Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Karisman voimaKirjoittanut: Mui Hong - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

 

Mitä karisma on?

 

Sana karisma tulee kreikan kielestä kharisma. Se tarkoittaa yksittäisen ihmisen kykyä viehättää ihmisiä ja vaikuttaa heihin.

 

Toisin kuin kirjassa väitetään, karisma on synnynnäinen ominaisuus. Jotkut meistä ovat syntyneet karismaattisemmaksi kuin toiset. Toni Hinkka on väittänyt vuosien ajan siitä, ettei karisma ole synnynnäistä, mutta joutui hän lopulta kääntämään takkinsa käytyään monet keskustelut lasten vanhempien kanssa. Karismaa voi näkyä jo vauvaikäisestä lähtien kuten Hinkka myöhemmin totesi.

’’Vauvathan ovat valtavan puoleensavetäviä ja saavat meidät uhraamaan valtavasti heidän hyvinvointinsa eteen. Evoluutio on vauvojen karismalla varmistanut, että huolehdimme jälkeläisistämme. Rakkaus syntyy karismasta. Karisma synnyttää rakkautta’’.

 

Yleisesti karismaattiseksi ihmiseksi luonnehditaan sellaista henkilöä, joka esimerkiksi astuessaan kokoushuoneeseen saa ihmisten päät kääntymään ja leuat loksahtamaan auki. Hänen viehätysvoimansa on kuin magneetti, joka vetää voimakkaasti ihmisiä puoleensa. Tällainen henkilö saa osakseen paljon huomiota ja ihailua. Karisma on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja suurimmaksi osaksi se on katsojan silmissä.

 

Applen perustaja Steve Jobs oli minun mielestäni karismaattinen henkilö. Hänet tunnisti siitä, että hänellä oli usein tummat farkut ja musta poolopaita päällään. Applen tuotteiden lanseeraustilaisuudessa yleisö osoitti häntä kohtaan suurta ihailua ja kunnioitusta. Yleisö pysyi vaiti, kun Jobs kertoi iPhonen mahtipontisuudesta vaikuttavalla myyntipuheellaan. Innovaatio ja Apple olivat Jobsin intohimoja, ja intohimot huokuivat hänestä ulos karismana.

Jobs tunnettiin myös vaikeana johtajana, jonka kanssa ei ollut helppo tulla toimeen. Hän vaati täydellisyyttä niin itseltään kuin myös kaikilta työntekijöiltään. Täydellisyyden tavoittelu sai osan työntekijöistä tekemään parhaansa, kun taas toinen osa mielellään lähti yrityksestä eriävistä näkemyksistä johtuen. Jobsin karisma laski joidenkin ihmisten silmissä, mutta meille Applen faneille hän oli ja aina tulee olemaan kapinallinen maailman luokan johtaja, joka ei pelkästään muuttanut puhelimia, tietokoneita tai musiikkisoittimia vaan hän muutti koko teknologian maailman.

 

Karisma mielletään myös manipuloinnin apuvälineeksi. Manipulointia pidetään negatiivisena tarkoitushakuisena ohjailuna ja toisiin vaikuttamisena, jota käytetään pahoihin tarkoitusperiin. Näin ollen voidaan puhua pimeän voiman karismasta.

 

Palataanpa takaisin Holokautisen aikaan Saksaan. Kaikilla tulee väistämättä ensimmäisenä mieleen natsijohtaja Adolf Hitler. Hän on yksi hyvä esimerkki monista pimeän karisman suurlähettilästä. Hitlerin pitämät puheet olivat hyvin voimakkaita, inspiroivia ja niiden välitön vaikutus näkyi kuulijoissa, jotka yhtä kiihkeästi osoittivat viestin menevän perille valtavilla aplodiaalloilla.

Hitler tiesi tasan tarkkaan, millaisia sanoja käyttää, jotta saisi aikaan mahdollisimman voimakkaan reaktion kuulijoissa. Kun hän puhui sodasta lasten ja naisten suojelemisena, sen vaikutus iskeytyi valonnopeudella ihmisten alitajuntaan. Hitler oli johtaja ja hän osoitti sen kuulijoilleen nostamalla käsiään ylös merkiksi, että te alaiset olette nyt hiljaa, kun minä johtajanne jatkan puhumista.

