Tampere
29 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

KaverijohtaminenKirjoittanut: Teemu Petäjistö - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sport & Business seminaria puuhastellessa on tullut mietittyä johtamista ja sen merkitystä. Millaista johtaminen on mikäli kaikki ympärillä olevat tiimiläiset luottavat toisiinsa- ja siihen, että asiat tulevat hoidetuksi, sekä kaikkien sitoutuminen projektiin on ainakin lähes moitteetonta.

Meillä seminarin projektitiimissä ei selkeästi ole ollut johtajaa, mutta johtaminen ei silti loistanut poissaolollaan. Voiko olla mahdollista, että nyt on palat osunut niin hyvin kohdalleen, ettemme tarvitse johtajaa vaan tiimissämme vallitseva innostus asiaa kohtaan johtaa yksilöitä ja sitä kautta koko kokonaisuutta.

Tarvitsemme oppiaksemme toisia ihmisiä. Tarvitsemme heidän tukeaan, läsnäoloaan ja apuaan sekä sparrausta pyrkiä parempaan. Kaverijohtaminen on sitä, että pystyt saamaan kaverin vaatimaan itseltään aina enemmän, ja hän sinulta. Kun kehitymme yhdessä, kehitymme paremmin. Eikö olisikin paljon mukavampaa saada kehittyä ja tehdä yhdessä kaverin kanssa jonkin yhteisen tarkoituksen vuoksi, kuin että joku pomottaa sinua ja vaatii tehokkaampaa työskentelyä sellaisen vision eteen, mitä et kokonaisuudessaan ymmärrä?

Tehokas organisaatio on sellainen, jonka vision jokainen jäsen ymmärtää ja pystyy jakamaan. Yhteisesti ymmärretty tavoite saa ihmiset toimimaan ja kehittymään. Ja vielä kun hyvä kaveri on vieressä sparraamassa ja kannustamassa, on kehittyminen vielä mukavampaa joka johtaa siihen, että työskentely on tehokasta ja mielekästä.

Kaverijohtamisessa on siis neljä porrasta, jotka täytyy kokea ja toteuttaa organisaation kanssa. Kun jokainen ryhmän jäsen pystyy hallitsemaan nämä neljä porrasta, tulee organisaatiosta oppiva, tehokas ja itseohjautuva tiimi, jonka on helppo toimia yhdessä ja organisoida toimintaansa missä tahansa yhteydessä. Kaverijohtajuudessa olet ihminen ja positiivisuuteen keskittyminen on avain menestykseen. Sinun täytyy olla herkkä johdettaviesi tunnetiloille, sillä ihmiset ovat ihmisiä, eivät koneita. Inspiroi johdettaviasi omalla esimerkilläsi ja saat heidän tukensa. Voisi ajatella, että tärkeimpiä asioita kaverijohtajaksi tulemisessa on oma inspiroiva panos organisaatiota kohtaan. Kun sinut huomataan energisenä ja mielenkiintoisena henkilönä joka haluaa kehittyä ja kannustaa muita kehittymään, voi sinusta tulla tietyllä tavalla idoli jollekin toiselle henkilölle, joka sitten haluaa itsellensä samanlaisia ominaisuuksia, koska toimintasi on niin inspiroivaa ja vaikuttavaa.

Maa

Maa on kaverijohtamisen ensimmäinen porras. Maa liittyy itsensä johtamiseen, joka on kaiken johtamisen perusta. Jotta voisit johtaa itseäsi, sinun täytyy tuntea itsesi. Vaikka tässä on kyse sinusta, saatat tarvita siihen muita ihmisiä, sillä liika itsetutkiskelu ja analysointi voi johtaa erheisiin. Tarvitset muita kyselemään asioita sinusta ja kertomaan heille itsestäsi, sillä se mitä me olemme, määrittyy toisten ihmisten kautta läpi elämämme. Olemme muovautuneet siksi mitä olemme ympäristön ja kulttuurimme vaikutuksesta.

Tuli

Innostus, luottamus, oppiminen ja arvostus. Nämä ovat ne polttopuut jotka saavat tulen leiskumaan. Tuli on positiivinen asia. Kun osaamme arvostaa omaa toimintaamme ja uskallamme kuvitella isoja asioita, on seuraava tehtävä enää muuttaa ne käytännöksi. Käytäntöön viemisessä on säilytettävä nuotion roihu ja kannustettava ja rohkaistava kaveria, jotta nuotioon ei pääse vettä. Mikäli sateen merkkejä näkyy, on aika kaivaa tiimin innostavat poppamiehet esiin sparraamaan sammuvaa nuotiota, jotta se voisi jälleen leimahtaa liekiksi. Kun kaikki polttopuut palavat, ne palavat iloisesti.

Tuuli

Tunne ympäristösi ja luo uutta”. Toiminnalle kannattaa rakentaa strategiat tutkimalla ensin tiimimme ilmapiiriä ja luonnetta. Mikä meitä innostaa? Missä voimme olla hyviä/parhaita? Mistä teemme rahaa? Kun löydämme yhteisen vastauksen näihin kaikkiin kysymyksiin, olemme pikkuhiljaa tekemisen ytimessä ja työmme voi saavuttaa tiimille flow-tilan. Projektiryhmään kannattaa ottaa sellaisia henkilöitä, ketkä pystyvät hyväksymään ajatukset ja kokevat että heillä on jotain annettavaa. Projektiryhmän työ hidastuu, mikäli mukana on mukana kulkevia yksilöitä. Projektiryhmän täytyy siis tietyllä tapaa rakentaa visio omalle toiminnalleen, joka mielellään sopisi tai edistäisi koko tiimin visiota, jotta maksimaalinen hyöty saavutettaisiin.

 Tyhjyys

Kirjan viimeisin ja filosofisin porras kaverijohtamisen käsitteessä. Ehkä tämä tyhjyys on se viimeisin muoto kaverijohtamisessa. Kun osaamme leikkiä keskenämme sovituilla säännöillä ja määrätä ne samat säännöt muille meidän kanssa toimiville, voimme voittaa luonnollisesti. Tyhjyys on itseohjautuvuutta ja yhteisen vision toteuttamista viimeisimmässä muodossaan. Tyhjyys on se tila, kun tunnemme toisemme ihmisenä ja tiedämme, miten olemme parhaita. Mitä osaamme ja mitä emme. Mitä olemme valmiita tekemään ja oppimaan ja millainen kulttuuri meillä on.

 

 

 

Kommentoi