Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Kaikki näkyvyys on hyvästä – vai onko sittenkään?Kirjoittanut: Antti Peltoniemi - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Olipa kyseessä kansainvälinen suuryritys taikka tuiki tavallinen Pentti Perusjätkä toteuttamassa lapsuudenunelmaansa polkupyörävuokraamon perustamisesta, menestyksekkään liiketoiminnan ensimmäinen askel on myynnin luominen. 

Mikä onkaan siis ensimmäinen askel kohti hyllyjen myymistä tyhjäksi? Tietenkin palvelusi saaminen ihmisten tietoisuuteen. Eihän kukaan voi ostaa jotain, mitä ei edes tiedä olevan olemassa. Tästä looginen johtopäätös onkin, että palvelusi on tavoitettava mahdollisimman laaja yleisö. Vai onko sittenkään?

Perinteinen markkinoinnin ajattelumalli korostaa näkyvyyden tärkeyttä – mitä enemmän brändi näkyy ja leviää, sitä parempi. Kysymys kuitenkin kuuluu; onko kaikki näkyvyys todella hyödyllistä? Tässä esseessä tarkastelen näkyvyyden merkitystä yrityksille ja pohdin, voiko liiallinen näkyvyys jopa haitata yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. 

 

Brändin merkitys

On vuosi 2024 ja kaikki yritykset kilpailevat näkyvyydestä. Monet alat ovat muodostuneet niin kilpailluiksi, että menestyäkseen yrityksen on luotava todella vahva brändi. Asiakkaan halutessa vuokrata pyörä on elintärkeää, että Pentti Perusjätkän Pyörävuokraamo, tuttavallisemmin PPP, on ensimmäinen paikka asiakkaan mielessä. Menestyäkseen Pentin on siis erotuttava alueen kymmenestä muusta kilpailevasta pyörävuokraamosta. 

Kirjassa ‘Digimarkkinointi: Luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän’ (Lahtinen, Pulkka, Karjaluoto & Mero 2022) korostetaan kilpailijoista erottumisen merkitystä. Kirjan mukaan erottuminen tarkoittaa kilpailuedun luomista muilla keinoilla kuin alhaisemman hinnan tarjoamisella. Tämä on oleellista, sillä erottautuminen luo potentiaaliselle asiakkaalle syyn ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä (Lahtinen ym. 2022, 98.) 

Ilman konkreettista syytä ostaa palvelu tietyltä yritykseltä, asiakas päätyy mitä todennäköisimmin valitsemaan puhtaasti hinnan perusteella. Näin ollen pienikin hintaero voi olla ratkaiseva tekijä ostopäätöksessä. Toisaalta, jos yrityksen brändi luo asiakkaalle positiivisen mielikuvan ja antaa vaikutelman esimerkiksi paremmasta laadusta, on asiakkaan helpompi kallistua ”no euro sinne tai tänne” ajatteluun. Olen huomannut tämän myös omassa aiemmassa työssäni puhelinmyyjänä. Moni ihminen ei ollut valmis vaihtamaan puhelinoperaattorista toiseen, vaikka olisivat voineet säästää merkittäviä summia vuosittain. Tämä johtui usein siitä, että heillä oli niin positiivinen kuva omasta palveluntarjoajastaan, tai vaihtoehtoisesti niin negatiivinen kuva kilpailijasta, että se teki säästöstä huolimatta vaihtamisen epähoukuttelevaksi.

 

Onnistunut brändäys

Se “antaa sinulle siivet”. Tiedät varmaan mistä brändistä ja tuotteesta on kyse. Kun brändäys on onnistunut, on sen mahdollista jättää yksilöihin lähtemätön vaikutus, jonka pohjalta yksittäinen ihminen tekee ostopäätöksiä ruokakaupassa ja yritykset mahdollisia isoja päätöksiä tarjouksia kilpailuttaessaan. Pieleen menneellä brändäyksellä vaikutus voi taas olla täysin päinvastainen. Tämän johdosta asia on äärimmäisen tärkeä ymmärtää ja siihen on pakko panostaa pärjätäkseen kilpailussa muille. Mutta mitä brändäys todellisuudessa on?