 

Hitleristä puhuttaessa ei voi olla mainitsematta hänen pakkomielteistä juutalaisvainoaan, joka lopulta koitui miljoonien ihmisten kohtaloksi. Hitler tiettävästi ei kyennyt normaaleihin ihmissuhteisiin, mutta kykeni kaikilla karismaattisuudellaan ohjailemaan ja manipuloimaan omia sotilaitaan hirmutekoihin. Nämä hirmuteot jäivät sitkeästi elämään historiakirjoissa eikä niitä hevillä unohdeta. Kaikista hirmuteoistaan huolimatta häntä ihannoi miljoonat ihmiset ympäri maailmaa.

 

Mikä näitä karismaattisia johtajia yhdistivät? Heitä yhdistivät erinomaiset viestintätaidot ja todellinen intohimo. Molemmat olivat voimakastahtoisia johtajia, joilla oli sanat hallussa ja heillä oli kyky vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin suoranaisesti. Intohimo työtä kohtaan oli myös suuri yhteinen tekijä. Kun he kokivat työnsä tärkeäksi, se näkyi heidän olemuksestaan ja tavastaan viestiä yleisölle. Tiedostettu viestintä ja intohimo tekivät heistä vaikutusvaltaisia.

 

 

Miten minusta voi tulla karismaattinen?

 

Toni Hinkkaa, joka tunnetaan myös johtamisaktivistina, toimitusjohtajana ja bloggarina kertoo karisman koostuvan kahdeksasta osa-alueesta. Hän jakaa osa-alueet karismakiven avulla. Näitä ovat läsnäolo, innoitus, viestintä, olemus, itsetunto, tunneäly, rohkeus ja aitous. Jokainen osa-alue sisältää 3-4 erilaista karismaelementtiä, joita on siis yhteensä kolmekymmentä.

Karisma on opittavissa oleva taito, joten meillä kaikilla on mahdollisuus kehittää itseämme karismaattisemmaksi ja vaikuttavammaksi johtajaksi. Karisman kaikki osa-alueet ovat tärkeitä, mutta jokaista ei tarvitse kehittää. Steve Jobs ja Hitler olivat karismaattisia, mutta siitä huolimatta he eivät täyttäneet kaikkia karismaelementtejä. Nostan tässä esseessäni esiin muutaman, jotka meidän jokaisen yrittäjän olisi hyvä pitää kuosissa.

 

Läsnäolo

 

Läsnäolo on karisman perusta. Kun olet tietoisesti läsnä, tiedostat mitä tapahtuu juuri nyt sekä sisälläsi että ulkopuolellasi. Läsnäolo on viesti toisen ihmisen arvostamisesta, ja läsnäolemattomuus arvostuksen puutteesta.

Myyntineuvotteluissa tietoinen läsnäolo on ehdottoman tärkeää, sillä kaupan synty voi olla pitkälti siitä kiinni, pystytkö muodostamaan yhteys edessä olevaan asiakkaaseen vai et. Senpä takia läsnäolon harjoitukset ovat hyödyllisiä. Elämäni ensimmäinen harjoitus tein seminaarissa. Kaikkien osallistujien piti kääntyä vastakkain vierustoveriinsa puoleen ja katsoa tämän silmiin. Ensin puolen minuutin, minuutin, viiden minuutin ja lopulta kymmenen minuutin ajan. Ajatukset harhailivat, mutta oli silti keskityttävä edessä olevaan ihmiseen ja olla hetkessä läsnä. Alussa ahdisti, 10 minuutin kohdalla oli jo paljon rennompaa ja helpompaa. Tunsin kuin välillemme olisi muodostunut lämmin vuorovaikutteinen yhteys.

 

 Itsetunto ja itsetuntemus

 

Ovatko karismaa omaavat ihmiset parempia? Ainakin oletin niin, että karismaattiset ihmiset olisivat jollain tavalla yli-ihmisiä ja parempia kuin 90% koko väestöstä. Karismaa, joka heidän olemuksestaan huokuu, ei olisi meidän tavallisten ihmisten saavutettavissa. Ajattelin, että juuri nämä ihmiset ovat syntyneet vauraampaan perheeseen, jolloin heillä on parempi mahdollisuus saavuttaa karismaa, joka taas suo heille suurempaa vaikutusvaltaa.

