Tampere
20 May, Monday
9° C

Proakatemian esseepankki

KipuKirjoittanut: Sanna Hampinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Kipu

Tekijät: Johanna Kinnunen & Sanna Hampinen

 

Lähteet

Haanpää, M. 2007. Neuropaattisen kivun hoito-opas. Duodecim. Käypä hoito. Julkaistu 18.6.2007. Luettu 3.5.2022. https://www.kaypahoito.fi/nix00086

Haanpää, M., Kalso, E. & Vainio, A. (toim.) 2009. Kipu. 3. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Karppi, S., Mansikkamäki, T. & Talvitie, U. 2006. Fysioterapia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Kauranen, K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: SanomaPro Oy.

Käypä hoito -suositus. 2017. Kipu. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015. Viitattu 3.5.2022. https://www.kaypahoito.fi/hoi50103?tab=suositus#K1

Luomajoki, H. (toim.) 2020. Ammattilaisen kipukirja. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Luomajoki, H. 2018. Kipumallit ja kipumekanismit. Manuaali 1/2018, 4–9.

Sand, O., Sjaastad, O., Haug, E., Bjålie. & Toverud, K. 2011. Ihminen. Fysiolo-gia ja anatomia. Helsinki: WSOYpro OY.

Suomen Kipu ry. 2013. Kroonisen kivun ensitieto-opas.

Aihetunnisteet:

3. vuoden fysioterapeuttiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Kommentoi