Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Kirjaessee: Idiootit ympärilläniKirjoittanut: Emma Siippainen

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Thomas Eriksonin teos Idiootit ympärilläni auttaa ymmärtämään paremmin itseään ja muita ympärillä olevia ihmisiä. Kirjassa kuvataan hyvin esimerkein ihmistyyppien erovaisuuksia niin hyvässä kuin kehitettävässäkin mielessä. Neljää eri ihmistyyppiä tarkastellaan sekä heidän omasta näkökulmastaan, että muiden ihmistyyppien näkökulmasta, joka antaa laajan näkemyksen kustakin käyttäytymismallista.

Olemme varmasti kaikki joutuneet tilanteeseen, jossa elekielen avulla viestitään toiselle, että ei ole hajuakaan, miten kolmas henkilö luulee asian toimivan niin kuin sanoo ja miksi hän ajattelee juuri niin. Tällaisessa tilanteessa helpottaisi, jos saisi selville toisen ajatukset yhtä selkeästi, kuin hän itse ne näkee. Emme kuitenkaan pääse kenenkään muun ajatusmaailmaan, mutta voimme opetella ymmärtämään heitä ja heidän ajatuksiaan. Kirjan ihmistyypit eroavat paljon toisistaan ja heidän väliset suhteet voivat olla sujuvasti toimivia tai hyvin haasteellisia.

 

Punainen käyttäytymismalli

Punaiset kokevat, että heidän ympärillään on paljon idiootteja. Luultavasti enemmän kuin muiden ympärillä. He pitävät etäisyyttä muihin, kättelevät voimakkain ottein. Puhuessaan he nojaavat mielellään eteenpäin ja katsovat suoraan silmiin. Heidän elehtimisensä on omistavaa sekä itsevarmaa. Muut kokevat, että punaiset saattavat olla riidanhaluisia ja ihmissuhteista piittaamattomia. Keskustellessaan heidät saatetaan kokea jopa aggressiivisina. Punaiset eivät jaksa turhia selostuksia, vaan haluavat mennä suoraan asiaan, koska heidän mielestään aika on rahaa. Punaisilla on suuri kontrollin tarve ja he haluavat hoitaa asiat omalla tavallaan. Vahva kilpailuhenki on ominaista punaisille tyypeille. He ovat tunnettuja todellisesta rehellisyydestään ja määrätietoisuudestaan.

 

Vihreä käyttäytymismalli

Vihreät ovat mukavia, ystävällisiä, huolehtivaisia ja erinomaisia kuuntelijoita. He ovat kiinnostuneita aina enemmän muiden asioista, kuin omistaan. Muiden kanssa vihreät ovat rentoja ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen. Keskustellessa he tulevat lähelle muita ja katsovat ystävällisesti silmiin. Elekieleltään vihreät toimivat maltillisesti.

He eivät mielellään ilmaise mielipidettään arkaluontoisista asioista, jos eivät ole ihan varmoja. Vihreät pelkäävät konflikteja ja jos saavat valita, valitsevat mieluummin varmuutta kuin epävarmuutta. He eivät ole muutoksenhaluisia. Jos vihreä lupaa tekevänsä jotain, niin siitä voi olla varma, että homma tulee hoidetuksi. He toimivat suunnitelmallisesti ja ovat luotettavia.

 

Keltainen käyttäytymismalli

Keltaiset ovat rentoja, viihdyttäviä ja vitsikkäitä. He ovatkin usein juhlissa keskipisteenä. Keltaiset katsovat ystävällisesti silmiin, käyttävät suurta ja ilmaisuvoimaista elekieltä. He tulevat keskustellessa lähelle ja koskettavat muita ihmisiä mielellään. Muut ihmiset saattavat pitää keltaisia epäjärjestelmällisinä. Sanotaan että he maalavat leveällä pensselillä. Keltaisista huokuu itsevarmuus ja he omaavat hyvät itseilmaisu- ja viestintätaidot. He ovat vakuuttavia ja täten ovat loistavia myyntimiehiä. Ryhmässä he ovat innostavia innostava, huono kuuntelija, jalat eivät ole maassa, näkevät auringonpaistetta siellä missä muut näkevät pilviä

