Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Kassavirran merkitys yrityksen päätöksenteossaKirjoittanut: Tuomas Leinonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yritystaloutta esimiehille
Eeva Niskavaara
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tässä esseessä tarkastellaan kassavirran merkitystä yrityksen toiminnassa, keskittyen erityisesti siihen, miten se vaikuttaa päätöksentekoon ja strategiseen suunnitteluun. Lisäksi aihetta konkretisoidaan käytännönläheisen esimerkin kautta ja väännetään konsepti rautalangasta, niin, että se on mahdollisimman helposti ymmärrettävissä.

 

Kassavirran merkitys yrityksen päätöksenteossa

 

Yrityksen kassavirta on liiketoiminnan ja liiketoiminnasta siirrettävien rahavarojen ja muiden rahavarojen nettomäärä. Kassavirralla pystytään arvioimaan tehokkaasti yrityksen taloudellista tilaa. Positiivinen kassavirta mahdollistaa investoinnit ilman ulkopuolisen rahoituksen tarvetta. Negatiivinen kassavirta voi pakottaa yrityksen hakemaan rahoitusta tai lainaa ja näin ollen kasvattaen yrityksen velkataakkaa ja taloudellista riskiä.

 

Kassavirta on nimensä mukaisesti kassan läpi virtaavaa valuuttaa, yrityksen rahaliikennettä. Kassavirtaraportti kertoo yrityksen maksuvalmiuden, eli paljonko sinulla on rahaa käytettävissäsi juuri nyt laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. (Rumpu. 2020)

 

Rumpu kertoo, että yrityksen kassavirta jaetaan tyypillisesti kolmeen osaan: Liiketoiminnan-, Investointien ja Rahoituksen kassavirtaan.

 

Liiketoiminnan kassavirta, eli operatiivinen kassavirta muodostuu myyntisaamisista ja kassatuloista sekä toistuvista menoista, kuten vuokrista, puhelinkuluista, palkoista, jne. Se kertoo paljonko liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. Liiketoiminnan kassavirran tulisi aina olla positiivinen. Kun yrityksellä on enemmän tuloja kuin menoja, on sen toiminta terveellä pohjalla. (Rumpu.

 

Investointien kassavirta kertoo paljonko yrityksen varoja on käytetty investointeihin, kuten kiinteistöihin, laitteistoihin ja arvopapereihin. Investointien kassavirta on yleensä negatiivinen. Investoinneista on yleensä vähemmän tuloja, ellei jotain myydä pois.

 

Rahoituksen kassavirta kertoo yrityksen lainojen määrästä. Jos se on positiivinen, on yritys ottanut lainaa, josta on virrannut rahaa sen tilille. Rahoituksen kassavirta on negatiivinen, kun yritys on maksanut velkojaan pois ja mahdollisesti myös pystynyt maksamaan osinkoja. Negatiivinen rahoituksen kassavirta viittaa siihen, että yrityksen talous on vahvalla pohjalla. (Rumpu. 2020)

 

 

Strategisessa suunnittelussa on elintärkeää tuntea yrityksen kassavirran tila nyt ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Ennakointi on tärkeää, jotta voidaan muodostaa perusteltuja päätöksiä investoinneista, laajentumisesta, henkilöstön palkkaamisesta ja muista kriittisistä toimenpiteistä. Esimerkiksi tuotekehitys on usein miinusmerkkistä investointia, joka tuetaan rahoituksella. Tuotekehitysvaiheen jälkeen uuden tuotteen tulisikin tuottaa riittävästi liiketoiminnan kassavirtaa, jotta kehitysvaiheessa otettu rahoitus voidaan maksaa takaisin.

 

Kassavirran hallinnan parantaminen

 

Kassavirran hallinnan parantamiseen on monia keinoja, yksi esimerkki on myydä varastosta pitkäikäisiä tuotteita alennushinnoilla ja realisoida aikaisempia investointeja nopeasti uudeksi kassavirraksi, joka voidaan investoida paremmin tulevaisuudessa. Jos yrityksen rahoja on kiinni esimerkiksi tuotteissa, jotka eivät liiku, on vaikeampi ylläpitää kassavirtaa ja näin ollen investoinnit sakkaavat, jonka seurauksena liiketoiminnan kassavirta hidastuu. (Niskavaara, 2016)

 

On parempi ottaa pieni myyntitappio ja vapauttaa rahaa yrityksen käyttöön, kuin pantata tuotteita loputtomiin, jotka eivät mene kaupaksi. Pahimmassa tapauksessa varaston sisältö saattaa vanhentua ja niille ei löydy enää mitään ostajia tulevaisuudessa, koska on olemassa parempia ja uudempia tuotteita samaan hintaan.

