Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Joukkueurheilu taustan vaikutus tiimipelaajanaKirjoittanut: Otto Nilsson - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Joukkueurheilu taustan vaikutus tiimipelaajana

Olen harrastanut koko nuoren ikäni joukkueurheilua ja muutenkin ollut mukana harrastuksissa, joissa olen jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Koen, että tämä on edistänyt minua tiimipelaajana todella paljon. Olen huomannut akatemian aikana, kuinka erilaisia tiimitaitoja eri ihmisillä on. Olen huomannut, että monen ihmisen taustat ja varsinkin harrastustaustat vaikuttavat paljon heidän toimintaansa tiimissä. Ihmisillä, joilla on yksilölaji taustaa, on selkeästi hyvin eri vahvuudet ja heikkoudet, kun taas niillä ihmisillä, joilla on joukkuelaji taustaa. Tässä esseessä pureudun omiin ajatuksiini ja kokemuksiini tästä asiasta. Haastattelin tätä esseetä varten tiimiläistäni Veeti Suontamaa, jolla on pitkä yksilöurheilu ura takana, jotta saan myös ajatuksia hänen näkökulmastaan. En väitä, että väitteeni koskee jokaista ihmistä.

Mitä taitoja joukkueurheilu tausta antaa?

 

joukkueurheilu taustani on antanut minulle todella hyviä ja olennaisia taitoja tiimityöskentelyä varten. Olen tottunut tekemään isossa tiimissä/ryhmässä töitä ja jakamaan vastuita sekä tehtäviä. Olen myös oppinut hyvät kommunikaatio taidot tiimin sisällä ja mielestäni olen tämän takia hyvä antamaan palautetta sekä hyvässä, että pahassa. Joukkueurheilutaustani on myös opettanut minut siihen, että työskennellessä muiden kanssa voi pitää hauskaa ilman, että työn tulos kärsii sen takia. tähän pätee hyvin sanonta ”tehdään tosissaan, mutta ei totisesti”. Koen, että Hurmoksessa on muutenkin hyvä ja rento työympäristö.

Olen myös harrastuksien kautta oppinut hyvää konfliktitilanteiden hallintaa. Osaan olla kiihtymättä liikaa, mutta myös antamaan omat näkemykseni ja väitteeni konflikti tilanteissa. Joukkueessa toimimisen takia olen oppinut, että aina ei saa omaa tahtoaan läpi ja olen oppinut elämään sen kanssa. Nämä kommunikaatiotaidot ovat usein hyödyllisiä, varsinkin suuressa tiimissä, jossa on monia eri näkemyksiä asioista.

Yksi suuri piirre minkä olen saanut joukkueurheilusta, on kilpailuhenki. Olen hyvin kilpailuhenkinen ja mielestäni se on terve ja hyvä piirre tiimin sisällä. Kilpailuhengellä en tarkoita sitä, että aina pitää olla oikeassa tai suorittaa paremmin, kun kaikki muut. Tarkoitan sitä, että muiden onnistumiset ja hyvät suoritukset ruokkivat halua myös itse olla parempi. Mielestäni hurmoksessa on yleisesti hyvä ja terve kilpailuhenki havaittavissa. Saamme paljon tsemppiä ja motivaatiota toistemme onnistumisista ja se ruokkii myös jokaista suoriutumaan itse paremmin.

 

Miten eri lajitaustat näkyvät Hurmoksessa?

 

Hurmoksessa on eri lajitaustoja moneen lähtöön. Olen huomannut, että jäsenet, joilla on enemmän yksilölaji taustaa omaavat vahvan työmoraalin ja he ovat todella itsetietoisia omasta toiminnastaan. Näillä ihmisillä kehityskohdat löytyvät usein tiimityöskentely tilanteissa ja esimerkiksi dialogissa tai palautteenantamis tilanteissa. Joukkueurheilijoilla taas on toisinpäin. Yleensä dialogi ja palautteen antaminen toimii hyvin, mutta yksin työskentelyssä olisi kehitettävää. Näen itseni menevän viimeisimpään kategoriaan. Veeti vastasi, että hän on huomannut hieman saman ilmiön itsessään. Hän on hyvin itsetietoinen ja nauttii asioiden tekemisestä yksin. Veeti sanoi myös nauttivansa tiimin kanssa tekemisesti, mutta että on samaa mieltä minun kanssani vahvuuksien ja parannuskohteiden kanssa.

Mielestäni on hyvä asia, että meillä on Hurmoksessa iso tiimi, jossa on monia erilaisia ihmisiä. Tiimissämme oppii väkisin työskentelemään hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja se on mielestäni tärkeä taito osata työelämää varten. Olemme yleisesti hyvin vahva ja äänekäs tiimi, joten dialogin ja palautteenannon kanssa työskentelemme jatkuvasti.

Mitä taitoja vaatii olla hyvä tiimipelaaja?

 

Hyvä tiimipelaaja on helposti lähestyttävä ja empaattinen, mutta osaa olla myös kriittinen ja antaa rakentavaa palautetta tarvittaessa. Hyvä tiimipelaaja haastaa itseään ja samalla muita suoriutumaan entistä paremmin. Yksi tärkeä taito on osata laittaa itseään likoon, välillä myös itselleen epämukaviin tilanteisiin, jotta voi oppia ja kasvaa. Hyvä tiimipelaaja osaa olla reilu ja antaa palautetta asiallisesti, oli se sitten positiivista tai rakentavaa palautetta. Tiimissä pitää osata ottaa kaikki huomioon. Isossa tiimissä ei voi koskaan olla yhtä läheinen ystävä kaikkien kanssa, tästä huolimatta pitää silti osata kohdella kaikkia tasavertaisesti työtilanteissa. Omalla vapaa-ajalla voi sitten päättä, että kenen kanssa haluaa töiden ulkopuolella viettää aikaa.

Pohdinta

 

Esseetä tehdessäni haastattelin omaa tiimiläistäni, joka on entinen yksilöurheilija ja koin saavani häneltä hyvin uusia näkökulmia, joita en ollut ennen itse tullut ajatelleeksi. Pyrin samalla reflektoimaan omaan tämän hetkiseen työskentelyyni ja sain mielestäni hyviä näkökulmia ja parannuskohteita ajateltua. Koen, että olen hyvä tiimipelaaja ja työskentelen hyvin ryhmässä, tästä olen yleisesti saanut myös ihan hyvää palautetta. Minun tulisi kuitenkin parantaa omaa yksilö työskentelyäni ja pyrkiä olemaan aikaansaavampi ilman tiimin luomaa tukiverkostoa. Oli hienoa saada ystävän näkemyksiä esseetä varten, koska minulla ja Veetillä on hyvin vastakohtaiset taustat ja saimme molemmat hyvin uusia näkökulmia toisiltamme. Ryhmän dynamiikan kannalta on hyvä, että Hurmoksessa on monia erilaisia tiimipelaajia ja rooleja.

 

 

 

 

Lähteet

Omat kokemukset

Veeti Suontaman haastattelu

Opblog_ADM, 2019, Hyvän tiimipelaajan tunnusmerkit, Blog.oppia, verkkosivu, viitattu 1.3.2024

https://blog.oppia.fi/2019/08/15/hyvan-tiimipelaajan-tunnusmerkit/

Kommentoi