 

Sininen käyttäytymismalli

Siniset haluavat olla aina perillä kaikista asioista. He ovat aina valmistautuneet perusteellisesti tuleviin asioihin. Muilta he haluavat aina lisää tietoa, perusteluja, faktoja materiaalia ja lähteitä käsiteltävään asiaan liittyen. Siniset tarkistavat omat kuin muidenkin tekemiset moneen kertaan. Heille jopa excelinkin kyseenalaistaminen on normaalia. Heidät on luokiteltu perfektionisteiksi ja introverteiksi. Siniset omaavat vähäisen elekielen niin puhuessaan kuin yleisessä olemisessaan. He pitävät muita ihmisiä etäällä itsestään. Kun sininen henkilö avaa suunsa, niin silloin kannattaa kuunnella, koska he puhuvat vähän mutta täyttä asiaa. Siniset eivät kestä virheitä ja niitähän ei heille tule.

Lukiessani kirjaa yritin kehystää itseäni johonkin näistä neljästä ihmistyyppistä kuitenkaan onnistumatta siinä. Löysin jokaisesta tyypistä yksittäisiä piirteitä itsestäni. Kirjassa kerrotaan, että kukaan ei ole täydellisesti yhden tietyn värin ihmistyyppiä, vaan kaikissa on piirteitä joko kahdesta tai useammasta eri tyypistä.

Aluksi luulin kirjan perusteella, että on huono asia, jos omaa sinisen tai punaisen käyttäytymismallin ja on hyvä asia jos on vihreä tai keltainen. Kuitenkin kirjan edetessä myös punaisesta ja sinisestä ihmistyypistä nostettiin esiin heidän vahvuuksiaan ja hyviä puolia ja päinvastoin vihreästä ja keltaisesta ihmistyypistä tuli selville raskaampia piirteitä.

Olen kokenut avartavia ja huvittavia hetkiä keskustellessani kirjasta sellaisen henkilön kanssa, joka on ehtinyt myös lukemaan kirjan. On ollut hulvatonta ottaa lähipiirin ystävä käyttäytymisanalyysin kohteeksi ja kertoa minkälaiset käyttäytymismallit peilaavat hänen toimintaansa ja osuvat naulan kantaan. Pitkin kirjaa oli myös hauska bongata lähipiirini ihmisiä. Useat esimerkit osuivat juuri tiettyjen henkilöiden tai omaan toimintaani.

Olen joutunut tai oikeastaan saanut antaa ihmisille palautetta monissa eri tilanteissa. Aina palautetta antaessani olen joutunut miettimään minkälainen ihminen on ottamassa palautettani vastaan kyseisellä hetkellä. En ole aikaisemmin miettinyt asiaa eri ihmistyyppien kannalta, vaan lähinnä yksilön kannalta. Niinhän sen tulisikin olla, että ihmisiä pidetään yksilöinä, eikä luokitella tiettyyn malliin. Nyt kuitenkin kirjan luettuani pystyn vielä paremmin antamaan palautetta niin, että se menee varmasti perille, mutta ei kuitenkaan loukkaa tai anna yliampuvaa käsitystä toiselle. Kirja antoi minulle paljon eväitä parantaa toimin erityyppisten ihmisten kanssa. Tulevassa työssäni, kuin myös tämänhetkisissä ihmissuhteissani voin hyödyntää vuorovaikutustaitoja, joita kirjassa tuli ilmi.

Tiimeistämme voimme varmasti löytää jokaista näistä neljästä ihmistyypistä. Vaikka jokaisen toiminta ja käyttäytymismallit ovat variaatioita neljästä eri värisestä palikasta, kaikkien tulisi opetella hillitsemään sisäiset äänet ja opetella toimimaan tiimissä tilanteen mukaisesti. Tämän huomioon ottaminen kasvattaa ja kehittää meitä loistaviksi tiimityöskentelijöiksi ja mikä tärkeintä, muut huomioon ottaviksi ja tyypeiksi.

 

Kommentoi