Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

Johtamista asenteellaKirjoittanut: Aliisa Räsänen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Asenteen kehittyminen

Asenne muodostuu jo varhaislapsuudessa ja kehittyy läpi elämämme. Varhaislapsuudessa ympäristö ja geenit vaikuttavat asenteemme kehittymiseen. Lapsuudessamme emme voi vaikuttaa asioihin aivan täysipainoisesti, vaan joudumme ikään kuin väistämättä ottamaan hyvin paljon vastaan muilta ja reagoimaan tilanteisiin toisilta opituin keinoin. Kuitenkin kun kasvamme ja itsenäistymme, otamme itse suuremman vastuun valinnoistamme ja näin pystymme vaikuttamaan aktiivisesti asenteeseemme. Myös ystävillä ja koulu/työyhteisöjen asenteilla on merkittävä rooli asenteemme kehitykseen. Joko niin, että omaksumme sieltä suhtautumistapoja itsellemme tai päinvastoin emme ainakaan tahdo olla samankaltaisia kuin yhteisössä on totuttu.

Hyvä asenne on voimavara johon nojata, kun asiat ei mene niin kuin on suunniteltu. Asenne auttaa sinua siis kohtaamaan myös yllättäviä muutoksia ja suhtautumaan elämään ylipäätään optimistisesti. Omat henkilökohtaiset lähtökohtamme ja kasvuympäristömme vaikuttavat suuresti asenteidemme syntyyn ja myöhemmin siihen, kuinka suhtaudumme esimerkiksi onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Mihin olemme itsessämme tyytyväisiä ja osaammeko iloita onnistumisista vai koemmeko riittämättömyyden tunnetta tekemisissämme.

”Asenne on reaktio käsillä olevaan, menneeseen tai tulevaan asiaan. Toisaalta se on myös      aktiivinen vastine suhteessa johonkin. Emme mielellämme tee passiivista päätöstä, vaan      tietoisuutemme ja kypsyytemme kasvaessa olemme oman asenteemme aktiivisia valitsijoita.” – Marjo Huhtala

Asenne on monisyinen asia, joskus saatamme toimia omaa asennettamme vastaan ryhmänpaineessa tai sovinnon eleenä. Hyvän asenteen omaaminen on hyväksi koko työyhteisölle, se ruokkii muitakin ympärillä olevia ihmisiä ajattelemaan ja suhtautumaan asioihin myönteisemmin. Asenne voi toimia puolestasi tai sinua vastaan. Asenne voi auttaa selviämään elämässä hankalista olosuhteista ja vaikeista tilanteista, sen avulla voit voittaa pelot ja kääntää epäonnistumiset onnistumisiksi. Poikkeuksellinen asenne erottuu aina joukosta –  niin hyvässä kuin pahassa. On aina oma valinta, miten suhtaudut asioihin tai ihmisiin, ulkoisista pakotteista riippumatta. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään oman asenteen olemusta, sekä millainen asenneilmasto työpaikoilla vallitsee?

Työpaikka ilmoituksissa haetaan usein hyvän asenteen omaavia tyyppejä. Mikä sitten on hyvä asenne?

Hyvän asenteen tunnuspiirteitä ovat positiivisuus, korkean laadun tavoittelu ja ylläpito, uteliaisuus, itsensä jatkuva kehitys, ratkaisukeskeisyys, nöyryys, rehellisyys, avoimuus, rohkeus sekä kokonaisuuden hahmottamiskyky. Melko kattava listaus hienoja piirteitä ja taitoja, kukapa ei haluaisi nuo ominaisuudet omaavaa henkilöä alaisekseen/työkaverikseen. Vaikka voisi ajatella, että asenne on mikä on ja sellaisena se myös pysyy, mutta ei asenne on tärkeä työelämätaito, jonka voi myös opetella.  Emme ole asenteidemme vankeja – onneksi.

Asenteen muutos vaati toki paljon työtä ja sitoutumista, mutta se ei ole mahdotonta. Asenne voidaan jakaa kolmeen komponenttiin jotka ovat: tunne, toiminta ja tieto, muuttamalla näitä kaikkia kolmea komponenttia pystymme vaikuttamaan kokonaisasenteeseemme.

