Tampere
26 May, Sunday
18° C

Proakatemian esseepankki

Kevään tavoitteetKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johtajuus: kirkas suunta ja ihmisten voima
Matti Alahuhta
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Omat kevään tavoitteet

Johdanto

Lähdin pohtimaan omia tavoitteitani sen mukaan, mikä on minun roolini osuuskunnassa ja miten se vaikuttaa arkeen. Tulin valituksi business leaderin tehtävään eli tiiminjohtajaksi. Johannan jälkeen astuminen näihin saappaisiin ei varmastikaan ole helppoa, mutta koen että meidän tiimimme tavoite tukee omaa johtamistyyliäni ja osaamistani. Tiimin jäsenet valitsivat minut myös tarpeeseen, joten tätä ei saa unohtaa omassa arjessaan. Toimin myös osuuskunnassamme kirjanpitäjänä, joten tässä esseessä käsittelen näiden kahden roolin tavoitteita ja niitä, miten voin kehittyä omassa toiminnassani. Kirjassa (Johtajuus, 2015, 30) mainitaan esimerkiksi, että johtajan on välttämätöntä pitää koko ajan aktiivinen ote toimintaan. Se ei tosin tarkoita aktiivista johtamista vaan aktiivista toimintaa yleisesti. Käytän myös esseessäni palautetta, jonka sain, kun toimin talouspäällikkönä. Yksi suurimmista tiimin kevään tavoitteista on lisätä liiketoiminta älykkyyttä eli painottaa enemmän asioita businekseen ja sen kehittämiseen.

Mitä on sitten aktiivinen johtaminen

”Yritys ei ole koskaan valmis. Jos yritysjohtaja kuvittelee, että hänen johtamansa yritys on valmis, hän on kuin puutarhuri, joka lopettaa puutarhanhoidon.” (Alahuhta, 2015, 31) Tämä on yksi asia, johon pyrin keskittymään tulevana keväänä. En aio johtaa toimintaa ehkä niin rohkeasti kuin Alahuhta kehottaa, mutta pyrin delegoimaan ja valvomaan että asioita tapahtuu. Johtajan tekeminen onkin usein käskyjen antamista 10 % ja toiminnan valvomista 90 %. Koitan enemmänkin johtaa siten, että ihmiset johtavat toisiaan henkilökohtaisemmin, eikä niinkään yleisten käskyjen perusteella.

Tulen valitsemaan itselleni joryn eli tässä tapauksessa dream teamini sen mukaan, mitä heikkouksia minulla on. Näen omina kehityskohteina sen, että ymmärtäisin jokaisen ihmisen tavan toimia yksilöinä. Myös sen, että minun tulisi kuunnella alaisiani enemmän ja keskittyä viestimään lyhyesti ja ytimekkäästi. Vahvuutena minulla on yleiskuvan hahmottaminen ja tarpeeksi jämäkkä ote johtamiseen. Suurimmat opit tähän mennessä ovat tulleet jalkapallojoukkueen kapteenin roolista ja armeijassa johtajan roolissa vertaisten kanssa. Tarvitsenkin siis tiimiini hyvän henkilöstö johtajan ja samalla myös toisen business älykkään ihmisen. Koen, että en ole itse kiva johtaja vaan aikaansaava, joten siksi nämä kaverit minulle tueksi. Pohdin tässä myös, että kuinka monta henkilöä dream teamini tarvitsee minun lisäkseni. Onko se 2 vai 3? Onneksi tulevana BL:nä minulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän käytännössä omien tarpeideni mukaan, jotka koen itselleni ja tiimilleni parhaaksi.

Miten lisätä liiketoimintaälykkyyttä

Näen että syksyn tiimiytymispainotteinen johtaminen on ollut enemmän kuin tarpeeksi, se mitä tiimimme tarvitsi nihkeän kevään jälkeen. Johanna toimi mielestäni loistavasti johtamalla omalla esimerkillään ja innostavuudellaan. Se oli se mikä sytytti meissä muissa myös iloa ja naurua ja sai sitä kautta meidät tiimiytymään. Johannan johtamistyyli on myös hieman vapaamuotoisempi kuin mitä johtajalta ehkä olettaa normaalisti. Tämä oli myös yksi syy, joka mahdollisti hänen onnistumisensa roolissaan. Johanna ei ainakaan jättänyt rimaa alas, joten joudun oikeasti paneutumaan tavoitteisiin ja todella miettimään mikä on parasta osuuskunnallemme, sen aion myös tehdä. Antaa tälle toiminnalle 110 % menee se sitten syteen tai saveen.