 

Varaston kapasiteettia voi lisätä myös neuvottelemalla pidempiä maksuaikoja toimittajilleen. Esimerkiksi 30 päivän maksuajan neuvottelemalla 45 päivään voi tilapäisesti lisätä investointien puskuria 15 päivällä ja laajentaa varastoa 50 prosentilla.

 

Esimerkki

 

Markus perustaa limonadikojun ja heti ensimmäiseksi lainaa rahaa omalta tililtään yrityksen tilille 1000 euroa (Rahoituksen kassavirta). Markus investoi rahoista 100 euroa sitruunoihin, kannuihin ja juomamukeihin (Investointien kassavirta). Kun tarvittavat hankinnat on tehty Markus käyttää vielä 100 euroa some-markkinointiin (Investointien kassavirta). Lopuksi Markus myy limonadia asiakkailleen 300 euron edestä (Liiketoiminnan kassavirta).

 

Esimerkin liiketoiminta on vakavaraista, sillä Markus investoi 200 euroa ja tuotti sillä 300 euroa. Nyt hän voi lyhentää itse maksamaansa lainaa 100 eurolla ja jatkaa toimintaa samalla pääomalla.

 

Markuksen toiminta oli maltillista ja kaikkia rahoja ei laitettu heti investointeihin. Markus testasi liiketoimintaa pienellä summalla ja takasi sen, että firman tililtä ei rahat lopu, vaikka yritys epäonnistuisi. Jos hän olisi investoinut 500 euroa limonadi tarvikkeisiin ja loput 500 euroa markkinointiin olisi tilanne voinut olla myös se, että myyntiä, liiketoiminnan kassavirtaa ei olisikaan tullut riittävästi kattamaan kuluja. Pari vastaavaa tempausta ja Markuksen limonadibisnes olisi ollut jäissä.

 

Toki yrittämisessä tulee ottaa riskejä ja näin pienillä summilla epäonnistuminen olisi tuskin kaatanut kenenkään maailmaa. Mutta kun puhutaan isoista yrityksistä missä on tuhansia ihmisiä töissä he eivät voi tehdä holtittomia päätöksiä tai yhtäkkiä investoida yrityksen varallisuutta hankintoihin. Ennen kuin yrityksen rahoja voi sitoa isosti investointeihin on pitänyt todentaa, että on todennäköistä saada rahat takaisin myynnin muodossa.

 

Pohdinta

 

Kassavirran optimointi on kestävän ja vakavaraisen yrittämisen keskiössä. Lainaten Jari Sarasvuota: ”Yrittäminen on konkurssin välttämistä.” (Sarasvuo, 2023). Mitä paremmin ymmärrät yrityksen kassavirran toimintoja ja mitä paremmin rahojen käyttöä käytännössä toteutat, sitä kauemmas asetat yrityksesi konkurssista. Voittoa tavoittelevana yrityksenä toiminnan pohja ei voi perustua pelkästään konkurssin välttelyyn vaan myös voittoa olisi hyvä tehdä, mutta se on lähtökohta. Kun yritys toimii vakavaraisesti ja pystytään esimerkiksi ennustamaan tulonlähteitä seuraavan viiden vuoden ajalta, voidaan tehdä harkittuja investointeja. Jos yrityksen kassavirta kääntyy miinukselle pidemmäksi aikaa, joudutaan yleensä hakemaan kassavirtaa rahoituksen kautta.

 

 

Erikoisaikoina on tullut huomattua, että ne, jotka ovat valmistautuneet siihen mitä eivät tiedä ovat selviytyneet paremmin koronan ja sodan aiheuttamista taloudellisista haasteista. Jos katsoo vain sitä minkä tietää juuri nyt olevan todellista voi tulevaisuus tuoda tullessaan haasteita yrityksen maksuvalmiudelle.

 

Lähteet

Sarasvuo, J. 2023. Bisnesluokka 3.0. Luento. Tagomo Bisnesluokka 3.0. 3.10.2023. Seminaari. Tampere-talo. Tampere

 

Rumpu. A, 2020. Mikä on yrityksen kassavirta. Netvisor. Viitattu 1.2.2024

https://netvisor.fi/blog/mika-on-yrityksen-kassavirta/

 

Niskavaara, E. 2016. Yritystaloutta esimiehille. Helsinki: Alma Talent.

Kommentoi