Tampere
28 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Johtamisesta – oppeja tiimimestarin lähijaksoltaKirjoittanut: Oona Orava - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Tiimimestarin toisella lähijaksolla opin niin paljon, että on vaikea koota ajatuksia paperille. Ne ovat vielä hajanaisia ranskalaisia viivoja vihossa, sillä johtajuus ei ole yksiselitteinen asia. Uskon kuitenkin että, näistä muistiinpanoista on hyötyä tulevaisuudessa johtajan roolissa. Tähän esseesseen kokoan ajatuksia niisä.

Lähijakson teemasta eli johtamisesta heräsi paljon lisää kysymyksiä. Muutos on nykymaailmassamme pysyvä olotila; tarvitaanko kaikkialla siis muutosjohtamista? Johtaminen on myös jatkuvaa oppimista, sillä nykypäivänä oppimista ja työntekoa ei erotella keskenään. Tarvitaanko kaikkialla siis myös valmentavaa johtamista?

Johtajuus on lähivuosina muuttanut muotoaan, mutta sitä tarvitaan edelleen. Johtajuutta tarvitaan, jotta kokonaiskuva pysyy hallinnassa. Johtajuutta tarvitaan, jotta saavutetaan yhteiset tavoitteet ja päämäärät. Moderni johtaja tunnistaa alaistensa vahvuudet ja kehityskohdat, sekä osaa hyödyntää niitä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Uuden ajan johtaja valmentaa ihmisiä laajempaan ajatteluun, tilannettajuisempaan toimintaan ja herkkyyteen havainnoida itseään ja ympäristöään.

Modernissa johtajuudessa korostuu itsensä johtamisen taito sekä sitä kautta itsetuntemus. Siinä korostuu myös niin sanotut pehmeät taidot. Sisältö osaaminen on edelleen kaiken perusta, mutta sen ei tarvitse olla johtajan vahvin osa alue. Paras asiantuntija ei ole paras johtaja. Valmentava johtaminen mahdollistaa alaisten vertikaalisen kehityksen yhdessä horisontaalisen kehityksen kanssa. Vertikaalinen kehitys mahdollistaa suuremman potentiaalin horisontaaliseen kehitykseen.

Johtavat ajatukset auttavat johtajaa hänen työssään. Jos ne ovat pelkkää sanahelinää on johtajan vaikea toimia vakuuttavasti alaistensa kanssa. Parhaassa tapauksessa koko organisaatio on sen johtavien ajatusten taustalla, joka auttaa johtamisen suuntaamista. Johtavat ajatukset määrittävät yrityksen tavoitteet, vuosi tavoitteet, tiimin vuosi tavoitteen, tiimin vuosineljänneksen tavoitteen ja yksilön tavoitteet. näin ne ohjaavat tiimejä, johtajia sekä yksilön itsensä johtamista. Ilman selkeitä johtavia ajatuksia on johtajan vaikea ohjata yksilöä johtamaan itseään. Talokaan ei pysy kasassa ilman perustuksia.

Aihetunnisteet:
Kommentoi