Tampere
26 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voimaKirjoittanut: Jaakko Koljonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjassa Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima, Matti Alahuhta kertoo omista kokemuksistaan Koneen ja Nokian johtotehtävissä. Hänen mukaansa kirkas, selkeä ja yhteinen suunta ja ihmisten mukaan saaminen muutosprosessissa ovat tärkeimpiä asioita ihmisten johtamisessa. Alahuhta käsittelee johtamista yrityksen erilaisissa kriittisissä pisteissä. Alahuhta kertoo johtamisfilosofiaansa monien erimerkkien ja tilanteiden kautta.

 

Alahuhdan mukaan yrityksen johtamiseen liittyy viisi avainperiaatetta jotka ovat:

  1. Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet
  2. Avoimuus ja suoruus
  3. Fokus
  4. Yksinkertaisuus
  5. Oikea-aikaisuus

 

Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet tarkoittavat, että koko yrityksellä, sen johdolla ja henkilöstöllä, on yksi yhteinen suunta, johon kaikki voivat yhtyä. Se määrittelee tekemistä ja varmistaa sen, että jokainen tietää, minkä päämäärän vuoksi tehdään töitä YHDESSÄ. Vision ajatellaan olevan pitkän tähtäimen tavoite, ja eri kehitysohjelmat antavat suunnan muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Kirkas yhteinen suunta antaa myös turvaa ja merkitystä jokaiselle työntekijälle vaikeina aikoina. Se varmistaa, että jokainen jatkaa päämääräisesti työntekoaan yhteisen yrityksen hyväksi. Yhteinen suunta auttaa tietysti myös johtoa pysymään oikealla tiellä, ja ajattelemaan oikeita tekoja ja päätöksiä, silloinkin kun markkinat ovat hataralla pohjalla ja epävarmuus jyllää.

 

Avoimuus ja suoruus pätee jokaiseen yrityksessä työskentelevään. Sen tarkoituksena on luoda avoimuuden kulttuuri, jossa jokainen teko ja ihminen ajattelee yhteisön parasta, eikä yrityksessä alettaisi ikinä ajamaan omaa etua. Avoimuus sekä hyvissä että huonoissa asioissa luo luottamusta yrityksen sisällä, ja usein auttaa ongelmakohtien löytämisessä, ja korjaamisessa. Avoimuus ei tarkoita vain huonojen uutisten ja kehityskohtien jakamista, vaan siihen liittyy olennaisesti hyvien suoritusten ylistäminen ja kehuminen.

 

Johtamisessa fokus tarkoittaa sellaisiin markkinoihin ja prosesseihin keskittymistä, joissa yrityksen kannattaa toimia ja tehdä itse. Markkinat tulee valita niiden kasvupotentiaalin ja kilpailuedun rakentamisen mahdollisuuksien perusteella. ”Se, mitä teet, tee hyvin”. On valittava ne toimenpiteet ja prosessit, jotka yritys voi tehdä itse hyvin, ja antaa loput välttämättömät toimet yhteistyökumppanien hoidettavaksi.

 

Yksinkertaisuus tarkoittaa yksinkertaisuutta esimerkiksi visiossa, viestinnässä, tavoitteissa. Jos esimerkiksi yrityksen tavoitteet ovat epäselviä ja niitä on vaikea tulkita, eivät työntekijät välttämättä ymmärrä ja sisäistä niitä, jolloin niiden noudattaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Epäselvä viestintä johtaa siihen, että kukaan ei sisäistä viestinnän sanomaa, ja yhteinen suunta on vaikea ylläpitää.

 

Oikea-aikaisuus tarkoittaa markkinoiden tutkimusta, seuraamista ja niihin reagoimista. Useat menestystarinat, kuten esimerkiksi Nokia, ovat alkaneet nimenomaan markkinoilla tapahtuneesta murroksesta, joka on vaikuttanut markkinoihin negatiivisesti. Yritykset, jotka ennakoivat tulevat murrokset, ovat voineet reagoida näihin murroksiin etukäteen, ja siten nostaneet markkinaosuuksiaan, muiden osuuksien heikentyessä ja kärsiessä murroksesta. Kun useat yritykset eivät aloita muutosprosessiaan tarpeeksi ajoissa, tai eivät tajua aloittaa sitä ollenkaan, kärsivät suuria tappioita murrosten takia, hyvin valmistuneet yritykset pystyvät pitämään omat rattaansa pyörimässä.

 

Alahuhdan esittämistä viidestä avainperiaatteesta nostaisin kirkkaan suunnan ja selkeät tavoitteet, kun mietin Proakatemian tiimiyrityksiä. Tämä periaate iskee minuun erityisesti, kun mietin tiimiäni Kajoa. Olemme 17 henkilön muodostama porukka, ja minusta tuntuu siltä, että emme ole määrittäneet kirkasta suuntaamme tarpeeksi selkeästi. Totta kai meillä on visio, missio ja arvot. En kuitenkaan pidä niitä tarpeeksi selkeitä ja toimintaa ohjaavina. En usko, että kaikki kajolaiset edes osaisivat kertoa arvojamme, saati sitten yhteistä suuntaamme. Yhteisen suunnan puuttuessa, emme puhalla tarpeeksi hyvin, emmekä tarpeeksi usein yhteen hiileen. Se vaikuttaa suuresti meidän liikevaihtoomme. Oikeastaan ainut iso ja yhteinen projekti, johon koko Kajo osallistuu, on Pitstop. Se onkin suuri voittoisin projektimme. Haluaisin Kajolle yhtenäisemmän ja kirkkaamman suunnan, joka ohjaa yrityksemme toimintaa. Nyt tuntuu usein siltä, että Kajo on vain laskutusalusta tiimiläisten omille projekteille.

Kommentoi