Yrittäjät verkkosivuston artikkelissa ’Brändin rakentaminen’ (Yrittäjät n.d.) sanotaan brändin olevan mielikuva, jonka tarkoituksena on tehdä yrityksestäsi tunnistettava. Samassa artikkelissa sanotaan myös, että “Brändi ei tarkoita vain logoa ja slogania vaan yrityksen tarkoitusta, tarinaa ja tapaa kohdata asiakkaita. Brändi on mielikuva, joka muilla on yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi – esimerkiksi niiden laadusta.” (Yrittäjät n.d.). Tämä on mielestäni aivan totta.

Useimmiten brändi mielletään automaattisesti pelkästään logoksi. Todellisuudessa se on paljon muutakin. Logo toimii vain visuaalisena symbolina, jolla merkitään yrityksen tarjoamat tuotteet sekä palvelut tarkoituksena maksimoida tunnistettavuuden lisääminen ja toimia ikään kuin ulkoisena tunnisteena yritykselle.

 

Näkyvyys maksaa, panosta laatuun

Näkyvyyden lisääminen voi olla erinomainen tapa rakentaa ja vahvistaa yrityksen brändiä. Kun yritys näkyy mediassa, somessa tai mainoksissa, se voi lisätä tietoisuutta brändistä ja houkutella uusia asiakkaita. Näkyvyyden hankintaan onkin keinoja yhtä paljon kuin sen kaipailijoita. Mikä niistä on tehokkain?

Näkyvyyden saaminen on mahdollista kenelle tahansa. Erityisen helppoa siitä tekee, jos omistaa ylimääräistä rahaa poltettavaksi. Helppo tapa on ostaa kalliita mainoksia perinteisiin medioihin tai yhä suositummiksi käyviin sosiaalisen median alustoihin. Facebook tai Google-mainoksia saat nykyään ostettua itsellesi muutamalla hiiren klikkauksella. Sen sijaan halutessasi näkyvyyttä käyttämättä suuria summia rahaa, sekin onnistuu, mutta on todella työlästä. Hyvänä esimerkkinä toimii sosiaalisen median alusta TikTok, joka tarjoaa mahdollisuuden saada paljon silmäpareja toiminnallesi maksamatta penniäkään. Kuitenkin kuten saatat arvata, jos jokin on ilmaista, on se myös todella suosittua. TikTok alustana on todella kilpailtu ja siellä menestyvien julkaisujen luominen vaatii runsaasti taitoa. Tällainen näkyvyyden hankinta siis vuorostaan vaatii paljon panostusta työtuntien merkeissä.

Yksinkertaisesti sanottuna, ei ole olemassa yhtä tehokkainta markkinointitapaa. Kaikki riippuu yrityksen omista tavoitteista ja tilanteesta. Oleellisinta kuitenkin mielestäni on resurssien käytön optimointi. Lähtiessäsi tekemään markkinointia on syytä ajatella mitä hyötyjä eri markkinointitapoihin sisältyy, ja mitkä niistä ovat oleellisia oman yrityksesi kannalta. Esimerkiksi maksimaalisen näkyvyyden tavoittelu kaikilla sosiaalisen median alustoilla ei välttämättä ole hyödyllistä, erityisesti jos yrityksesi asiakaskunta koostuu vanhemmista ihmisistä, joita et todennäköisesti tavoita Instagram-mainoksilla. Sen sijaan suora vuorovaikutus asiakkaiden kanssa esimerkiksi tapahtumissa tai ostoskeskuksissa voi olla tehokkaampi tapa saavuttaa haluttu näkyvyys ja houkutella uusia asiakkaita.

Näkyvyys maksaa aina jotakin – joko rahaa tai työtunteja. Halutessasi maksimoida markkinointisi kannattavuuden, panosta laatuun määrän sijasta. Näin saat eniten irti käyttämistäsi resursseista.

 

Miten varmistaa näkyvyyden laatu?

