahja, ei pidä pelätä epäonnistua 

Jos ei koita, ei epäonnistu, eikä voita. Tärkeintä on lähteä kokeilemaan. Kömmähdyksiä tulee aivan varmasti, mutta ne ovat ne kaikista parhaiten ja eniten opettavat asiat. Emme tietenkään tarkoita sitä, etteikö asioita tule suunnitella järjestelmällisesti ja tarkastella eri kulmista. Liikaa ei silti tule pelätä epäonnistumisia, sillä moka on oikeasti lahja. Voimme sanoa, että ensimmäisen vuoden aikana on tullut mokattua erittäin monta kertaa. Jokaisesta mokastamme olemme yhä enemmän kiitollisia siitä, että olemme antaneet mahdollisuuden sellaiselle tapahtua. Se opettaa ja antaa mahdollisuuden kehitykselle. Eikä elämä ja yrittäminen olisi muutenkaan kivaa, jos kaikki aina onnistuisi. Ihmiset kaipaavat haasteita. Täällä niitä saa juuri niin paljon, kun on valmis vastaanottamaan. 

 

Kokeilkaa rohkeasti ja lähestykää erilaisia ympäristöjä 

Proakatemialla on erittäin hieno mahdollisuus kokeilla erilaisia projekteja, oppeja ja työympäristöjä. Se vaatii avoimuutta uusia mahdollisuuksia kohtaan. On kuitenkin tärkeää tiiminä huomata, ettei tiimityö suinkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat tehdään yhdessä, vaan tiimityökin perustuu paljolti tiimien jäsenten itsenäiseen työskentelyyn (Salminen 2013, 24–25). Suosittelemme vahvasti kokeilemaan työskentelyä kaikkien tiimiläisten kanssa jossain kohtaa, sillä se paras työympäristö voi löytyä juuri sieltä, missä sitä ei koskaan edes voinut kuvitella olevan. On lukuisia tarinoita, joissa kaksi jopa eniten toisiaan alun perin vähiten mielenkiintoa toisiinsa nähden herättävät ihmiset ovat lopulta uskaltaneet olla avoimia työskentelemään yhdessä. Täten he ovat löytäneet toisistaan lyömättömän duon, jonka teki mahdolliseksi vain näiden ihmisten avoimuus. Tärkeintä on uskaltaa kokeilla erilaisia projekteja eri porukoissa, sillä niistä jää aina jotain käteen. Täällä on erityinen mahdollisuus oppia toimimaan erilaisissa systeemeissä ja oppia rakentamaan toimivia systeemejä. 

 

Viisi toimintahäiriötä tiimissä 

Patrick Lencioni on äärimmäisen tunnettu kirjastaan The Five Dysfunctions of a Team, jossa hän käy läpi yrityksien ja tiimien toimintamalleja. Kirjassaan hän keskittyy valtaosin yrityksen johtamiseen ja miten tiimeistä luodaan huipputiimejä. Seuraava kolmiomalli Lencionin kirjasta auttaa teitä rakentamaan tiimejänne heti alussa oikeaan suuntaan ja tunnistamaan tiimienne kompleksisuutta.

 

Luottamus 

Kaikki lähtee luottamuksesta. Mikään tiimi ei toimi ilman luottamusta ja mikäli luottamus puuttuu, ei mallin neljällä muulla kohdalla tee yhtään mitään; tai tiimi ei pysty edes onnistumaan niissä. Mitä luottamus sitten on? Lencionin mukaan luottamus on sitä, että yksilö uskaltaa olla haavoittuvainen muiden edessä niin, että muut eivät käytä heikkouttasi sinua vastaan. Heikkouden näyttäminen on myös suuri rohkeuden osoitus. Jotta tiimissä voi näyttää heikkoutta, tarvitsee sen luoda jäsenilleen riittävä psykologinen turvallisuus, joka onnistuu ainoastaan ryhmäytymisellä ja toisiin tutustumalla. 

  

Konfliktit 

Usein ajattelemme, että konfliktit ovat vain huono asia, joita tulisi välttää mahdollisimman paljon. Vaikka konfliktit eivät hetkellisesti tunnu kovinkaan hyviltä, niin ne ovat välttämättömiä tiimille. Pitäisi oikeastaan ajatella niin, että tiimi ilman konflikteja on huono tiimi. Tällainen tiimi ei koskaan kehity eikä mene eteenpäin. Konfliktit ovat osoitus siitä, että tiimissä luotetaan. Ilman luottamusta ei ole myöskään konflikteja, koska ei uskalleta ottaa kantaa asioihin. Konfliktien vahvuus tulee siinä, että se rikkoo vallitsevan tilan ja antaa mahdollisuuden muutokselle. 

