Tampere
15 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Jäävuoremme sulaaKirjoittanut: Jani Bieck - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Jani Bieck

Kirjaessee

10.12.2017

 

Jäävuoremme sulaa

John Kotter / Holger Rathgeber

 

Jäävuoremme sulaa on satu, joka kertoo muutoksen prosessista organisaatiossa. Koska se on kirjoitettu tarinamuodossa, se on helppolukuinen ja silti opettavainen kirja, josta jokainen voi oppia. Sen ovat kirjoittaneet John Kotter ja Holger Rathgeber, jotka ovat kirjoittaneet jo aiemmin useita kirjoja liittyen aiheeseen. He olivat miettineet uutta lähestymistapaa aiheeseen ja halusivat tuottaa teoksen, joka tavoittaisi myös isomman yleisön, kuin vain yritysjohtajat. Tarinat myyvät ja niin tekee tämäkin. Kirjoittajat omaavat suurta kokemusta yritysjohtamisesta, liiketaloudesta ja muutoksesta, joten he kyllä tietävät mistä kirjoittavat. Jäävuoremme sulaa kertoo pingviineistä, jotka elävät jäävuorella, joka kirjaimellisesti sulaa. Heidän täytyy löytää ratkaisu ongelmaan, toteuttaa muutos ja mikä tärkeintä tottua muutokseen. Pureudutaan seuraavaksi syvemmin tarinan oppeihin!

 

Organisaatio

 

Sadussa organisaationa toimii pingviinit, jotka asuvat jäävuorella. Heitä on monenlaisia yksilöitä, kuten on tietysti myös oikeassa yritysorganisaatiossa. Haasteena tässä on tietysti se, että etenkin vaikeina aikoina organisaatiot saattavat rakoilla ja niissä voi pahimmillaan vallita luottamuspula. Pingviinit kohtaavat ongelmia ja siinä kuten yrityksessäkin organisaatio joutuu koetukselle. Luottamusta täytyy pystyä rakentamaan myös vaikeina aikoina ilman, että esimerkiksi johtajan päätöksiä kyseenalaistetaan. Jos niitä ollaan koko aika kyseenalaistamassa, on koko ryhmän hyvin vaikea löytää yhteistä suuntaa, jota kohti edetä. Pingviinien keskuudessa näin kävi esimerkiksi, kun ongelma nostettiin esille eivätkä kaikki tahtoneet ottaa ongelmaa tosissaan. Osa vähätteli asiaa, osa ei uskonut huolen olevan todellinen ja osa taas pelkäsi tulevaa. Tämä tietysti aiheuttaa kaaosta ja silloin on hyvin tärkeää rauhoittaa tilanne ja miettiä tarkkaan, kuinka tarvittava muutos tullaan toteuttamaan.

 

Muutoksen prosessointi

 

Muutos on usein asia, jota pidetään alkuun huonona ja se johtunee pelosta. Tulevaisuus saattaa näyttää epävarmalta, eikä voida olla varmoja johtaako muutos toivottuun lopputulokseen. Usein muutokselle on kuitenkin painavat syynsä ja siksi on erittäin tärkeää, että koko organisaatio vetää lopulta yhtä köyttä. Organisaatiossa on monenlaisia yksilöitä ja osalla vaatii enemmän aikaa kuin toisella tottua ajatukseen tulevasta muutoksesta. Tämän takia on tärkeää, että johtajalla tai johtajilla pysyy ohjakset käsissä, jotta toivottu suunta on selkeä ja siihen saadaan jokainen tiimin jäsen uskomaan. On tärkeää löytää aiempaan ongelmaan selkeä ratkaisu, jota lähdetään yhdessä toteuttamaan. Täten muutoksen toteuttaminen on huomattavasti helpompaa, koska jokainen tietää mitä se tulee itseltä vaatimaan. Pingviinien kohdalla ratkaisu oli esimerkiksi löytää toinen parempi jäävuori, jolla olisi turvallista elää. Organisaatio jaettiin tiimeihin ja jokaisella tiimillä oli jokin merkittävä tehtävä tässä muutoksen prosessissa. Oli esimerkiksi tiedustelutiimi, jonka tehtävä oli löytää yhteisölle uusi asuinpaikka. Oli myös pingviinejä, jotka toimivat ”huoltojoukkueena” pitäen huolen tiedustelijoiden jaksamisesta. Organisaation jäsenille on siis luotava uskoa ja merkittäviä rooleja, jotta jokainen on osallisena muutoksessa.