  • Tunnekomponentti: viittaa kohteen, asian tai ihmisen herättämiin tunteisiin. Esimerkiksi osa ihmisistä pelkää auktoriteetteja, jolloin heidän syvin tunteensa auktoriteetteja kohtaan on pelko. Tästä pelon tunteesta johtuen asenne ketä tahansa auktoriteettihahmoa kohtaan voi olla kielteinen ihmisen itsekään sitä tiedostamatta.
  • Tietokomponentti: viittaa tietoon kohteesta: asiasta, ihmisestä, ryhmästä tai tapahtumasta. Tieto koostuu kohteeseen liittyvistä uskomuksista, ajattelusta ja mielikuvista. Objektiin mielletyt asiat vaikuttavat siihen, onko ihmisen asenne sitä kohtaan positiivinen vai negatiivinen.
  • Toimintakomponentti: millaiseen toimintaan ihminen on valmis ryhtymään kahden edellisen komponentin pohjalta. Mutta entä jos ihmisellä ei ole mitään aikaisempaa tietoa, kokemusta tai tunnetta kohteestaan, asiasta tai ihmisestä? Silloin hän saattaa oman aiemman – samankaltaisen tai sitä muistuttavan – toimintansa perusteella valita tietyn asenteen ikään kuin intuitiivisesti. Tällöin jo tuttu toiminta synnyttää tunteen ja uskomuksen sekä niiden myötä asenteen, vaikka alun perin asioilla oli hädin tuskin toistensa kanssa mitään tekemistä.

 

Miten esimies voi vaikuttaa työntekijöiden asenteisiin?

Asenteella johtaminen on esimerkillä johtamista. Esimiesasemassa olevaa ihmistä ja hänen tekemisiään tarkkaillaan, arvostellaan ja hänen tapojaan omaksutaan koko ajan tiedostaen ja tiedostamatta. Esimiehen asenteella on siis merkittävä vaikutus koko työyhteisöön. Se kuinka asioihin suhtaudutaan ja kuinka asioita lähdetään hoitamaan. Johtavassa asemassa olevan asenteella on tärkeä rooli koko työyhteisön yleiseen ilmapiiriin eli – tunnelmaan ja myöskin tuloksellisuuteen tätä kautta. Johtaja vaikuttaa toiminnallaan ja olemassa olollaan jatkuvasti tiedostomattaankin, kaikella tekemisellä ja läsnäololla tai sen puutteella on seurauksensa. Otamme mallia ihmisiltä, joita arvostamme ja ihailemme, omaksumme heiltä heidän asenteitaan.

Jokainen meistä myös viestii omaa asennettaan, jos ei sanoin niin ainakin kehonkielellä ja teoilla. Pystyt hyvin nopeasti aistimaan toisesta ihmisestä mitä mieltä hän on jostakin asiasta, kun tarkkailet hänen kehonkieltään ja kasvojen ilmeitä. Asenne tai jotkin sen piirteet voivat olla tiedostamattomia eli – voidaan puhua ennakkoluuloista. Kuvittelemme, että asiat ovat niin kuin ovat ilman että, otamme niistä sen kummemmin selvää. Ne ovat asenteita jotka ovat tulleet ympäristövaikutteina ja ennakkoluuloihin liittyy usein stereotypioita ja harhakuvitelmia. Työssä tällaisia harhakuvitelmia voi olla esimiehen ja alaisen välillä, näistä pääsisi eroon puhumalla ja luomalla avoin ilmapiiri jossa kynnys mennä juttelemaan esimiehelle madaltuu. Esimiehen asenne vaikuttaa siis tähänkin asiaan.

Jokainen meistä ei tule olemaan johtavassa asemassa työssään, mutta jokainen on itsensä johtaja ja täten asenteella on aina merkitystä. Samoin asenne näyttäytyy vahvasti omalle perheelle ja varsinkin lapsille jotka matkivat vanhempiaan. Asenne vaikuttaa toki myös työssä, vaikket johtavassa asemassa olisikaan et sinne todennäköisesti myöskään pääse, ellei asenteesi ole kunnossa. Hyvä asenne saa muutkin innostumaan ja ajattelemaan positiivisemmin ja näin innostuneisuus tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin. Huonon negatiivisen ja passiivisen asenteen omaavan johtajan alaiset tuskin ovat erityisen innostuneita kehittämään työyhteisöä tai tuotteita tai palveluita. Esimerkin voimaa ei tule vähätellä.

Kommentoi