Tampere
22 May, Wednesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Jääkahvilan markkinointiKirjoittanut: Gren Soasepp - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Osallistuin 2024 talven aikana Jääkahvila-nimisen pop-up-kahvilan pyörittämiseen, joka oli avoinna yhteensä noin kahden viikon ajan. Tämä oli ensimmäinen kertani projektipäällikkönä, mikä avasi minulle uusia näkökulmia monella tavalla. Tässä esseessä tarkastellaan, miten tämä projekti tarjosi minulle arvokkaita oppitunteja ja kokemuksia, joita voin hyödyntää tulevissa projekteissani.

 

Tuote/palvelu

Alusta asti meille oli tärkeää suorittaa asiakaskartoitus ja harkita tarkasti kohdeyleisöämme jääkahvilassamme. Tämä auttoi meitä merkittävästi ymmärtämään kohdeyleisömme tarpeita ja kehittämään tuotteemme ja palvelumme näiden tarpeiden perusteella. Myös artikkelissa ”Miksi markkinointi on tärkeää?” tuotiin esiin: ”Markkinointi on avain yrityksen kasvuun ja kehitykseen, ja parhaimmillaan hyvin toteutettu markkinointi voi muodostua yrityksen tärkeimmäksi kilpailueduksi. Markkinointiin investoiminen näkyy usein nopeastikin positiivisesti liikevaihdossa ja tuo pitkällä tähtäimellä merkittävästi lisää kannattavuutta.”  Aloimme pohtimalla, millainen jääkahvila todella on ja millaisen kuvan haluamme antaa asiakkaillemme. Onneksemme meillä oli jo hieman taustatyötä tehtynä, koska edellisinä kahtena vuonna kaksi meistä koulukavereista oli pyörittänyt tätä projektia. Tämän ansiosta pystyimme ottamaan siitä mallia, koska olimme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, miten se oli näyttänyt aiempina vuosina, ja halusimme säilyttää samankaltaisen lähestymistavan.

Alkuvaiheessa keskityimme pohtimaan, millainen jääkahvila oikeasti on ja millaisen kuvan haluamme välittää asiakkaillemme. Meidän onneksemme edellisinä kahtena vuotena kaksi tuttavaamme koulusta oli jo hoitanut tätä projektia, joten pystyimme ottamaan siitä hyötyä. Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, millainen jääkahvila oli näyttäytynyt aiempina vuosina, ja päätimme säilyttää samankaltaisen lähestymistavan.

 

Hintapolitiikka

Hintojen osalta pääsimme säästämään paljon aikaa ja vaivaa, sillä otimme paljon mallia edellisen vuoden valikoimasta. Teimme niihin kuitenkin pieniä muutoksia, koska hintataso oli noussut huomattavasti viimeisen vuoden aikana. Lisäksi oli tärkeää tarkastella muiden tarjoamien samojen tuotteiden hintoja, jotta voisimme asettaa kilpailukykyiset hinnat. Esimerkiksi kahvin hinta ei saanut olla liian korkea, koska asiakkaat eivät olleet valmiita maksamaan ylihintaa tuotteistamme. Päädyimme siis melko perinteiseen 3 euron hintaan kahvikupillista kohti.

Kaiken tämän lisäksi oli tärkeää varmistaa, että jokainen tuote oli kannattava, ja tarvittaessa laskea tarkkaan, millä tuotteella oli paras katetuotto. Kannattavuuden pitäminen mielessä oli välttämätöntä, jotta emme lopulta tehneet tappiota tuotteidemme myynnillä. Lisäksi pohdimme esimerkiksi leivonnaisten tai taikinan valmistuksessa käytettyä aikaa, jotta voisimme optimoida tuotteiden valmistuskustannukset.

 

Markkinointiviestintä 

Asiakasymmärrys ja kartoitus ovat tässä avainasemassa. On tärkeää selvittää, minkä ikäisiä ja millaista asiakaskuntaa on käynyt esimerkiksi viime vuosina. On olennaista tunnistaa, kuuluvatko asiakkaamme nuoriin 19-vuotiaisiin vai eläkeläisiin vai jotain siltä väliltä. Tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, missä somen kanavissa markkinointimme kannattaa julkaista.

Projektissa korostui markkinointipanostusten merkitys. Tiimin jäseniä, joilla oli markkinointitaustaa muista projekteista, hyödynnettiin tässä merkittävästi. Heidän avullaan luotiin markkinointikalenteri Exceliin, johon kirjattiin tarkasti markkinointikanavat, ideat, julkaisupäivät ja jopa vastuuhenkilöt postauksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Markkinointikalenteri osoittautui erittäin hyödylliseksi, sillä se auttoi organisoimaan markkinointitoimenpiteitä tehokkaasti ja varmistamaan suunnitelmallisen lähestymistavan. Ilman sitä olisimme joutuneet jatkuvasti pohtimaan, mitä julkaista milloinkin ja missä. Uskon, että ilman markkinointikalenteria olisimme menettäneet paljon markkinoinnin laadukkuutta ja tehokkuutta tavoitella oikeita asiakkaita.

