Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Johtamisen ABCKirjoittanut: Inka Tikkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johtajuus: kirkas suunta ja ihmisten voima
Matti Alahuhta
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto:

Opiskelen Proakatemialla yrittäjyyttä ja tiimijohtamista. Meidän yksi osa-alue, mikä koulun aikana tulisi ottaa haltuun, on johtaminen. Tämänhän kertoo jo sana ”tiimijohtaminen”. Kun olen itse ennen kouluun pääsyäni kuullut Proakatemiasta, olen aina käsittänyt, että siellä opiskellaan yrittäjyyttä. Ihmiset ketä kouluun hakevat ovat yrittäjähenkisiä ja tahtovat jossain kohtaa perustaa oman yrityksen. Mielestäni tämä tiimijohtaminen on jostain syystä jäänyt aina taka-alalle, kun koulua on esitelty jossain. Toki nyt kouluun päästyäni ja vuoden ihmettelyn  jälkeen käsitän, että tämä tiimijohtajuus on aika isossa roolissa meidän kolua. Olemmehan perustaneet jo tiimiyrityksen ja sitä on tarkoitus pyörittää läpi koulun. Toki moni täällä koulussa on yrittäjähenkisiä, mutta eivät kaikki koulutoverini välttämättä halua olla yrittäjiä tulevaisuudessa. En tiedä haluanko itsekään.

Minulla ei itselläni ole juuri kokemusta johtamisesta. Toki olen nuorempana ollut lastenhoitajana omille pikkusisaruksilleni tai naapurin lapsille. Olen toiminut myös yhden kauden ajan lasten salibandy valmentajana. Kai sekin on jonkin näköistä johtamista. Johdettavat (tai paimennettavat) henkilöni ovat olleet aina lapsia. Ikähaarukka on ehkä noin 1-13 -vuotiaat lapset. Toki olen ollut sitten johdettavana muutamassakin eri organisaatiossa. Sitä kautta osaan peilata jotain asioita myös omiin kokemuksiini. Minua kiinnosti ottaa selvää johtamisesta ja oppia siitä jotain perusasioita ennen, kuin itse pääsen sen kanssa lähemmin kosketukseen. Luin Matti Alahuhdan E-kirjan Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima.

Johtamisen avainperiaatteet:

  1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet ”Sunnan ja tavoitteiden kirkkaus antavat koko henkilöstölle mahdollisuuden tehdä täydellä energialla työtä yhteisten tavoitteiden hyväksi.” ”On helppo kulkea omaa polkua johdonmukaisesti ja luottavaisesti eteenpäin.” (Alahuhta, 2016)
  1. Avoimuus ja suoritusovat hyviä ohjenuoria kaikkeen ihmisten väliseen kanssakäymiseen. (Alahuhta, 2016)
  2. Fokus”kyetään valitsemaan sellainen toiminta-alue, jossa on hyviä markkinamahdollisuuksia ja jossa yrityksellä on mahdollisuus rakentaa kilpailuetua.” (Alahuhta, 2016)
  3. Yksinkertaisuus ” Yrityksen vision tulee olla selkeästi määritelty, samoin strategian, puhumattakaan tavasta toimia. Sen jos minkä täytyy olla yksinkertainen, jotta jokainen sisäitää oman roolinsa ja vastuunsa sekä samalla sisäistää myös muiden roolit ja vastuut. Sama koskee luonnollisesti tavoitteista sopimista ja palautteen antoa.” (Alahuhta, 2016)
  1. Oikea-aikaisuus”yritystoiminnan suurissa murroksissa oikea ajoitus erottaa voittajat muista.” (Alahuhta, 2016)

 

Yhteenveto:

Koko organisaatiossa täytyy olla kirkas suunta ja selkeät tavoitteet, jotta kaikki tietävät mitä kohti mennään ja osaavat valinnoissaan ja päätöksissä ottaa tämän huomioon. Viestinnän täytyy olla avointa, jotta kaikilla on selkeä tieto, missä mennään ja mitä tapahtuu. Suorituksista täytyy puhua ja keskustella, jotta voidaan kehittyä. Fokus täytyy olla tarpeeksi kapealla sektorilla, jotta voidaan keskittyä tiettyyn asiaan ja olla siinä parhaita. Kaikki yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet pitää olla yksinkertaisesti ilmaistu ja avattu, jotta kaikki jäsenet organisaatiossa osaavat toimia niiden mukaisesti ja ovat niistä tietoisia. Kun toimitaan oikeaan aikaan, voidaan vallata suuriakin markkinoita. Hyvänä esimerkkinä käytettiin tässä Nokiaa, jotka olivat kännyköiden teknologian kanssa markkinoiden edelläkävijöitä. Heistä tuli iso juttu, koska heillä ei ollut paljoa kilpailua ajallaan, kun heistä tuli hitti.

 

Pohdintaa:

Näiden johtamisen avainperiaatteiden avulla saadaan rakennettua toimiva organisaatio. Kun nämä kaikki asiat ovat yrityksessä kunnossa, kaikki tietävät omat tehtävänsä ja roolinsa ja myös muiden roolit ja tehtävät. Työntekijät tuntevat työnsä ja olonsa organisaatiossa merkitykselliseksi, pääsevät omalla toiminta-alallaan toimimaan tehokkaimmin yrityksen vision, mission ja arvojen mukaisesti. Yrityksellä on kokonaisuudessaan selkeät sävelet ja toiminta on kehittyvää ja liiketoiminta todennäköisesti kasvaa tai pysyy kannattavana kehityksen myötä. Avoimen viestinnän takia kaikki organisaatiossa pysyvät ajan tasalla muutoksissa ja tietävät ylipäätään missä mennään milläkin hetkellä.

 

Mietteitä:

Olen ennen ajatellut, että johto on erikseen ja pyörittää kaikkia bisnekseen liittyviä asioita ja kehityskohteita yrityksessä/organisaatiossa, mutta ovat ns. erillinen sulkeutunut ryhmä yrityksessä. Ymmärsin kirjan lukemisen ja esseen kirjoittamisen myötä, että johdon tulee olla aika hyvin perillä kaikesta mitä koko organisaatiossa tapahtuu ja he ohjaavat ns. koko palettia ja pitävät sen kasassa. Heidän tulee viestiä avoimesti joka kolkkaan, että tämä toteutuu. Eri osa-aleilla työskentelevät henkilöt ovat varmasti paremmin perillä hoitoalueestaan ja osaavat varmasti paremmin kertoa kehityskohteita sieltä. Myös johdon tulee viestiä hyvin organisaation, joka kolkkaan päin, että itse työntekijät ovat perillä muutoksista ja osaavat toimia yhtenäisesti. Työntekijöiden tulee uskoa yritykseen ja tekemiseen, jotta osaavat viestiä siitä myös asiakkaille mahdollisimman yrityksen edun mukaisesti.

 

 

Kommentoi