Pajojen laatu on ollut nousu johdanteessa koko syksyn, joten toivon, että sama laatu pysyy myös meidän mukanamme keväällä. Ainoa muutos, jota me tulemme tähän tekemään on se, että pajojen sisältö muuttuu tiimiytymisestä enemmän oppimispainotteisempaan. Toivon, että käymme pajoissa läpi asioita, jotka kehittävät toimintaamme, kuten taloutta, projekteista saatuja oppeja ja yleisesti liiketoimintaa. Yhtenä suurena maalina voitaisiinkin pitää sitä, että jokainen osuuskunnan jäsen ymmärtää kevään jälkeen yrittäjän perusasiat ja sitä kautta kasvattaa omaa yleissivistystään

Kirjanpitäjän rooli revenassa

Olen toiminut kohta kokonaisen vuoden kirjanpitäjänä Revenassa. Tämä matka on ollut todella opettava ja toivonkin, että pääsen jakamaan itse henkilökohtaisesti näitä oppeja tiimilleni. Koitan myös itse astua taloustiimistä pois ja antaa heille sen valtuuden toimia parhaalla näkemällään tavalla. Jos se vaatii sen, että minut ulkoistetaan toiminnasta / vapautetaan joistakin tehtävistä, näen sen hyvänä kehityksenä. Joskus tulee vain luottaa alaisten mielipiteisiin, koska itse ei välttämättä näe omassa toiminnassaan virheitä. Se että poistuisin kirjanpitäjän tehtävistä kokonaan tuskin tulee olemaan mahdollista, mutta katsotaan mitä dream teamini saa aikaiseksi.

Dream team

Koen, että talouspäällikön pitääkin olla minun oikea käteni, jotta pysyn sieltä suunnilta kärryillä. Vahva ymmärrys taloudesta on se, mihin osittain perustan tyylini johtaa. Koenkin, että tässäkin tilanteessa tulisi tehtävään valita ihminen, jonka viestintä on selkää ja suoraa. Se että asioista puhuminen kierrellään jollakin tavalla ei vie ketään eteenpäin. (Johtajuus, 2015, 79) ”Mieli pysyy nöyränä, kun ymmärtää, että koko ajan on uutta opittavaa.” Tämä on mielestäni hyvä taloustiimin tavoitteeksi. Toiminta ei saa seisahtaa kesken kaiken vaan koko ajan pitää pyrkiä kehittymään ja oppimaan lisää.

Henkilöstöjohtajaksi haluan ihmisen, joka tulee jokaisen osuuskunnan jäsenen kanssa toimeen ja ehkä paikkaa sitten sillä lempeällä johtamisella omaa jämäkkää johtamistyyliäni. Henkilöstö johtajan tavoitteena voisikin esimerkiksi olla se, että jokainen tiimiläinen kehittää omia ihmissuhteitaan muihin osuuskunnan jäseniin. Esseessäni johda ihmissuhteita, älä tiimiä on kerrottu lisää tästä.

Omat tavoitteet ovat kehittää heikkouksiani ja parantaa vahvuuksiani. Koen myös suuren vastuun yhteisön kanssa yhteistyöstä, ja siitä että jokaisen jäsenen hyvinvointi ja osaaminen kasvavat keväällä. Liian kovaa ei saa puristaa, se ei johda mihinkään, mutta eteenpäin pitää mennä.

Terveisin uusiin ja suuriin saappaisiin astuva BL.

 

Lähteet:

Alahuhta M., Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisen voima, 2015, Docendo

Suojanen J., Johda ihmissuhteita, älä tiimiä, Esseepankki

Suojanen J., Palaute kevään talouspäällikön tehtävistä

Kommentoi