Somemarkkinoinnin työkirjasta löysin myös hyödyllisen aiheen: “Somen vuosikalenteri”. Sieltä löytyi ohjeita siitä, miten lähteä liikkeelle somemarkkinoinnissa ja mitä ottaa huomioon. Vaikka kirjassa käsitellään vuoden mittaisen vuosikalenterin laatimista, se tarjosi silti hyödyllisiä näkökulmia ja vinkkejä, jotka olivat sovellettavissa meidän lyhyempään markkinointiaikaamme. Kirjassa tuotiin lyhyeesti esiin kalenterin idea seuraavasti:

”Kuinka usein someen sitten julkaistaan? Tästä on olemassa monenlaisia nyrkkisääntöjä. Esimerkiksi Minna Komulainen esittää keskimääräiset julkaisutiheydet näin:


  • Facebookissa yksi julkaisu päivässä tai viisi julkaisua viikossa
    •Instagramissa julkaisu kerran päivässä
    •Twitterissä 3–5 julkaisua päivässä.


Todellisuudessa julkaisutiheys vaihtelee, mutta kanavat kannattaa kuitenkin pitää aktiivisena. Satunnainen viikko ilman Facebook-julkaisua ei haittaa, mutta jatkuvat pidemmät tauot eivät saa kohderyhmääsi pysymään julkaisujesi parissa. Toisaalta kymmenen julkaisua päivässä samalta organisaatiolta saa kenet tahansa ärsyyntymään. Instagramiin mahtuu useampiakin julkaisuja ja Instagramin tarinoihin voi puolestaan jakaa materiaalia vaikka kuinka paljon. Twitter-keskustelun määrälle ei myöskään ole ylärajaa.”

 

Sponsorit

Rauhaniemen kansankylpylä oli meille tärkeä yhteistyökumppani, ja sijaitsimme heidän ihan vieressään noin 50 metrin päässä saunasta. Kylpylässä kävi päivittäin satoja asiakkaita, mikä toi meille merkittävää näkyvyyttä. Pohdimme, miten voisimme hyödyntää tätä suurta asiakasvirtaa entistä paremmin. Niinpä päätimme tarjota Rauhaniemen saunassa kävijöille alennuksen letuista ja kahvista.

Kokeilu oli hyvä oppitunti, mutta samalla huomasimme, että saunojen henkilökunta ei olisi jakelemassa alennuskuponkeja aktiivisesti. He eivät nähneet siinä suoraa hyötyä itselleen. Jotta heillä olisi motivaatio osallistua jakeluun, olisimme voineet tarjota heille esimerkiksi päivittäisen ilmaisen letun. Näin heille olisi syntynyt parempi kuva siitä, mitä teimme, ja he olisivat kokeneet, että arvostamme heidän panostaan.

Haluamamme lisänäkyvyyden saavuttamiseksi painatimme 300 lisäkuponkia ja jaettiin niitä Tampereen keskustassa. Emme halunneet vain jakaa pelkkiä kuponkeja, vaan halusimme tarjota jotain houkuttelevaa ja kiinnostavaa. Niinpä otimme yhteyttä Linkosuohon ja kerroimme ideastamme. He suostuivat antamaan muutaman laatikon sipsejä, joita jaettiin alennuskuponkien lisäksi.

Tämä tempaus toi meille huomattavasti enemmän potentiaalisia asiakkaita ja näkyvyyttä verrattuna pelkkään yhteistyökumppaniin nojautumiseen. Vaikka Tampereen keskusta ei ollutkaan paras paikka jakaa kuponkeja, sillä suurin osa kohdeyleisöstämme oli ulkoilijoita, perheitä ja eläkeläisiä, onnistuimme herättämään kiinnostusta ja kertomaan projektistamme monille ohikulkijoille.

 

Opit

Tässä projektissa tuli esiin monia oppeja. Muun muassa kohderyhmän tunteminen, koska on tärkeää ymmärtää kohderyhmän tarpeet ja mieltymykset ja kohdistaa markkinointi heitä kohti. Esimerkiksi alennuskuponkien jakaminen sipsien kera, ovat olennainen osa näkyvyyden saamista ja asiakkaiden houkuttelemista. Kokemuksista saadaan oppeja, jotka voivat auttaa kehittämään tehokkaampia markkinointistrategioita ja parantamaan asiakaskokemusta.

Yksi erityisen hyödyllinen käytäntö, jota jatkamme, oli somemarkkinoinnin työkirjassa mainittu somekalenteri. Sen avulla pystyimme jakamaan vastuuta ja vähentämään kuormitusta, mikä vapautti aikaa keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin. Tämä kokemus osoitti selvästi, miten lyhyt aika suunnitella ja järjestellä asiat voi tuottaa merkittäviä tuloksia ja säästää paljon aikaa ja vaivaa tulevaisuudessa.

 

Lähteet: 

Virtanen, S, 2020, Somemarkkinoinnin työkirja, Sometekemisen kalenteri, E-kirjan kustantaja: Kauppakamari

Miksi markkinointi on tärkeää?

Kommentoi