 

Karismaa omaavat ihmiset ovat ihan tavallisia ihmisiä, mutta yksi asia, joka erottaa heidät muista on kotikasvatus. Lapset oppivat vanhemmiltaan monia karismaominaisuuksia sekä hyvässä että pahassa. Tuuliviirimäiset vanhemmat esimerkiksi saavat jälkikasvun helposti hämilleen ja sivuvaikutuksena heikentävät hänen itsetuntoaan. Lapsen rohkeus ja aitous myös karisevat, jos hänen vilkasta käytöstään rajoitetaan kovilla otteilla. Vanhemmat, jotka antavat lapsen olla oma itsensä eivätkä rajoita heidän käytöstään kovilla otteilla sekä kasvattavat hänet hyvällä esimerkillään vaikuttavat myönteisesti lapsen itsetuntoon.

Hyvällä itsetunnolla varustetuista lapsista kasvavat yksilöitä, jotka sietävät helpommin epäonnistumisia ja pettymyksiä, ja tästä syystä pienet horjahdukset eivät vaikuta heidän elämäänsä. He arvostavat itseään sekä muita ihmisiä. Hyvän itsetunnon myötä heillä on myös hyvä itsetuntemus, sillä itsetuntemus on tie karismaan. He tiedostavat omat voimavaransa, he tietävät omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Itsetuntemus on tärkeää siksi, että se heijastuu itseluottamukseen, joka näkyy ulospäin muille ihmisille. Itseluottamusta omaava yrittäjä saa herkemmin uskottavuutta ja sitä kautta asiakkaita, mutta liiallinen itseluottamus voi koitua kohtaloksi, sillä se herkästi antaa vastaanottajalle päinvastaisen vaikutelman.

 

Aitous ja luotettavuus

 

Suomessa valitaan vuosittain karismaattisimpia henkilöitä. Vuoden 2016 palkinnon vastaanotti 90-vuotias ikinuori Aira Samulin. Hän luottaa karismassa aitouteen, sillä aitous on suomalaistenkin mielestä karisman tärkein ominaisuus. Aitouden karismaelementtinä ovat rehellisyys, luonnollisuus ja luotettavuus, jotka yhdessä vetoavat ihmisiin ja täten luovat varauksettoman vuorovaikutuksen kaikissa tilanteissa. ’’Näytelty karisma ei toimi. Sen pitää tulla jostain sydämestä’’. On siis pyrittävä aitoon minään, sillä epäaito minä paljastuu kyllä ja silloin karisman voima on aika olematon.

 

Viestintä ja olemus

 

Karismaattiset ihmiset ovat taitavia viestinnän mestareita. Viestinnän lisäksi he pitävät myös huolta omasta olemuksestaan. Onko sinulla suora ryhti, pukeudutko siististi tai käyttäydytkö tilanteen mukaisesti vaikuttavat suoraan karismaasi ja yrityksesi asiakasmäärään.

 

Yrittäjinä olemme paljon yhteydessä ulkomaailmaan eli asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin tai sidosryhmiin. Mitä selkeämpää ja ytimekkäämpää meidän viestintämme on, sitä paremmassa asemassa olemme, koska jäämme helpommin ihmisten mieleen.

Tarinan valtaa ei saa väheksyä. Tarinoita on kerrottu tuhansien vuosien ajan, ja edelleenkin kerrotaan, koska yksinkertaisesti me rakastamme niitä. Ihmiset eläytyvät tarinoihin ja tarinat vaikuttavat ihmismieleen tehokkaasti. Puheviestinnän sävykkyyden nimessä käytä tarinan valtaa hyväksi.

 

Missä karismaa voi hyödyntää?

 

Kun sinulla on karisma, sinulla on koko maailma käsissäsi. Kaikki on sinusta kiinni, sillä karismalla voit saavuttaa kaiken haluamasi, jos vaan käytät sitä oikein. Voit esimerkiksi saada unelmatyöpaikkasi, jota olet pitkään havitellut, voit saada uusia projekteja yritysvierailujen myötä tai voit jopa saada ravintolassa ilmaisia lounaita ja kahvia. Johtajana saat uskottavuutta ja vaikutusvaltaa. Vaikutusvallan avulla voit ohjata alaisiasi parempiin tuloksiin, josta yrityksesi hedelmällisyys voi olla kotoisin.

 

 

Huom! Kuvan käytöstä pyydetty lupa Hinkan Tonilta.

Kommentoi