  

Sitoutuminen 

Pienemmistä konflikteista päästään sitoutumiseen, jolla tarkoitetaan huomattavasti suurempaa uskoa tiimiin jäseniin ja – toimintaan. Varmasti meistä jokainen on esim. palaverin jälkeen mennyt kolmannelle osapuolelle avautumaan, kuinka palaverissa nousseet asiat ja ideat ovat olleet mielestäsi vähintäänkin huonoja ja miten et voi käsittää kuinka jotkut tiimisi jäsenet voivat ajatella näin. Jos luottamus tiimin sisällä on eheä, niin varmasti pystyy palaverin aikana kertomaan oman kantansa asiaan pelkäämättä sivuutetuksi tulemista. Varsinkin Suomessa tuntuu olevan sellainen kulttuuri, jossa erimielisyys koetaan vain tiimiä polkevana elementtinä. Todellisuudessa asia ei ole näin. Pitäisi enemmänkin ajatella asia niin, että olemalla erimieltä, välität. Tuskin kukaan meistä jaksaisi ottaa kantaa asioihin, jotka eivät alkujaankaan kiinnosta meitä. 

  

Vastuu 

Itseltä on helppo pyytä ja vaatia, mutta kun täytyy pyytää ja vaatia muilta, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Kun joku tulee sinulle sanomaan, että pitäisi kiristää työtahtia, niin olemme taipuvaisia tässäkin asiassa ottamaan välittömästi nokkiimme tai jos ei heti, niin viimeistään seuraavalla tauolla tai työpäivän jälkeen. Vaikka tiimin sääntöihin olisi kirjattuna, että palautetta on annettava ja toisia pitää aktivoida, niin tapa, jolla annamme toisillemme palautetta, on suurempi kysymys. Tiimillä on hyvä olla tavoitteita, mutta tavoitteisiin pääsemiseksi voi hyödyntää monia erilaisia toimintamalleja. Tiimi rakentuu yksilöistä ja yksilöt ovat erilaisia. Joku meistä kaipaa suorasanaista palautetta, joku taas paljon hienovaraisempaa. Muiden aktivoinnissa on kyse siitä, kuinka hyvin tunnet tiimisi jäsenet ihmisinä. 

  

Tulos 

Kun kaikki neljä aikaisempaa kohtaa täyttyvät tiimissä, niin päädytään maksimaaliseen tuloksen tavoitteluun. Tuloksella tarkoitetaan nimenomaan tiimin tulosta, ei henkilökohtaista. Tietenkin on tärkeää olla omia tavoitteita, joista pystyy motivoitumaan, mutta ne eivät saisi ylittää merkityksillään tiimin tulosta. Ratkaisevaa on, että osataan iloita yhteisistä saavutuksista ja myös toisten saavutuksista omiensa lisäksi. 

 

Lopuksi 

Ja kaikista tärkein: pitäkää hauskaa ja ottakaa kaikki ilo irti! Kolme vuotta menee erittäin nopeasti, joten mailaa on turha puristaa liian kovaa. 

 

Muutama lausahdus tsempiksi teille: 

 

 ”Jos ei koita ei voita” (Janakka) 

 

“You miss 100% of the shots you don’t take” – Wayne Gretzky (Kolunsarka) 

 

Ei nimelle selässä, vaan logolle rinnassa” – Kari-Mikko Karjalainen 

 

 

Akateemisen esseen kirjoittajat: Kari-Mikko Karjalainen, Aleksi Kolunsarka ja Rasmus Janakka 

 

 

Lähteet: 

 

Salminen, J. 2013. Onnistu tiimityössä. 1.painos. Helsinki: Multiprint Oy 

Lencioni, P. 2002. The Five Dysfunctions of a Team.  

 Kolunsarka. A, tiimiyrittäjä. TAMK Proakatemia, Tampere. Haastattelu 14.12.2021, haastattelijana Rasmus Janakka ja Kari-Mikko Karjalainen.  

Kommentoi