Tampere
23 May, Thursday
23° C

Proakatemian esseepankki

Johtamisen eri tyypitKirjoittanut: Jeena Kantosalo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Pidimme tänä keväänä pajan johtamisesta, joka oli minulle yksi kevään mielenkiintoisimmista pajoistamme. Johtaminen on aina aiheena kiinnostanut minua paljon ja varsinkin nyt HR kauteni aikana on ajatukseni myös pyörineet paljolti aiheen ympärillä. Erityisesti tässä kyseisessä pajassa minuun kolahti läpikäymämme eri johtajuustyypit, ja paneudunkin tässä esseessä niihin, jotka minulla itselläni herätti eniten ajatuksia.

 

Eri johtamisen tyypit

 

Minulla on ollut työurani aikana useita eri esihenkilöitä ja rupesin jo pajassamme ”lokeroimaan” heitä eri johtajuuskategorioihin. Oli todella helppoa miettiä, kuka kuuluisi mihinkin kohtaan ja se itseasiassa selkeytti minullekin paljon asioita. Esimerkiksi tajusin selkeän yhteyden tuloksen teon ja määrätietoisen johtajan välillä, sekä työhyvinvoinnin ja empaattisen johtajan välillä.

 

Määrätietoinen johtaja

 

Määrätietoiselle johtajalle ominaista on asettaa selkeät tavoitteet niin itselleen kuin muille. Tällainen johtamistyyli voi olla todella tehokas siinä hetkessä, kun tarvitaan tuloksia. Pidempään jatkuneena tällainen johtamistyyli voi kuitenkin aiheuttaa paljon paineita työympäristössä ja pahimmassa tapauksessa ilmapiiristä tulee liian suorituskeskeinen ja kireä. (Koulutus.fi 2020)

 

Allekirjoitan todellakin määrätietoisen johtajan ja tuloksellisuuden välisen siteen. Olen myyntityötä tehneenä huomannut, kuinka merkityksellistä se on tuloksen kannalta, että on selkeät ja ehkä vähän jopa yläkanttiin asetetut tavoitteet. Koen, että olen tehnyt myynnillisesti parhaat tulokset työskennellessä määrätietoisen johtajan kanssa. Tuloksellisuudelle on tosiaankin myös kääntöpuolensa ja se on ylikuormitus ja rasitus. Omakohtaisesta kokemuksestani voin sanoa jatkuvan suorittamisen olevan todella raskasta. Se, että haastaa itseään joka päivä ylittämään edelliset suorituksensa voi koitua nopeasti haitalliseksi. Tai ainakin niin minulle kävi. Tulin usein kotiin itku kurkussa koska tunsin vain niin suurta painetta ja pakonomaista onnistumisen tarvetta. Tuntui välillä jopa siltä, että tilaa epäonnistumisille ei ollut, vaikka ne kyllä työympäristössämme joissakin määrin sallittiin. Esihenkilönäni silloin työskennellyt minun luokittelemani määrätietoinen johtaja osasi saada kyllä kaikki mehut irti, mutta välillä tuntui hankalalta sanoa, että nyt ei vaan kerta kaikkiaan enää jaksa. Olisi pakko saada hieman taukoa tekemiseen. Myyntityö on ihanaa ja paljon antavaa, mutta liiallisuuksiin vedetty tavoitteellisuus syö ihmistä ja asettaa vaarallisen väsymyksen rajoille. Kuitenkin pidän tietynlaista määrätietoisuutta johtajuudessa todella hyvänä asiana, kunhan sitä ei vedä äärirajoille. Mielestäni on tärkeää havainnoida ympärillä työskentelevää työyhteisöä, ja tarttua tilanteisiin, jossa huomaa jonkun repivän itseään ihan äärirajoille.