 

Toteutus

 

Kun organisaatiossa on tehty tarvittavat valmistelut muutosta varten on aika alkaa toteuttamaan sitä. Pingviinien kohdalla toteutus tarkoitti koko yhteisön muuttoa toiselle jäävuorelle. Oikeassa yrityksessä tämä muutoksen toteutus voi olla esimerkiksi se, kun jostakin vanhasta tavasta luovutaan ja siirrytään uuteen. Oli kyseessä sitten uusi tietotekninen järjestelmä tai vaikka myyntistrategian muuttaminen. Tämä kaikki vaatii organisaatiolta kykyä oppia uutta ja uskoa siihen, että vanhasta luopuminen kannattaa, koska uusi tuo tullessaan paljon mahdollisuuksia. Muutoksessa on kuitenkin aina pohjimmiltaan kyse siitä, että se kannattaa! Uuden oppiminen voi viedä aikaa ja kärsivällisyyttä. Tässä onkin todella tärkeää, ettei heti ensimmäisen haasteen kohdalla luovuta ajatuksesta ja palata vanhaan. Itsellä tällaisia kokemuksia on monia kuten esimerkiksi, kun siirryin Kuntokadulta Proakatemialle opiskelemaan. Alkuun muutos tuntui hieman pahalta, eikä motivaatio tahtonut löytyä. Sitten kun sisäistin, että tämä kaikki avaa järjettömän määrän uusia mahdollisuuksia ja, että potentiaalia olisi vaikka mihin niin ymmärsin kuinka hienoa on oikeasti opiskella Akatemialla.

 

Muutokseen jälkeen

 

Kaikkeen uuteen tottuminen vie tietysti aikaa ja siksi muutoksen tulokset saattavat näkyä vasta jonkun ajan kuluttua. Organisaation jäsenet, kun ovat kaikki yhdessä sitoutuneet uuteen niin se alkaa varmasti toimimaan. Ihmisluonto tuppaa olemaan sellainen, että se suhtautuu usein kielteisesti kaikkeen uuteen. Olemme välillä laiskoja oppimaan uutta ja päästämme itsemme helpolla juurtumalla vanhoihin tapoihin. On tärkeää haastaa itseään ja rohkaisemalla tekemään rohkeitakin päätöksiä! Muutoksen ei tarvitse aina olla organisaatiotasolla, vaan se voi olla henkilökohtaistakin. Esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan vaihto, jos ala ei tunnu itselle sopivalta. Itse olen tällaisia päätöksiä tehnyt jo muutamia ja näin jälkikäteen täytyy sanoa, että jokainen päätös on vienyt minua eteenpäin. Näin voin siis omasta kokemuksesta sanoa, että muutos kannattaa! On tietysti helppoa mennä vuodesta toiseen tutulla ja turvallisella kaavalla, mutta tekeekö se todella onnelliseksi. Jos havahduit ja toteat nyt, ettet jossakin asiassa ehkä olekaan onnellinen, niin tee rohkeasti päätös muutoksesta!

 

Oma ajattelu ja tunteet muutoksen keskellä

 

Muutoksen keskellä omat tunteet saattavat ottaa helposti vallan. Järki sanoo toista ja tunteet toista. Voi olla, että järki jopa sanoo muutoksen olevan hyvästä, mutta tunteet palauttavat taas lähtökuoppaan, koska henkilöllä voi olla vahvat siteet esimerkiksi entiseen työpaikkaan. Olemme tietysti kaikki ihmisiä ja on ihan okei elää tunteella, mutta olisi siltä hyvä osata kuunnella myös järjen ääntä. Jos järki sanoo jatkuvasti, että sinun olisi parempi hakea muutosta, niin silloin se varmasti on myös ratkaisu. Tunteet on osattava laittaa syrjään päätöksen teon keskellä, koska muuten mistään ei tule valmista. Tunteet voivat sanoa, että tuletko esimerkiksi saamaan uudessa organisaatiossa niin hyviä kavereita kuin vanhassa. Todellisuudessa tämä kaikki on vain pelkoa tulevasta! Et varmasti tule unohtamaan vanhoja kollegoitasi ja uudessakin työympäristössä tulet varmasti saamaan verkoston ympärillesi. Ole siis rohkea, kohtaa tosiasiat ja ala toteuttamaan muutosta!

Kommentoi