Saadaksesi kaikki irti markkinoinnin kautta hankkimastasi näkyvyydestä on tärkeää varmistaa näkyvyyden laatu. Ensimmäinen askel näkyvyyden laadun varmistukseen on unohtaa perinteinen ”kaikki näkyvyys on hyvää näkyvyyttä”-ajattelumalli. Kaikki näkyvyys ei todellakaan ole hyvää näkyvyyttä. Käytän esimerkkinä tänä aamuna itselleni käynyttä tapausta. Yrittäessäni katsoa YouTube-videota itseäni kiinnostavasta aiheesta aamupalaa syödessäni, pompahtaa näytölleni puoli minuuttia kestävä mainos. Tämä ärsyttää hieman jo valmiiksi, mutta vielä ärsyttävämpää siitä tekee se, että mainos on minulle täysin irrelevantti. Mitä minä teen tiedolla siitä, että Porilaisessa K-Citymarketissa on lasten vaipat alennuksessa? En yhtään mitään. Tämä mainos ei hyödyttänyt minua, eikä varsinkaan siitä maksanutta yritystä millään tavalla. Mainos maksoi yritykselle rahaa ja vahingoitti omaa kuvaani kyseisestä putiikista. 

Yrityksen halutessa välttää tällainen ”ei haluttu” näkyvyys, tärkein työkalu heidän pakissaan on kohderyhmän rajaus. Mainitsemassani mainoksessa itsessäänhän ei ollut mitään vikaa. Jos mainos olisi kohdistettu Porin alueelle ja ehkä itseäni hieman vanhempaan ikäryhmään, olisi se varmasti saavuttanut tavoitteensa. Yrityksen kannalta on siis tärkeää tiedostaa heidän oma asiakaskuntansa sekä kohderyhmänsä ja kohdentaa mainontansa sellaisiin väyliin, joka tavoittaa tämän kohderyhmän. Kohderyhmän rajauksen avulla yritys voi keskittyä niihin ihmisiin, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita heidän palveluistaan. Näin yritys kykenee optimoimaan markkinointinsa ja saavuttamaan parempia tuloksia pienemmillä resursseilla.

Nykypäivänä markkinoinnin laatua ajatellessa myös eettiset kysymykset nousevat pintaan. Ne ovat monesti entistä tärkeämpiä nykyaikaisessa markkinoinnissa. Kuluttajat ja yritykset arvostavat yhä enemmän vastuullista toimintaa ja odottavat brändeiltä eettisesti kestäviä markkinointikäytäntöjä. Esimerkiksi, aggressiivinen suoramainonta tai yksityisyyden loukkaukset voivat aiheuttaa negatiivisia reaktioita ja vahingoittaa brändin mainetta pitkällä aikavälillä. On siis tärkeää pitää myös markkinoinnin miellyttävyys asiakkaan näkökulmasta mielessä sitä tehdessä.

 

Lopuksi

Onnistuneella markkinoinnilla voidaan luoda merkittävää kilpailuetua yritykselle. Vahvistamalla yrityksen brändin asemaa ja luomalla ihmisille positiivinen mielikuva siitä, kyetään saavuttamaan erinomaisia tuloksia.

Mielessä on kuitenkin pidettävä, että kaikki näkyvyys ei ole automaattisesti hyvää näkyvyyttä. On tärkeää tarkastella näkyvyyttä laadun ja relevanssin näkökulmasta sekä varmistaa, että se on linjassa brändin arvojen ja tavoitteiden kanssa. Jos näkyvyys ei ole relevanttia ja laadukasta, ei yritys siitä myöskään juurikaan hyödy. Pahimmillaan siitä voi olla jopa haittaa. Myös näkyvyyden saavuttamisen kustannustehokkuus on oleellista ottaa huomioon, varsinkin näinä aikoina, kun monella yrityksellä menee muutenkin taloudellisesti heikosti.

Ihannetilanteessa yritys tiedostaa oman kohderyhmänsä, kohdistaa markkinointinsa tähän tiettyyn kohderyhmään ja tekee sen vielä minimaalisin kustannuksin. Tässä reseptissä onnistuminen ei ole helppoa, mutta siinä onnistuessa, se luo todella hyvät lähtökohdat yrityksen menestykselle.

 

Lähteet

Lahtinen, N. Pulkka, K. Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi: luo strategia, vie se käytäntöön, myy enemmän. E-kirja. Helsinki: Alma Talent.

Yrittäjät. n.d. Brändin rakentaminen. Verkkosivu. Viitattu 20.4.2024 https://www.yrittajat.fi/tietopankki/markkinointi-ja-myynti/brandi-ja markkinointi/brandin-rakentaminen/.

Kommentoi