Empaattinen johtaja

 

Empaattinen johtaja on helposti lähestyttävä ja pyrkii tarjoamaan emotionaalista tukea alaisilleen. Hän ottaa työntekijät huomioon ja pyrkii luomaan heidän kanssaan vahvan suhteen. Jos työyhteisö ajautuu hankalaan tilanteeseen, on empaattinen johtaja silloin hyvin tarpeellinen. Haasteena tässä johtamistyylissä on se, että ihmiskeskeisyys voi johtaa matalampaan työn tehokkuuteen. (Koulutus.fi 2020)

 

Empaattisen johtajan kanssa on aivan ihanaa työskennellä. Tuntuu niin turvalliselta ja helpolta puhua asioista suoraan ja niiden oikeilla nimillä. Omassa työelämässäni olen työskennellyt empaattisten johtajien kanssa ja koen, että olen ollut aina silloin tyytyväisin työssäni. Oman kokemukseni kautta, voin myös todeta, että tuloksellisuus on ollut heikompaa minulla ja koko tiimillä empaattisen johtajan alaisuudessa. Olen kuitenkin itse todella yrittänyt keskittyä tähän, koska kuitenkin esim. myyntityössä se on loppujen lopuksi minusta itsestäni kiinni millaista tulosta teen. Tukea kuitenkin olen empaattisilta johtajilta myös myyntiin saanut, mutta se voi olla hyvin eri tyylistä, kun esimerkiksi määrätietoisella johtajalla.

 

Visiönäärijohtaja

 

Visionäärinen johtaja maalaa tiimille selkeät yhteiset tavoitteet. Työntekijöillä on selkeä ymmärrys siitä mitä lopputuloksesta odotetaan, mutta työntekijät saavat itse vapaasti johtaa omaa työskentelyä, jotta tavoitteet saavutetaan. Visionäärinen johtaminen voi olla todella inspiroivaa hieman passivoituneelle työryhmälle ja saada siellä todella suuria muutoksia tehtyä. Visionäärisellä johtajuudella voidaan saada merkittäviä muutoksia aikaan koko organisaatiossa ja se johtaa tiimin kriisin läpi. Kuitenkin haasteena tässä tyylissä voi olla se, että alaiset eivät välttämättä saa selkeitä suuntaviivoja tai tarvitsemaansa tukea. (Koulutus.fi 2020)

 

Visionäärijohtaja on mielestäni innostava, aktiivinen ja toivoa antava. Hän johtaa porukkaa kohti ”parempaa huomista”. Yksi esihenkilöistäni oli todella selkeä visionäärijohtaja ja se näkyi juuri tilanteessa missä työympäristömme oli pienessä kriisissä. Tämän kyseisen esihenkilön voimin, koko tiimimme työskenteli yhdessä nimenomaan yhteisen tavoitteen eteen ja se todella toimi. Tämä kyseinen esihenkilö oli todella lahjakas suustaan ja osasi motivoida ihmisiä todella taidokkaasti. Ongelmana tässä tilanteessa oli kuitenkin se, että kun tavoite oli saavutettu, ei sitä osattu pitää yllä ja tämä rupesi tuottamaan ongelmia. Jatkostepit olivat siis kokonaan kadoksissa. Myös tietynlainen hajamielisyys ja epäjärjestelmällisyys näkyi tämän esihenkilön työskentelyssä, ja se loi koko tiimiin hieman turhautumista.

 

 

Coachaava johtaja

 

Coachaava johtaja tahtoo vahvasti auttaa alaisiaan kehittymään. Hän mentoroi, sekä auttaa työntekijän vahvuuksien tunnistamisessa ja heikkouksien kehittämisessä. Tällainen johtamistyyli sopii hyvin työyhteisöön, jossa tiimi on motivoitunut. Jos työyhteisöstä ei löydy tarpeeksi oma-aloitteisuutta ja innostusta ei johtamistyyli välttämättä toimi. (Koulutus.fi 2020)

 

Olen Proakatemialla tutustunut enemmän tähän coachaavaan johtamistyyliin. Tuntuu, että tällaisten johtajien kanssa on todella mielekästä ja opettavaista työskennellä. Coachaava johtaminen on myös sellainen aihealue, jossa haluaisin itse johtajana kehittyä paremmaksi ja osaavammaksi, koska koen tämän olevan todella hyödyllinen taito tulevaisuudessa.

 

 

 

LÄHTEET:

 

Koulutus.fi. 6 johtamistyyliä – ja miten niitä tulisi käyttää. 2.3.2020. Luettu 28.4.2022. https://www.koulutus.fi/artikkelit/6-johtamistyylia-18078

 

 

 

Kommentoi